Antti Paasivaara

Forskare

Examen

doktor i naturvetenskaper

E-post

antti.paasivaara@luke.fi

Telephone

+358295328753

Adress

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Sakkunskap

Monitorering och undersökning av skogsren (Rangifer tarandus fennicus) i Finland.