Timo Kaukoranta

Forskare

E-post

timo.kaukoranta@luke.fi

Telephone

+358295326220

Adress

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Sakkunskap

Optimal styrning och belysning av växthus, prognos av mögeltoxin i spannmål, effekt av klimat på toxinrisk. Växthusproduktionssystem, växtsjukdomar, modellering, beslutsstödsystem