Luke’s årsöversikt är tyvärr bara på finska och engelska. Klicka på länkarna ner för att läsa pdf-filen.

På finska

På engeska

Luken Enemmän tutkimuksesta 2020 esitteen kansi