Inlägg Fisk

Text: Päivi Haavisto

Fisketurismföretagaren Juha Happonen har ordnat fisketurer och -läger för specialgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning eller multihandikapp, i ett tjugotal år.

Företagaren Juha Happonen från Mänttä-Filpula var en av pionjärerna inom den professionella fiskeguidningen i Finland på 1990-talet. Happonen, som är utbildad konditionsskötare, har kommit med idéer till och förverkligat fisketjänster för specialgrupper i många år. År 2006 premierades företagaren i en produkttävling för sin drag- och spinnfisketur för specialgrupper.

– Fiskelägren och -turerna har upplevts som mycket stärkande, berättar Happonen.

kuva: Juha Happonen
Juha Happonen (till vänster) har ordnat fisketurer för specialgrupper och utländska fiskare i ett tjugotal år. För en besökare från Kina är det en otrolig upplevelse att dra upp en stor gädda. Photo: Juha Happonen

Juha Happonen (till vänster) har ordnat fisketurer för specialgrupper och utländska fiskare i ett tjugotal år. För en besökare från Kina är det en otrolig upplevelse att dra upp en stor gädda

På de bästa fiskeplatserna vid forsen Vilppulankoski har man byggt fiskebryggor försedda med kanter. Utöver de tillgängliga bryggorna har rullstolsburna klienter beaktats också när båten utrustades. I Filpula har man dessutom ordnat bland annat pimpelevenemang för personer med rörelsenedsättning.

Ett nytt steg i riktning mot att utnyttja fiskets hälsoeffekter är en ettårig utbildning som genomförs som pilotprojekt vid Tammerfors yrkeshögskola, där man i slutet av året utexaminerar Finlands första handledare för specialgrupper vid aktiviteter på vattnet. Cirka 15 studerande deltar i utbildningen och många av dem har arbetat som fiske- och vildmarksguider samt inom vårdsektorn.

– Iktyo betyder fisk och fiske, medan care innebär omsorg. I omsorgen med anknytning till fiske och vatten ingår rekreation som är inriktad på upplevelser, på att motivera och aktivera, samt rehabilitering som är målinriktad och mer långsiktig. Båda sidorna av omsorgen ger psykiska, fysiska och sociala verkningar, förklarar Happonen, som är ansvarig lärare och projektchef för Iktyocare-projektet.

 

Kuva: Tuomas Heinonen / Rodeo.fi

Vinterfiske intresserar asiater

Företagaren Juha Happonen gör skillnad mellan fisketurism och turistfiske, där man åker på en spinnfiske- eller pimpeltur vid sidan av annan turism.</p> <p>– Fisketurism är en mycket artcentrerad bransch. Klienterna är ute efter ett visst byte, såsom gös, gädda eller öring. Guiden måste vara ett fullfjädrat proffs. Då är det bra att ha en yrkesutbildning som garanterar att till exempel säkerhetsaspekterna har beaktats.</p> <p>Happonen ser rejäla tillväxtmöjligheter inom både fisketurismen och turistfisket.<br /> – Just nu har antalet fisketurister som anländer från Ryssland minskat, men turistströmmen har gått i vågor också tidigare. Ryssland är fortfarande ett starkt område. Fler turister kunde lockas till Finland från det övriga Europa och längre bort.

Enligt Happonen är fiskare från olika länder intresserade av olika typer av fiske. Som exempel nämner han att mete lockar fiskare från Slovakien, det tidigare Jugoslavien och England. Fiskare från Polen, Tyskland, Frankrike och Spanien vill däremot fånga gädda och annan rovfisk.<br /> Spinn-, drag- och jiggfisketurer lockar fisketurister sommartid, men Happonen anser att vinterfisket ännu inte har utnyttjats till sin fulla potential. Pimpelfiske på isen är en exotisk upplevelse särskilt för turister från Asien, Sydamerika och Sydeuropa.</p> <p>VEM?</p> <p>Juha Happonen har varit en pionjär inom utvecklingen av fisketurismen i Finland. Han har arbetat på heltid som fiskeguide och företagare i ett tjugotal år och skaffar sig hela tiden mer utbildning vid sidan av arbetet.</p> <p>Happonen har premierats i en tävling för turistfiskeprodukter och för sitt arbete med att främja fisketurismen. Han har också auktoriserats av den internationella sportfiskeorganisationen IGFA att övervaka världsrekordsprestationer.</p> <p>”Juha Happonen (till vänster) har ordnat fisketurer för specialgrupper och utländska fiskare i ett tjugotal år. För en besökare från Kina är det en otrolig upplevelse att dra upp en stor gädda.”<br />

Läs också