Vi vill ha en nära dialog med våra kunder. Vi söker strategiska partnerskap på lång sikt och försöker identifiera våra kunders behov, för vilka vi vill erbjuda lämpliga skräddarsydda lösningar. Vår verksamhet är internationell.

Kundansvariga

Henkilökuvassa John Kettle

John Kettle, Director for Customer Solutions and International Relations
Sakkunskap: Internationell konsultverksamhet

Tfn.: 029 532 2240
john.kettle@luke.fi

Kuvassa Juha-Matti Katajajuuri

Juha-Matti Katajajuuri, Specialforskare
Innovativ livsmedelskedja-, Hållbar naturresursekonomi i samhället-, och Boreal grön bioekonomi- forskningsteman
Sakkunskap: cirkulär ekonomi, LCA, näringsämneskretslopp, matförlust
Tfn.: 029 532 6219
juha-matti.katajajuuri@luke.fi

Eero Mikkola, Specialsakkunnig
Boreal grön bioekonomi-forskningsteman
Sakkunskap: skogssektor
Tfn.: 029 532 2140
eero.mikkola@luke.fi

Henkilökuvassa Erkki Vasara

Erkki Vasara, Forskare
Innovativ livsmedelskedja-forskningsteman
Sakkunskap: livsmedelsindustri, mejeriteknologi, utveckling av landsbygd
Tfn.: 029 532 6022
erkki.vasara@luke.fi

Mikko Järvinen
Forskare
Sakkunskap: djurens välbefinnande, mjölkproduktion, gräs
Tfn.: 029 532 6192
mikko.jarvinen@luke.fi

Henkilökuvassa Pauli Saarenketo

Pauli Saarenketo
Ledande specialist
Sakkunskap: IPR
Tfn.: 029 5326 569
pauli.saarenketo@luke.fi