Sök projekt

Sökresultat

Namn Abbreviation Forskningsprogram Projektledare Varaktighet Status
Namn Abbreviation Forskningsprogram Projektledare Varaktighet Status
Kartläggning av risken för Heterobasidion rotröta i Finland och precisionsförebyggande av Heterobasidion i skogen TyviTuho 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Mikko Peltoniemi 01.04.21 - 15.12.23 Igång
Kartläggning av risken för Heterobasidion rotröta i Finland och precisionsförebyggande av Heterobasidion i skogen TyviTuho Anpassningsbar och resilient bioekonomi Mikko Peltoniemi 01.04.21 - 15.12.23 Igång
Keski-Suomen järvitaimen K-S Taimen21 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Timo Ruokonen 28.01.21 - 31.12.21 Igång
Keski-Suomen järvitaimen 01 K-S Taimen21 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Timo Ruokonen 28.01.21 - 31.12.21 Igång
Vapaaehtoisia hiilimarkkinoita tukevan tietopalvelun valmistelu ja toimeenpano HiMa - Hiilikompensaation tietopalvelu Klimatsmart Emmi Hilasvuori 01.02.21 - 31.12.21 Igång
Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon Kasvua Cirkulär bioekonomi Tuula Larmola 01.04.21 - 15.12.23 Igång
Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon 01 Kasvua 01 Cirkulär bioekonomi Tuula Larmola 01.04.21 - 15.12.23 Igång
Populaation rakenteen seurantatyökalu in vivo -säilytyksen avuksi Suomen alkuperäisille lammas- ja vuohiroduille L&V in vivo Myndighets- och expertuppgifter Juha Kantanen 02.05.21 - 31.12.22 Igång
Populaation rakenteen seurantatyökalu in vivo -säilytyksen avuksi Suomen alkuperäisille lammas- ja vuohiroduille 01 L&V in vivo 01 Myndighets- och expertuppgifter Juha Kantanen 02.05.21 - 31.12.22 Igång
Mångfald i odling MoPe Myndighets- och expertuppgifter Maarit Heinonen 01.05.21 - 31.12.23 Igång
Själar skador och nytt teknologi RaHyva 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Tapio Keskinen 01.05.21 - 31.12.22 Igång
Själar skador och nytt teknologi RaHyva Lönsam och hållbar primärproduktion Tapio Keskinen 01.05.21 - 31.12.22 Igång
Kryokonservering av de inhemska djurraserna APR 2 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Juha Kantanen 01.05.21 - 30.04.26 Igång
Kryokonservering av de inhemska djurraserna APR 2 Lönsam och hållbar primärproduktion Juha Kantanen 01.05.21 - 30.04.26 Igång
Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot 01 FutureCrops2.0 osaamisverkko 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Marjo Keskitalo 01.04.21 - 31.10.23 Igång
SC Tillväxt SC Increment Lönsam och hållbar primärproduktion Kari T Korhonen 01.01.21 - 31.12.21 Igång
SC Tillväxt SC Increment 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Kari T Korhonen 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Uppdatering av boken ”Skogar inom tätort –planering och skötsel” Kirja Anpassningsbar och resilient bioekonomi Leena Hamberg 01.06.21 - 31.12.22 Igång
CyberGrass I Introduction to remote sensing and artificial intelligence assisted silage produktion CyberGrass I Lönsam och hållbar primärproduktion Markku Niskanen 01.05.21 - 31.10.22 Igång
Utveckling av vattenförvaltning i Salinjokis avrinningsområde SaVaVe Klimatsmart Pauliina Taimisto 30.11.20 - 15.11.22 Igång
Lemmikkieläinten jalostus -jatkohanke, Koiranjalostuksen ongelmat ja valvontakriteerit 01 KAJO 01 Myndighets- och expertuppgifter Riitta Kempe 01.03.21 - 31.12.22 Igång
Cost-effective actions and incentives for climate change mitigation in agriculture and forestry EFFI Klimatsmart Esa-Jussi Viitala 01.04.21 - 31.12.21 Igång
Förädlingsinfo: Klimatnytta av skogsträdsförädling - öppen informtionsplattform om skogsträdsförädling och tillämpning av förädlingsvinster i praktiken (JALOTIE) JALOTIE Lönsam och hållbar primärproduktion Anneli Viherä-Aarnio 01.04.21 - 30.11.23 Igång
Tuuli, metsät ja suot: maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa LandUseZero Klimatsmart Anne Tolvanen 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Laserkeilausavusteinen lumituhojen kartoitus ja niitä seuraavien hyönteistuhojen tutkimus LumiLaser Anpassningsbar och resilient bioekonomi Markus Melin 01.04.21 - 15.12.23 Igång
Förebyggande av avskogning MEKAEH Klimatsmart Antti Miettinen 01.04.21 - 28.02.22 Igång
Suurpetojen ruokinnan vaikutukset porotalouteen 01 SUURPORO 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ilpo Kojola 01.08.20 - 31.12.22 Igång
PYRSTÖ – vesiekosysteemien ekologinen seuranta PYRSTÖ Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pauliina Louhi 21.04.21 - 31.03.22 Igång
PYRSTÖ – vesiekosysteemien ekologinen seuranta 01 PYRSTÖ 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pauliina Louhi 21.04.21 - 31.03.22 Igång
Orgaaniset sivuvirrat ravinnerikkaiksi kierrätysvalmisteiksi ORSIRAKI Cirkulär bioekonomi Elina Tampio 01.02.21 - 31.12.22 Igång
Scalable remote sensing-based tools and methods for climate-responsible peatlandmanagement RemoResp Klimatsmart Parvez Rana 01.04.21 - 31.12.21 Igång
Luke's science-policy platform for biodiversity and ecosystem services SCIPBES Anpassningsbar och resilient bioekonomi Tiina M Nieminen 01.04.21 - 31.12.21 Igång
Kutuharjun koeporotarhan uudet laitteet ja aineistonkeruu 01 MobiPoro 01 Virpi Alenius 01.05.21 - 30.04.22 Igång
Framtida multifunktionella skogar och deras störningsrisk i det föränderliga klimatet FOSTER Anpassningsbar och resilient bioekonomi Juha Honkaniemi 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Tuuli, metsät ja suot: maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 01 LandUseZero 01 Klimatsmart Anne Tolvanen 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Traditionella nordliga boskapsraser i Norden. Deras kulturarv och genetiska resurser 3MC 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Juha Kantanen 01.01.20 - 30.09.22 Igång
EUCANWin EUCANwin 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Lauri Sikanen 01.04.21 - 31.03.25 Igång
EUCANWin EUCANwin Lönsam och hållbar primärproduktion Lauri Sikanen 01.04.21 - 31.03.25 Igång
Finnish-Russian forestry expert cooperation SUVEMA Lönsam och hållbar primärproduktion Sari Karvinen 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Finnish-Russian forestry expert cooperation SUVEMA 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Sari Karvinen 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Future’s farm business management – towards economically sustainable farm businesses FUBUMA Lönsam och hållbar primärproduktion Susanna Lahnamäki-Kivelä 01.04.21 - 31.12.23 Igång
Närings reducering av växthusgaser från mjölkkor MitiGHG 01 Klimatsmart Ali Bayat 01.12.19 - 31.05.21 Avslutad
Kalahavaintoseurannat Kalahavis Myndighets- och expertuppgifter Mikko Olin 01.01.05 - 31.12.22 Igång
Biomass supply chain solutions and climate policy actions for emission control Bio4EmiCon Lönsam och hållbar primärproduktion Robert Prinz 01.04.21 - 31.12.21 Igång
Ennallistettujen soiden tilan seurannan kehittäminen SOSE Klimatsmart Aleksi Räsänen 01.04.21 - 31.12.23 Igång
Ennallistettujen soiden tilan seurannan kehittäminen 01 SOSE 01 Klimatsmart Aleksi Räsänen 01.04.21 - 31.12.23 Igång
Juolavehnän ja öljykasvien tuhoeläinten vaihtoehtoiset hallintamenetelmät 01 JUOTVAI 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pentti Ruuttunen 01.01.21 - 31.03.24 Igång
EJP SOIL SIREN EJP SOIL WP3b-SIREN Klimatsmart Nils Borchard 01.02.21 - 31.01.22 Igång
EJP SOIL SCALE EJP SOIL SCALE Klimatsmart Nils Borchard 01.02.21 - 01.02.24 Igång
Robotiikka mansikan sadonkorjuussa 01 Poimintarobotti-EIP 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Marja Rantanen 01.12.19 - 31.03.22 Igång
-- KIRE Cirkulär bioekonomi Saija Rasi 01.04.21 - 31.03.23 Igång
-- KIRE 01 Cirkulär bioekonomi Saija Rasi 01.04.21 - 31.03.23 Igång
-- KIRE Flat rate 24 Cirkulär bioekonomi Saija Rasi 01.04.21 - 31.03.23 Igång
RAS-Tools: A microbial toolbox for RAS production and innovation RAS-Tools Lönsam och hållbar primärproduktion Petra Lindholm-Lehto 14.01.21 - 31.10.22 Igång
RAS-Tools: A microbial toolbox for RAS production and innovation EMKR RAS-Tools EMKR Lönsam och hållbar primärproduktion Petra Lindholm-Lehto 14.01.21 - 31.10.22 Igång
RAS-Tools: A microbial toolbox for RAS production and innovation MMM RAS-Tools MMM Lönsam och hållbar primärproduktion Petra Lindholm-Lehto 14.01.21 - 31.10.22 Igång
RAS-Tools: A microbial toolbox for RAS production and innovation Flat rate 15 RAS-Tools Flat rate 15 Lönsam och hållbar primärproduktion Petra Lindholm-Lehto 14.01.21 - 31.10.22 Igång
Ounasjoen ja sen sivujokien lohen mäti- ja poikasistutuskokeet 2021-2026 Ounasjoen lohi Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pekka Hyvärinen 01.03.21 - 31.12.26 Igång
Utveckling av en indikator för marktäckning med vegetation på åkermark under vintern med satellitbaserad fjärranalys 2020-FI-VEGCOVER Lönsam och hållbar primärproduktion Mika Sulkava 01.02.21 - 31.01.23 Igång
Omfattande bedömning av klimatåtgärder i avrinningsområden - systemanalys mot kolneutral markanvändning (SysteemiHiili) SysteemiHiili Klimatsmart Oili Tarvainen 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla -Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili) 01 SysteemiHiili 01 Klimatsmart Oili Tarvainen 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Vattenhushållning inom vattenskyddet 2 Vesihave 2 Lönsam och hållbar primärproduktion Merja Myllys 30.11.20 - 15.11.22 Igång
Vattenhushållning inom vattenskyddet 2 Vesihave 2 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Merja Myllys 30.11.20 - 15.11.22 Igång
Vattenhushållning inom vattenskyddet 2 Vesihave 2 Flat rate 15 Lönsam och hållbar primärproduktion Merja Myllys 30.11.20 - 15.11.22 Igång
Effekterna av EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 i Finland VASU Anpassningsbar och resilient bioekonomi Leena Kärkkäinen 01.11.20 - 30.06.21 Igång
Fosfori, maaperä ja ilmastonmuutos rehuntuotannossa FOMARE 01 FOMARE 01 Cirkulär bioekonomi Arja Mustonen 01.04.21 - 30.06.24 Igång
Kuhan rysäpyynnin kehittäminen talvella Kuhan talvirysä Lönsam och hållbar primärproduktion Pekka Hyvärinen 23.02.21 - 31.12.21 Igång
Fosfori, maaperä ja ilmastonmuutos rehuntuotannossa FOMARE FOMARE Cirkulär bioekonomi Arja Mustonen 01.04.21 - 30.06.24 Igång
Vihreä siirtymä kasvinsuojelussa Visio Anpassningsbar och resilient bioekonomi Johanna Riikonen 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Taimikonhoidon vaikutus kuusentaimikoiden hiilitaseseen 01 TaimiCO2 01 Klimatsmart Karri Uotila 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Bacterial retting of bast-fibers BARET Lönsam och hållbar primärproduktion Francoise Martz 01.04.21 - 31.12.21 Igång
Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and LONg-term Sustainability PAPILLONS Anpassningsbar och resilient bioekonomi Nils Borchard 01.04.21 - 01.04.24 Igång
Kontroll av sjukdomen på provytor av kontinuitetsskogsbruk CoCoHealth Anpassningsbar och resilient bioekonomi Juha Kaitera 01.04.21 - 31.12.21 Igång
Uudet biopestisidit: ideasta tuotteeksi BioPest Anpassningsbar och resilient bioekonomi Terho Hyvönen 01.04.21 - 31.12.22 Igång
Maidontuotannon ilmastokuormituksen pienentäminen ja sen talousvaikutukset 01 HiGrass 01 Klimatsmart Auvo Sairanen 01.04.21 - 30.06.24 Igång
Peltomaiden kasvinsuojeluainejäämät pohjoisessa ilmastossa PesResValse Anpassningsbar och resilient bioekonomi Marleena Hagner 01.04.21 - 31.12.23 Igång
Dairy and beef industries in Finland: Progressing pathways to carbon-neutrality by 2035 NC-GRASS Klimatsmart Narasinha Shurpali 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Dairy and beef industries in Finland: Progressing pathways to carbon-neutrality by 2035 NC-GRASS 01 Klimatsmart Narasinha Shurpali 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Övergripande uppskattning av skogsskador i Finland METKOKA Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jarkko Hantula 01.03.21 - 31.12.22 Igång
Övergripande uppskattning av skogsskador i Finland METKOKA 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jarkko Hantula 01.03.21 - 31.12.22 Igång
Hyvä maatila 01 Hyvä maatila 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Rauno Kuha 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa TUIMA Klimatsmart Aleksi Lehtonen 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa 01 TUIMA 01 Klimatsmart Aleksi Lehtonen 01.03.21 - 31.12.23 Igång
HIILINIELUJA JA ILMASTOHYÖTYJÄ HALLITUIN RISKEIN: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot HILMARI Klimatsmart Jussi Uusivuori 01.03.21 - 31.12.23 Igång
HIILINIELUJA JA ILMASTOHYÖTYJÄ HALLITUIN RISKEIN: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot 01 HILMARI 01 Klimatsmart Jussi Uusivuori 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Sopeutumisen alueelliset Ulottuvuudet ja Ohjauskeinot Muuttuvaan Ilmastoon 2 01 SUOMI2 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ilona Mettiäinen 01.01.21 - 31.05.22 Igång
Sopeutumisen alueelliset Ulottuvuudet ja Ohjauskeinot Muuttuvaan Ilmastoon 2 SUOMI2 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ilona Mettiäinen 01.01.21 - 31.05.22 Igång
Reindeer and fish science days porokala2020 Myndighets- och expertuppgifter Mikko Jokinen 01.01.20 - 31.10.21 Igång
Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana HiiletIn Klimatsmart Helena Soinne 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Genomiska resurser av de ursprungliga husdjursraserna NativeGen Myndighets- och expertuppgifter Juha Kantanen 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Disruptive food production technologies contributing to reach the Finnish carbon neutrality goals Food without Fields Klimatsmart Matti Pastell 01.03.21 - 31.12.23 Igång
JUST GLOBE:Justice and Politics in Global Bioeconomy JUST GLOBE Research Costs Anpassningsbar och resilient bioekonomi Sabaheta Ramcilovik-Suominen 01.09.20 - 31.08.25 Igång
Laiduntamismenetelmien ja viljelijöiden asenteiden vaikutukset lypsylehmien hyvinvointiin ja maaperän hiilen sidontaan GRAZE-WEL Lönsam och hållbar primärproduktion Lilli Frondelius 01.01.21 - 31.03.24 Igång
Återvätning av torvmark i kväveförorenade miljöer: Synergier och avvägningar mellan biologisk mångfald, klimat, vattenkvalitet och samhälle PRINCESS 01 Klimatsmart Kristiina Regina 01.04.21 - 31.03.24 Igång
Kestävät käytännöt biokaasutuotannon prosessiketjuissa KEBIO Cirkulär bioekonomi Sari Luostarinen 27.01.21 - 31.12.22 Igång
Kestävät käytännöt biokaasutuotannon prosessiketjuissa 01 KEBIO 01 Cirkulär bioekonomi Sari Luostarinen 27.01.21 - 31.12.22 Igång
Återvätning av torvmark i kväveförorenade miljöer: Synergier och avvägningar mellan biologisk mångfald, klimat, vattenkvalitet och samhälle PRINCESS Klimatsmart Kristiina Regina 01.04.21 - 31.03.24 Igång
Laboratori och Demo arbete för Ångextrahering EXDEM-Scale.up Cirkulär bioekonomi Jyri Maunuksela 01.09.19 - 01.09.22 Igång
Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla Vesihiisi Klimatsmart Kristiina Regina 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla 01 Vesihiisi 01 Klimatsmart Kristiina Regina 01.03.21 - 31.12.23 Igång
Kohti teollisia symbiooseja valkuaisaine- ja ravintolisätuotannossa – Puu- ja panimoteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen Flat rate 24 MallasSieni Flat rate 24 Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.05.18 - 30.06.21 Igång
Kohti teollisia symbiooseja valkuaisaine- ja ravintolisätuotannossa – Puu- ja panimoteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen 01 MallasSieni 01 Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.05.18 - 30.06.21 Igång
ENVECOPACK Pilottitilinpidon kehittäminen merellisille, sisävesien ja urbaaneille ekosysteemipalveluille ja pakkausmateriaaleille 01 ENVECOPACK 01 Heidi Pokki 01.03.21 - 28.02.23 Igång
ENVECOPACK Pilottitilinpidon kehittäminen merellisille, sisävesien ja urbaaneille ekosysteemipalveluille ja pakkausmateriaaleille ENVECOPACK Heidi Pokki 01.03.21 - 28.02.23 Igång
Ravinteiden kierrätyksen tilastointi ja seuranta 01 Rakiti 01 Myndighets- och expertuppgifter Sari Luostarinen 01.02.21 - 31.12.22 Igång
Ravinteiden kierrätyksen tilastointi ja seuranta Rakiti Myndighets- och expertuppgifter Sari Luostarinen 01.02.21 - 31.12.22 Igång
Peltorakenteen kehittämisohjelmaan liittyvät selvitykset ja tutkimukset KIVAPELTO Lönsam och hållbar primärproduktion Olli Niskanen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Peltorakenteen kehittämisohjelmaan liittyvät selvitykset ja tutkimukset 01 KIVAPELTO 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Olli Niskanen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Kasvigeenivarojen kryopankin kehittäminen Kasvikryo Myndighets- och expertuppgifter Anna Nukari 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Kasvigeenivarojen kryopankin kehittäminen 01 Kasvikryo 01 Myndighets- och expertuppgifter Anna Nukari 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensaatiomallit -esimerkkinä Koillis-Suomi MAHIS Klimatsmart Henna Konu 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Öring i Kemiälvs vattendrag Kemijoen taimen 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Erkki Jokikokko 01.08.19 - 31.07.22 Igång
Integrering av näringskvalitet i miljökonsekvensbedömning och kommunikation - en produktgruppsstrategi NEPGa 01 Klimatsmart Merja Saarinen 01.03.21 - 30.06.24 Igång
Integrering av näringskvalitet i miljökonsekvensbedömning och kommunikation - en produktgruppsstrategi NEPGa Klimatsmart Merja Saarinen 01.03.21 - 30.06.24 Igång
HELCOM Biodiversity, Litter, Underwater noise and Effective regional measures for the Baltic Sea (HELCOM BLUES) HELCOM BLUES Anpassningsbar och resilient bioekonomi Heini Ahtiainen 25.01.21 - 24.01.23 Igång
HELCOM Biodiversity, Litter, Underwater noise and Effective regional measures for the Baltic Sea (HELCOM BLUES) 01 HELCOM BLUES 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Heini Ahtiainen 25.01.21 - 24.01.23 Igång
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi RANTALAIDUN Anpassningsbar och resilient bioekonomi Marika Laurila 01.12.20 - 31.12.22 Igång
Vräsrosens biologiska kontroll Ruusu Anpassningsbar och resilient bioekonomi Leena Hamberg 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Esiselvitys puutuotteiden hiilivarastoista BioHiiliVarastot Myndighets- och expertuppgifter Tarmo Räty 01.01.21 - 15.03.22 Igång
Fruktbar grönsaksjord - hållbar produktion VIIVI Cirkulär bioekonomi Terhi Suojala-Ahlfors 01.02.21 - 30.09.24 Igång
Fruktbar grönsaksjord - hållbar produktion VIIVI 01 Cirkulär bioekonomi Terhi Suojala-Ahlfors 01.02.21 - 30.09.24 Igång
Utvärdering av genomförandet av Stöden för Bybutikerna Kyläkauppa Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ulla Ovaska 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Stugbarometern 2021 Mökkibarometri Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ulla Ovaska 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Boosting Rural Bioeconomy Networks following multiactor approaches BRANCHES Lönsam och hållbar primärproduktion Johanna Routa 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Innovative ecological pile cover for biomass chip storage EcoPileCov Cirkulär bioekonomi Robert Prinz 01.08.20 - 15.10.21 Igång
Indikatorer för framgångsrik kolbindning och minskning av växthusgaser genom återvätning av odlade torvjordar EJP SOIL INSURE EJP SOIL INSURE Klimatsmart Nils Borchard 01.02.20 - 31.12.23 Igång
Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils WP3b SOMMIT EJP SOIL WP3b-SOMMIT Klimatsmart Nils Borchard 01.02.20 - 31.01.25 Igång
Forest Bioeconomy Network Former EFINORD Anpassningsbar och resilient bioekonomi Taneli Kolström 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Bioproduct and Clean Bioeconomy- RDI FlagShip in XAMK 01 HIILIPPU 01 Cirkulär bioekonomi Martti Venäläinen 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Microbes to produce healthy, safe and nutritional food MicroHealth Cirkulär bioekonomi Minna Kahala 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Controlling microbiomes circulations for better foods WP2 CIRCLES WP2 Common procedures, cost impa Klimatsmart Taina Pennanen 01.11.18 - 31.10.23 Igång
Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu liikkeelle Ensiharvennusrästit 01 Ensiharvennusrästit 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Marja-Leena Päätalo 01.03.18 - 30.06.21 Igång
Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle MAMMUTTI Myndighets- och expertuppgifter Markus Haakana 01.01.21 - 31.07.22 Igång
Gåsfält som en lösning till en konflikt mellan människan och vitkindad gås Hanhipelto 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jukka Forsman 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Gåsfält som en lösning till en konflikt mellan människan och vitkindad gås Hanhipelto Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jukka Forsman 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Elintarviketuotannon innovaatioita harvesterin kourasta – elintarviketuotannon yhdistäminen metsänhoidon toimenpiteisiin 01 SieniHarvesteri 01 Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.04.20 - 30.09.22 Igång
Elintarviketuotannon innovaatioita harvesterin kourasta – elintarviketuotannon yhdistäminen metsänhoidon toimenpiteisiin Flat rate 24 SieniHarvesteri Flat rate 24 Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.04.20 - 30.09.22 Igång
Luke.fi reform Lukefi21 Juha Heikkilä 01.02.20 - 31.12.21 Igång
Flexigrobots: Flexible heterogenous multi-robot solutions for intelligent automation of precision agriculture operations WP1 Flexigrobots WP1 Lönsam och hållbar primärproduktion Jere Kaivosoja 01.01.21 - 31.12.23 Igång
BIOSCOPE BIOSCOPE Flat rate 24 Cirkulär bioekonomi Lauri Sikanen 01.10.20 - 31.05.23 Igång
Flexigrobots: Flexible heterogenous multi-robot solutions for intelligent automation of precision agriculture operations Flexigrobots Lönsam och hållbar primärproduktion Jere Kaivosoja 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Inovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsförvaltning i ett förändrat klimat ForClimateStress 01 Klimatsmart Samuli Launiainen 01.12.20 - 31.12.22 Igång
BIOSCOPE BIOSCOPE Cirkulär bioekonomi Lauri Sikanen 01.10.20 - 31.05.23 Igång
BIOSCOPE BIOSCOPE 01 Cirkulär bioekonomi Lauri Sikanen 01.10.20 - 31.05.23 Igång
Klimatmässigt hållbart bruk av torvmarker - jordbrukarens syn TURINA Klimatsmart Kristiina Regina 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Klimatmässigt hållbart bruk av torvmarker - jordbrukarens syn TURINA 01 Klimatsmart Kristiina Regina 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Inovativa modelleringsmetoder för att identifiera strategier för skogsförvaltning i ett förändrat klimat ForClimateStress Klimatsmart Samuli Launiainen 01.12.20 - 31.12.22 Igång
RETROFOR RETention forestry as a tool to secure Resilience and sustainability in Operational FORest management RETROFOR Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ekaterina Shorokhova 01.04.21 - 31.03.25 Igång
RETROFOR RETention forestry as a tool to secure Resilience and sustainability in Operational FORest management 01 RETROFOR 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ekaterina Shorokhova 01.04.21 - 31.03.25 Igång
Drone fjärranalys av utsäde och havre produktion fältena DrooniLuuppina 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Oiva Niemeläinen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Drone fjärranalys av utsäde och havre produktion fältena DrooniLuuppina Flat rate 24 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Oiva Niemeläinen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Advances in soil information MaaTi Klimatsmart Raisa Mäkipää 01.01.21 - 31.07.22 Igång
Växtskyddsåtgärder för Drosophila suzukii i bärproduktionen suzukiin hallinta Anpassningsbar och resilient bioekonomi Anne Nissinen 01.01.21 - 30.06.24 Igång
Växtskyddsåtgärder för Drosophila suzukii i bärproduktionen suzukiin hallinta 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Anne Nissinen 01.01.21 - 30.06.24 Igång
Drone fjärranalys av utsäde och havre produktion fältena DrooniLuuppina Anpassningsbar och resilient bioekonomi Oiva Niemeläinen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
BlackGreen BlackGreen 01 Cirkulär bioekonomi Lauri Sikanen 01.11.20 - 28.02.23 Igång
BlackGreen BlackGreen Flat rate 24 Cirkulär bioekonomi Lauri Sikanen 01.11.20 - 28.02.23 Igång
Aktiviteter i Luomuinstituutti LUOTO 2021 Lönsam och hållbar primärproduktion Sari Iivonen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Aktiviteter i Luomuinstituutti LUOTO 2021 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Sari Iivonen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Aktiviteter i Luomuinstituutti LUOTO 2021 Sustain Nordic soil health Lönsam och hållbar primärproduktion Sari Iivonen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
BlackGreen BlackGreen Cirkulär bioekonomi Lauri Sikanen 01.11.20 - 28.02.23 Igång
Fjärranalys metoder för foderproduktion RehuDrooni Cirkulär bioekonomi Panu Korhonen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Fjärranalys metoder för foderproduktion RehuDrooni 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Panu Korhonen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Fjärranalys metoder för foderproduktion RehuDrooni Flat rate 24 Lönsam och hållbar primärproduktion Panu Korhonen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
AgriHubb Kompetensnätverket AgriHubi Lönsam och hållbar primärproduktion Susanna Lahnamäki-Kivelä 01.01.21 - 31.12.22 Igång
AgriHubb Kompetensnätverket AgriHubi 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Susanna Lahnamäki-Kivelä 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Natural Antivirals ANTIVIRAL Cirkulär bioekonomi Riikka Linnakoski 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Natural Antivirals 01 ANTIVIRAL 01 Cirkulär bioekonomi Riikka Linnakoski 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Foderproduktion i norra regionen i ett föränderligt klimat Rehuvara Flat rate 24 Lönsam och hållbar primärproduktion Arto Huuskonen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Capacity building for value chains of wood products industries in Vietnam 2020-2022 WOODVN Lönsam och hållbar primärproduktion Veikko Möttönen 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Capacity building for value chains of wood products industries in Vietnam 2020-2022 01 WOODVN 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Veikko Möttönen 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Minskning av lagringssvinn i morotsodling med hjälp av jordmikrober och nya identifieringsmetoder för patogener Porkkanamaa Anpassningsbar och resilient bioekonomi Terhi Suojala-Ahlfors 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Minskning av lagringssvinn i morotsodling med hjälp av jordmikrober och nya identifieringsmetoder för patogener Porkkanamaa 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Terhi Suojala-Ahlfors 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Foderproduktion i norra regionen i ett föränderligt klimat Rehuvara Lönsam och hållbar primärproduktion Arto Huuskonen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Foderproduktion i norra regionen i ett föränderligt klimat Rehuvara 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Arto Huuskonen 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Peltovahinkoarvioinnin käyttöönotto poronhoitoalueella Porovahingot Anpassningsbar och resilient bioekonomi Rauno Kuha 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Peltovahinkoarvioinnin käyttöönotto poronhoitoalueella 01 Porovahingot 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Rauno Kuha 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Peltovahinkoarvioinnin käyttöönotto poronhoitoalueella Flat rate 24 Porovahingot Flat rate 24 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Rauno Kuha 01.01.21 - 31.12.22 Igång
