Hannu Känkänen

Specialforskare

E-post

hannu.kankanen@luke.fi

Telephone

+358295326292

Adress

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Sakkunskap

insådd mellangröda, direkt sådd, gröngödsling, grönträda, kväveutlakning, växtföljden, mineralkväve i marken

Nyaste publikationer

Cover image for Viherlannoituksen tehoa lisäävät menetelmät : VIHERTEHO-hanke
Maatalous

Viherlannoituksen tehoa lisäävät menetelmät : VIHERTEHO-hanke

Viherteho-hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten viherlannoituskasvusto lopetetaan, jotta huuhtoutumisriski on pieni ja satovaikutus kevätkylvöiseen kasviin hyvä. Kenttäkokeiden vuodet olivat erilaiset. Ns. normaaleissa sääoloissa maan nitraattitypen määrät olivat erittäin suuret, märissä oloissa pienet. Viherlannoitus lisäsi kauraesikasviin verrattuna viljojen jyväsatoa keskimäärin noin kahdella tonnilla per hehtaari hyvänä viljavuonna ja tonnilla kuivuuden rasittamana kesänä.