Vi vill ha en nära dialog med våra kunder. Vi söker strategiska partnerskap på lång sikt och försöker identifiera våra kunders behov, för vilka vi vill erbjuda lämpliga skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet är internationell.

Kundansvariga

Henkilökuvassa John Kettle

John Kettle, Director for Customer Solutions and International Relations
Sakkunskap: Internationell konsultverksamhet

Tfn.: 029 532 2240
john.kettle@luke.fi

Eero Mikkola, Senior Customer Manager
Sakkunskap: skogssektorn, kolberäkningar och biologisk mångfald

Tfn.: 029 532 2140
eero.mikkola@luke.fi

Henkilökuvassa Erkki Vasara

Erkki Vasara, Senior Customer Manager
Sakkunskap: livsmedelsindustri, mejeriteknologi, utveckling av landsbygd

Tfn.: 029 532 6022
erkki.vasara@luke.fi

Kuvassa Juha-Matti Katajajuuri

Juha-Matti Katajajuuri, Senior Customer Manager
Sakkunskap: hållbarhet, miljöpåverkan, kolavtryck, livscykelanalys, livsmedelssystem, matsvinn, cirkulär ekonomi, utnyttjande av sidoströmmar, ansvarsfull produktion och konsumtion, miljöavtryck

Tfn.: 029 532 6219
juha-matti.katajajuuri@luke.fi

Lotta Heikkilä, Senior Customer Manager
Sakkunskap: livsmedelskedjans ansvarsfullhet, företagares värdelöften, affärsmodeller inom livsmedelssektorn, närmat, matsvinn inom restaurangbranschen

Tfn.: 029 532 6166
lotta.heikkila@luke.fi

Henkilökuvassa Pauli Saarenketo

Pauli Saarenketo, Manager, IPR
Sakkunskap: uppfinningar, patent, licensmöjligheter, IPR

Tfn.: 029 5326 569
pauli.saarenketo@luke.fi

Ganeas Dorairaju, Senior Customer Manager
Sakkunskap: digitala lösningar

Tfn.: +358 29 532 2134
ganeas.dorairaju@luke.fi

Jutta Kauppi, Manager, International Relationships
Sakkunskap: Expertlösningar för internationella kunder

Tfn.: +358 29 532 6535
jutta.kauppi@luke.fi