Kirsi Silvennoinen

Forskare

Examen

FD

E-post

kirsi.silvennoinen@luke.fi

Telephone

+358295326540

Adress

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Sakkunskap

ekologi av livsmedelsystem

Nyaste publikationer

Cover image for Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen
Ruoka

Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen

Tässä projektissa selvitettiin ruoan uudelleenjakamista ruokahävikin vähentämisen keinona Suomessa. Tavoitteina oli selvittää potentiaalia ja tapoja lisätä ylijäämäruoan käyttöä Suomen ruoka-apujärjestöissä. Kyselyillä ja haastatteluilla selvitettiin ruoka-aputoiminnan laajuutta, ruoan jakamisen muotoja ja määriä sekä toimijoiden kokemia haasteita sekä ruoka-aputoiminnan kehitystarpeita. Lisäksi selvitettiin toimijoiden tärkeäksi arvioimaa viestintää ja sen parantamisen mahdollisuuksia.