Naturresursinstitutets mission

Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation som arbetar för att främja en hållbar användning av naturresurser och bioekonomi.

Naturresursinstitutets vision

Ett samhälle som baseras hållbart på bioekonomi. Vårt kunnande skapar en grund för tillväxt och digitalisering.

Strategiska mål

  • Nya biobaserade produkter och ny affärsverksamhet
  • Produktivitet genom digitala lösningar
  • Livskraft i regionerna genom cirkulationsekonomi
  • Välbefinnande från immateriella värden
  • Lönsam och sund matproduktion

De prioriterade områdena i vår forskning är:

Vår verksamhet styrs av gemensamma värderingar:

  • Förtroende och öppenhet
  • Styrka genom samarbete och arbetsgemenskap
  • Närhet till kunden
  • Intelligent verksamhet