Veikko Möttönen

Specialforskare

E-post

veikko.mottonen@luke.fi

Telephone

+358295325053

Adress

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Nyaste publikationer

Cover image for Puun ominaisuuksien modifiointi : Menetelmät ja tutkimuksen tila
Metsä

Puun ominaisuuksien modifiointi : Menetelmät ja tutkimuksen tila

Tässä julkaisussa tarkastellaan puun ominaisuuksien fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia muokkaus- eli modifiointimenetelmiä. Näillä menetelmillä on tavoitteena parantaa sekä puun alun perin hyviä ominaisuuksia että sen käyttöä rajoittavia ominaisuuksia. Modifioinnilla tarkoitetaan käsittelyjä, joissa puuhun ei lisätä eikä siitä käytön aikana liukene ympäristöön eliöille haitallisia kemikaaleja eli biosidejä, ja että tuotetta elinkaarensa lopuksi hävitettäessä syntyvät ympäristöhaitat eivät ylitä modifioimattoman puun hävittämisestä syntyviä haittoja.