Vi arbetar för ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och spanar efter lösningar som bygger på bioekonomin. Om våra mål ligger nära ditt hjärta, sök en tjänst hos oss.

Vi meddelar om lediga tjänster i tjänsten valtiolle.fi

lukeen_toihin

Lediga arbetsplatser

Kalanviljelijä, Keminmaa

Työ on kalanviljelytyötä. Luonnonemokalojen hankinnat ja merkinnät, sekä kevätkutuisten kalojen lypsy ja…

Kalanviljelijä, Taivalkoski

Tehtäviin kuuluu syyskutuisten kalojen lypsyt ja pienpoikasten hoito. Muita tehtäviä ovat kiinteistöhoitotyöt…

Kalanviljelijä, Inari 6 kk

Tehtäviin kuuluu kalojen istutustyöt, luonnonravintolammikoiden hoitaminen ja laitosemokalaston lypsytyöt. Lisäksi esimiehen muut…

Kalanviljelijä, Inari 3 kk

Tehtäviin kuuluu emokalojen pyynti ja laitosemokalaston lypsytyöt. Lisäksi esimiehen muut määräämät tehtävät.

Tutkimusmestari, kalastoseuranta Jyväskylä

Tehtävässä osallistutaan vesipuitedireketiivin toteuttamiseen kuuluviin koekalastuksiin eri puolilla Suomea, tehdään Didson-luotauksella ankeriasseurantoja…

Tutkimusmestari, kalastoseuranta Helsinki

Tehtävässä suoritetaan otoliitteihin perustuvaan iänmääritysprosessiin kuuluvia tehtäviä otoliittilaboratoriossa, osallistutaan merellä silakan kaikuluotaustutkimuksiin…

Harjoittelija, maidontuotanto

Korkeakouluharjoittelijan tehtävänä on osallistua Silage Metagenomics -projektin rehujen säilöntään liittyvään tutkimukseen. Korkeakouluharjoittelija…

Harjoittelija, kasvituotanto

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti kasvinviljelyn pelto- ja koetyöskentely, kylvö-, kasvinsuojelu- ja sadonkorjuutyöt,…

Tutkimusmestari, koekalastukset Joensuu 5 kk

Tehtäviin kuuluu vesipuitedirektiivin kalastoseurannan kalastukset Itä-Suomen alueella, Järvilohen palauttamishankkeen maastotyöt, poikaskartoitukset, telemetriaseuranta…

Harjoittelija, kasvintuotanto

Mansikan lajikkeiston testaamiseen ja kehittämiseen liittyvät tila- ja vertailukokeet. Etsimme tutkimuksellisesti suuntautuvaa…