Oiva Niemeläinen

Specialforskare

Examen

AFD

E-post

oiva.niemelainen@luke.fi

Telephone

+358295326389

Adress

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Sakkunskap

vallproduktion, vallfröproduktion, grönytegräs, utvecklingssamarbete

Nyaste publikationer