Inlägg Skog

LED-teknik ger flexibiliteten i odlingen av skogsträdplantor.

Skogsträdplantor odlas i Finland främst med hjälp av naturligt ljus. Vissa plantskolor använder artificiellt ljus för att förlänga den ljusa perioden på våren. På så sätt förhindras att plantan slutar växa i höjd i förtid samt knoppbildningen.

Utvecklingen av LED-belysningar och sjunkande priser samt ökande kunskaper om olika våglängders effekter på växterna ger möjligheter till nya tillämpningar även för plantskolor som odlar skogsträd.

Luke undersöker möjligheterna att använda ljusspektra vid odling av skogsträdplantor i Suonenjoki. På bilden exponeras björkplantor för pulser av blått ljus. (Foto: Johanna Riikonen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED-belysningen är hållbar och väger lite samt producerar ljus med lämplig våglängdsfördelning. Med nya tekniker kan trädplantor odlas till och med utan naturligt ljus.

I Sverige utvecklas groning av trädplantorna i slutna odlingshallar med hjälp av LED-teknik. Den fortsatta uppdrivningen efter omplanteringen sker i naturligt ljus.

”Groningen av plantorna i slutet utrymme, i flera våningar, sparar självklart på det uppvärmda utrymmet och plantornas groning får jämn kvalitet”, säger specialforskare Johanna Riikonen vid Naturresursinstitutet (Luke).

Jämfört med traditionell plastrumsodling ger den här nya metoden nyflexibilitet till plantproduktionen, eftersom plantorna kan odlas till och med året runt.

Med hjälp av LED kan ljusets olika våglängder användas optimalt.

Växternas fotosyntes är effektivast vid våglängdsområdena för blått ljus, 400–500 nanometer, och rött ljus, 600–700 nanometer. Den röda och den infraröda eller 700–800 nanometers strålningsförhållande påverkar plantans form, tillväxthastighet och tillväxtrytm.

”Genom att öka andelen blå strålning är det möjligt att reglera plantans tillväxt på höjden, och genom att minska mängden infraröd strålning är det möjligt att förbättra plantans tolerans mot torka. Som ljusväxt reagerar tallen lättare än granen på ändringar i ljusets kvalitet”, tillägger Riikonen.

Rörformad LED-belysning lyser upp gran- och tallplantor. Belysningen med en energiförbrukning på 50 watt-klassen kan placeras nära växterna. (Foto: Johanna Riikonen)

LED-belysningens fördel jämfört med högtrycksnatriumlampor är deras bättre förmåga att omforma el till ljus samt lägre värmeproduktion. Lamporna kan placeras närmare växterna, varmed de effektivare kan dra nytta av ljusets energi. Det gör flervåningsodling och mellanbelysning möjlig, vilket effektiviserar utrymmesanvändningen.

Man har inte upptäckt några olägenheter i användningen av LED-lampor. Odlingslampor som innehåller mycket blått ljus kan medföra risk för ögonskador om den träffar direkt på ögats näthinna under en längre tid.

Lamporna bör riktas bortåt från synfältet. Om odlingsbelysningen innehåller mycket blå strålning bör arbetarna använda skyddsglasögon.

”Bevattningsrutinen är lite annorlunda, eftersom LED-belysningen inte producerar värme som traditionella högtrycksnatrium- eller HPS-lampor. Torvytan förblir svalare och fuktigare, varför det bildas moss- och algtillväxt på cellernas ytor”, säger Riikonen.

Skogsträdplantor odlas i Finland främst med hjälp av naturligt ljus. Med nya tekniker kan trädplantor odlas till och med utan naturligt ljus. (Foto: Erkki Oksanen)

LED-belysningar är dock fortsatt dyra och används därför inte i någon större utsträckning. LED-tekniken kommer att göra det möjligt att mer och mer flytta odlingen från växthusen till slutna utrymmen och då kan vi tala om växtfabriker eller slutna växtproduktionsenheter.

”Den mest revolutionerande LED-tekniken gör det möjligt att smidigt reglera ljusets kvalitet efter våglängderna. I framtiden kan vi genom optimal användning av ljusets olika våglängder förbättra bland annat plantornas stresstoleranser, minimera sjukdomsriskerna och minska användningen av växtskyddsmedel”, visionerar Riikonen.

 

Text: Aimo Jokela, Luke

Bilden i övre kanten: Johanna Riikonen, Luke

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 3 April 2017.

 

Läs också

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne