Jussi Leppänen

Forskare

Examen

agronomie- och forstmagister

E-post

jussi.leppanen@luke.fi

Telephone

+358295325444

Adress

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Sakkunskap

skogsägarna, skogspolitik (lagstiftning, stöd, skattesystem), virkesmarknader, lönsamhet i skogsbruket

Nyaste publikationer

Cover image for De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen
Metsä

De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen

Metsätalouden nykyinen kannustinjärjestelmä perustuu Kestävän metsätalouden rahoituslakiin (34/2015) ja pelkästään kansalliseen rahoitukseen. Järjestelmä on edellyttänyt ennakkoilmoitusta, notifiointia, Euroopan unionin komissiolle ja komission hyväksyntää. Vuonna 2021 tai viimeistään vuonna 2022 alkaa EU:n uusi rahoituskehys- ja ohjelmakausi, jonka vuoksi myös metsätalouden kannustinjärjestelmä on uudistettava. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, voisiko metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä tai sen joku osa perustua vähämerkityksisiin tukiin eli unionin de minimis -asetuksen pohjalle.