Tarmo Räty

Specialforskare

Examen

Dr. (Ekonomi)

E-post

tarmo.raty@luke.fi

Telephone

+358295325184

Adress

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Sakkunskap

Träprodukter, miljöeffektivitet, livscykelanalys, kolfotsår, LCA om trä fiber och bark produkter, Miljökommunikation, Miljöcertifiering och standarder för träprodukter och konstruktion