Vi arbetar för ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och spanar efter lösningar som bygger på bioekonomin. Om våra mål ligger nära ditt hjärta, sök en tjänst hos oss.

Vi meddelar om lediga tjänster i tjänsten valtiolle.fi

Lediga arbetsplatser

Laboratoriomestari

Keskeisen osan tehtävästä muodostavat solukkoviljelyn ja kryopreservaation laboratoriotyöt, kuten liuosten ja kasvatusalustojen…

Harjoittelija, Kasvigenetiikka

Tehtäviin kuuluvat kasvigeenivarakokoelmien hoito sekä hedelmäpuunsyövän havainnot ja kasvinsuojelukoe.

Harjoittelija, Maidontuotanto

Palkattavan henkilön pääasiallinen työtehtävä on Maidontuotantoryhmän naudan alkioteknologiaan kuuluvien EMBRYOTECH II ja…

Tutkimusassistentti, VMI, 21-23 kpl

Tutkimusassistentin tehtävänä on mittausapulaisena toimiminen Valtakunnan Metsien Inventoinnin (VMI) maastotyössä. Tehtäviin kuuluvat…

Asiantuntija, asianhallinta

Asiantuntija osallistuu asiakirjahallinnan suunnitteluun, kehittämiseen ja ohjaamiseen, asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjätehtäviin ja kirjaamotyöhön. Hän…

Tutkimusinsinööri , VMI, 11-13 kpl

Tutkimusinsinöörin tehtävänä on Valtakunnan Metsien Inventoinnin (VMI) maastotyön ryhmänjohtajana toimiminen. Tehtäviin kuuluu…

Harjoittelija, tietosuoja

Tietosuoja-asetusprojektin avustavat tehtävät ml. sopimuskannan läpikäynti, tietojen kerääminen, ohjeiden valmistelu sekä materiaalien…

Harjoittelija, turvallisuustoiminnot

Pelastussuunnitelmien tietojen koostaminen, pelastusharjoitusten suunnittelu, tiedonkeruu toimitilojen turvallisuuskonseptointiin sekä muut toimitilaturvallisuuden avustavat…

Harjoittelija, Haittaeläin-hanke

Harjoittelijan tehtävät ovat osa Haittaeläin-hanketta. Tehtäviin kuuluu haittajyrsijöiden pyynnit navetoissa ja sikaloissa…

Tutkija

Tutkijan pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu osallistuminen nurmitutkimuksen projektien ja kenttäkokeiden suunnitteluun ja rahoituksen…