68 EU-finansierade projekt, 574 vetenskapliga artiklar, 49 ny statistik … Luke in Brief sammanställer nyckeltal för Lukes forskning, statliga uppdrag och statistiska tjänster 2017.

Klicka på bilden för att läsa pdf-filen. Publikationen är på engelska