Inlägg Skog

Esko Holma från Pemar har redan odlat julgranar i 30 år. Det växer 40 000 granar på ett cirka tio hektar stort område. Arterna är utöver finsk gran också svartgran och serbisk gran.

”Fördelen med inhemsk gran är doften och traditionen, svartgranen har svag doft vilket passar allergiker. Serbisk gran håller längre. Också andra sorter har prövats men man har nu beslutat sig för de här”, berättar Holma som är ordförande för arbetsgruppen för förädling inom Joulupuuseura.

kakkosjuttu_esko-holma-joulupuuviljelmalla_teijo-nikkanen_rajattu
Enligt julgransföretagaren från Pemar Esko Holma drivs granplantan upp från frö i tre år innan den planteras ut. På sju år växer trädet upp till en julgrans storlek. (Foto: Teijo Nikkanen / Luke)

Holma säljer årligen några tusen granar i Åbotrakten. 85 procent av de som säljs är inhemsk gran, 10 procent svartgran och fem procent serbisk gran.

Holmas granar härstammar från södra sidan av Finska viken.

”Vi hämtar fröna från Estland därför att den estniska granen börjar växa ett par veckor senare än den finska och därför är det ingen fara för frost”, säger Holma.

Granodlingen ger mycket arbete. Plantan drivs upp från frö i tre år innan den planteras ut. På sju år växer trädet upp till en julgrans storlek.

”Granarna ska beskäras två gånger om året. I mars-april görs en rejälare beskärning och i juli-augusti en försiktigare” berättar Holma.

Den bästa växtplatsen för gran är en nord-ostsluttning där solen inte kommer åt att torka ut barren så svårt på våren medan marken ännu är frusen.

I Finland finns cirka 400 odlare av vilka cirka 20 odlar julgranar närmast som sitt yrke.

Fördelen med inhemsk gran är doften och traditionen.

Den inhemska produktionen räcker för närvarande inte till för att täcka efterfrågan, därför importeras några hundra tusen närmast från Danmark till Finland.

”Med importgranarna är det emellertid ett sådant problem att när de fälls och packas tätt för transport har de en tendens att mögla. Vi har som mål att ersätta importen med inhemsk produktion”, fortsätter Holma.

 

Text: Aimo Jokela, Luke

Bilden i övre kanten: Päivi Rajakari

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 12 December 2016.

Läs också