Irma Kolari

Forskare

Examen

FM

E-post

irma.kolari@luke.fi

Telephone

+358295327617

Adress

Laasalantie 9, 58175 Enonkoski

Sakkunskap

saimenröding, ekologi och vård, bestånden av sikllöja och fisket, fritidsfiske, samordning av skyddet av saimenvikaren oh fisket, utredning av tillstånden hos fiskbestånd för vattenskydd

Nyaste publikationer

Cover image for Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015
Kala

Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015

Osana Saimaannorppa-LIFE –hanketta selvitettiin vapaa-ajankalastusta Saimaalla, saimaannorpan esiintymisalueella, 15.4.2014 – 14.4.2015 välisenä aikana. Selvityksessä tarkasteltiin kalastuksen alueellista ja vuodenaikaista jakautumista sekä kalastajien, pyynnin ja saaliin määriä ja tärkeimpiä pyyntitapoja ja saalislajeja. Työssä tarkasteltiin myös kalastuksen merkitystä harrastuksena ja suhtautumista norpansuojelun takia annettuihin kalastusrajoituksiin.