Novel soil management practices - key for sustainable bioeconomy and climate change mitigation 2 SOMPA 2 01 Klimatsmart Raisa Mäkipää 01.01.21 - 31.12.23 Igång
Kognitivt robotsystem för automatiserade insektsgårdar (CoRoSect) CoRoSect Lönsam och hållbar primärproduktion Jarkko Niemi 01.01.21 - 31.12.23 Igång
BreedingValue - Pre-breeding strategies for obtaining new resilient and added value berries BreedingValue WP8 Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.21 - 31.12.24 Igång
Pohjois-Karjalan vihannestoimialan kehittämistarveanalyysi Vihanneksia viljelyyn Lönsam och hållbar primärproduktion Susanne Heiska 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Pohjois-Karjalan vihannestoimialan kehittämistarveanalyysi 01 Vihanneksia viljelyyn 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Susanne Heiska 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Novel soil management practices - key for sustainable bioeconomy and climate change mitigation 2 SOMPA 2 Klimatsmart Raisa Mäkipää 01.01.21 - 31.12.23 Igång
BreedingValue - Pre-breeding strategies for obtaining new resilient and added value berries BreedingValue WP4 Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.21 - 31.12.24 Igång
BreedingValue - Pre-breeding strategies for obtaining new resilient and added value berries BreedingValue WP5 Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.21 - 31.12.24 Igång
BreedingValue - Pre-breeding strategies for obtaining new resilient and added value berries BreedingValue WP6 Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.21 - 31.12.24 Igång
BreedingValue - Pre-breeding strategies for obtaining new resilient and added value berries BreedingValue WP7 Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.21 - 31.12.24 Igång
BreedingValue - Pre-breeding strategies for obtaining new resilient and added value berries BreedingValue Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.21 - 31.12.24 Igång
BreedingValue - Pre-breeding strategies for obtaining new resilient and added value berries BreedingValue WP1 Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.21 - 31.12.24 Igång
BreedingValue - Pre-breeding strategies for obtaining new resilient and added value berries BreedingValue WP2 Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.21 - 31.12.24 Igång
BreedingValue - Pre-breeding strategies for obtaining new resilient and added value berries BreedingValue WP3 Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.21 - 31.12.24 Igång
Övervintrings- och spridningsmöjligheter för Drosophila suzukii i Finland Drokuta Anpassningsbar och resilient bioekonomi Anne Nissinen 01.11.20 - 31.12.21 Igång
Mot ett mer motståndskraftigt livsmedelssystem inför osäkerhet TREFORM Anpassningsbar och resilient bioekonomi Marketta Rinne 01.11.20 - 30.11.23 Igång
Mot ett mer motståndskraftigt livsmedelssystem inför osäkerhet TREFORM 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Marketta Rinne 01.11.20 - 30.11.23 Igång
Havupuiden terpeenit – myrkytön torjunta-aine maatalouteen. 01 BIO-TERP 01 Cirkulär bioekonomi Sylwia Adamczyk 01.11.20 - 31.10.22 Igång
Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion ASTRA Anpassningsbar och resilient bioekonomi Katja Kangas 01.10.20 - 01.10.24 Igång
Slow travel in northern rural landscapes - routes for leisure biking - STIL STIL 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Seija Tuulentie 01.11.20 - 30.09.22 Igång
National Forest Inventory FOREST INVENTORY LAB NFI LAB Lönsam och hållbar primärproduktion Annika Kangas 01.07.20 - 30.11.21 Igång
National Forest Inventory FOREST INVENTORY LAB 01 NFI LAB 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Annika Kangas 01.07.20 - 30.11.21 Igång
Forest-Human-Machine Interplay WP5 UNITE WP5 Lönsam och hållbar primärproduktion Annika Kangas 01.07.20 - 31.12.24 Igång
JUST GLOBE: Justice and Politics in Global Bioeconomy 01 JUST GLOBE 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Sabaheta Ramcilovik-Suominen 01.09.20 - 31.08.25 Igång
Forest-Human-Machine Interplay UNITE Lönsam och hållbar primärproduktion Annika Kangas 01.07.20 - 31.12.24 Igång
Forest-Human-Machine Interplay WP1 UNITE WP1 Lönsam och hållbar primärproduktion Johanna Routa 01.07.20 - 31.12.24 Igång
Forest-Human-Machine Interplay WP2 UNITE WP2 Lönsam och hållbar primärproduktion Annika Kangas 01.07.20 - 31.12.24 Igång
Forest-Human-Machine Interplay WP3 UNITE WP3 Lönsam och hållbar primärproduktion Raisa Mäkipää 01.07.20 - 31.12.24 Igång
Forest-Human-Machine Interplay WP4 UNITE WP4 Lönsam och hållbar primärproduktion Liisa Tyrväinen 01.07.20 - 31.12.24 Igång
Järvilohen ja taimenen kutukartoitus Pielisjoessa Pielisjoen kutukartoitus Anpassningsbar och resilient bioekonomi Matti Janhunen 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Genomics in BLUP: Continuous genomic prediction by single-step evaluation 01 Genomics in BLUP 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Martin Lidauer 01.07.20 - 31.12.24 Igång
Covid-19 epidemian hillitseminen- osahankkeet DEFORFO Covid-osahankkeet DEFORFO Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pasi Rikkonen 01.02.20 - 31.12.21 Igång
Kohti Hiilineutraalia Tutkimusmaatilaa – Investointihanke 01 HiTu-I 01 Klimatsmart Mikko Järvinen 14.02.20 - 31.03.22 Igång
Klimatpåverkan av foderproduktion på organogen jord och mineraljord 2020–2023 ORMINURMI 01 Klimatsmart Saara Lind 01.07.20 - 31.12.22 Igång
Elintarviketuotannon innovaatioita harvesterin kourasta – elintarviketuotannon yhdistäminen metsänhoidon toimenpiteisiin SieniHarvesteri Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.04.20 - 30.09.22 Igång
Analys av utvecklingsbehovet för jordbruk och trädgårdsodling i Södra Österbottens Sjödistrikt Tienviitat Lönsam och hållbar primärproduktion Kati Räsänen 01.03.20 - 31.12.21 Igång
Analys av utvecklingsbehovet för jordbruk och trädgårdsodling i Södra Österbottens Sjödistrikt Tienviitat 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Kati Räsänen 01.03.20 - 31.12.21 Igång
Analys av utvecklingsbehovet för jordbruk och trädgårdsodling i Södra Österbottens Sjödistrikt Tienviitat Flat rate 24 Lönsam och hållbar primärproduktion Kati Räsänen 01.03.20 - 31.12.21 Igång
Environmentally Friendly Smart Organic Agriculture (EFSOA) EFSOA 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Elena Valkama 01.03.20 - 31.08.22 Igång
Georefererade data för att mildra växthusgasutsläppen från odlade torvjordar TUPA 01 Klimatsmart Kristiina Regina 01.04.20 - 31.03.21 Avslutad
Kunskapsbehov för skogsanvändning Metsä 01 Klimatsmart Kristiina Regina 01.05.20 - 31.10.21 Igång
Screening and utilization of genetic resources of caraway KuminaGeeni 01 Myndighets- och expertuppgifter Marjo Keskitalo 01.01.20 - 30.04.23 Igång
Konsumenternas betydelse för att minska klimatförändringarna Kulutus 01 Klimatsmart Kristiina Regina 01.05.20 - 30.11.21 Igång
Sopeutumisen alueelliset Ulottuvuudet ja Ohjauskeinot Muuttuvaan Ilmastoon 01 SUOMI 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ilona Mettiäinen 01.05.20 - 30.06.21 Igång
Koordinering av renforskning PoroKOOR Anpassningsbar och resilient bioekonomi Katariina Manni 01.04.20 - 31.12.21 Igång
Gamla finska zonal geraniums Pelargoni 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jaana Laamanen 01.04.20 - 31.12.22 Igång
Kaukokartoitusmenetelmät peltojen laadun arviointiin ja pisteytykseen – Kohti kestävää peltoreformia 01 PELTOPISTE 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.20 - 30.06.23 Igång
Vital och hållbar multi-lokal Finland VNK-SOMPA 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.04.20 - 31.12.21 Igång
Perunan kuoppataudin syyt ja seuraukset 01 Kuoppatauti 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Marja Jalli 01.01.20 - 31.03.23 Igång
Arktinen nokkonen, rikasta rahaksi 01 ARKNOKK 01 Cirkulär bioekonomi Francoise Martz 01.03.20 - 28.02.23 Igång
Mikroplast i jordbruksmark - Källor, effekter och reduktion MicrAgri 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ansa Palojärvi 01.01.20 - 31.03.23 Igång
Nya biologiska metoder för att kontrollera morotbladloppa och lagringssjukdomar Bioporkkana 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Terhi Suojala-Ahlfors 01.03.20 - 30.09.23 Igång
Har gips effekter för odlingsväxt? KIPSIKASVU 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Hannu Känkänen 01.03.20 - 31.12.21 Igång
Livscykelns miljöpåverkan från nya metoder för trädgårdsodling Puutarha-LCA 01 Klimatsmart Marja Rantanen 01.01.20 - 31.03.23 Igång
Etablering av demonstrationsområden för skogsförvaltning i Lappland Demometsä 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Esa Huhta 01.02.20 - 31.12.22 Igång
Politiska verktyg för att styra strukturella förändringar inom jordbruket POMARAKE 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Jyrki Niemi 01.03.20 - 30.06.22 Igång
MYTin tutkijaosuus MYT experts Klimatsmart Päivi Merilä 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Holistic risk management tools for bioeconomy enterprises to improve business security management and sustainability Rimsec Cirkulär bioekonomi Jarkko Leppälä 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Reglerad dränering på torvjordar Turvecontrol Klimatsmart Merja Myllys 01.01.20 - 31.03.24 Igång
Nya bekämpningsstrategier av vita flygare i växthusgrönsaker JAUSTRA -01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Irene Vänninen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
- Vastila 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Leena Tuomisto 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Lökar i bruk - mera potatislök till odling SIPULI 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Terhi Suojala-Ahlfors 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Hållbara lösningar till växtskydd och främjande av biodiversitet i grönsaksproduktion på friland Kasvis Flat rate 24 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Terhi Suojala-Ahlfors 01.02.20 - 31.12.22 Igång
Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala Flat rate 24 URAKKA Flat rate 24 Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Kivijärvi 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Hållbara lösningar till växtskydd och främjande av biodiversitet i grönsaksproduktion på friland Kasvis 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Terhi Suojala-Ahlfors 01.02.20 - 31.12.22 Igång
Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala 01 URAKKA 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Kivijärvi 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Biobased materials and chemicals from industrial bark and willow by optimized processes OptiBark Cirkulär bioekonomi Pekka Saranpää 01.12.19 - 30.05.22 Igång
African Dairy Gentic Gain NATinvent Cattle GHG emission inventory Klimatsmart Enyew Negussie 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Arktisesta yhteistyöstä uusia ilmastokestäviä ratkaisuja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi ja ruokaturvan vahvistamiseksi 01 ARKISOPU 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ilona Mettiäinen 14.11.19 - 31.12.21 Igång
Building a sustainable joint between rural and urban areas through circular and innovati WP1 Sustainable wood construction value chainsve wood construction value chains BASAJAUN WP1 Sustainable wood constructi Cirkulär bioekonomi Henrik Heräjärvi 01.10.19 - 30.09.23 Igång
Plasmatekniikkalla käsitelty lanta ja lannoitevalmisteet sekä väkevä typpivesi ravinteiden kierrätyksessä ja vesistöjen suojelussa 01 PlasmaN 01 Cirkulär bioekonomi Petri Kapuinen 01.01.20 - 30.04.22 Igång
Plasmatekniikkalla käsitelty lanta ja lannoitevalmisteet sekä väkevä typpivesi ravinteiden kierrätyksessä ja vesistöjen suojelussa Flat rate 24 PlasmaN Flat rate 24 Cirkulär bioekonomi Petri Kapuinen 01.01.20 - 30.04.22 Igång
Kontrollera karbon, circulera växtnäring HIHAT 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Päivi Kurki 01.06.19 - 30.06.22 Igång
Voimaversot 01 VoimaVersot 01 Cirkulär bioekonomi Titta Kotilainen 01.09.19 - 31.12.21 Igång
Taimenten kotiutusistutus, tutkimus ja seuranta Oulun Hupisaarten puroissa 01 Hupisaarten taimen 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Laura Härkönen 19.05.19 - 31.12.23 Igång
Introduction of environmentally friendly agriculture system as the basis for sustainable development of cross-border rural area 01 EcoAgRAS 01 Cirkulär bioekonomi Harri Huhta 01.04.19 - 31.03.22 Igång
Identification of functionally active genomic regions relevant to phenotypic diversity and plasticity in cattle BovReg Lönsam och hållbar primärproduktion Johanna Vilkki 01.09.19 - 31.08.23 Igång
Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette BioColour 01 Cirkulär bioekonomi Marjo Keskitalo 01.06.19 - 31.08.22 Igång
Kohti neuvottelevaa ilmasto- ja energiapoliittista ennakointia 01 DECENT 01 Klimatsmart Pasi Rikkonen 01.09.19 - 31.08.23 Igång
Kuopio Water Cluster EAKR investment projekt KWC investointi 01 Klimatsmart Pauliina Taimisto 01.04.19 - 31.03.22 Igång
Kuopio Water Cluster EAKR investment projekt KWC kehittäminen 01 Klimatsmart Pauliina Taimisto 01.04.19 - 31.03.22 Igång
Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen 01 LOSSI 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pirjo Peltonen-Sainio 01.04.19 - 31.12.21 Igång
Framgångsrika bönder - Smart Farmers SMART FARMERS 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Jyrki Niemi 01.02.19 - 31.03.22 Igång
Multiforever MULTIFOREVER 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Tuija Aronen 01.04.19 - 31.03.22 Igång
SusCrop-ERANET-Rye 01 RYE-SUS 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pirjo Tanhuanpää 01.07.19 - 30.09.22 Igång
Bekämpning av fleråriga ogräs med konkurrans och mekanisk bekämpning AC/DC -weeds 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Jukka Salonen 01.04.19 - 30.06.22 Igång
Internationella handelsavtal, Brexit och Finlands jordbruks- och livsmedelsekonomi TRADEPLUS 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jyrki Niemi 01.03.19 - 31.08.21 Igång
Safe Environment and Cleaner Waterways to Blue Baltic Sea LUGABALT 2. 01 LUGABALT 2 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Elina Nurmi 18.02.19 - 31.12.21 Igång
Viljelijälähtöiset digitaaliset ratkaisut peltojen omistus- ja tilusrakenteen kehittämisessä 01 PELTORI 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Pasi Rikkonen 01.02.19 - 31.03.22 Igång
Flerplansodling av växthus gurka Kerroskurkku 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Juha Näkkilä 01.01.19 - 30.06.21 Igång
Genomivalinnalla punahomeen kestäviä kauralajikkeita 01 GenoKaura 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Marja Jalli 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Kolkalkylator till Ekonomidoktor -tjänsten Taloustohtori-C 01 Klimatsmart Kristiina Regina 01.02.19 - 31.01.21 Avslutad
Naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tehokkuuden parantaminen genomivalinnalla 01 Beefgeno 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Maria Leino 01.01.19 - 31.12.22 Igång
Digitalisaatio – mahdollisuudet käytännön sovelluksiksi 01 DIGITALIS 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.19 - 31.03.22 Igång
-- SIMSBioPro Cirkulär bioekonomi Saija Rasi 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Genomic and nutritional innovations for genetically superior farmed fish to improve efficiency in European aquaculture WP4 AquaIMPACT WP4 Lönsam och hållbar primärproduktion Antti Kause 01.01.19 - 31.12.23 Igång
Genomic and nutritional innovations for genetically superior farmed fish to improve efficiency in European aquaculture WP5 AquaIMPACT WP5 Lönsam och hållbar primärproduktion Antti Kause 01.01.19 - 31.12.23 Igång
Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta 01 ECODIVE 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Päivi Merilä 01.01.19 - 31.12.22 Igång
Genomic and nutritional innovations for genetically superior farmed fish to improve efficiency in European aquaculture WP1 AquaIMPACT WP1 Lönsam och hållbar primärproduktion Antti Kause 01.01.19 - 31.12.23 Igång
Genomic and nutritional innovations for genetically superior farmed fish to improve efficiency in European aquaculture WP3 AquaIMPACT WP3 Lönsam och hållbar primärproduktion Antti Kause 01.01.19 - 31.12.23 Igång
Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon Flat Rate 24 KOULU Flat rate 24 Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Kivijärvi 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon 01 KOULU 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Kivijärvi 01.01.19 - 31.12.21 Igång
The establishment of the Lapland Centre of Excellence for Research, Development and Innovation - Arctic Smartness RDI -Excellence ASR 01 Cirkulär bioekonomi Kari Mäkitalo 02.04.18 - 31.10.21 Igång
The establishment of the Lapland Centre of Excellence for Research, Development and Innovation - Arctic Smartness RDI -Excellence ASR Flat rate 15 Cirkulär bioekonomi Kari Mäkitalo 02.04.18 - 31.10.21 Igång
Miehittämättömät ilma-alukset marjasatoseurannassa, esiselvitys CLOUDberry Lönsam och hållbar primärproduktion Henri Vanhanen 01.05.18 - 30.06.21 Igång
Sustainable manure and nutrient management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region SUMANU WP 4 Communication Cirkulär bioekonomi Minna Sarvi 07.06.18 - 30.09.21 Igång
Sustainable manure and nutrient management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region SUMANU WP 2 Processed manure to increase Cirkulär bioekonomi Minna Sarvi 07.06.18 - 30.09.21 Igång
Sustainable manure and nutrient management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region SUMANU WP 3 Policy recommendations Cirkulär bioekonomi Minna Sarvi 07.06.18 - 30.09.21 Igång
Sustainable manure and nutrient management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region SUMANU WP 1 Project management and admin Cirkulär bioekonomi Minna Sarvi 07.06.18 - 30.09.21 Igång
Mereisten avainelinympäristöjen suojelu – toiminnallisuudesta arvottamiseen 01 MERIAVAIN 01 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Sanna Kuningas 01.01.18 - 30.06.21 Igång
Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin LULUme 01 Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.03.18 - 31.08.21 Igång
Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin LULUme Flat rate 24 Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.03.18 - 31.08.21 Igång
Att bygga resursrika och resilienta samfund med hjälp av anpassningsbara och transformativa miljö praktik RECOMS Luke Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.03.18 - 28.02.22 Igång
Att bygga resursrika och resilienta samfund med hjälp av anpassningsbara och transformativa miljö praktik RECOMS Muut kulut Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.03.18 - 28.02.22 Igång
Att bygga resursrika och resilienta samfund med hjälp av anpassningsbara och transformativa miljö praktik RECOMS ESR8 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.03.18 - 28.02.22 Igång
Att bygga resursrika och resilienta samfund med hjälp av anpassningsbara och transformativa miljö praktik RECOMS ESR9 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.03.18 - 28.02.22 Igång
Biosäkerhet och antibiotikaanvändningen hos grisar PROHEALTH WP7 Oiva Kuusisto säätiö Lönsam och hållbar primärproduktion Jarkko Niemi 01.01.18 - 01.01.18 Avslutad
Tulanet Tulanet toiminnanjohtaja Sanna Marttinen 01.01.18 - 31.12.22 Igång
Virus på ekosystemnivå microb-processer Virome Klimatsmart Jarkko Hantula 01.01.18 - 30.06.21 Igång
Hållbar näringshushållning i grönsaksproduktion Vikera 01 Lönsam och hållbar primärproduktion Terhi Suojala-Ahlfors 01.03.18 - 31.12.21 Igång
Hållbar näringshushållning i grönsaksproduktion Vikera Flat rate 24 Lönsam och hållbar primärproduktion Terhi Suojala-Ahlfors 01.03.18 - 31.12.21 Igång
Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region WP1 Project management and Baltic ForBio WP1 Project management and Lönsam och hållbar primärproduktion Mika Mustonen 01.10.17 - 31.03.21 Avslutad
Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region WP2 Cost-effective and sus Baltic ForBio WP2 Cost-effective and sus Lönsam och hållbar primärproduktion Mika Mustonen 01.10.17 - 31.03.21 Avslutad
Consoliderad policy framework och governance modeller för synergiska rural-urban förbindelser ROBUST WP7 Outreach, communication and Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.06.17 - 30.11.21 Igång
Consoliderad policy framework och governance modeller för synergiska rural-urban förbindelser ROBUST WP8 Management Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.06.17 - 30.11.21 Igång
Consoliderad policy framework och governance modeller för synergiska rural-urban förbindelser ROBUST WP4 Cross-sectoral interaction a Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.06.17 - 30.11.21 Igång
Consoliderad policy framework och governance modeller för synergiska rural-urban förbindelser ROBUST WP5 Effective govermance arrange Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.06.17 - 30.11.21 Igång
Consoliderad policy framework och governance modeller för synergiska rural-urban förbindelser ROBUST WP6 Developing a consolidated pol Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.06.17 - 30.11.21 Igång
Consoliderad policy framework och governance modeller för synergiska rural-urban förbindelser ROBUST WP1 Action and policy-oriented co Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.06.17 - 30.11.21 Igång
Consoliderad policy framework och governance modeller för synergiska rural-urban förbindelser ROBUST WP2 Rapid appraisal of existing s Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.06.17 - 30.11.21 Igång
Deltagande process till hållbar intensifiering. Att integrera innovation platforms, baljväxter och ympning med smäbruk och lokala värdekedjor. ROBUST WP3 In-depth case studies Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.06.17 - 30.11.21 Igång
Vattenbruk innovation program: offshore Vesiviljely inno MERI EMKR Lönsam och hållbar primärproduktion Harri Vehviläinen 31.03.17 - 31.12.22 Igång
Växtdiversifiering och jordbruk med låga insatser i hela Europa: från utövarnas engagemang och ekosystemtjänster till ökade intäkter och organisation av värdekedjan Diverfarming WP3 Crop Production and Qua Klimatsmart Kristiina Regina 01.05.17 - 31.10.22 Igång
Rannikon kutu ja poikasalueiden kunnostus Rannikon kutu- ja poikasalueiden kunnost Anpassningsbar och resilient bioekonomi Antti Lappalainen 01.03.17 - 30.12.22 Igång
Kalatalouden velvoitetarkkailut ja aluesuunnittelu Velvoitetarkkailut ja aluesuunnittelut Anpassningsbar och resilient bioekonomi Antti Lappalainen 01.03.17 - 31.12.22 Igång
VELMU program MMM VELMU Rannikon lisääntymis Anpassningsbar och resilient bioekonomi Sanna Kuningas 01.01.13 - 31.12.21 Igång
Lehtikuusen vartteet Orimattilaan perustettaviin siemenviljelyksiin Lehtikuusen vartteet Orimattilaan Lönsam och hållbar primärproduktion Ari Kinnunen 01.04.20 - 31.12.24 Igång
Lukeloki Matsvinn Mätning Applikation LUKELOKI Cirkulär bioekonomi Kirsi Silvennoinen 01.05.20 - 31.03.22 Igång
Små mandats projekt BIOT pienet asiakkuudet Elina Tamminen 01.01.18 - 31.12.23 Igång
Woodpolis-tilauspalvelut WPTP Boreal grön bioekonomi Henrik Heräjärvi 01.01.19 - 31.12.20 Avslutad
Mäntyvartteiden tuottaminen Muhokselle perustettavaan siemenviljelykseen Mäntyvartteiden tuottaminen Muhokselle Lönsam och hållbar primärproduktion Jukka Antola 01.01.17 - 31.12.22 Igång
Kuusivartteiden tuottaminen Kalajoelle perustettavaan siemenviljelykseen Kuusivartteiden tuottaminen Kalajoelle Lönsam och hållbar primärproduktion Ari Kinnunen 23.04.18 - 31.12.24 Igång
Mäntyvartteiden tuottaminen Nilsiään perustettavaan siemenviljelykseen Mäntyvartteiden tuottaminen Nilsiään Lönsam och hållbar primärproduktion Jukka Antola 01.03.18 - 31.12.23 Igång
FoodPilot Prosessihalli Cirkulär bioekonomi Taru Kariniemi 01.01.03 - 31.12.30 Igång
Kuusivartteiden tuottaminen Turkuun perustettavaan siemenviljelykseen Kuusivartteiden tuottaminen Turkuun peru Lönsam och hållbar primärproduktion Jukka Antola 01.01.14 - 30.09.21 Igång
Kuusen vartetuotanto Iirantaan. Kuusivartteiden tuottaminen Iisalmen Iirantaan perustettavaan siemenviljelyksee Kuusivartteet Iiranta Lönsam och hållbar primärproduktion Ari Kinnunen 01.01.15 - 30.09.21 Igång
Fiskgenresurser, försäljning KALAGEENIVARAMÄTI JA KALAT, MYYNTI Lönsam och hållbar primärproduktion Petri Heinimaa 01.01.17 - 31.12.23 Igång
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten Metsänhoito- ja metsänparannustyöt Aarre Peltola 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Genomförande av fiskeristatistikprogrammet KALATILASTOT Mika Rahikainen 01.01.21 - 31.12.25 Igång
Ägande av skogsmark Metsämaan omistus Jukka Torvelainen 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Avverkningarna statistiks Hakkuutilastot Tiina Sauvula-Seppälä 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Skogsräkenskaper Metsätilinpito Aarre Peltola 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Bioekonomistatistik BioTil Tiina Sauvula-Seppälä 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Skogsbrukets lönsamhet statistik Metsätalouden kannattavuustilastot Esa Uotila 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Andra skogsstatistiker Muut metsätilastot Eeva Vaahtera 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Internationella statistiska indikatorer för UN SDG & UNECE CCRSI UN_SDG_Stat Erja Mikkola 01.03.18 - 31.12.21 Igång
Luonnonvaratilastojen e-vuosikirja e-vuosikirja Luonnonvaratilast Jukka Torvelainen 01.04.15 - 31.12.25 Igång
Blomning och fröskördprognoser för skogsträden MEKUSE Myndighets- och expertuppgifter Pekka Helenius 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Fishn’Co - Förstärkning av EU-data insamling över fiskerihushållning genom regionala arbetsprogram FISHN'CO 01 Myndighets- och expertuppgifter Heidi Pokki 01.01.21 - 31.12.22 Igång
VELMU VOAS VELMU VOAS Myndighets- och expertuppgifter Sanna Kuningas 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Replacing human eye with AI 01 AI-EYE 01 Myndighets- och expertuppgifter Jonne Pohjankukka 03.12.20 - 31.12.22 Igång
Fishn’Co - Förstärkning av EU-data insamling över fiskerihushållning genom regionala arbetsprogram FISHN'CO Myndighets- och expertuppgifter Heidi Pokki 01.01.21 - 31.12.22 Igång
EU:s ramverk för datainsamling (DCF) – statistik och socioekonomiska data EU-TIKE tiltal Myndighets- och expertuppgifter Markku Kärnä 01.01.21 - 31.12.27 Igång
Replacing human eye with AI AI-EYE Myndighets- och expertuppgifter Jonne Pohjankukka 03.12.20 - 31.12.22 Igång
EU-DCF informationsarkitektur EU-TIKE DIGI tietoarkkitehtuuri Myndighets- och expertuppgifter Perttu Rantanen 01.01.21 - 31.12.27 Igång
