Eeva Lehtonen

Forskare

Examen

FM

E-post

eeva.lehtonen@luke.fi

Telephone

+358295326317

Adress

Neulaniementie 5, 70210 Kuopio

Sakkunskap

Forskningsämnen: Bedömning av regional biomasspotential genom rumsliga datametoder. Uppgifter: Underhåll och beskrivning av geodata, tillämpning av rumsliga datametoder och data i forskningsprojekt. Kompetensområden: miljövetenskaper, utnyttjande av jordbruksströmmar och bioavfall i återvinning av näringsämnen och energiproduktion, geografisk datamängd, metoder och metadata, visualisering av information.

Nyaste publikationer

Cover image for Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa
Maatalous, Ympäristö

Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa

Raportti kuvaa fosforin ja typen kierrätyksen nykytilanteen Suomessa ml. perustiedot biomassojen ja niiden sisältämien ravinteiden määristä sekä alueellisesta jakaumasta. Esitettyjen tietojen pohjalta annetaan toimenpide-ehdotuksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Luonnonvara- ja ympäristotutkimuksen yhteenliittymä LYNET:iin kuuluvien laitosten asiantuntijoiden yhteistyönä toteutettu selvitys tehtiin taustaksi kansalliselle ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelmalle.