Vi vill ha en nära dialog med våra kunder. Vi söker strategiska partnerskap på lång sikt och försöker identifiera våra kunders behov, för vilka vi vill erbjuda lämpliga skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet är internationell.

Kundansvariga

Henkilökuvassa John Kettle

John Kettle, Director for Customer Solutions and International Relations
Sakkunskap: Internationell konsultverksamhet

Tfn.: 029 532 2240
john.kettle@luke.fi

Eero Mikkola, Specialsakkunnig
Boreal grön bioekonomi-forskningsteman
Sakkunskap: skogssektorn, kolberäkningar och biologisk mångfald
Tfn.: 029 532 2140
eero.mikkola@luke.fi

Henkilökuvassa Erkki Vasara

Erkki Vasara, Specialsakkunnig
Innovativ livsmedelskedja-forskningsteman
Sakkunskap: livsmedelsindustri, mejeriteknologi, utveckling av landsbygd
Tfn.: 029 532 6022
erkki.vasara@luke.fi

Kuvassa Juha-Matti Katajajuuri

Juha-Matti Katajajuuri, Specialforskare
Lösningar för cirkulär ekonomi, hållbarhet och innovativ livsmedelskedja
Sakkunskap: hållbarhet, miljöpåverkan, kolavtryck, livscykelanalys, livsmedelssystem, matsvinn, cirkulär ekonomi, utnyttjande av sidoströmmar, ansvarsfull produktion och konsumtion, miljöavtryck
Tfn.: 029 532 6219
juha-matti.katajajuuri@luke.fi

Lotta Heikkilä, Specialsakkunnig, Forskare
Sakkunskap: livsmedelskedjans ansvarsfullhet, företagares värdelöften, affärsmodeller inom livsmedelssektorn, närmat, matsvinn inom restaurangbranschen

Tfn.: 029 532 6166
lotta.heikkila@luke.fi

Henkilökuvassa Pauli Saarenketo

Pauli Saarenketo, Manager, IPR
Sakkunskap: uppfinningar, patent, licensmöjligheter, IPR

Tfn.: 029 5326 569
pauli.saarenketo@luke.fi

Mikko Järvinen, Forskare

Sakkunskap: djurens välbefinnande, mjölkproduktion, gräs
Tfn.: 029 532 6192
mikko.jarvinen@luke.fi