Anu Sironen

Specialforskare

E-post

anu.sironen@luke.fi

Telephone

+358295326738

Adress

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Sakkunskap

kartläggning av gener, molekylär genetik, svingenom