Vi vill ha en nära dialog med våra kunder. Vi söker strategiska partnerskap på lång sikt och försöker identifiera våra kunders behov, för vilka vi vill erbjuda lämpliga skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet är internationell.

Direktör för kundrelationer
Jutta Kauppi
tfn 029 532 6535

Kundchefer

Internationella kundlösningar, vatten och fiskodling

Forskare, kundchef Jaakko Nuutila
tfn 029 532 6780
jaakko.nuutila@luke.fi

Jordbruk och trädgårdsodling
Forskare, kundchef Mikko Järvinen
tfn 029 532 6192

Mat och handel
kundchef Erkki Vasara
tfn 029 532 6022

Cirkulär ekonomi och energi
kundchef Juha-Matti Katajajuuri
tfn 029 532 6219

Skog
kundchef Eero Mikkola
tfn 029 532 2140

Regionala kundansvariga

Huvudstadsregionen
kundansvarig Lotta Heikkilä
tfn 029 532 6166

Norra Finland
kundansvarig Virpi Alenius
tfn 029 532 4529

Tavastland, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Egentliga Finland
kundansvarig Marja Jalli
tfn 029 532 6168

Birkaland, Södra Österbotten, Mellersta Finland
kundansvarig Niko Silvan
tfn 029 532 4018

Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten
kundansvarig Erkki Joki-Tokola
tfn 029 532 6179

Östra Finland
kundansvarig Karri Pasanen
tfn 029 532 3268