Johanna Vilkki

Forskningsprofessor

E-post

johanna.vilkki@luke.fi

Telephone

+358295326640

Adress

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Sakkunskap

kartläggning av gener, kvantitativ genetik, nötgenom, idisslare, biodiversitet, mitokondria, humangenetik