Anne Nissinen

Specialforskare

Examen

FD

E-post

anne.nissinen@luke.fi

Telephone

+358295326401

Adress

Tietotie 2 C, 31600 Jokioinen

Sakkunskap

morot, morotbladloppa, grönsaker, skadedjur, insekter, integrerad bekämpnings metoder, kemisk ekologi, ekologiskt odling