Marja Lehto

Forskare

E-post

marja.lehto@luke.fi

Telephone

+358295326314

Adress

Maarintie 6, 02150 ESPOO

Sakkunskap

behandlingsprocesser för grönsaker, avfall från grönsaksförädling, avloppsvaten från grönsaksförädling, bruksvatten i lantbruket