Lukes forsknings- och sakkunnigverksamhet har byggts upp utifrån kompetens. Våra fyra forskningsenheter, statistikenheten samt enheterna forskningsinfrastrukturtjänster och servicegrupper är uppbyggda av team, vars kompetens används i tvärvetenskapliga forskningsprogram och projekt tillsammans med våra finländska och internationella samarbetsparter. Våra klienter, det vill säga de som använder informationen och lösningarna, deltar aktivt i planeringen och inriktningen av forskningen.