Lukes fadderdirektörer, som utses enligt landskap, nätverkar i sina regioner så att forskningen och utvecklingsverksamheten i regionerna samt inom näringarna bättre kan kopplas ihop.

Nyland

Johanna Buchert, Överdirektör, forskning
Sari Forsman-Hugg, Enhetsdirektör, Ekonomi och samhälle
Johanna Laiho-Kauranne, Enhetsdirektör, Statistiktjänster
Mari Walls, Generaldirektör

Norra Österbotten

Jutta Kauppi, Direktör för kundrelationer
Leena Paavilainen, Enhetsdirektör, Nya verksamhetsmöjligheter
Mari Walls, Generaldirektör

Norra Karelen

Johanna Buchert, Överdirektör, forskning
Sari Forsman-Hugg, Enhetsdirektör, Ekonomi och samhälle
Taneli Kolström, Direktör för sakkunnigtjänster (skogshushållning)

Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland

Asmo Honkanen, Forsknings- och utvecklingschef, Nya verksamhetsmöjligheter
Markku Järvenpää, Enhetsdirektör, Naturresurser och bioproduktion
Ilkka P. Laurila, Utvecklingsdirektör
Eeva-Liisa Ryhänen, Enhetsdirektör, Grön teknologi

Lappland

Taneli Kolström, Direktör för sakkunnigtjänster (skogshushållning)
Leena Paavilainen, Enhetsdirektör, Nya verksamhetsmöjligheter
Juha Suutarinen, Utvecklingschef

Kajanaland

Pentti Aspila, Direktör, Lokaler och upphandling
Kimmo Kukkavuori, Utvecklingschef
Eeva-Liisa Ryhänen, Enhetsdirektör, Grön teknologi

Mellersta Österbotten, Österbotten

Jutta Kauppi, Direktör för kundrelationer
Leena Paavilainen, Enhetsdirektör, Nya verksamhetsmöjligheter
Juha Suutarinen, Utvecklingschef

Södra Österbotten

Jyrki Aakkula, Forskningschef
Markku Järvenpää, Enhetsdirektör, Naturresurser och bioproduktion
Ilkka P. Laurila, Utvecklingsdirektör

Norra Savolax

Johanna Buchert, Överdirektör, forskning
Taneli Kolström, Direktör för sakkunnigtjänster (skogshushållning)
Eeva-Liisa Ryhänen, Enhetsdirektör, Grön teknologi
Mari Walls, Generaldirektör

Södra Savolax

Johanna Buchert, Överdirektör, forskning

Mellersta Finland

Asmo Honkanen, Forsknings- och utvecklingschef, Nya verksamhetsmöjligheter
Ilkka P. Laurila, Utvecklingsdirektör
Jutta Petäjä, Ekonomidirektör

Birkaland

Jyrki Aakkula, Forskningschef
Markku Järvenpää, Enhetsdirektör, Naturresurser och bioproduktion
Jutta Kauppi, Direktör för kundrelationer
Leena Paavilainen, Enhetsdirektör, Nya verksamhetsmöjligheter

Södra Karelen

Asmo Honkanen, Forsknings- och utvecklingschef, Nya verksamhetsmöjligheter
Taneli Kolström, Direktör, Direktör för sakkunnigtjänster (skogshushållning)
Leena Paavilainen, Enhetsdirektör, Nya verksamhetsmöjligheter

Egentliga Finland

Asmo Honkanen, Forsknings- och utvecklingschef, Nya verksamhetsmöjligheter
Johanna Torkkel, Kommunikationschef
Mari Walls, Generaldirektör

Satakunta

Jyrki Aakkula, Forskningschef
Markku Järvenpää, Enhetsdirektör, Naturresurser och bioproduktion

Kymmenedalen

Johanna Laiho-Kauranne, Enhetsdirektör, Statistiktjänster/Esa Katajamäki, Statistikchef
Vesa Ruusila, Direktör, Direktör för sakkunnigtjänster (fiskeri-, vilt- och renhushållning)

Åland

Johanna Laiho-Kauranne, Enhetsedirektör, Statistiktjänster