Vi vill ha en nära dialog med våra kunder. Vi söker strategiska partnerskap på lång sikt och försöker identifiera våra kunders behov, för vilka vi vill erbjuda lämpliga skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet är internationell.

Kundansvariga

Johanna Buchert
Överdirektör, forskning

Tfn.: 029 5326 663
johanna.buchert@luke.fi

Lotta Heikkilä, Forskare
Hållbar naturresursekonomi i samhället
https://www.luke.fi/sv/forskningsteman/hallbar-naturresursekonomi-i-samhallet/
Tfn.: 029 5326 166
lotta.heikkila@luke.fi

Juha-Matti Katajajuuri, Specialforskare
Innovativ livsmedelskedja
https://www.luke.fi/sv/forskningsteman/innovativ-livsmedelskedja/
Tfn.: 029 532 6219
juha-matti.katajajuuri@luke.fi

Eero Mikkola, Specialsakkunnig
Boreal grön bioekonomi
https://www.luke.fi/sv/forskningsteman/gron-bioekonomi-i-norr/
Tfn.: 029 532 2140
eero.mikkola@luke.fi

Mikko Järvinen
Forskare

Tfn.: 029 532 6192
mikko.jarvinen@luke.fi

Jaakko Nuutila, Forskare
Blå bioekonomi
https://www.luke.fi/sv/forskningsteman/bla-bioekonomi/
Tfn.: 029 5326 780
jaakko.nuutila@luke.fi

Pauli Saarenketo
Ledande specialist

Tfn.: 029 5326 569
pauli.saarenketo@luke.fi