Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikka WWF:n Green Office -verkostossa

Luonnonvarakeskus edistää osana Green Office -verkostoa ympäristöystävällisiä valintoja omassa toiminnassaan. Luken Helsingissä sijaitseva päätoimipaikka sai WWF:n Green Office -merkin käyttöoikeuden maaliskuussa 2018 läpäistyään merkin myöntämisen edellyttämät kriteerit ympäristöjärjestelmien tarkastuksessa.

Ympäristöystävällisten valintojen ohjaamiseksi Lukessa on laadittu WWF:n ohjeiden mukainen ympäristöohjelma, jonka päämääränä on toimistotyöstä ja -toiminnoista aiheutuvan ympäristökuormituksen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen. Helsingin toimipaikan ympäristöohjelman tavoitteina ovat energiankulutuksen vähentäminen, materiaalien kulutuksen vähentäminen ja jätteiden lajittelun kattavuus.