Seppo Ruotsalainen

Specialforskare

E-post

seppo.ruotsalainen@luke.fi

Telephone

+358295324286

Adress

Vipusenkuja 5, 57200 Savonlinna

Sakkunskap

tallförädling, skogsträdsförädlingsprogram, testning av förädlingsmaterial, främmande trädslag