Vision

Välbefinnande och hållbar framtid från förnybara naturresurser

Mission

Med forskning skapar vi värde och lösningar för våra kunder – vi svarar på utmaningarna lokalt och globalt

Strategi 2020-2025

Strategiska mål

  • Klimatsmart kol kretslopp
  • Anpassningsbar och resilient bioekonomi
  • Lönsam och ansvarig primärproduktion
  • Cirkulär bioekonomi

Vår verksamhet styrs av gemensamma värderingar

  • Oberoende och verkningsfullt
  • Förtroendefullt och öppet
  • I samarbete och med respekt
  • Djärvt och entusiastiskt
  • Hållbart och ansvarsfullt