Vi arbetar för ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och spanar efter lösningar som bygger på bioekonomin. Om våra mål ligger nära ditt hjärta, sök en tjänst hos oss.

Vi meddelar om lediga tjänster i tjänsten valtiolle.fi

lukeen_toihin

Lediga arbetsplatser

Erikoistutkija

Erikoistutkijan työtehtävinä on 1) osallistua suurpetolajien kantojen seurantaan, kannanarviointiin sekä seurantojen menetelmälliseen…

Erikoistutkija

Erikoistutkijan työtehtävinä ovat valkohäntäpeuran 1) kantojen seuranta ja kannanarviointi, 2) kannan verotuksen…