Använding av nya metoder för genmodifiering i Finland Genomitekniikat Lönsam och hållbar primärproduktion Johanna Vilkki 01.04.20 - 30.04.21 Avslutad
CryoGeVa - Utveckling av kryokonserveringsmetoder för bevarandet av husdjurs genetiska resurser CryoGeVa Eläingeenivarojen kryosäilytys Myndighets- och expertuppgifter Juha Kantanen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
EU-DCF LUVA koordinering EU-TIKE LUVA koordinointi Myndighets- och expertuppgifter Joni Tiainen 01.01.21 - 31.12.27 Igång
Skogsträdsförädling och fröplantageprogram Puulajien jalostus ja sv-toiminta Myndighets- och expertuppgifter Matti Haapanen 01.01.05 - 31.12.25 Igång
Trade-offs and synergies in fish farming: decision-support for a sustainable bioeconomy on the Finnish coast TRAFISH Anpassningsbar och resilient bioekonomi Matti Salo 01.01.20 - 31.12.22 Igång
China-Finland Sustainable Forest Management Demonstration Project FISINO Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.12.17 - 31.12.21 Igång
Potential of functional diversity for increasing the disturbance resiliency of forests and forest-based socio-ecological system FUNPOTENTIAL Klimatsmart Mikko Peltoniemi 01.04.21 - 31.03.24 Igång
Metsäekosysteemin tutkimusalusta ForEcoRes Lönsam och hållbar primärproduktion Johanna Riikonen 01.07.20 - 30.11.21 Igång
Havupuiden terpeenit – myrkytön torjunta-aine maatalouteen. BIO-TERP Cirkulär bioekonomi Sylwia Adamczyk 01.11.20 - 31.10.22 Igång
-- RaMa Klimatsmart Saija Rasi 01.11.20 - 31.08.21 Igång
Technical support to improving statistics and reporting capacities of the forestry sector in Myanmar STAT-MM Lönsam och hållbar primärproduktion Pekka Hyvönen 09.11.20 - 08.11.21 Igång
Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (DECARBON-HOME) DECARBON-HOME Klimatsmart Katja Lähtinen 01.10.20 - 30.09.23 Igång
CLT-levy maan pinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa CLT-MAPU Lönsam och hållbar primärproduktion Harri Lindeman 01.10.20 - 31.03.23 Igång
The effect of different substrates and their composition on farm-scale anaerobic digestion BIO-PROMOTE Cirkulär bioekonomi Satu Ervasti 01.09.20 - 31.12.21 Igång
Matching consumer knowledge with industrial and municipal strategies to increase markets for low-carbon housing and wood construction (KnockOnWood) KnockOnWood Klimatsmart Katja Lähtinen 01.10.20 - 31.12.22 Igång
Kiertotaloutta edistävät uudet alueelliset toimintamallit ja biopeittoratkaisut kaivosten jälkihoidossa Biopeitto2 Cirkulär bioekonomi Marleena Hagner 01.10.20 - 30.06.23 Igång
Verkostomaisen puukerrostalorakentamisen konseptointi – Case hirsikerrostalo (VerkostoMaine) VerkostoMaine Cirkulär bioekonomi Katja Lähtinen 01.09.20 - 31.08.22 Igång
Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen teknologiset perusteet CCFBASIS Lönsam och hållbar primärproduktion Yrjö Nuutinen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
JUST GLOBE:Justice and Politics in Global Bioeconomy JUST GLOBE Anpassningsbar och resilient bioekonomi Sabaheta Ramcilovik-Suominen 01.09.20 - 31.08.25 Igång
Model Nutrients Reduction Solutions In Near-Coast Touristic Areas NURSECOAST Klimatsmart Virpi Vorne 01.10.20 - 31.12.21 Igång
Genomic and nutritional innovations for genetically superior farmed fish to improve efficiency in European aquaculture AquaIMPACT Lönsam och hållbar primärproduktion Antti Kause 01.01.19 - 31.12.23 Igång
Trafficability Prediction and Route Planning for Forest Machines TRAM Lönsam och hållbar primärproduktion Samuli Launiainen 01.09.20 - 31.08.24 Igång
Diversification of the Nordic protein sources DiversiProt Innovativ livsmedelskedja Anne Pihlanto 01.03.20 - 31.05.22 Igång
Socially and Culturally Sustainable Natural Resource Governance SOCCA Anpassningsbar och resilient bioekonomi Kristina Svels 01.02.20 - 31.12.21 Igång
GOVERNANCE INSTITUTIONS AND IRREGULAR FOREST ACTIVITIES (IFA): IMPLICATIONS FOR THE EU FLEGT AND REDD+ IN LAOS GIIFA Boreal grön bioekonomi Sabaheta Ramcilovik-Suominen 01.01.19 - 31.05.19 Avslutad
Closer to Nature Forest management practices in Finland CtN Forest Lönsam och hållbar primärproduktion Kari T Korhonen 01.09.20 - 28.02.21 Avslutad
Role of lignin-bound proteins and exovesicles in lignin biosynthesis (DirExo) DirExo Cirkulär bioekonomi 01.09.20 - 31.08.23 Igång
Changes and adaptation means of the reindeer husbandry in the cross pressures of forestry and different land use ways POMURI Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jouko Kumpula 01.08.20 - 31.12.21 Igång
Tietoa ja työkaluja viljelyvarmuuden parantamiseksi tyvi Klimatsmart Helena Soinne 01.04.20 - 31.12.22 Igång
Kemisk skydd av tall mot rost svampar med ämnen från plant arter RUSTCHEM Anpassningsbar och resilient bioekonomi Juha Kaitera 01.09.20 - 31.12.23 Igång
Global drivers, local consequences: Tools for global change adaptation and sustainable development of industrial and cultural Arctic hubs (ArcticHubs) ArcticHubs Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pasi Rautio 01.08.20 - 31.12.24 Igång
Hatchery solutions for improved viability of landlocked salmon ViableSalmon Anpassningsbar och resilient bioekonomi Matti Janhunen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Institute for Atmospheric and Earth System Research Infrastructure / Agriculture INAR RI Agriculture Klimatsmart Saara Lind 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Klimatpåverkan av foderproduktion på organogen jord och mineraljord 2020–2023 ORMINURMI Klimatsmart Saara Lind 01.07.20 - 31.12.22 Igång
Vertical Pilot - energieffektiv växtodling i vertikal system Vertikaalipilotti Lönsam och hållbar primärproduktion Kati Hoppula 01.08.20 - 31.12.22 Igång
Rätt goda gamla pelargoner Pelakuu Lönsam och hållbar primärproduktion Maarit Heinonen 01.07.20 - 31.12.22 Igång
MAAKIERTO KP – Hidasliukoisen N/P-rikkaan maanparannusaineen valmistaminen hyödyntäen maaalkaliaktivoitua tuhkaa sekä teollisuuden ja biotalouden sivuvirtoja Keski-Pohjanmaan alueella. MAAKIERTO Cirkulär bioekonomi Pasi Rautio 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Säkerhet och riskhantering i lantbruket FaSaRi Lönsam och hållbar primärproduktion Kim Kaustell 01.06.20 - 31.12.22 Igång
Hirvieläinten kokonaisvaikutukset Hirvieläinvaikutukset Anpassningsbar och resilient bioekonomi Juho Matala 01.05.20 - 31.12.22 Igång
Kolneutral Finland 2035 - åtgärder i klimatpolitiken och deras effekter HIISI Klimatsmart Liisa Maanavilja 21.04.20 - 31.08.21 Igång
Mängden av ensilageutlopp, tvättvatten och avloppsvatten från rastgårdar och avloppsvatten från pälsgårdar Nestemäärä Innovativ livsmedelskedja Elina Virkkunen 01.06.20 - 31.08.20 Avslutad
Maidontuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen, muutokset maatilan pellonkäyttöstrategiaan HiiliMaito Klimatsmart Auvo Sairanen 01.05.20 - 31.12.22 Igång
Genomic tools for breeding resource-efficiency in strawberry StrawberrySelect Lönsam och hållbar primärproduktion Tuuli Haikonen 01.06.20 - 31.03.23 Igång
RoboSE – Automaatiota eliittitaimien tuotantoon RoboSE Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Varis 01.06.20 - 30.09.21 Igång
Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta SUO Klimatsmart Hannu Hökkä 01.05.20 - 31.12.23 Igång
LULUCF ilmastotoimien vaikuttavuusarviointi ILMAVA Hållbar naturresursekonomi i samhället Aleksi Lehtonen 15.04.20 - 15.02.21 Avslutad
Regoverning the Existing Hydropower System: Integrating ecological, economic and societal aspects of sustainability – SusHydro SusHydro Anpassningsbar och resilient bioekonomi Janne Artell 01.09.20 - 31.08.24 Igång
HopUp - Start på finsk humleproduktion HopUp Lönsam och hållbar primärproduktion Saara Tuohimetsä 01.04.20 - 31.12.22 Igång
Prognosmodeller för att stödja beslutsfattande om morotskadegörande Ennustemallit Anpassningsbar och resilient bioekonomi Anne Nissinen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn kasvatusmallit JatKa Lönsam och hållbar primärproduktion Jari Hynynen 01.05.20 - 30.04.22 Igång
Naturpark - Inlärningsmiljöer för skogs-, trädgårds- och boskapsskötsel Luontokohtaamo Anpassningsbar och resilient bioekonomi Marja Uusitalo 01.04.20 - 31.03.23 Igång
Kuusen vartteiden tuottaminen Utajärvelle perustettavaan siemenviljelykseen Kuusivartteet Utajärvi Lönsam och hållbar primärproduktion Jukka Antola 01.04.20 - 31.12.26 Igång
Tracking isotopic signals in trees using mechanistic modeling unraveling the climatic response of boreal forests imprinted in decadal tree ring archives ISOMODTREES Anpassningsbar och resilient bioekonomi Kersti Leppä 01.09.20 - 31.08.23 Igång
Landsbruksföretagarnas inkomstbildning och användning av arbetstid TULOKANNATTAVUUS Jaana Kyyrä 01.02.20 - 31.03.23 Igång
Siemenviljelysten tuotannon kehittäminen SITKE Lönsam och hållbar primärproduktion Katri Himanen 01.04.20 - 15.12.21 Igång
Forest management regimes of mixed forest SEKAVA Lönsam och hållbar primärproduktion Saija Huuskonen 01.04.20 - 31.12.23 Igång
Maan hiiltä viljelytoimilla, satovarmuutta maan hiilestä Maahinen Klimatsmart Jaakko Heikkinen 01.01.20 - 31.03.23 Igång
Fortsättning till utvärdering av lag om bekämpning av skogsskador och skogslag METULA Myndighets- och expertuppgifter Tiina Ylioja 01.04.20 - 31.01.21 Avslutad
- Wolftrack 2 Samu Mäntyniemi 01.01.20 - 31.12.20 Avslutad
Metsien kasvun edistäminen jalostetun metsänviljelyaineiston käytön avulla MEKANEN Lönsam och hållbar primärproduktion Pekka Helenius 01.05.20 - 31.12.22 Igång
Tissue culture techniques for 21st century forests TICUFOR Lönsam och hållbar primärproduktion Tuija Aronen 01.07.19 - 30.06.26 Igång
Brown trout in central Finland K-S JT2020 Blå bioekonomi Tapio Keskinen 28.02.20 - 31.12.20 Avslutad
- PLANEWOOD Boreal grön bioekonomi Martti Venäläinen 01.12.19 - 30.06.20 Avslutad
Vital och hållbar multi-lokal Finland VNK-SOMPA Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.04.20 - 31.12.21 Igång
Cost-effective measures for halting biodiversity loss in forests KEIMO Anpassningsbar och resilient bioekonomi Leena Kärkkäinen 01.04.20 - 31.03.21 Avslutad
Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan TurVI Klimatsmart Sakari Sarkkola 01.03.20 - 28.02.23 Igång
Kaukokartoitusmenetelmät peltojen laadun arviointiin ja pisteytykseen – Kohti kestävää peltoreformia PELTOPISTE Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.20 - 30.06.23 Igång
Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi OpenForData Lönsam och hållbar primärproduktion Leena Kärkkäinen 01.03.20 - 31.12.22 Igång
Skogsbrukets grundvatteneffekter MEPO Klimatsmart Sirpa Piirainen 01.04.20 - 31.12.21 Igång
Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu GIS-SUS Klimatsmart Sirpa Piirainen 01.01.20 - 31.12.21 Igång
Mikroplast i jordbruksmark - Källor, effekter och reduktion MicrAgri Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ansa Palojärvi 01.01.20 - 31.03.23 Igång
Management of Mixed-forest : Diversity to forests and bioeconomy ManDi Lönsam och hållbar primärproduktion Saija Huuskonen 01.04.20 - 31.03.22 Igång
Har gips effekter för odlingsväxt? KIPSIKASVU Lönsam och hållbar primärproduktion Hannu Känkänen 01.03.20 - 31.12.21 Igång
Ogräskartering i vårsäd 2020-2022 Weeds2020 Myndighets- och expertuppgifter Jukka Salonen 01.04.20 - 31.03.23 Igång
God för boskap Hyvää karjalle Lönsam och hållbar primärproduktion Antti Suokannas 01.08.19 - 30.06.22 Igång
Nya biologiska metoder för att kontrollera morotbladloppa och lagringssjukdomar Bioporkkana Anpassningsbar och resilient bioekonomi Terhi Suojala-Ahlfors 01.03.20 - 30.09.23 Igång
Livscykelns miljöpåverkan från nya metoder för trädgårdsodling Puutarha-LCA Klimatsmart Marja Rantanen 01.01.20 - 31.03.23 Igång
Etablering av demonstrationsområden för skogsförvaltning i Lappland Demometsä Lönsam och hållbar primärproduktion Esa Huhta 01.02.20 - 31.12.22 Igång
- CLIMINI Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jouko Kumpula 01.03.20 - 31.12.22 Igång
Politiska verktyg för att styra strukturella förändringar inom jordbruket POMARAKE Lönsam och hållbar primärproduktion Jyrki Niemi 01.03.20 - 30.06.22 Igång
APPLICATION OF NOVEL AND HYBRID PROCESSING METHODS FOR THE TECHNOLOGICAL VALORISATION OF AGRO-INDUSTRIAL SIDE STREAMS POWER-XTRACT Cirkulär bioekonomi Nora Pap 02.03.20 - 31.12.22 Igång
Vieraslajikoordinaation kehittäminen (HO) VIEKE Myndighets- och expertuppgifter Erja Huusela 01.01.20 - 31.12.21 Igång
Förnuftig växtproduktion ViVi Klimatsmart Oiva Niemeläinen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
WOOD quality as a strategic COMpetitive advantage in Finland WOOD.COM Cirkulär bioekonomi Henrik Heräjärvi 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Fountain of wellbeing: co-creating innovative blue ecosystem services and healthy places BlueWell Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ann Ojala 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Främmande arter i Finland FIN-HAVI Erja Huusela 01.02.19 - 30.06.20 Avslutad
Developing growing media from side streams SIDE_STREAMS_MEDIA Cirkulär bioekonomi Bartosz Adamczyk 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Stressaavien ja äärevien siementuotantokausien vaikutus siemen laatuun, siemenen muistiin ja siemenen kykyyn säilyttää itävyys päivitettyä tietoa siementuotantoon ja siemenpakkaamoille Stresseed Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ari A Rajala 01.02.20 - 30.09.23 Igång
Distribution, pathways and management measures of the second updated list of EUs invasive alien species EU-HAVI3 Myndighets- och expertuppgifter Erja Huusela 01.02.20 - 31.12.21 Igång
Selvitystyö linjausehdotuksiksi sekä ohjeistukseksi vieraslajijätteiden vastaanotto- ja käsittelytapoihin Vieraslajijätetoimintamalli Myndighets- och expertuppgifter Erja Huusela 01.02.20 - 31.03.21 Avslutad
Innoherb- Nya ekonomiska möiligheter av myrväxter i Norr- Satakunta landskapet, Västern Finland InnoHerb Cirkulär bioekonomi Leila Korpela 02.01.20 - 31.12.21 Igång
Puuhakekasojen itselämpenemisen hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa ja laadunhallinnassa HAIKU Cirkulär bioekonomi Johanna Routa 01.01.20 - 31.03.22 Igång
Tools for natural regeneration in sustainable forest management TRANSFORM Lönsam och hållbar primärproduktion Pasi Rautio 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Kontroll av växthusgasutsläpp på organiska jordar på nötskreatursgårdar OMAIHKA Klimatsmart Hanna Kekkonen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Nya bekämpningsstrategier av vita flygare i växthusgrönsaker JAUSTRA Anpassningsbar och resilient bioekonomi Irene Vänninen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Ekologisk övervakning av direktivet om utsläppstak NECD Myndighets- och expertuppgifter Liisa Ukonmaanaho 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Frisk dräktighet - Hur friska kor tillverkas? TerveTiineys Lönsam och hållbar primärproduktion Jaana Peippo 01.12.19 - 31.03.22 Igång
Laboratory scale leach bed reactor Labsu Hållbar naturresursekonomi i samhället Ari-Matti Seppänen 01.01.20 - 31.12.20 Avslutad
Lökar i bruk - mera potatislök till odling sipuli Lönsam och hållbar primärproduktion Terhi Suojala-Ahlfors 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Hållbara lösningar till växtskydd och främjande av biodiversitet i grönsaksproduktion på friland Kasvis Anpassningsbar och resilient bioekonomi Terhi Suojala-Ahlfors 01.02.20 - 31.12.22 Igång
Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala URAKKA Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Kivijärvi 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Bid data testbäddar för trådlösa givare i tomat och gurkproduktion Digitomkku Lönsam och hållbar primärproduktion Irene Vänninen 01.09.19 - 31.10.21 Igång
Requirements for robotic crop production and the state of the art ROBO Innovativ livsmedelskedja Juha Backman 01.01.20 - 31.12.20 Avslutad
Närings reducering av växthusgaser från mjölkkor MitiGHG Klimatsmart Ali Bayat 01.12.19 - 31.05.21 Avslutad
Forest related Life Cycle Assessment Network F-LCA network Klimatsmart Tarmo Räty 01.01.20 - 31.12.21 Igång
Traditionella nordliga boskapsraser i Norden. Deras kulturarv och genetiska resurser 3MC Anpassningsbar och resilient bioekonomi Juha Kantanen 01.01.20 - 30.09.22 Igång
Framtida möjligheter för jordbruksutvecklingsfonden Makera MAITUKE Hållbar naturresursekonomi i samhället Olli Niskanen 01.01.20 - 30.09.20 Avslutad
Statistik över Kommersiellt inlandsfiske Kaukas Mika Rahikainen 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Modelling growth and yield in forests of diverse canopy structure (multilayered stands) Merika Lönsam och hållbar primärproduktion 03.02.20 - 31.12.22 Igång
Virkesförbrukning Puun käyttö Tuomas Niinistö 01.01.20 - 31.12.24 Igång
Statistiker över jordbruksgrödor Peltokasvitilastot Anneli Partala 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Skogsskydd Metsien suojelu Tuomas Niinistö 01.01.20 - 31.12.24 Igång
Skogsindustrins utrikeshandel Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Eeva Vaahtera 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Lisäarvoa metsistä – valkotryffelin ja kuusen symbioosi hyötykäyttöön TryffeliKuusi Anpassningsbar och resilient bioekonomi Saila Varis 01.12.19 - 31.05.21 Avslutad
Starka kalvar VaVa Lönsam och hållbar primärproduktion Jarkko Niemi 01.12.19 - 31.12.22 Igång
Roadmap of food waste minimization Hävikkitiekartta ja seuranta 2020 Innovativ livsmedelskedja Inkeri Riipi 01.12.19 - 31.12.20 Avslutad
Pötsi-hanke pötsi Lönsam och hållbar primärproduktion Jarkko Niemi 01.12.19 - 31.12.22 Igång
Genetisk management vid bevarandet av Rangifer-populationer RanGen Anpassningsbar och resilient bioekonomi Juha Kantanen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
- VMI2020 III Jatkoaika Boreal grön bioekonomi Leena Kärkkäinen 01.01.20 - 31.08.20 Avslutad
- Tulanet mentorointiohjelma Noora Salmisto 01.11.19 - 30.11.20 Avslutad
Diversifying production systems for resilience Diveraction Anpassningsbar och resilient bioekonomi Marjo Keskitalo 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Automatic behavioural phenotyping and breeding for improved dairy cow welfare BREEDWell Lönsam och hållbar primärproduktion Terhi Mehtiö 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Novel methods for the accounting of forest ecosystems and circular materials 2019-FI-ENVECO Anpassningsbar och resilient bioekonomi Sakari Tuominen 01.01.20 - 31.01.21 Avslutad
Puutuotteiden arvoketjut hiilineutraaliuden ja kestävän kaupungistumisen edistämisen ratkaisuina (WOODURBAN) WOODURBAN Cirkulär bioekonomi Katja Lähtinen 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Residuaalinen syönti lihanaudoilla: mittausmenetelmän optimointi ja validointi RESLI Lönsam och hållbar primärproduktion Katariina Manni 01.01.20 - 31.12.21 Igång
Developing harmonized methodology for Finnish national cattle GHG emissions inventory and smart farm tools for the measurement and robust models for prediction of GHG emissions NATinvent Klimatsmart Enyew Negussie 01.01.20 - 31.12.22 Igång
Stat.luke.fi-sivuston uudistaminen Tilastoportaalin uudistaminen 01.01.20 - 31.12.21 Igång
Trädgårdsstatistik Puutarhatilastot Anna-Kaisa Jaakkonen 01.01.20 - 31.12.25 Igång
Näringsbalans FoodBalance Erja Mikkola 01.01.20 - 31.12.23 Igång
ss JAPFINSEMINAR Boreal grön bioekonomi Otso Huitu 01.04.19 - 31.03.20 Avslutad
Arktisesta yhteistyöstä uusia ilmastokestäviä ratkaisuja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi ja ruokaturvan vahvistamiseksi ARKISOPU Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jaana Sorvali 14.11.19 - 31.12.21 Igång
Sik tilväxt FishGenGrow Blå bioekonomi Marja-Liisa Koljonen 01.11.19 - 31.12.20 Avslutad
Användning av medborgarvetenskapen i lagerhantering, organisation av verkstad Kati Blå bioekonomi Teppo Vehanen 01.11.19 - 31.12.20 Avslutad
Regulation of strawberry growth rhythm ManKa Lönsam och hållbar primärproduktion Marja Rantanen 01.10.19 - 31.12.21 Igång
Multi-level Education Towards Advanced Forestry METAFor Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ilkka Vanha-Majamaa 01.09.19 - 31.08.22 Igång
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinoina Rakka Klimatsmart Helena Soinne 01.08.19 - 31.12.21 Igång
Plasmatekniikkalla käsitelty lanta ja lannoitevalmisteet sekä väkevä typpivesi ravinteiden kierrätyksessä ja vesistöjen suojelussa PlasmaN Cirkulär bioekonomi Petri Kapuinen 01.01.20 - 30.04.22 Igång
Ekonomiska och välfärdseffekter av älgjakt HIRVI Anpassningsbar och resilient bioekonomi Janne Artell 07.10.19 - 31.12.20 Avslutad
Building a sustainable joint between rural and urban areas through circular and innovative wood construction value chains BASAJAUN Cirkulär bioekonomi Henrik Heräjärvi 01.10.19 - 30.09.23 Igång
- IBA-hanke Boreal grön bioekonomi Ilkka Vanha-Majamaa 02.09.19 - 31.12.20 Avslutad
Kontinuitetsskogsbruk Peitteinen metsänhoito Lönsam och hållbar primärproduktion Pasi Rautio 01.10.19 - 31.12.21 Igång
GRUDE - Green Rural Economy GRUDE Cirkulär bioekonomi Satu Ervasti 01.09.19 - 31.08.22 Igång
. PuPu Boreal grön bioekonomi Anni Harju 01.10.19 - 31.08.20 Avslutad
Lantbruksräkning 2020 Maatalouslaskenta 2020 Jaana Kyyrä 01.01.19 - 31.12.23 Igång
- SInfra Boreal grön bioekonomi Katri Himanen 01.10.19 - 31.12.20 Avslutad
Biogeochemical and biophysical feedbacks from forest harvesting to climate change BiBiFe Klimatsmart Aleksi Lehtonen 01.09.19 - 31.08.23 Igång
Borrowing from the neighbor. Animal husbandry methods and cultural contacts in the Northern Baltic Sea region BoNe Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.09.19 - 31.12.20 Avslutad
Effect of indoor humidity conditions on wood emissions HUMIWOOD Boreal grön bioekonomi Henrik Heräjärvi 01.09.19 - 31.12.20 Avslutad
Extraction optimization and identification of phenolic compounds from the seeds of camu-camu (Myrciaria dubia) and jabuticaba (Myrciaria cauliflora) for application in functional yogurts: a comprehensive in vitro and in vivo study FUNCTIOBERRY Innovativ livsmedelskedja 21.08.19 - 31.12.19 Avslutad
Öring i Kemiälvs vattendrag Kemijoen taimen Anpassningsbar och resilient bioekonomi Erkki Jokikokko 01.08.19 - 31.07.22 Igång
Naturliga betesmarker biologisk mångfald vid ”Lumolaidun” projektgårdar - undersökning och kommunikation Lumolaidun Klimatsmart Ansa Palojärvi 01.07.19 - 30.09.21 Igång
Taimenten kotiutusistutus, tutkimus ja seuranta Oulun Hupisaarten puroissa Hupisaarten taimen Anpassningsbar och resilient bioekonomi Laura Härkönen 19.05.19 - 31.12.23 Igång
Co-designed Welfare Monitoring Platform for Pig and Dairy Cattle ClearFarm Lönsam och hållbar primärproduktion Jarkko Niemi 01.10.19 - 30.09.23 Igång
WAMBAF Tool Box WAMBAF Tool Box Lönsam och hållbar primärproduktion Leena Finér 12.04.19 - 31.07.21 Igång
SpatMallit: Laskennallisten tilastollisten menetelmien kehittäminen spatiaalisten ja spatiotemporaalisten pistekuvioaineistojen analysointiin 327211 SpatMallit 327211 Lönsam och hållbar primärproduktion Mari Myllymäki 19.06.20 - 18.06.22 Igång
Foder från skogen ProMuka Boreal grön bioekonomi Hanna Brännström 01.11.17 - 31.03.19 Avslutad
Förnybara bäddsmaterial för att ersätta användning av torv Turveke Cirkulär bioekonomi Katariina Manni 01.08.19 - 31.12.21 Igång
-- Sodankylä Cirkulär bioekonomi Saija Rasi 01.08.19 - 30.06.21 Igång
- Taimikkotuet Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 12.08.19 - 31.12.20 Avslutad
Barnens lantbruksutställning Mansikki 2017 Mansikki 2019 Innovativ livsmedelskedja Anneli Nuoranne 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
China effect on North Karelias forest bioeconomy KIBIO Cirkulär bioekonomi Henrik Heräjärvi 01.09.19 - 31.12.21 Igång
Fjäderfä och gris välfärd med låg input och organiska produktionssystem PPILOW Lönsam och hållbar primärproduktion Jarkko Niemi 01.01.19 - 31.08.24 Igång
x MET-POVE Boreal grön bioekonomi Sirpa Piirainen 01.07.19 - 31.12.19 Avslutad
Genetic diversity, conservation and sustainable utilization of Siberian Yakutian cattle Siperia Juha Kantanen 01.03.19 - 31.12.20 Avslutad
Finnhorse gene resources sh-geeni Hållbar naturresursekonomi i samhället Markku Saastamoinen 01.06.19 - 31.12.20 Avslutad
LUO Net GOES International Luo Net GOES international Cirkulär bioekonomi Tuomo Tupasela 01.08.19 - 31.12.21 Igång
Genbank för de finländska hundraserna FinnDog Myndighets- och expertuppgifter Juha Kantanen 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Sinläggningsrutiner i finska mjölkkobesättningar Umpilehmä Lönsam och hållbar primärproduktion Anna-Maija Heikkilä 01.07.18 - 30.09.21 Igång
Trade-offs and synergies in land-based climate change mitigation and biodiversity conservation TRACY Anpassningsbar och resilient bioekonomi Anna Repo 01.09.19 - 31.08.22 Igång
- ATOX-DAIRY Innovativ livsmedelskedja Vesa Joutsjoki 01.05.19 - 30.06.20 Avslutad
Verktyk for sortförsök LajiVali Marja Jalli 15.04.19 - 30.09.20 Avslutad
Uudet keinot vesihomeen torjumiseksi kalanviljelylaitoksilla VEKKI Lönsam och hållbar primärproduktion Antti Nousiainen 05.04.19 - 31.12.22 Igång
IPM Decisions IPM decisions Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hanna Huitu 01.06.19 - 31.05.24 Igång
Baljväxter för hållbart livsmedelssystem och hälsosamt liv Leg4Life Lönsam och hållbar primärproduktion Toivo Muilu 01.06.19 - 31.08.22 Igång
Bekämpning av rotröta med levande stubbar - fältarbete KannotMTK Boreal grön bioekonomi Tuula Piri 01.06.19 - 31.12.19 Avslutad
Utveckling av fiberhamp produktion på Kajanaland och Norra Savolax Kuihake Hållbar naturresursekonomi i samhället Kati Hoppula 01.04.19 - 31.10.20 Avslutad
VuoGas LI Liikenne Investointi VuoGas LI Boreal grön bioekonomi Pasi Laajala 01.01.15 - 30.06.19 Avslutad
- VN-ICI Stage 1 Boreal grön bioekonomi Veikko Möttönen 01.05.19 - 31.03.20 Avslutad
Maaseutuvaikutusten arviointi-menetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa MAKOVA Anpassningsbar och resilient bioekonomi Olli Voutilainen 01.05.19 - 28.02.22 Igång
Assessing and valuing ecosystem services for managing hydropower constructed rivers systems EcoRiver Anpassningsbar och resilient bioekonomi Artti Juutinen 01.09.19 - 31.08.23 Igång
Kuopio Water Cluster EAKR investment projekt KWC kehittäminen Klimatsmart Pauliina Taimisto 01.04.19 - 31.03.22 Igång
Kuopio Water Cluster EAKR investment projekt KWC investointi Klimatsmart Pauliina Taimisto 01.04.19 - 31.03.22 Igång
Demonstration of climate change mitigation measures in nutrients rich drained organic soils in Baltic States OrgBalt LIFE18 CCM/LV/001158 Klimatsmart Raija Laiho 01.08.19 - 31.08.23 Igång
Advancing X-ray tomography laboratory for supporting the reform of local R&D&I operations; development project Tomolab Lönsam och hållbar primärproduktion Anna-Liisa Välimaa 01.05.19 - 31.12.21 Igång
Forest carbon sequestration, storage and their changes PPP-Hiili Klimatsmart Jari Hynynen 26.03.19 - 30.06.21 Igång
Interaktionsbiologi av Heterobasidion mycovirus Heviri Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jarkko Hantula 01.09.19 - 31.08.23 Igång
Höjningen av minimåttet på gös – effekterna på fiskarnas gösfångster samt på gösbeståndet i Skärgårdshavet Kuhan alamitan noston vaikutus Myndighets- och expertuppgifter Mikko Olin 05.04.19 - 31.03.21 Avslutad
Cross-border tools for biodiversity hotspots preservation via monitoring and prevention of forest fires along Russian-Finnish border BIOKARELIA KA5051 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Evgeny Lopatin 01.05.19 - 31.01.22 Igång
