Naturresurser

Staben Eeva-Liisa Ryhänen
tfn 029 532 6493

 • Produktion av jordbruksgrödor, Elina Virtanen, tfn 029 532 6646
 • Skogsbruk, Timo Saksa, tfn 029 532 4834
 • Belastning på vattenmiljön, Sirpa Piirainen, tfn 029 532 3188
 • Markekosystem, Harri Huhta, tfn 029 532 6144
 • Växters hälsa, Marja Jalli, tfn 029 532 6168
 • Skogars hälsa och biologiska mångfald, Heli Viiri, tfn 029 532 3126
 • Terrestra ekosystems dynamik, Otso Huitu, tfn 029 532 4917
 • Akvatiska populationers dynamik, Ari Leskelä, tfn 029 532 7404
 • Tillämpad statistik, Timo Hurme, tfn 029 532 6555

Produktionssystem

Staben Leena Paavilainen
tfn 029 532 2020

 • Växtgenetik, Sirja Viitala, tfn 029 532 6636
 • Djurgenetik, Nina Schulman, tfn 029 532 6739
 • Skogsförädling, Tuija Aronen, tfn  029 532 4233
 • Växthus- och trädgårdteknologier, Anssi Ahvonen, tfn 029 532 7248
 • Skogsteknologi och logistik, Jori Uusitalo, tfn 029 532 4010
 • Jordbruksteknologier, Lauri Sikanen, tfn 029 532 2464
 • Vattenbrukslösningar, Asmo Honkanen, tfn 029 532 7308
 • Mjölkproduktion, Mikko Järvinen, tfn 029 532 6192
 • Köttproduktion och non-food-produktion
 • Biomassans sammansättning och egenskaper, Tuula Jyske, tfn 029 532 5588
 • Bioraffineringsteknologier och bioprodukter, Riitta Laitinen, tfn 029 532 6708
 • Livsmedelsbearbetning och livsmedelskvalitet, Tuomo Tupasela, tfn 029 532 6603

Bioekonomi och miljö

Staben Sari Forsman-Hugg
tfn 029 532 6084

 • Bioekonomi policyer och marknader, Matleena Kniivilä, tfn 029 532 2253
 • Företags- och miljöekonomi Janne Artell, tfn 029 532 6063
 • Rekreation och naturvärdena Jaana Kotro, tfn 029 532 6703
 • Skogsinventering och skogsplanering, Kari T. Korhonen, tfn 029 532 3030
 • Kolcykelhantering, Päivi Merilä, tfn 029 532 4061
 • Markanvändning och fysisk planering, Mikko Kurttila, tfn 029 532 3262
 • Hållbarhetsforskning och hållbarhetsindikatorer, Kirsi Usva, 029 532 6621

Ekonomi och samhälle

Enhetsdirektör Sari Forsmann-Hugg
tfn +358 29 532 6084

 • Miljö- och företagsekonomi, gruppchef Jussi Uusivuori, tfn +358 29 532 2505
 • Politik, marknader och framförhållning, gruppchef Jyrki Niemi, tfn +358 29 532 6390
 • Naturresurser och landsbygdsutveckling, gruppchef Päivi Eskelinen, tfn +358 29 532 7515
 • Skoglig planering och skogsresurser, gruppchef Kari T. Korhonen, tfn +358 29 532 3030
 • Statistiska metoder, gruppchef Timo Hurme, tfn +358 29 532 6555

Statistiktjänster

Staben Johanna Laiho-Kauranne
tfn 029 532 6797

 • Bioekonomistatistik, Esa Katajamäki, tfn 029 532 6791
 • Bioekonomins lönsamhet, Elina Tamminen, tfn 029 532 6805
 • Statistikproduktionsmetoder, Anna Louhivaara, tfn 029 532 6798Information om naturresursstatistik: tietopalvelu@luke.fi,
  puh. 029 532 2200, http://stat.luke.fi/sv/

Forskningsinfrastrukturtjänster

Staben Jutta Kauppi
tfn 029 532 6535

 

 • Försöks- och datatjänster Jockis, Pikis växtproduktion
 • Försöks- och datatjänster Jockis, husdjursproduktion och nya produktionsformer, Ilkka Sipilä, tfn 029 532 6546
 • Försöks- och datatjänster Parkano, Karleby, Seinäjoki
 • Försöks- och datatjänster Haapastensyrjä, Suonenjoki Raimo Jaatinen, tfn 029 532 2933
 • Försöks- och datatjänster Joensuu, Nyslott, Karri Pasanen, tfn 029 532 3268
 • Försöks- och datatjänster Rovaniemi, Enare, Utsjoki, Kyösti Markkanen, tfn 029 532 2249
 • Vattenodling Enonkoski, Laukas, Taivalkoski, Keminmaa
 • Försöks- och datatjänster Maaninka, Kainuu, Timo Kajan, tfn 029 532 2326
 • Försöks- och datatjänster Uleåborg, Siikajoki, Jarkko Kekkonen, tfn 029 532 6226
 • Försöks- och datatjänster Helsingfors, Veijo Pruuki, tfn 029 532 7221