Toivo Muilu

Ledande forskare

Examen

Doktor

E-post

toivo.muilu@luke.fi

Telephone

+358295326722

Adress

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Sakkunskap

Forskningsområde: landsbygdsforskning, landsbygdspolitik, nordliga landsbygdregionerna, regionalforskning och politik, konsekvensbedömning på landsbygden, lokal mat, livsmedelsavfall

Nyaste publikationer