- PIENPÖLYMEKA Innovativ livsmedelskedja Jarmo Ketola 15.03.19 - 31.12.20 Avslutad
Optimering av användning av återvunnen gödsel i jordbruket – skapande av en kunskapsbas för ny praxis LEX4BIO Cirkulär bioekonomi Kari Ylivainio 01.06.19 - 31.05.24 Igång
- CROCuS Innovativ livsmedelskedja Taru Palosuo 01.04.19 - 31.12.20 Avslutad
Dynamik av kolkretsloppet på glasbjörkrika torvmarker i Finland CarBe Boreal grön bioekonomi Sakari Sarkkola 01.03.19 - 31.12.20 Avslutad
Ärt, åkerböna och sötlupin – produktion och nya skördemetoder HUKKA Lönsam och hållbar primärproduktion Heikki Jalli 01.04.19 - 31.12.22 Igång
Physical and virtual exposition of forest bioeconomy Metsäbiotalouden näyteikkuna Anpassningsbar och resilient bioekonomi Petteri Vanninen 01.05.19 - 30.06.21 Igång
ResourceSmart and Competitive Beef Production Rekina Lönsam och hållbar primärproduktion Arto Huuskonen 01.05.19 - 31.12.21 Igång
Naapuruussuhteen rakentaminen lepakoihin kansalaistieteen keinoin NAAPURI Anpassningsbar och resilient bioekonomi Ann Ojala 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Stadis Real-Time Anti-Slip Action 5G STARLIT 5G Ari Ronkainen 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase SoildiverAgro Klimatsmart Krista Peltoniemi 01.06.19 - 31.05.24 Igång
Porojen peltovahinkojen arvioinnin ohjekirja Poropeltovahingot Hållbar naturresursekonomi i samhället Rauno Kuha 01.05.19 - 31.12.20 Avslutad
--- PLUSgeno Boreal grön bioekonomi Sonja Kujala 01.03.19 - 31.12.20 Avslutad
Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot Polve Lönsam och hållbar primärproduktion Timo Lötjönen 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Effekten av virus till Heterobasidion annosum VirMän-SMS Boreal grön bioekonomi Jarkko Hantula 01.06.19 - 30.12.19 Avslutad
Biohajoavien tasojen käyttö broilerien virikkeenä VIRIKETASO Cirkulär bioekonomi Petra Tuunainen 01.04.19 - 30.09.21 Igång
SusCrop ERANET-Rye RYE-SUS Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Tanhuanpää 01.07.19 - 30.09.22 Igång
" N2-App-in-Org Innovativ livsmedelskedja Petri Kapuinen 01.04.19 - 31.12.20 Avslutad
.. Tenon lohisaalis 01.03.19 - 31.12.19 Avslutad
Tuotantovarmuutta nurmesta VarmaNurmi Lönsam och hållbar primärproduktion Arja Mustonen 01.04.19 - 31.12.22 Igång
Effects of drainage in acid sulfate soils SaVa 1 Innovativ livsmedelskedja Jaana Uusi-Kämppä 01.03.19 - 31.12.20 Avslutad
Utbildnindg project för testare av växtskyddssprutor KSRTKK Innovativ livsmedelskedja Ari Ronkainen 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
Bekämpning av fleråriga ogräs med konkurrans och mekanisk bekämpning AC/DC -weeds Lönsam och hållbar primärproduktion Jukka Salonen 01.04.19 - 30.06.22 Igång
Förbättrad metodik för inre fiskeresurser i Europa Infish Blå bioekonomi Teppo Vehanen 01.02.19 - 31.12.20 Avslutad
Lypsylehmän resurssitehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden jalostaminen A++ Lehmä - Makera Lönsam och hållbar primärproduktion Terhi Mehtiö 01.02.19 - 31.03.23 Igång
Biogas och gödselmedel från kvävefixerande växter TyLa Boreal grön bioekonomi Ville Pyykkönen 01.01.19 - 31.10.20 Avslutad
Arbetshälsa i trädvårdskedjan TimberWB Hållbar naturresursekonomi i samhället Marja Kallioniemi 01.03.18 - 30.11.20 Avslutad
Männyn vartteiden tuottaminen Utajärvelle perustettavaan siemenviljelykseen Mäntyvartteet Utajärvi Lönsam och hållbar primärproduktion Jukka Antola 01.03.19 - 31.12.24 Igång
Utvärderingen av svampinfektion i träet som svar på olika alleler av en resistensgen som kodar för leucoanthocyanidinreduktas (PaLAR3) i avelspopulation av gran ResMer Boreal grön bioekonomi Jarkko Hantula 01.05.19 - 31.10.19 Avslutad
Automatic monitoring of the health of neonates and sows during the peri-partum period Projektin nimi AutoPig Lönsam och hållbar primärproduktion Matti Pastell 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Utvecklingsvägen för en jordbruksmaskin i en digitaliserande livsmedelskedja MK-DIGI Innovativ livsmedelskedja Ari Ronkainen 01.03.19 - 29.02.20 Avslutad
Preliminär studie om utveckling av virkeshandelstatistik RWTradeStat Aarre Peltola 01.02.19 - 31.01.20 Avslutad
3D Tree Models for Forest Dynamics -möte 3DTM Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.19 - 31.03.20 Avslutad
Modeling av storvilt populationer Riistan monilajimallinnus Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jukka Forsman 18.03.19 - 31.10.21 Igång
SUSPLACE konferens SUSFIN Hållbar naturresursekonomi i samhället Hilkka Vihinen 01.02.19 - 30.09.20 Avslutad
- KVKarvo Hållbar naturresursekonomi i samhället Helena Soinne 01.03.19 - 30.11.20 Avslutad
- Biolukio Hållbar naturresursekonomi i samhället Petteri Vanninen 01.03.19 - 31.12.20 Avslutad
Animal welfare for wild animals - conservation, rewilding, research, rehabilitation, hunting, and other human activities NordCAW seminar Satu Raussi 01.01.19 - 30.06.20 Avslutad
Insect-Savo INSECT-SAVO Cirkulär bioekonomi Susanne Heiska 01.01.19 - 30.06.21 Igång
Innovative information technologies for analysis of negative impact on the cross-border region forests InnoForestView KS1309 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hanna Huitu 01.03.19 - 31.05.21 Avslutad
Luke Insekt pest Kontroll via IoT InsectPest-IoT Innovativ livsmedelskedja Marja Aaltonen 01.01.19 - 30.03.20 Avslutad
Tracing fresh photosynthates through larch using 13CO2 labelling LarchC Boreal grön bioekonomi Katja Rinne-Garmston 01.09.19 - 29.02.20 Avslutad
Gräs som kolsänka JuuriHiili Klimatsmart Perttu Virkajärvi 01.03.19 - 31.03.22 Igång
Epidemiology and control of potato powdery scab in Finland Kuorirokko kuriin Anpassningsbar och resilient bioekonomi Lea Hiltunen 01.04.19 - 30.06.21 Igång
Internationella handelsavtal, Brexit och Finlands jordbruks- och livsmedelsekonomi TRADEPLUS Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jyrki Niemi 01.03.19 - 31.08.21 Igång
Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan SOPULI Anpassningsbar och resilient bioekonomi Katri Hamunen 01.03.19 - 30.04.22 Igång
Konsumentperspektiv på klimatpolitiken Kuluilma Hållbar naturresursekonomi i samhället Kristiina Regina 01.01.19 - 31.10.19 Avslutad
- VARAKI Sari Luostarinen 01.12.18 - 30.06.20 Avslutad
Promoting sustainable forestry in a growing bioeconomy for Europe PROFOR Lönsam och hållbar primärproduktion Mika Mustonen 01.02.19 - 31.10.22 Igång
Safe Environment and Cleaner Waterways to Blue Baltic Sea LUGABALT 2. LUGABALT 2 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Harri Huhta 01.02.19 - 31.12.21 Igång
Bioproduct and Clean Bioeconomy- RDI FlagShip in XAMK HIILIPPU Cirkulär bioekonomi Martti Venäläinen 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Landsbygdsbarometern Maaseutubarometri Myndighets- och expertuppgifter Hilkka Vihinen 01.02.19 - 31.12.21 Igång
Flerplansodling av växthus gurka Kerroskurkku Lönsam och hållbar primärproduktion Juha Näkkilä 01.01.19 - 30.06.21 Igång
- YEASTS GO WILD! Boreal grön bioekonomi Tuula Jyske 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
Hormon reglering av lignin utvecling i gran. Lignin_Horm Boreal grön bioekonomi 01.11.18 - 31.12.20 Avslutad
DigitalDataFlows DigitalDataFlows Anu Kantola 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
Sorkkaeläintietojärjestelmän kehittäminen Sorkkaeläintietojärjestelmä Kitta Suhonen 01.01.19 - 31.12.20 Avslutad
Naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tehokkuuden parantaminen genomivalinnalla Beefgeno Lönsam och hållbar primärproduktion Maria Leino 01.01.19 - 31.12.22 Igång
FORESTBANK FORESTBANK Hållbar naturresursekonomi i samhället Esa-Jussi Viitala 01.09.18 - 31.12.20 Avslutad
Implementering av kryotekniker för utveckling av kostnadseffektiv kärnsamling av potatis CryoPot Myndighets- och expertuppgifter Veli-Matti Rokka 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Carbon free South Savo Hiilivapaa Etelä-Savo Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 01.11.18 - 30.08.20 Avslutad
Element transport från dikesomroden Metsävesi Boreal grön bioekonomi Leena Finér 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
Tavoitteena tuhat vuotta pitkä vuosilustokronologia (1000-2000 jKr) Turun ja Lounais-Suomen rakennus-, ympäristö-, ja ilmastohistorian tutkimukseen TURKU1000 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Samuli Helama 01.01.19 - 31.12.22 Igång
- LaatuRahka Boreal grön bioekonomi Niko Silvan 01.01.19 - 31.12.20 Avslutad
Biopolyestereihin pohjautuva vettähylkivä ja antimikrobinen kalvo puupohjaisille materiaaleille PolyCoat Cirkulär bioekonomi Risto Korpinen 02.01.19 - 31.12.21 Igång
- CSF Boreal grön bioekonomi Lauri Sikanen 15.11.18 - 31.05.19 Avslutad
Masurbjörk - traditionellt handarbete och ny design VISAPUU Boreal grön bioekonomi Anneli Viherä-Aarnio 01.01.19 - 31.12.20 Avslutad
Recycling nutrients and energy of Canadian waterweed Elodea II Cirkulär bioekonomi Lea Hiltunen 01.07.18 - 31.12.21 Igång
ESTAT grant on ecosystem accounting ESTATGRANT2019 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
- SOMAGENO Boreal grön bioekonomi Tuija Aronen 01.01.19 - 31.12.20 Avslutad
Häme insect hub HämInCent Innovativ livsmedelskedja Miika Tapio 01.06.18 - 31.12.20 Avslutad
Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn RATU Klimatsmart Marika Laurila 01.01.19 - 31.10.21 Igång
Övervakning av insekter - en pilot. IMpilot Tiina Ylioja 01.04.19 - 30.09.19 Avslutad
Nordic Growth and Yield researchers Network - conference at Finland 2019 GYN2019 Boreal grön bioekonomi Saija Huuskonen 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen Turvepäästö Klimatsmart Erkki Joki-Tokola 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Convergent adaptation in northern Pinus sylvestris and Picea abies? Genotyping the Evoltree ISS Punkaharju ISSgeno Boreal grön bioekonomi Sonja Kujala 01.02.19 - 31.12.20 Avslutad
Kolpoolen trä biomassa och markanvändning PuuBiomassa Tarja Tuomainen 02.01.19 - 31.08.20 Avslutad
Utveckling av tidiga skördeprognoser med satellitbaserad fjärranalys CROPYIELD Anneli Partala 01.01.19 - 31.12.20 Avslutad
Kohti teollisia symbiooseja valkuaisaine- ja ravintolisätuotannossa – Puu- ja panimoteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen MallasSieni Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.05.18 - 30.06.21 Igång
Rakennettujen jokien vaelluskalat_Sateenvarjo III Sateenvarjo_III Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pauliina Louhi 01.01.19 - 31.12.23 Igång
Life Climate Integrated project CANEMURE CANEMURE Klimatsmart Raisa Mäkipää 01.01.19 - 31.12.24 Igång
Small Forests - Big Player: Valorising small scale forestry for a bio-based economy ValoFor Lönsam och hållbar primärproduktion Raisa Mäkipää 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Puhos - water borne revival of regional wellbeing Puhos Hållbar naturresursekonomi i samhället Antti Iho 01.01.19 - 31.12.20 Avslutad
Microbiome Applications for Sustainable food systems through novel Technologies and EnteRprise MASTER Lönsam och hållbar primärproduktion Ilma Tapio 01.11.18 - 31.12.22 Igång
Svensk översättning av guideboken Kalavarojen käyttö ja hoito RUOTSIOPAS Blå bioekonomi 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
Diverse and clean forests successful bioeconomy ECODIVE Anpassningsbar och resilient bioekonomi Päivi Merilä 01.01.19 - 31.12.22 Igång
Utredning av skogsfågelakten år 2018 MEK Boreal grön bioekonomi Jani Pellikka 15.10.18 - 31.12.19 Avslutad
Produktionspotential om havre jämfört korn med klimatförändringar KATUMA Innovativ livsmedelskedja Antti Laine 01.01.19 - 31.05.20 Avslutad
Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon KOULU Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Kivijärvi 01.01.19 - 31.12.21 Igång
Combating Eutrophication: nutrient management in lakes, rivers and the Baltic Sea ComE Blå bioekonomi 01.01.19 - 31.12.20 Avslutad
En kunnig matindustri för norra Österbotten, Finland RUOKARIIHI Anpassningsbar och resilient bioekonomi Toivo Muilu 01.10.18 - 31.12.21 Igång
Developing Food Waste Statistic in the Hospitality Sector Horestat Esa Katajamäki 01.10.18 - 31.08.19 Avslutad
Toimijoiden linkittäminen innovaatiopotentiaalin saavuttamiseksi eurooppalaisessa maatalous- ja ruokasektorin digitaalisessa muutoksessa SmartAgriHubs Cirkulär bioekonomi Liisa Pesonen 01.11.18 - 31.10.22 Igång
Effekten av Heterobasidion rot rot på den biologiska mångfalden av förfallna trä Lahomer Boreal grön bioekonomi Jarkko Hantula 01.01.19 - 31.12.23 Igång
Support to the implementation of EU-Africa Research and Innovation Partnership on Food and Nutrition Security & Sustainable Agriculture (FNSSA) LEAP4FNSSA Anpassningsbar och resilient bioekonomi Susanna Rokka 01.12.18 - 30.11.22 Igång
Package-Heroes – Uudet pakkausratkaisut ihmisten, planeetan ja liiketoiminnan hyödyksi PackageHeroes Cirkulär bioekonomi Vilja Varho 01.11.18 - 31.12.23 Igång
Safety development on agriculture and forestry farms Matuke Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jarkko Leppälä 01.08.18 - 31.12.21 Igång
Miljöskydning för hav för att få biogas och organiska materiel MABI2 Blå bioekonomi Jyri Maunuksela 01.11.18 - 31.10.19 Avslutad
na AR-RESISTANCE Hållbar naturresursekonomi i samhället Otso Huitu 01.11.18 - 31.12.20 Avslutad
'''' PELTOKUITU Innovativ livsmedelskedja Petri Kapuinen 15.05.18 - 31.12.20 Avslutad
' Urban Food Innovativ livsmedelskedja Katri Joensuu 17.09.18 - 31.12.19 Avslutad
MENU - fönyelse av MELA skogskalkyl programvara MENU Lönsam och hållbar primärproduktion Reijo Mykkänen 01.01.19 - 31.12.22 Igång
- Rimela Boreal grön bioekonomi Juho Matala 10.10.18 - 31.12.19 Avslutad
Skydd av Östersjön från obehandlat spillvattenutsläpp under översvämningar i stadsområden NOAH Anpassningsbar och resilient bioekonomi Virpi Vorne 01.10.18 - 31.12.21 Igång
Användning av de separate uppsamlade fraktionerna av biprodukter av livsmedelsbearbetning Sivukierto Innovativ livsmedelskedja Marja Lehto 01.11.18 - 31.12.20 Avslutad
. Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta Innovativ livsmedelskedja Juha-Matti Katajajuuri 15.06.18 - 30.11.19 Avslutad
Big Data och jordobservation BigData&EO Anneli Partala 01.11.18 - 31.12.20 Avslutad
Use of biosensors for sustainable food production in Nordic countries status and possibilities BioNorNetwork Innovativ livsmedelskedja Sanna Hietala 01.11.18 - 31.12.19 Avslutad
Improving forest pest and disease monitoring IForMon Tiina Ylioja 08.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Collaborative Data and Information Exchange Network for Managing Invasive Alien Species DIAS Anpassningsbar och resilient bioekonomi Sannakajsa Velmala 01.11.18 - 30.09.21 Igång
Vargforskning in Västra Finland SUSILA Hållbar naturresursekonomi i samhället Ilpo Kojola 01.10.18 - 31.12.19 Avslutad
Biopartnerit – BIOPDEV BIOPDEV Cirkulär bioekonomi Veikko Möttönen 01.01.19 - 30.06.21 Igång
Development of climate guide for monitoring and adaptation of climate change in LULUCF sector Ilmasto-O Hållbar naturresursekonomi i samhället Raisa Mäkipää 01.10.18 - 31.12.19 Avslutad
Virket för vatten PuuMaVesi Boreal grön bioekonomi Mika Nieminen 01.06.18 - 31.12.20 Avslutad
Ekonomisk hållbar biomanipulation - en pilotundervisning TANAKKA Blå bioekonomi Jukka Ruuhijärvi 01.06.18 - 31.12.20 Avslutad
Naturlig metod för behandling av dräneringsvatten på skogsförnyelseområden på sura sulfatjordar HaSuMetsä Boreal grön bioekonomi Tiina M Nieminen 01.06.18 - 31.12.20 Avslutad
... Ilmastoviisas metsäbiotalous, vaihe 1 Boreal grön bioekonomi Antti Asikainen 01.08.18 - 31.12.18 Avslutad
The establishment of the Lapland Centre of Excellence for Research, Development and Innovation - Arctic Smartness RDI -Excellence ASR Cirkulär bioekonomi Kari Mäkitalo 02.04.18 - 31.10.21 Igång
- Vesiviesti Blå bioekonomi Perttu Virkajärvi 01.06.18 - 31.12.20 Avslutad
Undersökning om Rekreation LVVI3P Myndighets- och expertuppgifter Marjo Neuvonen 01.05.18 - 31.12.21 Igång
- RootInfra Boreal grön bioekonomi Tapani Repo 01.11.18 - 31.12.19 Avslutad
-- MMM maa-vesi-ilma 2 Hållbar naturresursekonomi i samhället Anja Yli-Viikari 01.01.19 - 31.12.19 Avslutad
New bedding solutions for cattle farms Nauku Cirkulär bioekonomi Arto Huuskonen 01.07.18 - 30.06.21 Igång
LCA om Premium Ecopacking Biopurkki Hållbar naturresursekonomi i samhället Tarmo Räty 02.05.18 - 31.07.19 Avslutad
- Sika-aita Mervi Kunnasranta 01.10.18 - 31.12.18 Avslutad
Interaktion och innovation för livsmedelssektorn genom partnerskap KURVI Cirkulär bioekonomi Pirjo Kivijärvi 01.10.18 - 31.12.21 Igång
Bättre urval av ekologisk mat genom att öka kunskapen i utvecklingen av livsmedelsprodukt Luomubuumi Lönsam och hållbar primärproduktion Maarit Mäki 01.10.18 - 31.03.21 Avslutad
Produktion av friskt gran frö: Thekopsora areolatas specialisering i värdväxt, patogenisitet och infektion biologi TUOMIRUOSTE Boreal grön bioekonomi Juha Kaitera 01.01.19 - 31.12.20 Avslutad
ESM 2018 ESM 2018 Boreal grön bioekonomi Hannu Fritze 01.07.17 - 31.12.18 Avslutad
Ecologi för jård microorganismer ESM-2018 (b) Boreal grön bioekonomi Hannu Fritze 01.01.18 - 31.12.18 Avslutad
LuoVa LuoVa Hållbar naturresursekonomi i samhället Kirsi Silvennoinen 31.05.18 - 31.12.19 Avslutad
- LuoLa Boreal grön bioekonomi Kari T Korhonen 01.04.18 - 31.12.20 Avslutad
Mot insektsektorns framtid Hyönteisalan tulevaisuus Innovativ livsmedelskedja Susanne Heiska 14.09.18 - 31.03.20 Avslutad
SALMUS ENI-CBC Kolarctic project: Salmonids Fish and Freshwater Pearl Mussel Ecosystem Services and Biodiversity in the Green Belt of Fennoscandia SALMUS Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pekka K Korhonen 01.01.19 - 31.12.21 Igång
- PYSTI Innovativ livsmedelskedja Riikka Keskinen 01.10.18 - 30.11.20 Avslutad
Controlling microbiomes circulations for better foods CIRCLES Klimatsmart Taina Pennanen 01.11.18 - 31.10.23 Igång
Utveckling av data- och informationshantering i FADN Fantti 2.0 Elina Tamminen 01.05.18 - 31.12.19 Avslutad
Competitiveness of Nutrition Recycling RAKIKY Boreal grön bioekonomi Sirpa Piirainen 01.09.18 - 31.12.20 Avslutad
Emerald Ash Borer, invasive deadly pest approaching eastern EU border: preparing for the worst case EAB Network Boreal grön bioekonomi 01.07.18 - 31.12.18 Avslutad
Start-up cooperation for young rural entrepreneurs Start-up Hållbar naturresursekonomi i samhället Mikko Kurttila 01.10.18 - 30.09.20 Avslutad
Past trends and future potential of forest production in Finland TrendFor Anpassningsbar och resilient bioekonomi Harri Mäkinen 01.09.18 - 31.08.22 Igång
Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity EcoStack Lönsam och hållbar primärproduktion Sari Himanen 10.09.18 - 09.09.23 Igång
- KeTaPu Boreal grön bioekonomi Pertti Pulkkinen 01.07.18 - 30.06.19 Avslutad
Social effekter i omarrondering projekter -förstudie och effekter på studie regioner TilusYH Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.06.18 - 30.09.19 Avslutad
Cloud-based data processing workflow for ultra-high 3D vegetation mapping using consumer drones UAV based vegetation mapping in cloud Boreal grön bioekonomi Evgeny Lopatin 01.09.18 - 31.08.19 Avslutad
Oiva-järjestelmän vaikutukset elintarvikevalvontaan ja yritysten toimintaan: riskikäsitykset ja ratkaisukeskeisen valvonnan haasteet OIVA Innovativ livsmedelskedja Matleena Kniivilä 01.04.16 - 30.06.19 Avslutad
- MiniEines Innovativ livsmedelskedja Anna-Liisa Välimaa 01.10.18 - 31.12.20 Avslutad
- Kaskadikoivu Boreal grön bioekonomi Niko Silvan 01.10.18 - 30.06.20 Avslutad
- Lietehiili Boreal grön bioekonomi Kimmo Rasa 01.08.18 - 31.12.20 Avslutad
Heat and ANaerobic DIgestion for district HEATing HANDIHEAT_ Cirkulär bioekonomi Saija Rasi 01.09.18 - 31.12.21 Igång
Genetisk karaktärisering av nötboskapspopulationer för afrikanska ekosystem OPTIBOV Lönsam och hållbar primärproduktion Juha Kantanen 01.12.17 - 31.12.22 Igång
Förutsättningar för skogsklusters företagare mellan finska och ryska Karelen Bofori ENI CBC Karelia KA4002 Lönsam och hållbar primärproduktion Pasi Poikonen 01.10.18 - 30.09.22 Igång
Kvalitetssortering av tall kärnved baserad på optisk mätning OPTIMI Boreal grön bioekonomi Anni Harju 01.09.18 - 31.08.20 Avslutad
- SHROOM Boreal grön bioekonomi Henri Vanhanen 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Identifiering av immunförsvar-regioner i boskapets genom Mastitis Challenge Lönsam och hållbar primärproduktion Johanna Vilkki 01.09.18 - 31.08.22 Igång
Acclimation of arctic peatlands through reindeer grazing to a changing climate ACAP Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hannu Fritze 01.09.18 - 31.08.22 Igång
Crops4Luxury Crops4Luxury Innovativ livsmedelskedja Marjo Keskitalo 01.03.18 - 31.12.19 Avslutad
Avstämningen mellan renhållning, bosättning, semesterbyggnad och jordbruk PALOMA Hållbar naturresursekonomi i samhället Juha Hiedanpää 01.08.18 - 31.12.19 Avslutad
Luftvägs sundhät i hästar HEKU Innovativ livsmedelskedja Markku Saastamoinen 15.08.18 - 31.12.20 Avslutad
- Vesiloikka ESR Boreal grön bioekonomi Hannu Hökkä 01.09.18 - 31.12.20 Avslutad
Klimatförändring och lantbruken: hur minska utsläpp av växthusgaser och anpassa sig till klimatförändringen på lantbruken? VILLE Anpassningsbar och resilient bioekonomi Elina Nurmi 01.09.18 - 31.08.21 Igång
New weather and climate tools for forest-based bioeconomy: Weather work SNOWRISK Boreal grön bioekonomi Mikko Peltoniemi 01.08.18 - 31.12.20 Avslutad
- Nitropeat II Boreal grön bioekonomi Tuula Larmola 01.09.18 - 31.12.20 Avslutad
Deltagande process till hållbar intensifiering. Att integrera innovation platforms, baljväxter och ympning med smäbruk och lokala värdekedjor. PASUSI Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 13.08.18 - 31.12.21 Igång
Utveckling av natur baserad kompetens LuPeOs Anpassningsbar och resilient bioekonomi Maija Lipponen 01.08.18 - 31.12.21 Igång
Förbättra integrerat modellering i Luke för hållbarhetsanalys BoostIA Hållbar naturresursekonomi i samhället Heikki Lehtonen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
National Outdoor Recreation Inventory 3 - pilotstudie MMM LVVI3P MMM Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.05.18 - 31.12.18 Avslutad
. A-value food Innovativ livsmedelskedja Rainer Peltola 01.07.18 - 31.12.18 Avslutad
Svin- och kycklingköttets konkurrenskraft sett ur produktions miljö synvinkel SBYM Klimatsmart Sanna Hietala 01.07.18 - 31.12.20 Avslutad
The effect of sprayed insecticides on pollinators PienPölyt Innovativ livsmedelskedja Jarmo Ketola 18.06.18 - 31.12.18 Avslutad
- HerääPahvi! Boreal grön bioekonomi Pekka Saranpää 01.08.18 - 31.12.20 Avslutad
Bioactive rich side streams from clean-label food and skin care products BioBoost Innovativ livsmedelskedja Anne Pihlanto 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Co-operation for improving the conservation of the Flying squirrel in Europe Flying Squirrel LIFE Anpassningsbar och resilient bioekonomi Artti Juutinen 01.08.18 - 31.03.25 Igång
Microbial carbon and priming in boreal soils MIPRI-KARHU Boreal grön bioekonomi Tuula Larmola 01.09.18 - 30.06.19 Avslutad
- Tintti2 Esa Katajamäki 03.05.18 - 30.06.20 Avslutad
Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin Protect Lönsam och hållbar primärproduktion Henri Vanhanen 01.09.18 - 31.05.22 Igång
Innovativ livsmedelskedja eTu Lönsam och hållbar primärproduktion Petri Kapuinen 01.02.18 - 31.12.21 Igång
Växtbalans i Finland Kasvitaseet Pia Outa-Pulkkinen 01.07.18 - 30.12.20 Avslutad
Utveckling av utsläpp och sänkor i jordbruks- och LULUCF-sektorerna före 2050 MALULU Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Aakkula 01.07.18 - 01.03.19 Avslutad
Modernisering av jordbruksstatistik Maataloustilastojen modernisointi Anna-Kaisa Jaakkonen 01.07.18 - 30.06.20 Avslutad
arktik ärt ARKHE Innovativ livsmedelskedja Ari A Rajala 01.03.18 - 31.12.20 Avslutad
Sustainable manure and nutrient management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region SUMANU Cirkulär bioekonomi Minna Sarvi 07.06.18 - 30.09.21 Igång
Vattenhushållning inom vattenskyddet Vesihave Innovativ livsmedelskedja Merja Myllys 01.06.18 - 31.12.20 Avslutad
Marjataito 2 Marjataito 2 Innovativ livsmedelskedja Kati Hoppula 01.03.18 - 31.12.20 Avslutad
GrassBeef NurmiNauta Lönsam och hållbar primärproduktion Arto Huuskonen 01.04.18 - 31.03.22 Igång
- LOHITA Hållbar naturresursekonomi i samhället Marja Knuuttila 01.06.18 - 31.10.20 Avslutad
Kvalitetskontroll av fisk odlad i recirkulerande systemen KaLa Blå bioekonomi Petra Lindholm-Lehto 01.05.18 - 30.04.19 Avslutad
Meriavain MERIAVAIN Anpassningsbar och resilient bioekonomi Sanna Kuningas 01.01.18 - 30.06.21 Igång
Timber from first thinnings in Northern Finland Ensiharvennusrästit Lönsam och hållbar primärproduktion Marja-Leena Päätalo 01.03.18 - 30.06.21 Igång
Utvärdering av effekterna av nationellt stöd i södra Finland ETUVA Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Niemi 01.06.18 - 31.05.19 Avslutad
Fisk kalkulator AQUACALC Blå bioekonomi Jyri Maunuksela 01.03.18 - 28.02.20 Avslutad
- M.bovis Innovativ livsmedelskedja Jaana Peippo 01.11.17 - 30.09.20 Avslutad
Finlands nationalle skogsstrategi 2025 - effektberäkning för uppdatering (2018) KMS2025-vaikutusarviointi Boreal grön bioekonomi Matleena Kniivilä 07.05.18 - 31.12.20 Avslutad
Barnens lantbruksutställning Mansikki 2017 Mansikki 2018 Innovativ livsmedelskedja Anneli Nuoranne 01.02.18 - 31.12.18 Avslutad
- Tiekartta kestävään puutuotantoon Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 21.05.18 - 30.09.18 Avslutad
Early Warning -digitala tjänster för spannmålsriskhantering av hometoxin Early Warning Innovativ livsmedelskedja Veli Hietaniemi 01.01.18 - 30.04.20 Avslutad
Yasso15 testing Yasso15test Hållbar naturresursekonomi i samhället Aleksi Lehtonen 01.05.18 - 31.05.20 Avslutad
Skogsägaren 2020 MO2020 Lönsam och hållbar primärproduktion Terhi Koskela 01.06.18 - 31.12.21 Igång
African Dairy Gentic Gain ADGG Lönsam och hållbar primärproduktion Enyew Negussie 01.05.18 - 31.12.21 Igång
Effekter av hästnäring Rane Hepo Blå bioekonomi Markku Saastamoinen 01.06.18 - 31.12.20 Avslutad
Future Bio-Arctic Design F.BAD Cirkulär bioekonomi Susan Kunnas 01.05.18 - 30.09.21 Igång
Effekter av fysisk träning på fiskens förmåga att tolerera miljöproblem KaFyHa Blå bioekonomi Eila Seppänen 01.05.18 - 31.12.20 Avslutad
xxx LedTom Innovativ livsmedelskedja 27.04.18 - 31.12.20 Avslutad
Parker, traditionella växter och -djur till turistkraft PeKEMatka Innovativ livsmedelskedja Vesa Joutsjoki 01.05.18 - 30.04.19 Avslutad
Nordiska pioner- de bästa av pionerna till att bevaras och till buds Pohjolan pionit Anpassningsbar och resilient bioekonomi Merja Hartikainen 03.02.18 - 31.12.21 Igång
Jordgubbe -produktion av små plantor utvecklas LEDmansikka Innovativ livsmedelskedja Marja Rantanen 01.01.18 - 29.02.20 Avslutad
Dräneringens inverka på markstruktur och skörd Salamaras Innovativ livsmedelskedja Merja Myllys 01.06.18 - 31.12.19 Avslutad
VIROPLANT (EU H2020 Innovations in plant protection, Project ID 773567) VIROPLANT Anpassningsbar och resilient bioekonomi Eeva Vainio 01.04.18 - 31.10.21 Igång
Adding value in resource efficient food systems AVARE Cirkulär bioekonomi Saija Rasi 01.05.18 - 31.10.21 Igång
Profiler av fritidsfiskare VAPRO Blå bioekonomi Jani Pellikka 01.04.18 - 31.12.19 Avslutad
Circumpolar Agriculture Conference 2019 CAC Innovativ livsmedelskedja 01.01.18 - 31.05.19 Avslutad
