Naturresurser

 • Produktion av jordbruksgrödor, Ari A. Rajala, 029 532 6461
 • Skogsbruk, Timo Saksa, 029 532 4834
 • Belastning på vattenmiljön, Sirpa Piirainen, 029 532 3188
 • Markekosystem, Päivi Mäkiranta, 029 532 2343
 • Växters hälsa, Marja Jalli, 029 532 6168
 • Skogars hälsa och biologiska mångfald, Riikka Linnakoski, 029 532 2289
 • Viltekologi, Otso Huitu, 029 532 4917
 • Fisheries and fish resources, Timo Myllylä, 029 532 7088
 • Vandringsfisk och utbyggda älvar, Ari Leskelä, 029 532 7404
 • Tillämpad statistik, Timo Hurme, 029 532 6555
 • Utvecklingschef Riitta Rahkonen, 029 532 7400
 • Ledningsassistent, Ritva Heinämaa, +358295326272

Produktionssystem

 • Genomik och förädling, Nina Schulman, 029 532 6739
 • Skogsförädling, Tuija Aronen, 029 532 4233
 • Växthus- och trädgårdteknologier, Sanna Finni, 029 532 6281
 • Skogsteknologi och logistik, Lauri Sikanen, 029 532 2464
 • Jordbruksteknologier, Kim Kaustell, 029 532 6223
 • Vattenbrukslösningar, Anssi Ahvonen, 029 532 7248
 • Biomassans sammansättning och egenskaper, Hanna Brännström, 029 532 7518
 • Bioraffineringsteknologier och bioprodukter, Riitta Laitinen, 029 532 6708
 • Livsmedelsbearbetning och livsmedelskvalitet, Sari Mäkinen, 029 532 6378
 • Vallar och hållbart jordbruk, Mikko Järvinen, 029 532 6192
 • Djurfoder, Heidi Leskinen, 029 532 6327
 • Produktionsdjurens välbefinnande, Jaakko Mononen, 029 532 3127
 • Utvecklingschef, Asmo Honkanen, 029 532 7308
 • Specialmedarbetare för direktörer, Isa Laakso, +358295322648

Bioekonomi och miljö

 • Naturresurspolitik och marknader, Pasi Poikonen, 029 532 5188
 • Rekreation och naturvärdena Jaana Kotro, 029 532 6703
 • Skogsinventering och skogsplanering, Pekka Hyvönen, 029 532 5178
 • Kolcykelhantering, Juha Mikola
 • Företags- och miljöekonomi Janne Artell, 029 532 6063
 • Landsbygd, markanvändning och hantering av naturresurser, Ulla Ovaska, 029 532 641
 • Hållbarhetsforskning och hållbarhetsindikatorer, Galyna Medyna, 029 532 2147
 • Företagsekonomi och affärsmodeller, Janne Helin, 029 532 6119
 • Utvecklingschef Jyrki Aakkula, 029 532 6045
 • Specialmedarbetare för direktörer, Varpu Hiekkaranta, 029 532 2318

Statistiktjänster

 • Bioekonomistatistik, Elina Tamminen, 029 532 6805
 • Bioekonomins lönsamhet, Heidi Pokki, 029 532 7092
 • Statistikproduktionsmetoder, Pirjo Ainola, 029 532 6781
 • Ledningsassistent, Tuija Forsström, 029 532 6783

 

Information om naturresursstatistik: tietopalvelu@luke.fi,
029 532 2200, http://stat.luke.fi/sv/


Forskningsinfrastrukturtjänster

 • Försöks- och datatjänster Jockis, Pikis växtproduktion, Gruppchef, Marjo Segerstedt, +358295326522
 • Försöks- och datatjänster Jockis, husdjursproduktion och nya produktionsformer, Gruppchef, Ilkka Sipilä, +358295326546
 • Försöks- och datatjänster Parkano, Karleby, Seinäjoki, Gruppchef, Hannamaria Potila, +358295322150
 • Försöks- och datatjänster Haapastensyrjä, Suonenjoki, Gruppchef, Raimo Jaatinen, +358295322933
 • Haapastensyrjä – Teamledare, Satu Engström, +358295322001
 • Försöks- och datatjänster Joensuu, Nyslott, Gruppchef, Karri Pasanen, +358295323268
 • Försöks- och datatjänster Rovaniemi, Enare, Utsjoki, Gruppchef, Kyösti Markkanen, +358295322249
 • Vattenodling Enonkoski, Laukas, Taivalkoski, Keminmaa, Gruppchef, Päivi Pylkkö, +358295322029
 • Försöks- och datatjänster Maaninka, Kainuu, Gruppchef, Timo Kajan, +358295322326
 • Försöks- och datatjänster Uleåborg, Siikajoki, Gruppchef, Jarkko Kekkonen, +358295326226
 • Försöks- och datatjänster Helsingfors, Gruppchef, Kaija Puputti, +358295322840
 • Utvecklingschef, Virpi Alenius, +358295324529
 • Chef, Försöks- och datatjänster, Anu Kantola, +358295325154
 • Specialexpert, säkerhet och riskhantering, Pekka Pöyhönen, +358295322012
 • Specialmedarbetare för direktörer, Sanna Hurtola, +358295322500