Ismo Strandén

Forskningsprofessor

Examen

PhD, docent

E-post

ismo.stranden@luke.fi

Telephone

+358295326553

Adress

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Sakkunskap

Metoder för avelsvärdering, Bayesiansk statistik, simulation, dator intensiva beräkningar