Plug flow reactor based Acid fermentation for Small-Scale BIOrefineries PASS-BIO Cirkulär bioekonomi Saija Rasi 01.01.18 - 31.12.21 Igång
Masurbjörk studiestig - på Internet of nationallandskapet Visapolku Boreal grön bioekonomi Anneli Viherä-Aarnio 01.04.18 - 31.12.19 Avslutad
- TiMaKo Innovativ livsmedelskedja Lea Hiltunen 01.05.18 - 31.01.20 Avslutad
Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana HUBI Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pauliina Louhi 02.05.18 - 31.12.21 Igång
- PANU Hållbar naturresursekonomi i samhället Olli Lehtonen 01.04.18 - 31.12.19 Avslutad
Pneumonia in cattle pneumonia Innovativ livsmedelskedja Terhi Iso-Touru 01.05.18 - 31.12.20 Avslutad
Crop diversification and intercropping for ecological intensification: maximizing natural biological control and pollination LUMOTTU Anpassningsbar och resilient bioekonomi Sari Himanen 01.01.18 - 31.12.21 Igång
- KEBIPORO Hållbar naturresursekonomi i samhället Jouko Kumpula 01.05.18 - 31.12.19 Avslutad
Havsörn population Merikotka-projekti Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.04.18 - 31.12.22 Igång
EFI NETWORK: FOREST MANAGEMENT SCENARIOS FOR ADAPTATION AND MITIGATION FORMASAM Boreal grön bioekonomi Mikko Peltoniemi 23.04.18 - 31.03.20 Avslutad
- Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa Innovativ livsmedelskedja Satu Ervasti 01.08.17 - 31.12.20 Avslutad
Förstärkning av den finska djurproduktionens omfattande konkurrenskraft KILPA2020 Innovativ livsmedelskedja Marketta Rinne 01.03.18 - 31.12.20 Avslutad
- Luke and ARC Egypt Oiva Niemeläinen 08.04.18 - 31.12.18 Avslutad
Genetiska räddning av insjölax Järvilohen perimän monipuolistaminen Blå bioekonomi Matti Janhunen 01.04.18 - 31.12.20 Avslutad
Förekomsten av LAR3B allel i norrgran LAR-kuusi Lönsam och hållbar primärproduktion Jarkko Hantula 01.05.18 - 21.02.18 Avslutad
Nordisk utfordnings rekommendationer till hästar Nordic horse feeding Innovativ livsmedelskedja Markku Saastamoinen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Artificial Intelligence Based Mixed Reality Decision Support System for Agriculture AIMRADS Innovativ livsmedelskedja Ari Ronkainen 01.02.18 - 31.12.19 Avslutad
- Etelän norppalaskennat Hållbar naturresursekonomi i samhället Mervi Kunnasranta 20.03.18 - 30.11.18 Avslutad
- Koltta-alue Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.03.18 - 31.12.18 Avslutad
Maatilan ilmastopäästöt ja ravinnekierrot parempaan hallintaan biokaasun ja apilanurmen tuotannon yhdistämisellä Biokaasuapila Innovativ livsmedelskedja Perttu Virkajärvi 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Arbetshälsan och produktivitet inom trädgårdssektorn HortiProw Hållbar naturresursekonomi i samhället Tiina Mattila 01.04.18 - 31.12.20 Avslutad
Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin LULUme Cirkulär bioekonomi Henri Vanhanen 01.03.18 - 31.08.21 Igång
Peltomaiden kemiallisen tilan valtakunnallinen seurantatutkimus (Valse V) Valse V Klimatsmart Visa Nuutinen 01.04.18 - 31.12.21 Igång
- INF2 Innovativ livsmedelskedja Riikka Keskinen 01.03.17 - 30.04.19 Avslutad
Utveckling av fröproduktion MESIKE Boreal grön bioekonomi Pekka Helenius 01.04.18 - 31.12.19 Avslutad
Prediction of plant disease outbreak by advanced data analysis MaDaKas Innovativ livsmedelskedja Marja Jalli 01.03.18 - 31.03.20 Avslutad
Att bygga resursrika och resilienta samfund med hjälp av anpassningsbara och transformativa miljö praktik RECOMS Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.03.18 - 28.02.22 Igång
Digitalisk karta för Laplandsk mat industri DIGIARK Innovativ livsmedelskedja Rainer Peltola 01.01.18 - 29.02.20 Avslutad
- Toimijakohtaiset kiintiöt Blå bioekonomi Pekka Salmi 01.02.18 - 31.12.18 Avslutad
Simulation environment for plant production automation technology research SIMU Innovativ livsmedelskedja Juha Backman 01.03.18 - 28.02.19 Avslutad
Riskhantering av Listeria monocytogenes i livsmedelskedjan LiSTOPtimation Lönsam och hållbar primärproduktion Jarkko Niemi 01.01.18 - 31.03.21 Avslutad
Arktika invasiva främmande arter i Finland Arktiset vieraslajit Erja Huusela 01.02.18 - 31.10.18 Avslutad
Hormon reglering av lignin utvecling i gran. LigHor SA 317342 Boreal grön bioekonomi 01.02.18 - 31.12.20 Avslutad
Hållbar näringshushållning i grönsaksproduktion Vikera Lönsam och hållbar primärproduktion Terhi Suojala-Ahlfors 01.03.18 - 31.12.21 Igång
- Forest milk Innovativ livsmedelskedja Heidi Leskinen 20.02.18 - 31.12.19 Avslutad
- Qmap Boreal grön bioekonomi Harri Mäkinen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Inverkan av gårdsnivå aktiviteter på miljön och jordbruksekonomin TehoToimi Innovativ livsmedelskedja Perttu Virkajärvi 01.04.17 - 30.09.20 Avslutad
Lypsylehmien valkuaisruokinnan optimointi ja typpipäästöjen hallinta LyVa Innovativ livsmedelskedja Auvo Sairanen 01.03.16 - 31.03.19 Avslutad
Safety message Turvaviesti Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Leppälä 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Decreasing fisheries-induced evolution on fish population DEFIP Blå bioekonomi Pekka Hyvärinen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Modell för fiskeområdets plan för nyttjande och vård KHS-malli Blå bioekonomi 01.01.18 - 23.09.19 Avslutad
Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resource-efficient intensive vegetable production SUREVEG Lönsam och hållbar primärproduktion Sari Himanen 01.03.18 - 30.11.21 Igång
Optimisering av odlingsmetoder med hjälp av endomykorrhiza AMFToolBox Innovativ livsmedelskedja Sannakajsa Velmala 01.02.18 - 31.12.19 Avslutad
- HALTI Hållbar naturresursekonomi i samhället Ari Nikula 01.03.18 - 31.12.20 Avslutad
Modellering av distributioner och interaktioner av abiotiska och biotiska skador på skogen i Finland Tulevaisuuden metsätuhot Boreal grön bioekonomi Mikko Peltoniemi 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
- Geeniarvo Hållbar naturresursekonomi i samhället Eija Pouta 01.02.18 - 31.12.19 Avslutad
Förädlinf av nordiska frukt och bär för framtidens behov NORDFRUIT Innovativ livsmedelskedja Saila Karhu 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Animal Production for Human Food and its Impacts on Society Future Scenarios KOTIETU Anpassningsbar och resilient bioekonomi Arto Huuskonen 01.01.18 - 31.03.22 Igång
- Umppari Innovativ livsmedelskedja Annu Palmio 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
- TuhtoTeho Innovativ livsmedelskedja Jaakko Mononen 12.02.18 - 31.12.18 Avslutad
- TUSINA Lönsam och hållbar primärproduktion Jaakko Mononen 01.04.18 - 31.12.21 Igång
Effekter av uppskattningsmetoder för uppfödning av nötkreatur och utsöndring vid nationella utskiljningsberäkningar Narutesti Hållbar naturresursekonomi i samhället Marketta Rinne 01.01.18 - 31.03.20 Avslutad
- CarbonMarket Hållbar naturresursekonomi i samhället Elena Valkama 21.02.18 - 31.12.20 Avslutad
Forskning om organisation av veterinärmedicinska tjänster i provinserna ELPA-MAKU Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Niemi 01.01.18 - 30.04.19 Avslutad
- SphagnoUV Boreal grön bioekonomi Jenni Tienaho 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Kontrol av gråmögel med UV-C LED UV-C LED harmaahometorjunnassa Innovativ livsmedelskedja Marja Poteri 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
EU-TIKE, tilastot vanha EU-TIKE, tiltal vanha Heidi Pokki 01.01.16 - 31.12.20 Avslutad
Suomi.fi-informationskatalog PTV Luke Anu Kantola 01.01.17 - 30.06.17 Avslutad
The network for sustainable landscapes planning and bioeconomy development in Komi Republic BIOKOMI Hållbar naturresursekonomi i samhället Evgeny Lopatin 06.02.18 - 31.10.18 Avslutad
... SUNFIM Boreal grön bioekonomi Pekka Hyvönen 01.01.18 - 31.08.19 Avslutad
Collaborative land sea integration platform COASTAL Anpassningsbar och resilient bioekonomi Riikka Venesjärvi 01.01.18 - 30.04.22 Igång
Mansikki Lasten maatalousnäyttely Mansikki Innovativ livsmedelskedja Anneli Nuoranne 01.02.16 - 31.12.16 Avslutad
Tietokantakehitys, kalataloustilastot EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Igång
Kalastajahinnat EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Igång
FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotoisuus. Tutkimusalueiden perustaminen.WP3.3 Juurten tuotos. FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotois Leena Finér 01.10.10 - 31.03.15 Avslutad
FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotoisuus. WP1 Tutkimusalueiden perustaminen FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotois Leena Finér 01.10.10 - 31.03.15 Avslutad
Emokalastojen ylläpito ja hoito KOPIO 9030672 VETU Lau emot Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
- IMMUSPRUCE Boreal grön bioekonomi Francoise Martz 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Frisk sinko Umpi Innovativ livsmedelskedja Annu Palmio 01.09.17 - 31.12.20 Avslutad
Virtuella naturer som välfärdsstöd VirLu Boreal grön bioekonomi Lauri Sikanen 01.10.17 - 31.03.19 Avslutad
CowBhave: a basic low-cost open-source automated monitoring system for discrimination of dairy cow behavioural activities CowBhave Lönsam och hållbar primärproduktion Matti Pastell 01.01.18 - 31.12.21 Igång
- EU-HAVI2 Erja Huusela 01.02.18 - 31.12.18 Avslutad
Optimerad resistens av förädlad tall OpRes Boreal grön bioekonomi Matti Haapanen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Water stewardhip development preproject Vesivastuun valmistelu Hållbar naturresursekonomi i samhället Anu Reinikainen 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Potentialen i markanvändningssektorn för att uppnå klimatmål MISA Boreal grön bioekonomi 01.02.18 - 30.11.18 Avslutad
Finsk skogstatistik publikation Suomen metsätilastot julkaisu Eeva Vaahtera 07.02.18 - 31.12.25 Igång
- Massadata ja hirvikannan hoito Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Pusenius 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Game-theoretic Approach to Sustainable Policy Coordination on Environmental Management GAMES Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.08.17 - 25.07.18 Avslutad
- Inno-Embryo Innovativ livsmedelskedja Jaana Peippo 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
European Network of Regions On SustainablE WOOD mobilisation ROSEWOOD Boreal grön bioekonomi Kari Mäkitalo 01.02.18 - 31.01.20 Avslutad
INFRAstart INFRAstart Anu Kantola 15.01.18 - 31.12.18 Avslutad
Dataprogram för kvävebalans Typpitaselaskuri Innovativ livsmedelskedja Eila Turtola 01.01.18 - 30.06.20 Avslutad
Stratifiering av fosfor som följd av grund jordbearbetning P-kerros Innovativ livsmedelskedja Risto Uusitalo 01.02.18 - 30.09.20 Avslutad
Automated game observation AUTOGAME Mervi Kunnasranta 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Land fragmentation in agriculture -Causes, consequences and measures LANDFRAG Hållbar naturresursekonomi i samhället 18.05.17 - 31.12.20 Avslutad
- RESEP Boreal grön bioekonomi Katri Himanen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Älskade gamla pioner trädgårdskatter till genbanken och marknaden pionit Anpassningsbar och resilient bioekonomi Merja Hartikainen 01.01.18 - 31.12.21 Igång
EKI - Virtual Showroom EKI - Virtual Showroom Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.10.17 - 30.09.20 Avslutad
Möjligheter till odling av contortatall i Skandinavien och Ryssland LPRSA Boreal grön bioekonomi Seppo Ruotsalainen 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Kuvaa nautaa – Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena KuNa Lönsam och hållbar primärproduktion Lilli Frondelius 08.01.18 - 30.06.21 Igång
Jordens biologi och mikrobiologi i hållbar växtproducering LuMiReCi Innovativ livsmedelskedja Taina Pennanen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Käpytuhojen torjunta siementuotannossa, kansainvälinen verkottuminen KTBC Tiina Ylioja 01.06.13 - 31.12.15 Avslutad
Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, Argumenta-hanke Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, Liisa Tyrväinen 01.05.13 - 31.05.15 Avslutad
Männyn ja kuusen säänkesto radiaalisesti ja tangentiaalisesti prosessoituna Männyn ja kuusen säänkesto radiaalisesti Erkki Verkasalo 11.08.14 - 31.12.15 Avslutad
Viruksesta apu juurikääpäongelmaan? Viruksesta apu juurikääpäongelmaan? Jarkko Hantula 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Vaiheittainen ennallistaminen – ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueilla Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisu Mika Nieminen 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Joensuu Forest Networking Week, JFNW 2013-2015 Joensuu Forest Networking Week, JFNW 201 Markus Lier 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
oGIIR Lynet esiselvitys oGIIR valmistelu Hanna Huitu 01.01.15 - 30.05.15 Avslutad
Luonnonvara-aineistojen käyttöä edistävä ja niiden säilyvyyttä turvaava hanke LifeData Hannele Nikander 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Siipikarjanlihan ominaisuuksien kehittäminen PUURINTA Petra Tuunainen 07.10.13 - 31.03.15 Avslutad
Luomututkimuksen koordinointi Luomuinstituutissa FORIcoor 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Biodiversiteetti ja terveys Biodiversiteetti ja terveys Heikki Henttonen 01.04.11 - 31.12.15 Avslutad
Elintarviketutkimustiedon työpajat ESRpajat Erkki Vasara 01.03.14 - 30.04.15 Avslutad
Agroteknologiaverkoston tutkimusyhteistyön koordinointihanke Agriteknologiaverkoston sihteeri Ari Ronkainen 01.03.11 - 30.04.15 Avslutad
Siemenperunatuotannon kehittäminen Tansaniassa Tansania 01.01.12 - 30.06.15 Avslutad
Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointi PROBAPS Heini Ahtiainen 01.05.08 - 28.02.15 Avslutad
Maankäytön skenaariot 2015–2035 Maske Kristiina Regina 01.06.13 - 31.05.15 Avslutad
Tomaatin viljely sammaleessa Sammaltomaatti 29.10.14 - 01.06.15 Avslutad
na VOLERECOVER Boreal grön bioekonomi Otso Huitu 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Global Assessment of Fisheries Discards GlobFISH Blå bioekonomi Petri Suuronen 01.01.18 - 30.06.18 Avslutad
Växtnäring och växthälsa med användining av biogödsel i organisk produktion FERDISVEG Innovativ livsmedelskedja Tapio Salo 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
New vision – automatic sonars and optical cameras in riverine fish surveys New vision Blå bioekonomi Panu Orell 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI) POSKI Susan Kunnas 01.04.12 - 31.03.15 Avslutad
Maankäytön skenaariot 2015 – 2035 Maankäytön skenaariot 2015 - 2035 Tarja Tuomainen 01.03.13 - 31.03.15 Avslutad
EDENext – Vektorilevitteisten tautien biologia Euroopassa EDENext - Vektorilevitteisten tautien bi Heikki Henttonen 01.01.11 - 30.06.15 Avslutad
Development and application of new methodological frameworks for the evaluation of environmental impacts of rural development programmes in the EU ENVIEVAL Jyrki Aakkula 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Measurement, monitoring and environmental assessment MMEA Measurement, monitoring a Hanna Huitu 01.01.10 - 31.12.15 Avslutad
LÄHIKONSTI – Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat LÄHIKONSTI Innovativ livsmedelskedja Pasi Rikkonen 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu, varastointi ja jakelupalvelu HALI Marja Jalli 01.04.14 - 31.12.15 Avslutad
Maankäsittelyn ja lannoituksen vaikutus metsämaahan ja puustoon Maankäsittelyn ja lannoituksen Boreal grön bioekonomi Hannu Ilvesniemi 01.01.10 - 31.12.15 Avslutad
MARMONI Itämeren indikaattorit MARMONI, Itämeren indik. Antti Lappalainen 01.01.15 - 31.03.15 Avslutad
Keski-Suomen taimen 2015 KSTAI2015 Tapio Keskinen 01.06.15 - 31.12.15 Avslutad
Uusia rajanylittäviä ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen Uusia rajanylittäviä ratkaisuj 01.10.12 - 28.02.15 Avslutad
Lantatiedosta tekoihin LantaTeko Lantatiedosta tekoih Sari Luostarinen 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Talous- ja reaaliprosessitietovarantoon perustuvien analyysi- ja raportointijärjestelmien kehittäminen maa- ja elintarviketalouden analysointiin TAREAL Talous- ja reaaliproses Heikki Mäkinen 01.01.12 - 30.09.15 Avslutad
Enerwoods Enerwoods Perttu Anttila 01.11.11 - 01.10.15 Avslutad
Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä Acidobakteerien ekologinen merkitys hiil Boreal grön bioekonomi Minna Männistö 01.09.11 - 31.12.15 Avslutad
NUTS Transition towards sustainable nutrient economy NUTS Transition towards sustai 02.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Neonikotinoidien käytön vaikutus suomalaisessa öljykasvien kasvinsuojelussa mehiläisiin ja muihin pölyttäjiin NEOMEHI Neonikotinoidien käytö Jarmo Ketola 01.05.13 - 31.12.15 Avslutad
Vaarallisten kasvintuhoojien riskinhallinta marja- ja hedelmätuotannossa neuvonnan ja tutkimuksen keinoin:kasvustojen terveyden ylläpito ja riskinhallinnan talous TERVETARHA Vaarallisten kasvin Päivi Parikka 01.06.14 - 30.11.15 Avslutad
Maaperän orgaanisen hiilen hajoaminen ja ilmastonmuutos: uusi lähestymistapa erottamalla hiiliyhdisteiden ominaisuudet ja hajoamista rajoittavat ympäristötekijät (DECORATE) Maaperän orgaanisen hiilen haj Hannu Fritze 01.01.11 - 31.12.15 Avslutad
LifeData – Tiedonlouhintapalvelut LifeData - Tiedonlouhintapalvelut Anu Kantola 01.09.11 - 31.12.15 Avslutad
Barentsin metsäfoorumin järjestäminen Barentsin metsäfoorumi 2015 Pasi Poikonen 01.04.15 - 31.12.15 Avslutad
Nordic-Baltic Co-operation for Forest Inventory NB-NFI -seminaari Kari T Korhonen 01.02.15 - 31.12.15 Avslutad
INCLUFAR Inclusive farming – Transfer of concepts, experiences, skills and training tools for Social Farming and eco-social inclusion INCLUFAR 01.10.13 - 30.09.15 Avslutad
Talvivaara – kalakannat Talvivaara Pekka K Korhonen 01.12.12 - 31.12.15 Avslutad
Perämeren norpan GPS-seuranta Norppa-GPS II 01.01.11 - 31.12.15 Avslutad
Multian toimipisteen ylläpito Multian toimipisteen ylläpito 01.01.01 - 31.12.15 Avslutad
Nordic Forestry CAR-ES, pohjoismaisen metsäympäristötutkimuksen verkostohanke Nordic Forestry CAR-ES, pohjoismaisen me Leena Finér 01.01.05 - 31.12.15 Avslutad
LYNETin Kestävä maankäyttö -tutkimusohjelman koordinaattorityö MTT:ssä MaKa-koordinaatio Hilkka Vihinen 01.01.11 - 31.12.15 Avslutad
Arctic Smartness Portfolio ASP 02.07.15 - 31.12.15 Avslutad
Building shared knowledge capital to support natural resource governance in the Northern Periphery (Preparatory Call) BuSK Seija Tuulentie 15.06.15 - 14.11.15 Avslutad
EMKR-arvioinnin suunnitteluprojekti Karpoplan 27.04.15 - 31.12.15 Avslutad
Kansainvälinen maaperän vuosi 2015 teemanäyttely KMV2015 Visa Nuutinen 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Kalankasvatuksen kestävä kasvu merialueilla Kalankasvatuksen kestävä kasvu merialuei Markus Kankainen 01.05.14 - 31.03.15 Avslutad
Muinaisympäristöjen kasvifysiologia: keski- ja myöhäis-holoseenikautisten puidenvuosilustojen kasvu- ja hiilen isotooppitietojen fuusioiminen (CARATE) Muinaisympäristöjen kasvifysiologia: kes Samuli Helama 01.09.11 - 31.08.15 Avslutad
Innovative and Effective Technology and Logistisc for Forest Residual Biomass Supply in the EU (INFRES) Innovative and Effective Technology and Antti Asikainen 01.09.12 - 30.09.15 Avslutad
International network for terrestrial research and monitoring in the arctic Interact Mikko Jokinen 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Douglaskuusi ja pyökki – tulevaisuuden puulajit? Douglaskuusi ja pyökki - tulevaisuuden p Pertti Pulkkinen 01.07.14 - 31.12.15 Avslutad
Biojalostamon raaka-aineen toimitus ja hallinta Biojalostamon raaka-aineen toimitus ja h Juha Nurmi 15.12.14 - 31.03.15 Avslutad
Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta KOPIO 8711881 Viheralan kasvinterveyden riskien tunnis Jarkko Hantula 20.05.14 - 14.11.15 Avslutad
Hiilineutraali polttoainekierto HIILINEUTRAALI 01.06.13 - 31.12.15 Avslutad
Fast Microbial Analysis FMA Fast Microbial Analysis Anna-Liisa Välimaa 01.08.13 - 31.12.15 Avslutad
Maatalouden ja elintarvikemarkkinoiden kehitys Maatalouden ja elintarvikemark Jyrki Niemi 01.01.10 - 31.12.15 Avslutad
EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan vaihtoehdot EU:n ja kansallisen maatalousp Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Niemi 01.01.10 - 31.12.15 Avslutad
Elintarviketuotannon ja elintarvikemarkkinoiden riippuvuus tuonnista TUONTI Marja Knuuttila 01.10.14 - 31.10.15 Avslutad
STRAT-MACSUR Modelling climate change risk to European agriculture and food security STRAT_MACSUR 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Maatila ja maaseutuympäristö – oppimisympäristön merkitys oppilaalle Väikkäri Pia Smeds 01.01.14 - 31.03.15 Avslutad
Multi-breed genomic evaluation Multibreed geno Innovativ livsmedelskedja Esa Mäntysaari 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Uudet sopimukset maatalouden riskienhallintaan Suomessa osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa AtRisk Innovativ livsmedelskedja 01.03.12 - 31.12.15 Avslutad
Typen erotus biologisesti käsitellystä lietteestä TYPENEROTUS 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Lietelannan mikrobiologinen hajunpoisto HAJUJATKO 01.06.07 - 31.12.15 Avslutad
Green growth from European emerging clusters – vamisteluhanke Eqclu Markku Saastamoinen 05.09.14 - 31.12.15 Avslutad
Consumer learning to enhance the knowledge of products with geographical indications GILearn Innovativ livsmedelskedja Tuomo Tupasela 01.11.13 - 31.10.15 Avslutad
Hevosen lannan käsittely ja hyödyntäminen ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi HorseManure Markku Saastamoinen 01.10.12 - 30.12.15 Avslutad
Koordinoitu IPM-tutkimus 2015 C-IPM 2015 Irene Vänninen 01.04.15 - 31.12.15 Avslutad
Tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden määräraha Kv-liikkuvuus, tutkijat, pääprojekti Asmo Honkanen 20.05.15 - 31.12.15 Avslutad
Tuotantobiologiset tutkimukset Tuotantobiologiset tutkimukset 01.01.02 - 31.12.15 Avslutad
Kalanlaadun parantaminen Kalanlaadun parantaminen 01.01.06 - 31.12.15 Avslutad
As.tunt.,koul.,yht.työ,suunn.3LB Sidosryhmät ja suunn. 3UL Asmo Honkanen 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Tutkimusaineistojen elinkaaren turvaaminen II (TAISTOII) TAISTO, Tutkimusaineistojen elinkaaren t Anu Kantola 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Vesiviljelyn kuljetukset ja työpalvelut VETU kuljpalv Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Vesiensuojelupäivät 2015 Vesiensuojelupäivät 2015 Leena Finér 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Suomalais-venäläinen bioenergiayhteistyö Suomi-Venäjä bioenergiayht.työ 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
LIETELANNAN MAANVARAISTEN TIIVISTETTYJEN VARASTOALTAIDEN RAKENTAMISEN, HUOLON JA TARKKAILUN OHJEISTUS Laguuniohje 01.07.15 - 31.12.15 Avslutad
Monitoring Dickeya and Pectobacterium species causing blackleg and soft rot in Finland Monitoring blackleg Yeshitila Degefu 01.09.15 - 31.12.15 Avslutad
Lypsylehmien ontumisen automaattinen tunnistus Lypsylehmien ontumisen automaattinen tun Innovativ livsmedelskedja Matti Pastell 15.04.15 - 31.12.15 Avslutad
Hajun huomiointi eläinsuojien ympäristöluvituksessa HajuLupa Boreal grön bioekonomi Sari Luostarinen 15.09.15 - 31.12.15 Avslutad
Saaristomeren särkikalanäytteenotto 2015 Saaristomeren särkikalanäytteenotto 2015 Antti Lappalainen 01.04.15 - 31.12.15 Avslutad
Pisteprosessit: Merkkiset ja toistetut spatiaaliset pisteprosessit sovelluksineen Pisteprosessit Mari Myllymäki 01.05.15 - 15.09.15 Avslutad
Tansanian inventoinnin suunnitelman tarkentaminen Tansania inventory redesign Sakari Tuominen 01.07.15 - 31.12.15 Avslutad
IBFRA2015 Conference IBFRA2015 Conference Raisa Mäkipää 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Itämerirehu kotimaisista raaka-aineista Itämerirehu Jari Setälä 27.11.14 - 31.10.15 Avslutad
Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset Jussi Uusivuori 01.11.14 - 30.06.15 Avslutad
Yhteiseurooppalainen sorsakokous Yhteiseurooppalainen sorsakokous Hannu Pöysä 31.03.15 - 31.08.15 Avslutad
Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet (VNK) Niukkuus ja vihreä kasvu Liisa Tyrväinen 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Kiertovesikasvatuksen kokeilu- ja oppimisympäristö Kiertovesikasvatuksen kokeilu- ja oppimi Tapio Kiuru 01.01.15 - 30.11.15 Avslutad
Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman taloudellinen hyötyarvio MERIHYÖTY Eija Pouta 15.02.15 - 31.12.15 Avslutad
Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen Hylkeenpyyntimenetelmä kalanviljelyyn Esa Lehtonen 24.11.14 - 15.11.15 Avslutad
Karjalan rajajoet ENPI LieToLoHi 01.01.13 - 31.01.15 Avslutad
Metsäpeura/ENPI Metsäpeura/ENPI Nina Peuhkuri 19.07.13 - 31.12.15 Avslutad
Otsonin käyttö kurkun härmän torjunnassa OTSO 01.02.15 - 31.05.15 Avslutad
Instituutioiden yhteensopivuus suurpetopolitiikassa FITPA Juha Hiedanpää 01.08.11 - 31.12.15 Avslutad
Kitkajärvien monimuotoisuus, muutosten hallinta Kitka-MuHa Teppo Vehanen 01.04.13 - 31.12.15 Avslutad
BALSAM Itämeren hylje- ja lintuseurannat BALSAM 01.10.13 - 31.05.15 Avslutad
Kymijoen vaelluskantojen elvyttämisen tulevaisuuskuvat, vaihtoehdot ja toimintaohjelma vuosille 2015–2020 Monitavoitteinen Kymijoki Teppo Vehanen 01.05.14 - 31.12.15 Avslutad
Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden asuinympäristöissä (GreenHealth) Terveyttä edistävät luontoympäristöt tul Liisa Tyrväinen 01.09.11 - 31.05.15 Avslutad
Seurannat, rakennerahastot Seurannat, rakennerahastot Ari Leskelä 01.01.80 - 31.12.15 Avslutad
Poroaitojen riistaturvallisuus Poroaitojen riistaturvallisuus 01.01.14 - 30.06.15 Avslutad
Porotalouden kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa KOPIO 8711577 Porotalouden kilpailukyky muuttuvissa ol Kaija Saarni 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Ohjauskeinot ja metsäbiomassan rooli ilmasto- ja energiapolitiikassa. Ohjauskeinot ja metsäbiomassan rooli ilm Jussi Uusivuori 20.10.14 - 30.04.15 Avslutad
Opetuspaketit metsäpuiden siemen- ja taimituottajille Opaketti-perus 01.12.14 - 31.05.15 Avslutad
Soiden hiilen kierron prosessit lämpenevässä ilmastossa Soiden hiilen kierron prosessit lämpenev Hannu Fritze 01.01.11 - 31.05.15 Avslutad
Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä va Seija Tuulentie 01.09.11 - 31.08.15 Avslutad
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen – menetelmätutkimus Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suom Kai Mäkisara 01.05.14 - 30.06.15 Avslutad
Lämpöpuun pehmeneminen pitkitetyssä kosteusaltistuksessa: rakenteelliset ja kemialliset muutokset Lämpöpuun pehmeneminen pitkitetyssä kost Henrik Heräjärvi 01.09.14 - 31.05.15 Avslutad
INAR RI Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri INAR RI Leena Finér 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
7609 Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla 7609 Kestävän metsätalouden rahoituslain Timo Saksa 01.05.14 - 30.09.15 Avslutad
EU EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri A32582 – LUODE EU EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprof Virpi Alenius 01.04.13 - 30.04.15 Avslutad
Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metla-SLU Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metl Riitta Hänninen 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Venäjä-viennin valmiuksien lisääminen tuomalla metsäbiotalouden pk-yritykset ennakkotiedon käyttäjiksi ja ennakointityön ohjaajiksi – RUSennakko EU ESR RUSennakko Venäjä -viennin valmiuksien l Sari Karvinen 01.01.14 - 30.04.15 Avslutad
Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen, A32814 EU EAKR Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Virpi Alenius 01.01.14 - 30.04.15 Avslutad
Puutuotetoimialan integrointi cleantech-toimialoihin Puutuotetoimialan integrointi cleantech- Henrik Heräjärvi 01.09.14 - 31.12.15 Avslutad
Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla Kaivostoim ja matkailu Mikko Jokinen 01.05.13 - 31.03.15 Avslutad
EU EAKR Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2014 (Perämerenkaaren HaKu) HaKu Susan Kunnas 01.07.12 - 31.12.15 Avslutad
EU EAKR Metsätalouden vesistökuormituksen perusseurantaverkon mittaustekniikan laadunhallinta ja tietopalvelun kehittäminen (VESIDATA) VESIDATA Susan Kunnas 01.03.13 - 30.06.15 Avslutad
Bamboo fuel chip production for renewable energy EEP RECOFTC Bamboo fuel chip production for renewabl Lauri Sikanen 01.09.13 - 30.06.15 Avslutad
MULTI EFFORT (Multiple eco-friendly forest use: Restoring Traditions) MULTI EFFORT (Multiple eco-friendly fore 01.11.12 - 28.02.15 Avslutad
Eurooppalaisten laboratorioiden vesinäytteiden vertailukoe (ICP Forests) Lab WRT 15.12.12 - 31.12.15 Avslutad
Lapin luonnontuotealan kehittämiseksi kasvikemian tutkimus- ja kehittämishanke, LUOKE LUOKE Susan Kunnas 01.01.13 - 31.08.15 Avslutad
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa) Kitka-MuHa Susan Kunnas 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Ravinteet rahaksi Kainuun vesiensuojelulla KAVERI Henri Vanhanen 01.04.13 - 30.04.15 Avslutad
Kuntien työpaikkakehitykseen vaikuttavat tekijät Kuntatyö Olli Lehtonen 01.07.13 - 31.12.15 Avslutad
Väitöskirjasarja Väitöskirjasarja 01.02.05 - 31.12.15 Avslutad
Harjoittelijat Harjoittelijat Pääprojekti Raili Keronen 01.01.10 - 31.12.15 Avslutad
Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistamiseksi Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja Jussi Uusivuori 01.01.12 - 30.04.15 Avslutad
Mikrobien hyödyntäminen perunantuotannossa Bioperuna Lea Hiltunen 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Sienten mahdollisuudet luonnontuotetaloudessa Sieni-Suomi 01.03.13 - 31.12.15 Avslutad
Oluen terveysvaikutteiset komponentit KIPPIS Juha-Matti Pihlava 01.01.10 - 30.06.15 Avslutad
ORGIDENT Luomuraaka-aineiden ylivoimatekijät ja niiden tunnistaminen suomalaisessa elintarviketaloudessa. Org-Ident 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Suomalaisen luomuperunatuotannon ekotehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen SLUPEII Lea Hiltunen 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Elintarvikeketjun vuorovaikutus vastuullisten kulutusvalintojen edistäjänä VASTUUFOORUMI Jaana Kotro 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Viljamarkkinoiden ja politiikan vaikutus Suomen viljantuotantoon (VILJA) VILJA Csaba Jansik 01.01.06 - 31.12.15 Avslutad
HG-alueen toimintaedellytysten turvaaminen HG-hanke 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen TUOPRO Marja Lehto 28.02.15 - 28.02.15 Avslutad
VERA Vesi- ja ravinnejalanjälki elintarvikekulutuksen ympäristövaikutusten mittareina VERA 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Kestävää hyvinvointia ruoasta WealthFoodSystem 02.01.12 - 30.03.15 Avslutad
PERUNAN KASVINTERVEYDESTÄ KANSALLINEN VAHVUUS PETLA 01.05.13 - 31.12.15 Avslutad
Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta ViherRiski Irene Vänninen 01.07.14 - 31.12.15 Avslutad
Selvitys kansallisista yksityisistä kasvigeenivarakokoelmista: sijainti, laajuus ja mahdollisuus toimia avoimena kokoelmana AVOIN GEENIVARA Sirkka Juhanoja 01.03.13 - 15.03.15 Avslutad
Ruokaturvan varmistaminen muuttuvassa ilmastossa Sambia Veli-Matti Rokka 01.03.11 - 31.12.15 Avslutad
Laatusiemenen tuotannon ja käytön tehostaminen: Tiedoista tekoihin (LAATUSIEMEN) LAATUSIEMEN Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.12 - 31.03.15 Avslutad
Suomalainen viljelymaan omistaja Suomalainen viljelymaan omistaja Eija Pouta 01.01.08 - 31.12.15 Avslutad
LASKEUTUSALLAS-KOSTEIKOSTA POISTETTAVAN SEDIMENTIN PELTOLEVITYS LASSE Risto Uusitalo 01.05.12 - 31.10.15 Avslutad
Pääomarakenteen kehitys Suomen maatiloilla Pääomarakenteen kehitys Suomen maatiloil 01.01.04 - 31.12.15 Avslutad
Maatalousteknologisen tutkimuksen strateginen kehittäminen Pohjois-Savossa MATSKU Matti Pastell 24.02.14 - 31.12.15 Avslutad
Shotgun sequencing and mapping the barley genome JGI_barley_genome Innovativ livsmedelskedja Alan Schulman 17.09.10 - 31.12.15 Avslutad
Suomen lantojen käsittely Lannankäsittely Sari Luostarinen 01.01.13 - 31.03.15 Avslutad
Maksuton paikannuskorjaus traktorikäytössä MAPtr Jere Kaivosoja 06.06.14 - 01.03.15 Avslutad
Sustainable recovery and recycling of nutrients – safety and efficacy CircuNuts Kimmo Rasa 23.01.14 - 22.03.15 Avslutad
User centric adoption of sustainable farming operation involving ICT and robotics Case: Grassland harvesting operation for biogas and bio refinery plants GrassBotts Antti Suokannas 01.01.13 - 28.02.15 Avslutad
Eläinten hyvinvointi ja tuotannon hallinta EHYT Jaakko Mononen 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
CowLab navettatietojärjestelmä ACIS - pääprojekti Matti Pastell 09.06.14 - 31.05.15 Avslutad
Sammalen viljely kasvualustaksi Sammal Juha Näkkilä 01.01.10 - 31.12.15 Avslutad
Metsän ja pellon ekosysteemipalvelut – marjojen satotasot nousuun MEPEKO Pasi Laajala 01.01.12 - 30.04.15 Avslutad
Maatalousyrittäjien työurien lyhenemisen syyt ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden kehittäminen työurien pidentämiseen Maaura Risto Rautiainen 01.03.12 - 30.11.15 Avslutad
Suomalaisen perennavalikoiman parhaimmiston hyödyntämisketju tuotannosta loppukäyttäjälle PERENNATUOTE Suomalaisen peren Sirkka Juhanoja 01.01.12 - 31.03.15 Avslutad
LCA IN LANDSCAPING – Elinkaarianalyysin soveltaminen kestävään, kierrätysmateriaaleja hyödyntävään viherrakentamiseen LCA IN LANDSCAPING Oiva Niemeläinen 01.09.10 - 31.07.15 Avslutad
Special crop education for economic development in North-West Russia and South-East Finland SPECICROP 01.01.12 - 31.03.15 Avslutad
Liitännäiselinkeinojen tehostaminen pohjoisessa biotaloudessa / Intensification of subsidiary business in the northern biobased economy Biotehokas Marja Uusitalo 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2015 Perämerenkaaren HaKU 01.07.12 - 30.06.15 Avslutad
Ravinnehävikit euroiksi RAE Perttu Virkajärvi 01.07.11 - 31.12.15 Avslutad
Vähähiilisen maa- ja elintarviketalouden ja maaseudun tulevaisuudet vuoteen 2030 VÄHIMATU Pasi Rikkonen 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Lannan ja jätevesilietteen ravinne- ja energiasisällön hyödyntäminen – teknologiat ja lopputuotteiden käyttökelpoisuus maataloudessa RavinneKelpo Kimmo Rasa 01.12.12 - 31.12.15 Avslutad
Turvemaiden viljelystä syntyvän vesistö- ja ilmastopäästöjen tutkimusympäristön suunnittelu Turve Erkki Joki-Tokola 01.09.12 - 31.12.15 Avslutad
COST FA1103: Endophytes in Biotechnology and Agriculture ENDOPHYTES 08.12.11 - 07.12.15 Avslutad
Sikojen ruokinnan tarkentaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi CLIMPIGFEED Maija Karhapää 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Specialist herbivores under climatic warming: Bottom-up and top-down regulation and trophic chain stability TROSTA Sari Himanen 01.09.12 - 31.10.15 Avslutad
Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa ILVAMAP Pasi Rikkonen 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Ravinteiden riittävyyden ja kierron talous eläin- ja kasvintuotannossa RATA Antti Iho 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen – olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori SIMU 01.01.13 - 31.01.15 Avslutad
Maatalouden geenivarojen arvoketju: geenivarojen säilyttämisen hyödyt ja säilyttämisvaihtoehtojen arviointi Arvoketju Katriina Soini 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilen nettosidonta kasvinviljelyssä ja puutarhataloudessa HiiliN 01.01.11 - 31.12.15 Avslutad
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys – tautipaineen hillintä maaperän ekosysteemipalveluilla TALMA Ansa Palojärvi 01.04.11 - 31.12.15 Avslutad
Maitotilojen rakennemuutos hallintaan MARA Anna-Maija Heikkilä 02.05.11 - 31.12.15 Avslutad
Turkistila 2020 – Turkiseläinten hyvinvointihanke Turkistila 2020 Jaakko Mononen 01.01.12 - 30.12.15 Avslutad
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen riskit, vastuut ja kustannukset ISOvastuu Pirjo Peltonen-Sainio 01.11.14 - 31.10.15 Avslutad
Nurmikasvit muuttuvassa ilmastossa NurMI Perttu Virkajärvi 01.01.11 - 31.12.15 Avslutad
Impact of climate change on the interaction of fusarium species in oats and barley FUSTOX Päivi Parikka 01.01.11 - 31.12.15 Avslutad
Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen EKOkas Pirjo Kivijärvi 01.03.12 - 28.02.15 Avslutad
Lannoituksen ja kasvinsuojelun kehittäminen Yara Markku Niskanen 01.01.97 - 31.12.15 Avslutad
VesiVilja – vesiviljelyn sijainninohjaus Oulujoen -Iijoen vesienhoitoalueella. VesiVilja Henri Vanhanen 01.12.13 - 30.09.15 Avslutad
Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma LAPPI LUO Rainer Peltola 15.03.08 - 28.02.15 Avslutad
Luonnonvara-alan asiakaslähtöinen yrityspaja –esiselvityshanke / Rural business incubator Yrityshautomo Marja Uusitalo 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta pohjoissavolaisille maito- ja lihanautatiloille ja naudanlihantuotantoketjulle MAILI Arto Huuskonen 01.01.11 - 30.06.15 Avslutad
Innovative Tools and Knowledge Base to Support a Sustainable Production of High Quality Milk Vastuullinen maidontuotanto Martin Lidauer 01.01.11 - 31.12.15 Avslutad
Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen Lapinno Lappilainen luonnonvar Marja Uusitalo 01.01.14 - 30.04.15 Avslutad
Nurmesta biojalostuksella uusia tuotteita Nurmibiojalostamo Erika Winquist 08.09.14 - 28.02.15 Avslutad
Biojalostamo panimo- ja meijeriteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi säilyvän ja terveyttä edistävän sianrehun sekä bioenergian hajautetussa tuotannossa BIOJALOSTE Vesa Joutsjoki 01.01.08 - 31.08.15 Avslutad
Kestävä karjatalous KESTO Auvo Sairanen 01.01.13 - 30.06.15 Avslutad
Health, safety and environment competence among fishermen in Ostrobotnia and Nordland HSE for fisheries Health safe Risto Rautiainen 01.01.14 - 28.02.15 Avslutad
Ilmastonmuutos ja maaseutu strateginen ILMASE-STRAT Sari Himanen 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Opas karjanhoitotyön turvallisuudesta Turvaopas Marja Kallioniemi 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Matens rutt – Fisken Fisken Pia Smeds 02.10.13 - 01.04.15 Avslutad
Sustainable economy and local development – the need of special crops and raw materials derived from them SUSTASPECIAL Marjo Keskitalo 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Porotalouden kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa POROKILPA Jukka Tauriainen 01.01.12 - 31.03.15 Avslutad
MAATILARAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUDEN TASON PARANTAMINEN AMMATTIMAISUUTTA EDISTÄMÄLLÄ Ratuke II 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Meidän oma ruoka – ruokakasvatusmenetelmät osaksi koulun ja päiväkodin arkea MOR 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Suomen Lehmä Brändi MTT SLB MTT Tuomo Tupasela 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Maaseutuyritysten toimijaverkot kilpailukyvyn ja innovaatioiden edistäjinä RURALINNO Minna Väre 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Rural Development Measures, Rural Policies and Rural Economic Activities Contributing to Development and Well-being in Rural Finland RULPOECON 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Kestävä maankäyttö – Asuminen KeMaAsu Jarkko Pyysiäinen 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Maidon hintariski – riskin jakaminen ja vaikutus maidontuotannon investointeihin Pikku-MARISKI Anna-Maija Heikkilä 01.11.15 - 31.12.15 Avslutad
ILMO Luonnon- ja nurmikasvien tuotantomahdollisuudet muuttuvissa peltoviljelyolosuhteissa ILMO 09.05.11 - 31.01.15 Avslutad
TALY kotimaiset asiantuntijatehtävät TALY kotimaiset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
TALY kansainväliset asiantuntijatehtävät TALY kansainväliset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
TIPA kansainväliset asiantuntijatehtävät TIPA kansainväliset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Luomututkimuksen koordinointi LUKE:ssa LuomuLUKE 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Vesiviljelyn kotimaiset asiantuntijatehtävät VETU asiantunt Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Vesiviljelyn kansainväliset asiantuntijatehtävät VETU kv-asiantunt Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Maitipankki KOPIO 9028531 Maitipankki Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Vesiviljelyn sopimuskasvatus Kalojen sopkasv Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Kalojen valintajalostus Kalojen valintajalostus Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Tuotantomädin lypsy ja haudont Tuotantomädin lypsy ja haudont Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Luonnonmäti emokalastoja varten VETU Luonnonmäti Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Laitoskalat Laitoskalat Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Luonnonravintokalat KOPIO 9028738 Luonnonravintokalat Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Kalaparvien säilytysviljely Kalaparvien säilytysviljely Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Metsähanhen metsästyskestävyys Metsähanhen metsästyskestävyys 01.03.11 - 31.12.15 Avslutad
Majavat Life -valmistelu Majavat Life -valmistelu Kaarina Kauhala 01.05.14 - 31.12.15 Avslutad
Emokalastojen ylläpito ja hoito Emot Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Tuotantomädin lypsy ja haudonta Mäti Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Itämeri – erillistehtävät Itämeri - erillistehtävät Anssi Ahvonen 01.01.10 - 31.12.15 Avslutad
Vesiviljelyn monipuolistaminen KOPIO 8711576 Vesiviljelyn monipuolistaminen Jouni Vielma 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Metsästyskoirien suojaaminen susireviireillä Metsästyskoirien suojaaminen susireviire Jani Pellikka 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
EU:n vesipuitedirektiivi EU:n vesipuitedirektiivi 01.01.00 - 31.12.15 Avslutad
Silakka, kilohaili, turska ja kampela Silakka, kilohaili, turska ja kampela Jukka Pönni 01.01.80 - 31.12.15 Avslutad
Kulttuuriympäristön riistaseurannat Kulttuuriympäristön riistaseurannat Juha Tiainen 01.01.80 - 31.12.15 Avslutad
Suurpetojen liikkuvuus ja levittäytyminen Suurpetojen liikkuvuus ja levittäytymine Samuli Heikkinen 01.01.80 - 31.12.15 Avslutad
Hirven ovarioanalyysit Hirven ovarioanalyysit 01.01.14 - 30.04.15 Avslutad
Elinympäristöt, asiantuntijatehtävät Elinympäristöt asiantuntijate Nina Peuhkuri 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Talous ja kilpailukyky as. tunt Talous ja kilpailukyky as. tunt Anssi Ahvonen 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Talous ja kilpailukyky erill teht Talous ja kilpailukyky erill teht Anssi Ahvonen 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen asiantuntijatehtävät Luonnonvarojen käytön yhteensov 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen erillistehtävät Luonnonvarojen käytön yhteenso 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
As.tunt.,koul.,yht.työ,suunn.2LB Sidosryhmät ja suunn. 2VT Petri Heinimaa 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Seurannat, asiantunt.teht. Seurannat, asiantunt.teht. Ari Leskelä 01.01.80 - 31.12.15 Avslutad
Seurannat, tutkimuksen erill.teht. Seurannat tutkimuksen erill.teht. Ari Leskelä 01.01.80 - 31.12.15 Avslutad
Kansainvälinen metsätalous (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Kansainvälinen metsätalous 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Metsien käyttömuotojen yhteens Artti Juutinen 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
As.tunt.,koul.,yht.työ,suunn.1LB Sidosryhmät ja suunn. LB1 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Tilastotiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Tilastotiede Juha Heikkinen 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Metsäekonomia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Metsäekonomia 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Tieteenalojen toiminta,metsien käytön ekologinen kestävyys Tieteenalojen toiminta metsien Taneli Kolström 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Metsäekologia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsäekologia Hållbar naturresursekonomi i samhället Anne Tolvanen 01.01.15 - 31.12.15 Avslutad
Yksityismetsätalouden kannattavuus ja metsäpolitiikan ohjauskeinot Yksityismetsätalouden kannatta 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Reaaliaikainen ja toteutuneeseen säähän perustuva energiapuun kuivumisen ja laadun ennustepalvelu Reaaliaikainen ja toteutuneese Lauri Sikanen 01.01.14 - 31.12.15 Avslutad
Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet sovellukset ja asiakasratkaisut Puutavaran määrän ja laadun mi 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Puun ominaisuuksien modifiointi ja modifioidun puun markkinamahdollisuudet puutuotealalla Puun ominaisuuksien modifioint Veikko Möttönen 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Tulokas- ja vieraslajit sekä kuusen patogeenit Tulokas- ja vieraslajit sekä k Boreal grön bioekonomi Anne Uimari 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Metsäalan ennakoinnin koordinaatio Metsäalan ennakoinnin koordina Riitta Hänninen 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Metsäviljelyaineiston käyttöalueiden määrittely Metsäviljelyaineiston käyttöal Egbert Beuker 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Laboratorio ja laboratoriotoiminnan kehittäminen Laboratorio ja laboratoriotoiminnan kehi 01.01.10 - 31.12.15 Avslutad
MAPPI-projekti (Metlan arkiston päättämisprojekti) MAPPI-projekti (Metlan arkiston päättämi Taneli Kolström 01.01.13 - 31.12.15 Avslutad
Metsien inventoinnin menetelmät Metsien inventoinnin menetelmä Annika Kangas 01.01.11 - 31.12.15 Avslutad
Kasvihuonekaasupäästöjen mikrobiologia Kasvihuonekaasupäästöjen mikro Hannu Fritze 01.01.11 - 31.12.15 Avslutad
Menetelmäkehitys ja -tuki Menetelmäkehitys ja -tuki Juha Heikkinen 01.01.06 - 31.12.15 Avslutad
Microbial biodiversity in Finnish rye sourdough RuisTA Innovativ livsmedelskedja Teija Tenhola-Roininen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Finska nordliga humle till marknaden Polar Hops Cirkulär bioekonomi Merja Hartikainen 01.01.18 - 31.03.21 Avslutad
Klimat påverkan av diet i enlighet med näringsrekommendationer och minskade mat avfall RuokaMinimi Hållbar naturresursekonomi i samhället Merja Saarinen 01.02.18 - 30.04.19 Avslutad
Can mixed forests provide a wide range of ecosystem services in the future? Mixi Lönsam och hållbar primärproduktion Saija Huuskonen 01.01.18 - 31.12.21 Igång
Wood Hydrocolloids WoodHype Boreal grön bioekonomi Petri Kilpeläinen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Utställning av skog bioekonomi Metsänkierto Boreal grön bioekonomi Teijo Nikkanen 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
SMART-TREE SMART-TREE Boreal grön bioekonomi Tuija Aronen 01.06.17 - 30.09.19 Avslutad
Profilerna på jaktturister i statligt land i Finland PIAS Hållbar naturresursekonomi i samhället Jani Pellikka 20.11.17 - 01.06.18 Avslutad
Doktorsavhandling färdig JL JLPhD Hållbar naturresursekonomi i samhället Jussi Lintunen 01.01.18 - 31.12.18 Avslutad
finns ingen svensk namn ECOMOPPE Hållbar naturresursekonomi i samhället Minna Väre 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Jalomaaraimen, mesimarjan ja lakan solukkolisäys ja kryosäilytys JALOMARJAKRYO Innovativ livsmedelskedja Saara Tuohimetsä 01.04.16 - 31.03.18 Avslutad
Maantutkimus (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Maantutkimus metsien käytön ek Boreal grön bioekonomi Hannu Ilvesniemi 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Metsänkasvatus (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsänkasvatus Jari Hynynen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Pohjoinen pähkinä purtavaksi – pähkinäntuotannosta uusi aluevaltaus ja kotimaista raaka-ainetta teollisuudelle NUTS FOR NORTH Innovativ livsmedelskedja Veli-Matti Rokka 01.04.16 - 31.12.19 Avslutad
Torjunta-aineiden käyttötutkimus pohjoisissa oloissa ksu4201 Innovativ livsmedelskedja Pentti Ruuttunen 01.01.98 - 31.12.20 Avslutad
FISBOOST FISHBOOST 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Maatalouden tuottavuuskehitys Maatilojen tuottavuus- ja rakennekehitys Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.98 - 31.12.20 Avslutad
Pohjois-Savon nurmituotanto muuttuvassa ilmastossa POSAILMU Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.09.13 - 31.12.18 Avslutad
Hirvieläinten liikkeet Hirvieläinten liikkeet Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Pusenius 01.01.12 - 31.08.19 Avslutad
Vapaa-ajankalatalous Suomessa Vapaa-ajankalatalous Suomessa Blå bioekonomi 01.01.13 - 31.12.18 Avslutad
Kalastus ja saimaannorppa Kalastus ja saimaannorppa Blå bioekonomi Irma Kolari 01.08.13 - 31.12.18 Avslutad
Metsästystutkimus Metsästystutkimus Hållbar naturresursekonomi i samhället Jani Pellikka 01.10.14 - 31.12.18 Avslutad
Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelman koordinaatio Metsät moneen käyttöön Hållbar naturresursekonomi i samhället Anne Tolvanen 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Monikäytön tietopalvelujen kehittäminen Monikäytön tietopalvelujen keh Boreal grön bioekonomi 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsänhoidossa MoniEko Hållbar naturresursekonomi i samhället Artti Juutinen 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö Yhteiskunnallisesti kestävä lu Hållbar naturresursekonomi i samhället Seija Tuulentie 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Vapaa-ajan kalastustilastot Vapaa-ajan kalastustilastot Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
Vesiviljelytilastot Vesiviljelytilastot Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
Ammattikalastustilastot Ammattikalastustilastot Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
Tilastotuotannon sähköistäminen (sis. Seuraavat alaprojektit) Tilastotuotannon sähköistämine Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
- Korvauslak 01.01.18 - 31.12.18 Avslutad
VITE kotimaiset asiantuntijatehtävät VITE kotimaiset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
UULI kotimaiset asiantuntijatehtävät UULI kotimaiset asiantuntijatehtävät Leena Paavilainen 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
UULI kansainväliset asiantuntijatehtävät UULI kansainväliset asiantuntijatehtävät Leena Paavilainen 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
LUBI kotimaiset asiantuntijatehtävät LUBI kotimaiset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
NautaTieto2020 NautaTieto2020 Arto Huuskonen 01.09.15 - 31.12.18 Avslutad
TIPA kotimaiset asiantuntijatehtävät TIPA kotimaiset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
LUBI lausunnot LUBI lausunnot 01.01.15 - 31.12.19 Avslutad
Vesiviljelyn biodiversiteettiohjaus Vesiviljelyn biodiversiteettiohjaus Blå bioekonomi Jorma Piironen 01.01.06 - 31.12.25 Igång
LUBI kansainväliset asiantuntijatehtävät LUBI kansainväliset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
VITE kansainväliset asiantuntijatehtävät VITE kansainväliset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
Luontomatkailu (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Luontomatkailu Liisa Tyrväinen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Kuitu- ja biotuotteet (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Kuitu- ja biotuotteet Pekka Saranpää 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Sisävesikalatalous Sisävesikalatalous Blå bioekonomi Tapio Keskinen 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Puuntuotos (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Puuntuotos Jari Hynynen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Metsänhoidon teknologia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsänhoidon teknologia Boreal grön bioekonomi Timo Saksa 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Metsäteknologia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Metsäteknologia Antti Asikainen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Puutiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Puutiede Erkki Verkasalo 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Yrityksen taloustiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Yrityksen taloustiede Raili Keronen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Metsänhoito (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsänhoito Boreal grön bioekonomi Leena Finér 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Metsägenetiikka (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsägenetiikka Katri Kärkkäinen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Metsäeläintiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsäeläintiede Hållbar naturresursekonomi i samhället Heikki Henttonen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Metsäpatologia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsäpatologia Jarkko Hantula 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Metsäklusterin tutkimushankkeiden koordinointi Metsäklusterin tutkimushankkeiden koordi Jari Hynynen 01.01.08 - 31.12.25 Igång
Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa – tutkimusohjelman koordinointi, viestintä ja yhteiset tehtävät Puumateriaalit ja -tuotteet bi Boreal grön bioekonomi Erkki Verkasalo 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Tutkimustoiminnan hanketuki Tutkimustoiminnan hanketuki Maarit Kytö 01.01.10 - 31.12.25 Igång
- SoilFert Boreal grön bioekonomi Hannu Ilvesniemi 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Kasvihuonekaasuinventaario KHKINV Kristiina Regina 01.01.06 - 31.12.16 Avslutad
Verksamhet av det Finska Organiska Forksningsintitutet Luoto 2018 01.01.18 - 31.12.18 Avslutad
- AspenWill Boreal grön bioekonomi Tuula Jyske 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Biochar, mine wastes and rest materials from other industries as a tool for mineral waste and landscaping solutions – valmisteluhanke MINECHAR Boreal grön bioekonomi Kari Mäkitalo 01.05.16 - 31.12.16 Avslutad
Väitöskirjatyön loppuunsaattamisprojekti Väitöskirjatyön loppuunsaatta Innovativ livsmedelskedja 01.09.16 - 31.10.16 Avslutad
LIFE SUSCO-FOOD LIFE SUSCO-FOOD Innovativ livsmedelskedja Juha-Matti Katajajuuri 01.07.16 - 15.09.16 Avslutad
Esiselvitys vesistöihin joutuneiden ravinteiden hyödyntämiseen perustuvien arvoketjujen kehittämisestä Suomen olosuhteisiin RaPoBusiness Blå bioekonomi Kirsi Usva 01.03.16 - 30.11.16 Avslutad
Governance of the conservation of native breeds Gonna Hållbar naturresursekonomi i samhället Ulla Ovaska 01.10.16 - 31.12.16 Avslutad
Väitöskirjatyön loppuun saattaminen Väitöskirjatyö BT Hållbar naturresursekonomi i samhället Aleksi Lehtonen 01.08.16 - 30.09.16 Avslutad
LI-Tutkimusalajohtaja LI-Tutkimusalajohtaja Innovativ livsmedelskedja Kaija Hakala 01.08.16 - 31.12.16 Avslutad
