Elina Kiviharju

Specialforskare

E-post

elina.kiviharju@luke.fi

Telephone

+358295326249

Adress

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Sakkunskap

Koordination av Finlands nationella program för växtgenetiska resurser. Bevarande, forskning och hållbart nyttjande av jordbruk och trädgård växter gen resursser. Också intressarat av utvecklingssamarbetet.