Vi arbetar för ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och spanar efter lösningar som bygger på bioekonomin. Om våra mål ligger nära ditt hjärta, sök en tjänst hos oss.

Vi meddelar om lediga tjänster i tjänsten valtiolle.fi

Lediga arbetsplatser

Tutkimusinsinööri

Tehtävä sisältää monipuolisia kenttätöitä lähinnä kalaseurantojen parissa merellä ja sisävesistöissä Saaristomereltä Lappiin:…

Laboratorioinsinööri

Laboratorioinsinöörin tehtäviin kuuluu laboratoriotöiden tekeminen metsäpatologisissa, mikrobiologisissa, mykologisissa ja molekyylibiologisissa hankkeissa. Työhön…

Tutkija/erikoistutkija

Tehtävä sisältää monimuotoista työtä rannikkomme tärkeimpien makeanveden kalakantojen (kuha, ahven, siika) ja…