Petri Heinimaa

Ledande expert

Examen

FM

E-post

petri.heinimaa@luke.fi

Telephone

+358295327480

Adress

Survontie 9, 40500 Jyväskylä

Sakkunskap

akvakultur, fiskgenresurser, biodiversitet av fiskar, bevarande av fisk arter i mjölke- och genbank, förvaltning av fisk stammar, utplantering av fiskar, fisk sjukdomer och parasiter, urvalsförädling av fiskar

Nyaste publikationer

Cover image for Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit
Kala

Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit

Geneettisen monimuotoisuuden, eli diversiteetin, säilyttäminen edellyttää tietoa siitä, kuinka olemassa oleva geneettinen diversiteetti on jakautunut eri alueille, populaatioiden ja populaatioryhmien välille, sekä mikä on kunkin populaation sisäisen perinnöllisen diversiteetin määrä. Tämän työn tavoitteena oli selvittää luontaisten taimenkantojen perinnöllinen rakenne ja eri taimenkantaryhmien alueellinen jakautuminen Päijänteen vesistön ja sen latvavesien alueella. Tämän geneettisen tiedon avulla on mahdollista tehostaa ja tarkentaa taimenkantojen hoitoa ja voidaan muodostaa taimenkantojen suojelu- ja hoitoyksiköitä lajin hoitostrategiaa varten.