Information om Naturresursinstitutets planer och uppföljning som anknyter till institutets resultatstyrning finns i handlingarna nedan. Handlingarna har grupperats i resultatstyrningshandlingar och i andra planerings- och uppföljningshandlingar. Resultatstyrningshandlingarna har indelats ytterligare i planer och uppföljningsdata. De övriga planerings- och uppföljningshandlingarna är antingen planer, bedömningar och utredningar eller andra handlingar.

Resultatavtalen och riksdagens budget är några av de viktigaste planerna som gäller den statliga resultatstyrningen. Viktigast bland uppföljningsinformationen är bokslutet, särskilt verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet, samt ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.