Vision

Välbefinnande och hållbar framtid från förnybara naturresurser

Mission

Med forskning skapar vi värde och lösningar för våra kunder – vi svarar på utmaningarna lokalt och globalt

Strategi 2020-2025

Strategiska mål

• Klimatsmart kol kretslopp
• Anpassningsbar och resilient bioekonomi
• Lönsam och ansvarig primärproduktion
• Cirkulär bioekonomi

Vår verksamhet styrs av gemensamma värderingar

• Förtroende och öppenhet
• Styrka genom samarbete och arbetsgemenskap
• Närhet till kunden
• Intelligent verksamhet