Luken mikrobikantakokoelmien kartoitus Kantakokoelmat Minna Männistö 23.05.16 - 31.08.16 Avslutad
Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology DroneKnowledge Innovativ livsmedelskedja Jere Kaivosoja 01.06.16 - 14.11.16 Avslutad
Kevyet politiikkaratkaisut SOFTPOL Hållbar naturresursekonomi i samhället Juha Hiedanpää 01.05.16 - 31.12.16 Avslutad
Biotalous ja riskit BiotaRisk Hållbar naturresursekonomi i samhället Jussi Uusivuori 01.07.16 - 31.12.16 Avslutad
NuoTiPo Nuoret tieteen polulle – tutkimalla ympäristö tutuksi NuoTiPo Innovativ livsmedelskedja Anneli Nuoranne 01.01.16 - 31.12.16 Avslutad
Maatalouskoneiden tapaturmien ehkäisyn ja koneturvallisuusriskien hallinnan kehittämisen opasosio Koneturvaopas Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Leppälä 01.03.16 - 31.12.16 Avslutad
Sininen biotalous – temaattisen ohjelman strategiatyö BB-strategia Blå bioekonomi Maarit Kytö 16.05.16 - 31.12.16 Avslutad
Hybridi-Brassica HYBRA Veli-Matti Rokka 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Juurikääpä-, ja kirjanpainaja- ja myrskytuhojen vaikutus metsänkasvatuksen riskeihin ja riskien metsänhoidolliset torjuntamahdollisuudet Etelä-Suomen kuusikoissa. Juurikääpä-, ja kirjanpainaja- ja myrsky Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 12.12.12 - 31.01.16 Avslutad
AACA Arktisen alueen muutoksen sopeuttamistoimet AACA YM Arktisen alueen sopeut Hållbar naturresursekonomi i samhället Seija Tuulentie 01.01.15 - 29.02.16 Avslutad
Typpilannoitteiden valmistus lantaperäisistä materiaaleista Täsmätyyppi Typpilannoitteiden Satu Ervasti 17.02.14 - 31.01.16 Avslutad
Pohjoinen vihreä biotalous temaattisen ohjelman strategiatyö POBIS Boreal grön bioekonomi Leena Finér 15.04.16 - 31.12.16 Avslutad
Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust HEALTHYGROWTH Healthy growth 01.04.13 - 31.03.16 Avslutad
Cleantech- ja biotalousstrategioiden arviointi Cleantech- ja biotalousstrateg Hållbar naturresursekonomi i samhället Jussi Uusivuori 01.02.16 - 31.07.16 Avslutad
Systeeminen muutos ja aluetalousvaikutukset siirryttäessä biotalouteen Systeeminen muutos ja aluetalo Hållbar naturresursekonomi i samhället Ulla Ovaska 01.04.16 - 31.12.16 Avslutad
Uudet genomiset jalostustyökalut Genomiikka Innovativ livsmedelskedja Johanna Vilkki 01.04.16 - 31.12.16 Avslutad
Metsä 150 Metsä 150 Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 01.04.16 - 31.12.16 Avslutad
Eläinsuojeluvalvontaa koskeva selvitys Eläinsuojeluvalvontaa koskeva selvitys Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 04.02.16 - 30.06.16 Avslutad
Paikkatiedot palveluväylässä Paikkatiedot palveluväylässä Hållbar naturresursekonomi i samhället Eeva Lehtonen 02.01.15 - 31.12.16 Avslutad
WoodBio- puubiomassa pohjoismaiden biotaloudessa WoodBio- puubiomassa pohjoismaiden biota Boreal grön bioekonomi 01.04.14 - 31.12.16 Avslutad
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kaupunkimetsien tutkimuksen yhteistyöverkosto Pohjoismaiden ja Baltian maiden kaupunki Hållbar naturresursekonomi i samhället Liisa Tyrväinen 21.01.08 - 31.08.16 Avslutad
Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet metsätuhojen vähentämiseksi – Phytophthora-taudit tarkastelun kohteena Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet m Boreal grön bioekonomi Anne Uimari 01.01.13 - 31.03.16 Avslutad
ECA Economics of aquatic foodwebs ECA Economics of aquatic foodwebs Blå bioekonomi Outi Heikinheimo 01.09.12 - 31.12.16 Avslutad
Oppia ja tiedettä kasvigeenivaroista –pilotti ilmiöpohjaisesta oppimisesta GEENIVARAOPPI Hållbar naturresursekonomi i samhället Merja Hartikainen 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow BEST 2 FP Sustainable Bionerg Boreal grön bioekonomi Lauri Sikanen 01.02.15 - 31.12.16 Avslutad
Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet i de nordiske lande FAFIN Blå bioekonomi Kim Kaustell 01.01.16 - 31.12.16 Avslutad
Kantokäsittelyn kannattavuus metsikkötasolla Kantokäsittelyn kannattavuus metsikkötas Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 01.01.16 - 30.06.16 Avslutad
Työkalu hajun arviointiin eläinsuojien ympäristöluvissa Hajutyökalu Innovativ livsmedelskedja Sari Luostarinen 15.12.15 - 31.12.16 Avslutad
Ilmasto- ja energiastrategian metsänielu IEMetsä Boreal grön bioekonomi Aleksi Lehtonen 18.01.16 - 31.12.16 Avslutad
Tomaatin kasvualustakoe KASTO Innovativ livsmedelskedja 01.01.16 - 30.09.16 Avslutad
Mvero – Metsäverotuksen kehittämistarpeet Mvero Hållbar naturresursekonomi i samhället Harri Hänninen 01.01.16 - 30.04.16 Avslutad
NKV-kongressi pääprojekti NKV-Congress pääprojekti Boreal grön bioekonomi 01.09.15 - 31.10.16 Avslutad
Anpassningsstatus Sopeutumisen tila Boreal grön bioekonomi Pirjo Peltonen-Sainio 01.12.15 - 31.12.16 Avslutad
Nibio-Luke IPM-yhteistyö IPM-NO-FI Boreal grön bioekonomi Irene Vänninen 02.11.15 - 29.02.16 Avslutad
Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät Tulentekijät Boreal grön bioekonomi Risto Rautiainen 01.01.15 - 30.06.16 Avslutad
AB Seinäjoki – Luke osana innovaatioyhteisöä AB Seinäjoki - Luke osana innovaatioyhte Merja Högnäsbacka 01.10.15 - 15.02.16 Avslutad
Riistatalouden hyvinvointivaikutukset RITAHYVA Hållbar naturresursekonomi i samhället Artti Juutinen 01.09.15 - 31.05.16 Avslutad
Maalahden suistosiian merkinnät Masume Blå bioekonomi Lari Veneranta 23.04.15 - 30.11.16 Avslutad
Härmän ja ansarijauhiaisen torjunta otsonin avulla kasvihuoneessa Otsoansa Innovativ livsmedelskedja 14.09.15 - 30.04.16 Avslutad
Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN) Elastinen Boreal grön bioekonomi Pirjo Peltonen-Sainio 01.06.15 - 31.12.16 Avslutad
Suomenlahden vaellussiikajoet, poikaskartoitus Suomenlahden vaellussiikajoet Hållbar naturresursekonomi i samhället Lari Veneranta 01.04.15 - 31.08.16 Avslutad
Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen LAJIJÄTE Boreal grön bioekonomi Virpi Alenius 01.04.15 - 31.12.16 Avslutad
INAR RI II Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri INAR RI II Boreal grön bioekonomi Leena Finér 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
Miten kokopuun ja runkopuun korjuu kannattaa tehdä metsämaan viljavuuden säilymisen kannalta? Miten kokopuun ja runkopuun korjuu kanna Boreal grön bioekonomi Aino Smolander 01.01.15 - 28.08.16 Avslutad
Biomassa-atlas Biomassa-atlas Boreal grön bioekonomi Eeva Lehtonen 30.01.15 - 31.12.16 Avslutad
GMO-selvitys Esiselvitys muuntogeenisten kasvien kansallisten viljelykieltojen vaikutuksista GMO-selvitys Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Niemi 01.02.15 - 30.06.16 Avslutad
Nieriän istutusvertailu Nieriän istutusvertailu Blå bioekonomi Irma Kolari 15.09.14 - 31.12.16 Avslutad
Puutteellisesti tunnetut kalalajit Puutteellisesti tunnetut kalalajit Blå bioekonomi Lauri Urho 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Metsänhoidon haasteet muuttuvassa ympäristössä. Päätös 278151. Metsänhoidon haasteet muuttuvassa ympäri Hållbar naturresursekonomi i samhället Raisa Mäkipää 22.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Männynjuurikäävän virusten keskinäiset interaktiot ja isännän reaktiot MäViKeInt Boreal grön bioekonomi Jarkko Hantula 01.09.12 - 31.08.16 Avslutad
STARTREE – Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity 00 STARTREE - Multipurpose trees non-wood f Boreal grön bioekonomi Mikko Kurttila 01.10.12 - 31.12.16 Avslutad
Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteetin merkitys haavan ja koivun sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteeti Boreal grön bioekonomi 01.09.11 - 29.02.16 Avslutad
TREES4FUTURE TREES4FUTURE Boreal grön bioekonomi Egbert Beuker 01.11.11 - 30.04.16 Avslutad
TREES4FUTURE – kansainvälinen yhteistyö TREES4FUTURE - kansainvälinen yhteistyö Boreal grön bioekonomi Egbert Beuker 01.11.11 - 30.04.16 Avslutad
AACA Adaptation actions for a changing Arctic AACA Hållbar naturresursekonomi i samhället Seija Tuulentie 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
SEkuusi Kuusen kasvullinen lisäys – kohti tulevaisuuden taimituotantoa SEkuusi Boreal grön bioekonomi Tuija Aronen 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM Boreal grön bioekonomi Aleksi Lehtonen 01.06.14 - 31.12.16 Avslutad
Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian hyödyntäminen Venäjällä Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -te Hållbar naturresursekonomi i samhället 02.07.14 - 31.12.16 Avslutad
Data to Intelligence Tekes 340/12 DIGILE Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 01.01.14 - 31.03.16 Avslutad
Metsänhoidon kehittämis- ja tutkimusyhteistyö Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa 2012-2016 Metsänhoidon kehittämis- ja tu Boreal grön bioekonomi Pasi Rautio 01.03.12 - 31.12.16 Avslutad
Suomen metsäsektorin kilpailukyky: Analyysi globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksesta toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn Suomen metsäsektorin kilpailuk Hållbar naturresursekonomi i samhället Pia Katila 01.09.12 - 28.02.16 Avslutad
Smart Integrated Livestock Farming SILF Smart Integrated Livestoc Innovativ livsmedelskedja Matti Pastell 01.01.13 - 30.06.16 Avslutad
Toimintamalli peltokasvilajikkeiden viljelyarvon testaamiseksi Suomessa LAJIKE Toimintamalli peltokasv Boreal grön bioekonomi Marja Jalli 01.01.14 - 31.03.16 Avslutad
VIHREÄN KASVUN INDIKAATTORIEN KEHITTÄMINEN SEKÄ RESURSSI- JA MATERIAALITEHOKKUUDEN MITTAAMINEN VnK VihreäIndikaattori Vihreän Hållbar naturresursekonomi i samhället 02.01.15 - 30.04.16 Avslutad
NEAT: verkosto talousosaamisen kehittämiseksi eläinten terveyteen liittyvässä koulutuksessa, tutkimuksessa ja päätöksenteossa Euroopassa ja muualla (Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond) NEAT Networking to enhance the Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Niemi 01.10.12 - 31.12.16 Avslutad
Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi SALMOVALVO Rehujen ja tuotanto Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.01.13 - 30.09.16 Avslutad
Vektorilevintäiset kasvitaudit puutarhakasveilla Vektorilevintäiset kasvitaudit Boreal grön bioekonomi 02.05.12 - 31.12.16 Avslutad
New dietary strategies addressing the specific needs of the elderly population for healthy ageing in Europe NuAge Hållbar naturresursekonomi i samhället Xavier Irz 01.05.11 - 30.04.16 Avslutad
Finsk normativ gödsel Normilanta Suomen normilanta Boreal grön bioekonomi Sari Luostarinen 01.01.14 - 15.04.16 Avslutad
Teollisen Internetin soveltaminen biotalouteen BIONET Teollisen Internetin so Innovativ livsmedelskedja Juha Backman 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
Hyvinvoinnin ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen maatila- ja luonnonvara-alan yrityksissä Maatyö Hyvinvoinnin ja toiminn Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Leppälä 01.01.12 - 30.04.16 Avslutad
Manipulating Grass – Fungal Endophyte Symbioses to Reduce Greenhouse Gas Emissions and Increase Soil Carbon Sequestration in Pastures of Finland, New Zealand, and the United States EndoGas Manipulating Grass F Boreal grön bioekonomi 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Ruokajärjestelmän mittarointi suljetumman resurssien käytön dynamiikan ja kestävän kehityksen tueksi SYS-INDEX Boreal grön bioekonomi 01.01.13 - 30.09.16 Avslutad
MAPPING, MANAGEMENT AND RESILIENCE OF ECOSYSTEM SERVICES FOR FOOD SECURITY AND RESPONSE TO CLIMATE CHANGE IN ETHIOPIA SOILMAN Mapping management an Innovativ livsmedelskedja 01.09.13 - 31.08.16 Avslutad
Lihakarjan jalostus ja genetiikka BEEF Suomalaisen lihakarjan ge Innovativ livsmedelskedja Antti Kause 01.01.13 - 31.12.16 Avslutad
Sisävesien ekosysteemipalveluiden kustannus-hyötyanalyysi EcoSpa Sisävesien ekosysteemip Blå bioekonomi Eija Pouta 01.09.12 - 31.12.16 Avslutad
Connecting the animal genome, gastrointestinal microbiomes and nutrition to improve digestion efficiency and the environmental impacts of ruminant livestock production Connecting the animal genome Innovativ livsmedelskedja Johanna Vilkki 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Biotalousketjujen kestävyys BioKesti Biotalousketjujen kes Innovativ livsmedelskedja Frans Silvenius 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
SOLID – Sustainable Organic and Low-Input Dairying Sustainable Organic and Low-In Innovativ livsmedelskedja Marketta Rinne 01.01.11 - 31.12.16 Avslutad
Taudinaiheuttajakohtainen tieto – uusi mahdollisuus utareterveyden edistämiseen PATU Hållbar naturresursekonomi i samhället Anna-Maija Heikkilä 01.04.13 - 30.06.16 Avslutad
Säävaihtelun ja ääri-ilmiöiden aiheuttamien riskien hallinta tuotannon haavoittuvuuden vähentämiseksi ja puskurointi- sekä palautumiskyvyn parantamiseksi (ILMAPUSKURI) ILMAPUSKURI Säävaihtelun ja ää Boreal grön bioekonomi Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.13 - 31.03.16 Avslutad
Economics of Aquatic Foodwebs ECA Economics of Aquatic Foodw Blå bioekonomi Eija Pouta 01.09.12 - 31.12.16 Avslutad
Tietoliikenneyhteyksien vaikutus maaseutualueiden kehitykseen Tietomaa Tietoliikenneyhteyksi Hållbar naturresursekonomi i samhället Olli Lehtonen 01.04.15 - 30.06.16 Avslutad
Optimizing Pathways and Market Systems for Enhanced Competitiveness of Sustainable Bio-Energy and Technologies in Europe Optimizing Pathways and Market Boreal grön bioekonomi Kaija Hakala 01.04.13 - 31.03.16 Avslutad
Geenivarat hyötykäyttöön: ratkaisut tuote- ja palveluketjujen kehittämiseksi HYÖTYGEENI Geenivarat hyötykäy Hållbar naturresursekonomi i samhället Terhi Latvala 01.04.15 - 31.12.16 Avslutad
Balancing local politics, housing preferences and sustainability in the new detached houisng areas in the rural-urban interaction zones BALANCE Balancing local politi Hållbar naturresursekonomi i samhället Hilkka Vihinen 01.09.11 - 31.12.16 Avslutad
International Biofuels Market -Hedging Potential for Finnish Producers and Traders Market for Bio International B Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.07 - 31.12.16 Avslutad
Maaseudun ekosysteemipalvelut ja niiden arvo EKOAR Hållbar naturresursekonomi i samhället Eija Pouta 01.11.11 - 31.12.16 Avslutad
Maan rakenne osana perunamaan tuottavuutta ja ympäristönhoitoa Maan rakenne Maan rakenne osan Innovativ livsmedelskedja 01.01.13 - 31.03.16 Avslutad
Jokikunnostukset Jokikunnostukset Blå bioekonomi Ari Huusko 01.01.11 - 31.12.16 Avslutad
Kalastuksen kestävyys ja eläinpolitiikka Kalastuksen kestävyys ja eläin Hållbar naturresursekonomi i samhället Pekka Salmi 01.01.06 - 31.12.16 Avslutad
Riistapolitiikan yhteensopivuus Riistapolitiikan yhteensovitta Hållbar naturresursekonomi i samhället Juha Hiedanpää 01.08.11 - 31.12.16 Avslutad
Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys Tieteenalojen toiminta metsien Hållbar naturresursekonomi i samhället Leena Paavilainen 01.01.15 - 09.03.16 Avslutad
Metsikködynamiikan ennustaminen ja MOTTI-ohjelmiston kehittäminen Metsikködynamiikan ennustaminen ja MOTTI Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Puuenergian hankintayritysten liiketoimintamallit ja menestystekijät Puuenergian hankintayritysten Boreal grön bioekonomi 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Kilpailukykyiset metsäenergian hankintaketjut pienen mittakaavan lämmöntuotannossa – metsäalan mahdollisuudet Suomessa ja maailmalla Kilpailukykyiset metsäenergian Boreal grön bioekonomi Lauri Sikanen 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Metsikön kasvatusvaihtoehtojen tuotos- ja tuottovaikutukset Metsikön kasvatusvaihtoehtojen tuotos- j Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito – tutkimusohjelman johtaminen, tiedon ja teknologian siirto Tulevaisuuden metsät ja metsän Boreal grön bioekonomi Timo Saksa 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten metsien käsittely Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten Boreal grön bioekonomi Sauli Valkonen 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Metsän luontainen uudistaminen – pusikoita vai puun tuottamista Metsän luontainen uudistaminen - pusikoi Boreal grön bioekonomi Pasi Rautio 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Koneellisen metsänhoidon kehittäminen ja käyttöönotto Koneellisen metsänhoidon kehit Boreal grön bioekonomi 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Metsäkylvömenetelmät ja metsäpuiden siementuotanto Metsäkylvömenetelmät pääprojek Boreal grön bioekonomi Pekka Helenius 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
PROVISION OF HARMONIZED LAND COVER INFORMATION FOR LUCAS FROM THE FINNISH DATASETS FINLUCAS1 Hållbar naturresursekonomi i samhället Sakari Tuominen 01.01.15 - 30.06.16 Avslutad
Röntgenteknologian hyödyntäminen mukuloivien vihannesten maltovirusten havainnointiin Mukula Riitta Laitinen 01.01.16 - 31.12.16 Avslutad
Perkloraatti ja kloraatti suomalaisessa elintarvikeketjussa Perkloraatti Marja Lehto 01.04.15 - 31.12.16 Avslutad
Maatalouskoneiden työtapaturmien ehkäisy ja turvallisuusriskien hallinta työurien pidentämisessä Koneturva Maatalouskoneiden ty Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Leppälä 01.04.14 - 30.04.16 Avslutad
Maidon laatu, turvallisuus ja tuotteistaminen – uudet innovaatiot MAITTILA Maarit Mäki 02.01.15 - 31.12.16 Avslutad
Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -ohjelma MARAHYÖTY Maatalouden ravintee Boreal grön bioekonomi 01.09.14 - 31.08.16 Avslutad
Maan reservikaliumin esiintyminen Suomessa ja sen merkitys nurmen lannoituksen optimoinnissa RESERVI-K Perttu Virkajärvi 01.12.14 - 31.12.16 Avslutad
Viides ulottuvuus – Viherkattojen kestävä kasvillisuus. Hulevesien hallintaa ja monimuotoisuutta kotimaisen taimituotannon turvin. Viides ulottuvuus Eeva-Maria Tuhkanen 01.01.12 - 31.03.16 Avslutad
Kotieläintila kaupungin ja maaseudun vaihettumisvyöhykkeellä Kotieläinsopu Innovativ livsmedelskedja 01.06.12 - 31.03.16 Avslutad
Maatilat sosiaalipalveluiden tukiverkostona. – Farmilla-toimintamallin kehittäminen FARMILLA Anja Yli-Viikari 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Ruokaketjun alueellinen verkostomalli lähiruoan käytön lisäämiseksi julkisissa keittiöissä RuokaNET Ruokaketjun alueellin Innovativ livsmedelskedja Kirsi Korhonen 01.01.14 - 31.03.16 Avslutad
Korkeaenergisen rehun vaikutus varhaiskasvuun, nahkontapainoon, karvanlaatuun ja hyvinvointiin minkillä (Neovison vison) Energiaminkki Korkeaenergisen 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
Taloudellisesti tiineeksi Heifer Plus Anna-Maija Heikkilä 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Älykäs mittaussysteemi valvomaan broilerihallin olosuhteita ja eläinten hyvinvointia Älytila Petra Tuunainen 01.06.14 - 01.06.16 Avslutad
Metsästyskulttuuri ja maaseudun kestävä kehitys METKU Katriina Soini 01.01.13 - 31.03.16 Avslutad
Ruokajärjestelmän kokonaistarkastelu FOODSYS Ulla Ovaska 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Elinympäristöt, erillistehtävät Elinympäristöt erillistehtävä Nina Peuhkuri 01.01.13 - 01.01.16 Avslutad
Itämeri – asiantuntijatehtävät Itämeri - asiantuntijatehtävät Anssi Ahvonen 01.01.10 - 31.12.16 Avslutad
Rakennetut joet, asiantuntijatehtävät Rakennetut joet, asiantuntijatehtävät 01.01.11 - 31.12.16 Avslutad
Itämeri ja sinisen kasvun mahdollisuudet tutkimusohjelma – kehittäminen BalticBlue Anssi Ahvonen 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
ForestEnergy2020 ForestEnergy2020 Antti Asikainen 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Metsäsektorin suhdannekatsaus Metsäsektorin suhdannekatsaus Hållbar naturresursekonomi i samhället Jari Viitanen 01.01.13 - 31.12.16 Avslutad
Näringsbelastning LOHK Arto Latukka 01.01.17 - 01.01.17 Avslutad
Kärkihanke Esiselvitys vesistöihin joutuneiden ravinteiden hyödyntämiseen perustuvien arvoketjujen kehittämisestä Suomen olosuhteisiin Kärkihanke RaPoBusiness Blå bioekonomi Kirsi Usva 01.11.16 - 31.03.17 Avslutad
Intelligent Crop Production: Data-integrative, Multi-task Learning Meets Crop Simulator AI-CropPro Lönsam och hållbar primärproduktion Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.18 - 31.12.21 Igång
Lohenkalastuspaine Utsjoen sivujokialueilla Kalastus Utsjoessa Blå bioekonomi 01.01.17 - 31.10.17 Avslutad
- BiPu Jussi Lintunen 13.03.17 - 14.04.17 Avslutad
Pias avhandling Pian väitös Hållbar naturresursekonomi i samhället Pia Smeds 01.03.17 - 30.06.17 Avslutad
Skogsskador och klimatförändring seminarium Metsätuho Road Show Boreal grön bioekonomi 01.01.17 - 08.06.17 Avslutad
Hyötyä biotalouden verkostoista Kainuussa – Puun arvoketjun tehostaminen kannolta käyttökohteisiin Lähikuitu Boreal grön bioekonomi Juha Laitila 02.01.17 - 02.11.17 Avslutad
MMM - miljö värdering MMM-YMP Hållbar naturresursekonomi i samhället Anja Yli-Viikari 02.01.17 - 28.07.17 Avslutad
Slutförande av avhandling Water and vegetables Innovativ livsmedelskedja Marja Lehto 01.01.17 - 31.05.17 Avslutad
Sammalen vedenpidätys save Boreal grön bioekonomi 02.01.17 - 30.09.17 Avslutad
Mansikan kukintasäätely Mansikan kukintasäätely Innovativ livsmedelskedja Marja Rantanen 01.09.16 - 31.03.17 Avslutad
EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet EU-HAVI Erja Huusela 01.03.16 - 31.03.17 Avslutad
Metsäbiomassan käyttö ilmastonmuutoksen hillinnässä Metsäbiomassan käyttö ilmastonmuut hill Boreal grön bioekonomi Johanna Routa 01.09.16 - 28.02.17 Avslutad
Väitöskirjan viimeistely – Nikula VK-Nikula Hållbar naturresursekonomi i samhället Ari Nikula 03.10.16 - 29.09.17 Avslutad
Ammoniumtyppilannoituksen vaikutus jääsalaatin satoon ja laatuun ATL-salaatti Innovativ livsmedelskedja Juha Näkkilä 01.09.16 - 31.07.17 Avslutad
Puna- ja valkoherukoiden solukkolisäys ja kryosäilytys Cryopreservation of red and white curran Innovativ livsmedelskedja Saija Rantala 01.04.16 - 31.03.17 Avslutad
Hyljepaikkatietokanta Hyljepaikka Kitta Suhonen 01.09.16 - 31.05.17 Avslutad
Väitöskirjatyö matkailurakentamisesta Matkailuväitös Hållbar naturresursekonomi i samhället Marja Uusitalo 01.09.16 - 31.05.17 Avslutad
Multi-source National Forest Inventory data for forest production and utilization analyses at different levels MVMI-2-MELA Helena Haakana 01.10.16 - 31.01.17 Avslutad
Spelvärde Riista-arvo Hållbar naturresursekonomi i samhället Artti Juutinen 01.09.16 - 30.09.17 Avslutad
Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kus Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Niemi 01.05.16 - 28.02.17 Avslutad
Metsäpuiden syysistutuksen riskit Syysistutus Boreal grön bioekonomi Jaana Luoranen 01.06.16 - 28.02.17 Avslutad
Biotalous ja lähialueen elintarvike- ja metsäsektoreiden markkinarakenteet Biotalous ja lähialueiden markkinat Hållbar naturresursekonomi i samhället Mika Mustonen 03.05.16 - 28.02.17 Avslutad
Mansikan jalostus MAJA Saila Karhu 01.01.97 - 31.12.17 Avslutad
Lihaketjun kestävä kilpailukyky LIHAKILPAILUKYKY Lihaketjun ke Hållbar naturresursekonomi i samhället Csaba Jansik 01.05.14 - 30.09.17 Avslutad
Otsonin käyttö begonialla, mansikalla ja kurkulla bemaku Innovativ livsmedelskedja 01.05.16 - 31.01.17 Avslutad
Kansallisten humalageenivarojen säilytys ja hyödyntäminen Humalan tuotanto ja käyttö Innovativ livsmedelskedja Anna Nukari 01.01.16 - 31.03.17 Avslutad
Suomalaisen elintarviketalouden kilpailukyky KILPA Hållbar naturresursekonomi i samhället Csaba Jansik 01.03.16 - 31.03.17 Avslutad
Vesiruton hyötykäyttö – riesasta raaka-aineeksi Elodea Blå bioekonomi 01.05.16 - 30.04.17 Avslutad
Skenaariotarkastelut puuperäisen bioenergian kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ja vaikutuksista metsäsektoriin Euroopassa Skenaarioita metsäsektorille Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.05.15 - 31.01.17 Avslutad
NAUDAN LIETELANNAN FRAKTIOINTI NAUTAFRAKTIO Innovativ livsmedelskedja Saija Rasi 01.03.15 - 01.05.17 Avslutad
Enhancing development of water use efficient crops & production methods to dry and saline conditions ICI-EGYPT-MTT Hållbar naturresursekonomi i samhället Oiva Niemeläinen 01.01.13 - 31.01.17 Avslutad
b Bevi Boreal grön bioekonomi 01.01.16 - 29.12.17 Avslutad
Turkislannan määrä ja laatu Turkislanta Innovativ livsmedelskedja Sari Luostarinen 15.02.16 - 31.05.17 Avslutad
Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu SafeWood2 Tekes EAKR Boreal grön bioekonomi Martti Venäläinen 01.01.16 - 31.05.17 Avslutad
Rahkasammaleen taudinestovaikutus Rahka Boreal grön bioekonomi 04.01.16 - 31.08.17 Avslutad
Hitaasti follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) vapauttavan kantaja-aineen käyttö naudan alkiohuuhtelun superovulaatiokäsittelyssä HITMAP5 Boreal grön bioekonomi Heli Lindeberg 01.01.16 - 28.02.17 Avslutad
Workshop for the future of the Baltic Sea whitefish stocks – Heading for sustainable resources and natural reproduction NORDWHIFI Blå bioekonomi Lari Veneranta 01.01.16 - 28.02.17 Avslutad
Multifunctional Agriculture as a Driver for Innovation in rural Europe MADIE main project Boreal grön bioekonomi Robert Prinz 01.08.15 - 30.09.17 Avslutad
The interactions between trees and ground vegetation for organic nitrogen uptake via ericoid and ectomycorrhizal fungi Nitrofung Boreal grön bioekonomi Hannu Fritze 02.11.15 - 31.12.17 Avslutad
Ravinne- ja energiaomavaraisen lähiruoan tuotanto Palopuron agroekologinen symbioosi Palopurosymbioosi Innovativ livsmedelskedja Elina Virkkunen 01.06.15 - 28.02.17 Avslutad
Digitaalinen kaupankäynti puutuotealalla eWood Hållbar naturresursekonomi i samhället Tarmo Räty 26.03.15 - 31.12.17 Avslutad
Uusia menetelmiä puutarhakasvien mikrolisäykseen BIORLAU1 Innovativ livsmedelskedja Juho Hautsalo 01.04.15 - 30.04.17 Avslutad
Vieraslajien varhaisvaroitus- ja seurantajärjestelmän kehitys ja tahattomien leviämisväylien hallinta VISAKE Hållbar naturresursekonomi i samhället Lauri Urho 01.01.15 - 31.03.17 Avslutad
Kokemäenjoen vaellussiian lisääntymisaluetutkimus Kokemäenjoen vaellussiian Blå bioekonomi Lari Veneranta 01.01.15 - 28.02.17 Avslutad
PROIntensAfrica – Towards a long-term Africa-EU partnership to raise sustainable food and nutrition security in Africa ProIntensAfrica Innovativ livsmedelskedja Susanna Rokka 01.01.15 - 30.04.17 Avslutad
Luomupellon rikkakasvit hallintaan viljelyn keinoin LUKEKAS Innovativ livsmedelskedja Jukka Salonen 01.01.15 - 31.03.17 Avslutad
TUIKEPUU Männyn sydänpuun uuteaineiden tehokas mittaus ainespuun jalostuksen tueksi TUIKEPUU Boreal grön bioekonomi Anni Harju 01.01.15 - 28.02.17 Avslutad
Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA) ORCHESTRA Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.02.13 - 30.06.17 Avslutad
Kuluttajien tietoisuuden lisääminen elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista ja ympäristövastuullisista ruokavalinnoista Climate Communication III Kulu Innovativ livsmedelskedja Juha-Matti Katajajuuri 01.04.14 - 31.03.17 Avslutad
Monipuolisesti liikkuvat elementit: retrotransposonien solusta soluun liikkuminen. MultiMobile Monipuolisesti lii Innovativ livsmedelskedja Alan Schulman 01.09.13 - 31.08.17 Avslutad
Salaatin nitraattipitoisuuden kartoitus ja luotettavan omavalvontamenetelmän varmistaminen pikamittausmenetelmällä Nitraattisalaatti Salaatin nit Innovativ livsmedelskedja Juha Näkkilä 25.09.13 - 30.06.17 Avslutad
The Internet of Fields: smart and mobile farm management software Agroptima The Internet of Fiel Innovativ livsmedelskedja 01.01.15 - 30.04.17 Avslutad
Nautakarjanavetoista syntyvät ammoniakkipäästöt ja hajukuorma NavettaPäästö Nautakarjanaveto Boreal grön bioekonomi 15.03.15 - 31.03.17 Avslutad
Balanserad N- och P-gödslingen av grönsaker och jordgubbe PuutarhaNP Vihannesten ja marj Innovativ livsmedelskedja Terhi Suojala-Ahlfors 15.02.14 - 30.09.17 Avslutad
Sika- ja Siipikarjatalouden taloudellisten riskien hallinta S SAtRisk Sika- ja siipikarjat Hållbar naturresursekonomi i samhället Minna Väre 01.03.15 - 30.06.17 Avslutad
Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto Luomupuutarha Suomalainen kann Innovativ livsmedelskedja Terhi Suojala-Ahlfors 01.01.13 - 31.03.17 Avslutad
Sikojen kastraation vaihtoehdot – Alternatives to castration of piglets (FINCAS) FINCAS Sikojen kastraation vai Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.01.10 - 31.01.17 Avslutad
FACCE-MACSUR Modelling climate change risk to European agriculture and food security FACCE-MACSUR Climate change ri Innovativ livsmedelskedja Taru Palosuo 01.04.12 - 31.05.17 Avslutad
Agriculture meets Future Internet AgriFI Agtriculture meets Futur Innovativ livsmedelskedja 01.01.15 - 30.04.17 Avslutad
Suomen peltojen karttapohjainen eroosioluokitus, valtakunnallisen kattavuuden saavuttaminen Mapero 2 Suomen peltojen kartt Boreal grön bioekonomi 01.01.14 - 31.03.17 Avslutad
Pellon osto- ja vuokrahinnat Eurostat Pellon osto- ja vuokrahinnat Eurostat Sirpa Karppinen 01.11.15 - 31.10.17 Avslutad
Hallinnollisen datan käytön lisääminen HallData Pasi Mattila 01.11.15 - 30.04.17 Avslutad
Effects of biochar on N cycling in agricultural soils BIOCHAR-N Perttu Virkajärvi 01.09.13 - 31.08.17 Avslutad
Luontaisesti rehevien valuma-alueiden ravinnekuormitus Sisä-Suomessa RAKU Luontaisesti rehevien val Perttu Virkajärvi 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
Tutkimus- ja kehittämisohjelman Uudet metsä- ja puubiomassaperäiset tuotteet ja palvelut (NEW) koordinaatiohanke Tutkimus- ja kehittämisohjelma Mikko Kurttila 01.01.13 - 31.12.17 Avslutad
Älykästä tutkimusta PÄÄTETTY 311215 MTT Älykästä tutkimusta PÄÄTETTY 311215 MTT 01.01.16 - 31.12.17 Avslutad
Bedömning av holistisk hållbarhet för mjörk- och köttproductionsystem i Finland HOSU-animal Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Towards ecosystem accounting based on innovations and insights on natural capital knowledge Ekosysteemipalvelut tilinpito Esa Katajamäki 01.06.17 - 31.12.18 Avslutad
Helsinki EU Office koordinering Hki EU Office Mika Mustonen 01.01.18 - 31.12.21 Igång
Interaktioner mellan svamp och träd i ett ändrat klimat Biome Anpassningsbar och resilient bioekonomi Leena Hamberg 01.01.18 - 31.12.21 Igång
Potentiell de gröna obligationer och finans GREENBONDS Hållbar naturresursekonomi i samhället Esa-Jussi Viitala 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Multiple forest use and ecosystem services forSERVICE Hållbar naturresursekonomi i samhället Päivi Merilä 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Namn på svenska BIOREFORM Hållbar naturresursekonomi i samhället Juha Hiedanpää 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
- WFP-tools Boreal grön bioekonomi Mikko Kurttila 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Genetically modified cell model for bovine mastitis editMASTITIS Innovativ livsmedelskedja Terhi Iso-Touru 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Forests, Economy and Policies ForePol Hållbar naturresursekonomi i samhället Jussi Uusivuori 01.01.18 - 31.12.18 Avslutad
International Visitation Committee of the Ctgb, the Netherlands, 2018 IVC Ctgb 2018 01.01.18 - 30.09.18 Avslutad
Biologi och kontroll av Heterobasidion spp. HetBC Boreal grön bioekonomi Jarkko Hantula 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Improved pre-harvest planning using modern forest inventory techniques PRE-FIT Boreal grön bioekonomi Pekka Hyvönen 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
- SusBioEcon Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
- POROTA Hållbar naturresursekonomi i samhället Marja Knuuttila 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Fritidsfisket i Finland - handredskapsfisket inom fiskeriområden Kalastava Suomi Blå bioekonomi 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Requirement analysis and project plan for the modernization of the MELA forest decision support system preMENU Boreal grön bioekonomi Reetta Lempinen 01.01.18 - 31.12.18 Avslutad
- Puiden Neonectria-korotaudit Boreal grön bioekonomi Anne Uimari 01.09.17 - 01.03.20 Avslutad
Redigering av växtgenom PlantEdit Innovativ livsmedelskedja Alan Schulman 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
- SoFF 2020 Boreal grön bioekonomi Markus Lier 01.02.18 - 31.12.20 Avslutad
ERA-Net Cofund on Sustainable Crop Production SusCrop Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.18 - 30.06.23 Igång
Säkerhetsutbildning för utländska jordbruk arbetare SafetyTrain Hållbar naturresursekonomi i samhället Tiina Mattila 01.05.17 - 31.12.18 Avslutad
Harvesting alternatives for land clearing wood and buffer storing of comminuted wood biomass HaBu Boreal grön bioekonomi Juha Laitila 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Muuttuvien talviolosuhteiden vaikutus puna-apilan typpi- ja fosforipäästöihin APILASIMU Muuttuvien talviolos Innovativ livsmedelskedja 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
Kalaöljyn jalostaminen lisäarvotuotteiksi KaJaLi Blå bioekonomi 01.02.16 - 31.12.17 Avslutad
Smart logging and transportation Smartlog Boreal grön bioekonomi Paula Jylhä 01.01.18 - 31.12.20 Avslutad
Biologisk kontrol av Marchantiophyta Maksa Boreal grön bioekonomi 01.01.18 - 31.03.20 Avslutad
Stadsskogar tryggar rötsvamparnas mångfald Upoly Anpassningsbar och resilient bioekonomi Leena Hamberg 01.01.18 - 31.12.21 Igång
- WoRaBi-SUS Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Gen i förändring: Nya tillvägagångssätt för genskydd av skogsträd GIC Boreal grön bioekonomi Mari Rusanen 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Evoluutio männyn (Pinus sylvestris) geeniverkostoissa – implikaatiot puunjalostukselle EvoGeNeBreed Lönsam och hållbar primärproduktion Sonja Kujala 01.01.18 - 31.12.21 Igång
Developing water protection infrastructure VESI-INFRA Boreal grön bioekonomi Perttu Virkajärvi 01.08.17 - 31.05.18 Avslutad
-- TehoKomposti Boreal grön bioekonomi Marleena Hagner 01.12.17 - 31.08.19 Avslutad
Nationell servicearkitektur -projekt LuonnonvaraTIE Anu Kantola 01.01.16 - 30.09.17 Avslutad
Utveckla personnel information utsikt Asiantuntijatiedon hallinta Leena Byholm 01.01.17 - 31.05.18 Avslutad
Open Geospatial Information Infrastructure for Research OGIIR3 Sirpa Thessler 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Lokala biomaterial för konstruktion PaiBiRa Boreal grön bioekonomi Marja Jallinoja 01.09.17 - 31.12.20 Avslutad
CLINF-R Climate change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern societies CLINF-R Innovativ livsmedelskedja Juha Kantanen 01.01.17 - 31.12.20 Avslutad
Metsä oppimisympäristönä – Etelä-Savo yhteisöllisenä metsätiedon avaajana (aliprojekti 1) Openmetsä - Välittömät kustannukset Boreal grön bioekonomi Teijo Nikkanen 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
Hotade fiskar i Finland KalaUhat 2 Marja-Liisa Koljonen 01.01.17 - 31.12.17 Avslutad
Främja hållbar verksamhet i nordkarelens skogbioekonomi KELIME Boreal grön bioekonomi Lauri Sikanen 01.09.17 - 30.06.20 Avslutad
Closed Loop Baltic Closed Loop Baltic Innovativ livsmedelskedja Ansa Palojärvi 15.08.16 - 31.05.19 Avslutad
Constructing fish PIT-telemetry equipments in the rivers research area of Oulu city center Tutkimusinfra Oulun kaupunkipuroihin Blå bioekonomi Pekka Hyvärinen 01.11.17 - 31.12.18 Avslutad
xxx LÄHE Hållbar naturresursekonomi i samhället Hanna Muttilainen 01.11.17 - 31.10.20 Avslutad
Canker Fight Canker Fight Anpassningsbar och resilient bioekonomi Tuuli Haikonen 01.09.17 - 31.12.21 Igång
- FUSNAPPI Innovativ livsmedelskedja Juho Hautsalo 01.10.17 - 31.12.18 Avslutad
- IRGSC Innovativ livsmedelskedja Alan Schulman 01.07.17 - 30.06.18 Avslutad
Heat and ANaerobic DIgestion for district HEATing -preparatory project HANDIHEAT -preparatory project Boreal grön bioekonomi Robert Prinz 01.09.17 - 28.02.18 Avslutad
-- Väikkäri Boreal grön bioekonomi Karri Pasanen 15.11.17 - 31.05.18 Avslutad
Utvärdering av forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av METSO-programmet METSO-ohjelman T&K-hankkeiden arviointi Hållbar naturresursekonomi i samhället Terhi Koskela 01.11.17 - 28.02.18 Avslutad
Monitoring bioeconomy current approaches in EU Member states and at EU level I MontBioeco Boreal grön bioekonomi Markus Lier 16.10.17 - 30.11.18 Avslutad
Korvauslaki Tenojoen kalakorvaustoimitukset Korvauslaki Osa-alueet 1 A, 1 B, 2 A, 2 01.01.18 - 31.12.19 Avslutad
Prognoser och simuleringar för jordbruk och renhållning ENSIMAPO Myndighets- och expertuppgifter Jukka Tauriainen 01.01.18 - 31.12.25 Igång
Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region Baltic ForBio Lönsam och hållbar primärproduktion Mika Mustonen 01.10.17 - 31.03.21 Avslutad
Regional bio-cricular model för förbättring av näringsförnyelse BioKierto Innovativ livsmedelskedja Anne Pihlanto 01.09.17 - 30.05.20 Avslutad
-- DigiELMO Boreal grön bioekonomi 01.09.17 - 31.12.19 Avslutad
Demotehdas Demotehdas Boreal grön bioekonomi Saija Rasi 01.10.17 - 31.12.19 Avslutad
. Genes4Change Boreal grön bioekonomi Katri Kärkkäinen 01.08.17 - 31.12.20 Avslutad
Smart Arctic Forest Network SAFoN Hållbar naturresursekonomi i samhället Kari Mäkitalo 01.09.17 - 30.06.20 Avslutad
Näringsbelastning LOHKO II Hållbar naturresursekonomi i samhället Arto Latukka 01.01.17 - 31.12.18 Avslutad
Smart sensors and concepts for farm digitalization SmartFarm Innovativ livsmedelskedja Matti Pastell 01.09.17 - 31.12.19 Avslutad
Enhancing co-operation with NIBIO in forest planning and inventory Co-NIBIO Boreal grön bioekonomi Annika Kangas 01.10.17 - 31.05.18 Avslutad
Cultural Factors of Nature-Use in Lapland Cultural Factors of Nature-Use in Laplan Boreal grön bioekonomi Mikko Jokinen 06.10.17 - 30.04.18 Avslutad
Novel soil management practices - key for sustainable bioeconomy and climate change mitigation SOMPA Klimatsmart Raisa Mäkipää 01.01.18 - 30.06.21 Igång
Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions Manure Standards Innovativ livsmedelskedja Sari Luostarinen 25.05.17 - 31.03.20 Avslutad
- Ruokajäte Eurostat Sirpa Karppinen 01.10.17 - 31.07.18 Avslutad
Fördelarna med växtrotation och gödsel på markstruktur och biologiska parametrar: Resultat från långsiktiga fältförsök VILKASMAA Innovativ livsmedelskedja Ansa Palojärvi 01.10.17 - 28.02.19 Avslutad
- WelFur FR Innovativ livsmedelskedja Jaakko Mononen 01.10.17 - 28.02.19 Avslutad
Nätverk av agroekologiska symbioser AES-verkosto Hållbar naturresursekonomi i samhället Elina Virkkunen 01.09.17 - 30.06.20 Avslutad
Lantbruksmaskin 2025 överensstämmelse, tjänster och framtidens standarder MaTyKo 2025 Innovativ livsmedelskedja Pasi Suomi 01.08.17 - 31.12.19 Avslutad
Fastmarkskogarnas roll de regionala metanbalanserna: från landskapsnivå till global omfattning UPFORMET Klimatsmart Krista Peltoniemi 01.09.17 - 31.08.21 Igång
Förbättra bioekonomiövergången i Norden BioWiseTrans Hållbar naturresursekonomi i samhället Hilkka Vihinen 01.09.17 - 30.06.19 Avslutad
Pythium-testin kehittäminen PYTTI Boreal grön bioekonomi 09.10.17 - 30.04.18 Avslutad
Fenix - nytt liv för neskurna industriella torvmarker Fenix Boreal grön bioekonomi 01.08.17 - 31.12.19 Avslutad
x Tana River /Tenojoki Blå bioekonomi Jaakko Erkinaro 01.08.17 - 31.03.20 Avslutad
Behovet av mataffärer i Norra Österbotten ELYKE Hållbar naturresursekonomi i samhället Toivo Muilu 01.09.17 - 30.04.19 Avslutad
Skogsbehandlingar och biodiversitet NykyMeMo Boreal grön bioekonomi Kari T Korhonen 01.08.17 - 31.08.19 Avslutad
.. COMBO Boreal grön bioekonomi 01.08.17 - 31.12.17 Avslutad
Återvinningmaterial i växtunderlag BioKas Boreal grön bioekonomi Sanna Finni 01.08.17 - 31.12.20 Avslutad
DIALOGUE BIOCONTROL DIALOGUE BIOCONTROL Boreal grön bioekonomi Jarkko Hantula 01.09.17 - 31.12.20 Avslutad
LoA - Etiopia LoA - Etiopia Hållbar naturresursekonomi i samhället Aleksi Lehtonen 12.06.17 - 31.05.18 Avslutad
Preparering av plantskolor i norra Finland för växande efterfrågan Taimistopohjoinen Boreal grön bioekonomi Marja Uusitalo 01.06.17 - 31.12.20 Avslutad
-- AccuSoil Boreal grön bioekonomi Hannu Fritze 01.09.17 - 31.12.20 Avslutad
Boreaalisten puiden hienojuurten fenologia ja siihen vaikuttavat tekijät muuttuvissa ilmasto-oloissa (RootPheno) RootPheno Anpassningsbar och resilient bioekonomi Tapani Repo 01.09.17 - 31.10.21 Igång
Blue care - servicemodell för utsatta barn och unga i Österbotten Blue care Blå bioekonomi Pia Smeds 01.08.17 - 31.05.20 Avslutad
Lagring plantorna i hösten Taimihuolto Boreal grön bioekonomi Jaana Luoranen 01.08.17 - 31.12.18 Avslutad
Trender i internatonell skogspolitik och fonska lösninigar KV metsäpolitiikka -selvitys Hållbar naturresursekonomi i samhället Mika Mustonen 01.08.17 - 31.12.17 Avslutad
Föreningen av ved infekterad av törskate Terva Boreal grön bioekonomi Juha Kaitera 01.09.17 - 31.12.18 Avslutad
Havslekande sik - märkningresultat Mesimetu Blå bioekonomi Lari Veneranta 02.01.17 - 31.12.20 Avslutad
Akvaponik av Lemna minor i vattenbruk PIKKULI Blå bioekonomi Pasi Laajala 01.05.17 - 31.12.19 Avslutad
Öl cluster utveckling BeerCluster Innovativ livsmedelskedja Lauri Sikanen 01.04.17 - 31.03.19 Avslutad
- ARVOKUUSI Boreal grön bioekonomi 01.08.17 - 31.12.20 Avslutad
Mobile slaughterhouse Liikkuva teurastamo Boreal grön bioekonomi Rauno Kuha 01.08.17 - 31.12.18 Avslutad
EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen – vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous CAPMAP Lönsam och hållbar primärproduktion Jyrki Niemi 01.04.17 - 31.03.21 Avslutad
VäitöstukiKaivosoja VäitöstukiKaivosoja Boreal grön bioekonomi Jere Kaivosoja 08.05.17 - 31.12.17 Avslutad
Predicting appropriate GHG mitigation strategies based on modelling variables that contribute to ruminant environmental impact RumenPredict Klimatsmart Ilma Tapio 01.08.17 - 31.12.21 Igång
Utveckling av mjölk, gräs och nötköttsproduktion i Kajanaland MaiNuLi II Innovativ livsmedelskedja Arto Huuskonen 01.10.17 - 28.02.21 Avslutad
- Väitöskirjatyö mustaherukan kryosäilytys Innovativ livsmedelskedja Saija Rantala 01.06.17 - 31.12.18 Avslutad
x KasvuKukaksi Innovativ livsmedelskedja Marja Rantanen 01.02.17 - 31.10.19 Avslutad
VarmaKryo (pankkien hallinta) VarmaKryo (pankkien hallinta) Saija Rantala 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Möjligheter för landsbygdens kulturlandskap MAHKU Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.05.17 - 30.04.20 Avslutad
- MOSKU Blå bioekonomi Kimmo Rasa 01.08.17 - 31.12.19 Avslutad
Landsbygdssamfund, företagande och resiliens MAMUKE Hållbar naturresursekonomi i samhället Hilkka Vihinen 01.05.17 - 31.12.18 Avslutad
Mera kottar MoreHC Boreal grön bioekonomi Tiina Ylioja 01.04.17 - 31.12.18 Avslutad
Nytt bruk av avslutade torvfält på nytta av renskötsel Turveporo Hållbar naturresursekonomi i samhället Hannu Hökkä 01.06.17 - 30.11.20 Avslutad
Pris statistik e-publication HINTATILASTOT E-JULKAISU2017 Irene Rosokivi 01.06.17 - 31.12.17 Avslutad
Kasvinviljelyn automaation ja robotti-infrastruktuureiden turvallisuus ja luotettavuus KARI Innovativ livsmedelskedja Pasi Suomi 01.03.17 - 28.02.18 Avslutad
Undersökning för att främja finska landland komjölkprodukter LAPPARI Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.02.17 - 28.02.18 Avslutad
. CWR-suojelustrategia Elina Kiviharju 01.02.17 - 29.02.20 Avslutad
Kalavara Kalavara Blå bioekonomi Tapio Keskinen 01.06.17 - 31.12.17 Avslutad
Nya verktyg för ekologisk konstruktion i havet Merikompensaatio Blå bioekonomi Sanna Kuningas 01.05.17 - 30.09.18 Avslutad
Kvalitets havre Laatukaura Innovativ livsmedelskedja Veli Hietaniemi 01.01.17 - 31.12.20 Avslutad
Malleja järjestettyjen spatiaalisten pistekuvioiden heterogeenisuudelle, kontekstuaalisuudelle ja itse-interaktiolle sekä sovelluksia eläinten liikkumisen analysointiin ja metsien inventointiin ordSpat SA no 310072 Anpassningsbar och resilient bioekonomi Juha Heikkinen 01.09.17 - 31.08.22 Igång
Sisävesien talouslajien ekologisesti kestävän saalispotentiaalin määrittäminen MVH Sisävesien talouslajien ekologisesti Blå bioekonomi Tapio Keskinen 01.06.17 - 31.08.18 Avslutad
x RoskatPois! Blå bioekonomi Antti Lappalainen 01.03.17 - 31.12.18 Avslutad
Utilization of biochar in dry cover material and landscaping of mine waste areas Biopeitto Boreal grön bioekonomi Kari Mäkitalo 01.06.17 - 31.12.20 Avslutad
Oxidoreductaser för activering av hemicellulos fragmenter COCOA Boreal grön bioekonomi 01.09.17 - 31.12.20 Avslutad
na HAITTAELÄIN Innovativ livsmedelskedja Otso Huitu 01.06.17 - 31.12.20 Avslutad
Konkurrenskraft genom biosäkerhet inom djurproduktionen EläinBioTurva Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.09.17 - 30.06.20 Avslutad
Korridorgallring metod i tall dominerande förstagallring skogs. Käytäväharvennus Boreal grön bioekonomi Yrjö Nuutinen 01.05.17 - 30.06.19 Avslutad
Arctic FingerPrint for natural raw materials ARCTIC FINGERPRINT Anpassningsbar och resilient bioekonomi Susan Kunnas 01.05.17 - 31.03.21 Avslutad
Maggots - Meal for Fish Kalalle Toukkaa Innovativ livsmedelskedja Susanne Heiska 01.06.17 - 31.12.19 Avslutad
Internationell statistiska konsultation FAO/Ukraina FAO/Ukraina Esa Katajamäki 15.05.17 - 31.12.17 Avslutad
Maidon ja lihan tuotantojärjestelmien kestävyys Maidon ja lihan tuotantojärjestelmien ke Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.06.17 - 31.12.17 Avslutad
Arctic Smartness Excellence ASE Boreal grön bioekonomi Kari Mäkitalo 13.02.16 - 15.03.18 Avslutad
Utveckling av förändrad markanvändning observering ForestRL Hållbar naturresursekonomi i samhället Aleksi Lehtonen 01.03.17 - 31.12.18 Avslutad
Betydelsen av grunvattensutloppen till Torne älvs öringen och dess förvaltningen Groundwater and trout Blå bioekonomi Atso Romakkaniemi 08.03.17 - 30.06.18 Avslutad
Comparing of new coating product of oilseeds in farm scale Buteo Innovativ livsmedelskedja Jarmo Ketola 11.05.17 - 31.12.18 Avslutad
Nordisk Byggträff 2017 Byggträff 01.03.17 - 30.11.17 Avslutad
- POKESI Hållbar naturresursekonomi i samhället Jouko Kumpula 01.04.17 - 31.12.19 Avslutad
IL:n säähavaintoasemien hoitaminen Sääasemat Hannele Nikander 01.01.17 - 31.12.20 Avslutad
Produktion av fiskbestånd i sjöar JäKaJä Blå bioekonomi Tapio Keskinen 01.06.17 - 31.12.19 Avslutad
v KTJ maa- ja elintarvike Marja Jalli 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
x SiikaHarri Blå bioekonomi Marja Rantanen 01.05.17 - 30.09.18 Avslutad
Beräkning av skogsintensitet ForestRLquick Hållbar naturresursekonomi i samhället Tarja Tuomainen 01.05.17 - 31.12.17 Avslutad
Genetisk forskning av lärk Lehtikuusen geneettinen tutkimus Boreal grön bioekonomi 16.05.17 - 31.12.17 Avslutad
Understanding food value chain and network dynamics VALUMICS Anpassningsbar och resilient bioekonomi Miia Kuisma 01.06.17 - 31.05.21 Avslutad
En kostnadseffektiv metod för analysering av miljögifter hos fisk och miljö KALAKAS Blå bioekonomi Timo Myllylä 01.03.17 - 30.06.19 Avslutad
Forest Business Innovation and Advancement in the Northern Periphery FOBIA Boreal grön bioekonomi Paula Jylhä 01.05.17 - 31.05.20 Avslutad
Klimatförändringen och skogskador - risk analys Ilmastonmuutos ja metsätuhot Boreal grön bioekonomi 09.06.17 - 30.04.18 Avslutad
Plantaasisimulaattori-sisäinen Tutli-hanke Plantase Ari Lauren 01.04.17 - 31.12.17 Avslutad
Sustainable binders from bark Susbinders Boreal grön bioekonomi Pekka Saranpää 01.06.17 - 31.05.20 Avslutad
Cropland management, soil organic carbon and crop yield in China ChinaSOC Innovativ livsmedelskedja Raisa Mäkipää 27.03.17 - 31.12.17 Avslutad
Användning av skogens naturlig föryngring och kontinuitetsskogar i skogsbruk FORWARD Boreal grön bioekonomi Sauli Valkonen 01.03.17 - 31.12.20 Avslutad
Fusarium species and mycotoxins contaminating onion and their potential risks for food safety Sipulin Fusarium-mykotoksiinit Innovativ livsmedelskedja Satu Latvala 01.06.17 - 31.05.20 Avslutad
Reducering av olycksfall och arbetssjukdomar bland yrkesfiskare Kalastajaturva Blå bioekonomi Kim Kaustell 01.05.17 - 30.09.18 Avslutad
Luonnonvara-alan Työhyvinvointivisio 2025 Tyhyvisio Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Leppälä 01.01.16 - 31.12.17 Avslutad
An integrating nexus of land and water management for a sustainable Nordic bioeconomy BIOWATER Klimatsmart Artti Juutinen 01.06.17 - 31.05.22 Igång
Den ekonomiska förbättringen av gödselbehandling via VFA produktion LantaVFA Innovativ livsmedelskedja Elina Tampio 01.03.17 - 31.10.17 Avslutad
Tuloslähtöinen maatalouspolitiikka: arvojen pohjalta kohti hyväksyttävyyttä, tehokkuutta ja toteutettavuutta VABARO SA 310205 Lönsam och hållbar primärproduktion Eija Pouta 01.09.17 - 30.06.22 Igång
Microbiome analysis core expertise for Luke Microbiomecore Innovativ livsmedelskedja Johanna Vilkki 15.05.17 - 31.12.17 Avslutad
Innovativ avlägsnande av N, P och organiskt material i effluenter från recirkulerad fiskodlingar BONUS-CLEANAQ Blå bioekonomi Jouni Vielma 01.04.17 - 31.12.19 Avslutad
x Kullan geobiologinen kierto ja mikrobit Hållbar naturresursekonomi i samhället Minna Männistö 01.06.17 - 31.03.18 Avslutad
xxx RAPSU Innovativ livsmedelskedja Pirjo Tanhuanpää 01.05.17 - 31.03.18 Avslutad
Gamla humle från trädgården för bryggeriers bruk AromiHumala Innovativ livsmedelskedja Teija Tenhola-Roininen 01.04.17 - 31.12.18 Avslutad
Hasselnötter för nord NUTS Innovativ livsmedelskedja Pirjo Tanhuanpää 01.05.17 - 31.12.18 Avslutad
Naturresurser till bioekonomi med digitalisering DBL Innovativ livsmedelskedja Erkki Vasara 01.01.17 - 30.06.20 Avslutad
Organisk grönsaksodling i växthus och förbättring av värdekedjan mellan producenter och konsumenter kahuluomu Innovativ livsmedelskedja 01.05.17 - 31.10.19 Avslutad
- Wood Energy in Europe, Commonwealth of Boreal grön bioekonomi Perttu Anttila 01.04.17 - 30.11.17 Avslutad
Consoliderad policy framework och governance modeller för synergiska rural-urban förbindelser ROBUST Anpassningsbar och resilient bioekonomi Hilkka Vihinen 01.06.17 - 30.11.21 Igång
Kuusen siemenviljelysten kasvinsuojelun kehittäminen PPSSS Boreal grön bioekonomi Tiina Ylioja 05.04.17 - 31.12.18 Avslutad
StormTräd MyrskyPuu Hållbar naturresursekonomi i samhället Aleksi Lehtonen 03.04.17 - 31.12.19 Avslutad
DroneKnowledge Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology DroneKnowledge T2 Innovativ livsmedelskedja Jere Kaivosoja 25.01.17 - 31.12.18 Avslutad
Metsäpatologian seminaari MPSem Boreal grön bioekonomi Eeva Vainio 01.05.17 - 31.12.18 Avslutad
Trutta i central Finland 2017 K-S JT 2017 Blå bioekonomi Tapio Keskinen 01.05.17 - 31.12.19 Avslutad
Effektivt utnyttjande av växtodlingsdata CropData Innovativ livsmedelskedja Liisa Pesonen 01.04.17 - 31.12.19 Avslutad
Förstudie av insektsekonomi Hyönteistuotannon esiselvitys Boreal grön bioekonomi Susanne Heiska 01.03.17 - 30.11.17 Avslutad
x Agris Innovativ livsmedelskedja Sari Luostarinen 15.06.16 - 30.09.19 Avslutad
Marknadsorienterad indikatorer för att mäta hållbarheten bioekonomi värdekedjan. MarSusBio Boreal grön bioekonomi Tarmo Räty 15.05.17 - 31.12.19 Avslutad
Resilience from healthy crop and nutrient use efficacy Terve Kasvi Innovativ livsmedelskedja Marja Jalli 01.04.17 - 30.06.19 Avslutad
FINMARI-investoinnit FINMARI-investoinnit Blå bioekonomi Jari Raitaniemi 01.01.17 - 31.03.19 Avslutad
Testning av trädgårdväxtens klimatisk härdighet och ekonomi av äppelodling Kestävyydellä menestymistä Innovativ livsmedelskedja Sanna Finni 07.04.17 - 31.07.20 Avslutad
Vattenbruk innovation program: offshore Vesiviljely inno MERI Lönsam och hållbar primärproduktion Harri Vehviläinen 31.03.17 - 31.12.22 Igång
ProRavinne ProRavinne Innovativ livsmedelskedja Saija Rasi 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Globala drivkrafter för bioekonomin och den finska marknaden Biosociety-Food 3. aallon projekti Hållbar naturresursekonomi i samhället Mika Mustonen 01.04.17 - 23.02.18 Avslutad
Arctic prospektering och kartläggning och beredning av policy brief ArcBrief Boreal grön bioekonomi 15.04.17 - 30.06.17 Avslutad
Low-input food products: requirements for processing LoPro Innovativ livsmedelskedja Maarit Mäki 01.03.17 - 31.12.19 Avslutad
BioSociety 3. Aalto Ilmasto- ja energiapolitiikan haasteet AFUICEP Hållbar naturresursekonomi i samhället 18.04.17 - 31.12.17 Avslutad
Markägandet och bioresursser Laobio Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.04.17 - 31.12.17 Avslutad
Cereals for feed with lower costs Rehvi Innovativ livsmedelskedja Arto Huuskonen 01.04.17 - 31.03.20 Avslutad
. VOLEBASE Boreal grön bioekonomi Otso Huitu 01.04.17 - 31.12.20 Avslutad
Djurskyddsmärkning för att främja konkurrenskraft och kvalitet animalieproduktion Eläinten hyvinvointimerkki Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.04.17 - 31.12.20 Avslutad
Utvecklingen av metoder för varj stam uppskatningen Susi DNA Katja Holmala 01.01.17 - 31.12.18 Avslutad
. MajavaSKR Hållbar naturresursekonomi i samhället Otso Huitu 01.04.17 - 31.12.19 Avslutad
Regionäkta produkter Alkuperältään aidot Innovativ livsmedelskedja Saila Karhu 01.03.17 - 31.12.20 Avslutad
Woad production in greenhouse Movika Hållbar naturresursekonomi i samhället 02.01.17 - 31.12.18 Avslutad
Genomic Selection: Towards more Efficient, Financially Viable and Resilient Wood Production Genowood Lönsam och hållbar primärproduktion Katri Kärkkäinen 01.01.17 - 30.06.21 Igång
x Antibiotic effect on cow methane Innovativ livsmedelskedja Ilma Tapio 15.04.17 - 30.09.17 Avslutad
Tilia för Helsingfors. LesoSu Boreal grön bioekonomi Pertti Pulkkinen 01.03.17 - 31.05.17 Avslutad
Taimituotanto muuttuvassa ympäristössä Taimitaito Lönsam och hållbar primärproduktion Johanna Riikonen 01.03.17 - 31.12.21 Igång
FAO Global Forest Resource Assessment 2020 Expert Consultation event in Joensuu 12.-16.6.2017 FAO GFRA 2020 EC in Joensuu Boreal grön bioekonomi Markus Lier 02.01.17 - 31.12.17 Avslutad
-- Drones Blå bioekonomi Mervi Kunnasranta 01.04.17 - 31.12.19 Avslutad
Foodspil ruokahävikki 2017 FOODSPILL 2017 Innovativ livsmedelskedja Kirsi Silvennoinen 01.01.17 - 31.12.18 Avslutad
Hela produktionpotentialen i bruk på granfröplantager KOTUS Boreal grön bioekonomi Pekka Helenius 01.04.17 - 31.12.17 Avslutad
- ALLE Blå bioekonomi 01.03.17 - 31.12.20 Avslutad
Distribution, inokulatnivåer källor och smittbärande arter av Candidatus Liberibacter solanacearum i Finland Liberibacter 4 Innovativ livsmedelskedja Anne Nissinen 01.01.17 - 30.06.20 Avslutad
Miljövänligt växtskydd på frukt och bär TUTKA Innovativ livsmedelskedja Päivi Parikka 01.03.17 - 31.03.21 Avslutad
Nya Elonkierto EkKe Innovativ livsmedelskedja Anneli Nuoranne 01.01.17 - 31.12.18 Avslutad
Industriella symbioser på Norra-österbotten NOISS Hållbar naturresursekonomi i samhället Erkki Joki-Tokola 01.01.17 - 31.05.19 Avslutad
x HyväRehu Innovativ livsmedelskedja Miika Tapio 01.04.17 - 31.03.20 Avslutad
Ajettavien työkoneiden istuinergonomian ja työturvallisuuden kehittäminen fysioakustiikkamenetelmän avulla Ajofysio Boreal grön bioekonomi Jarkko Leppälä 01.03.17 - 31.03.20 Avslutad
Jordfruktbarhet i grönsaksproduktion Vihannesmaiden kasvukunto Innovativ livsmedelskedja Sari Iivonen 10.03.17 - 31.12.17 Avslutad
Isojen biohiilisuodattimien käyttö ja arvoketju ravinteiden kierrätyksessä IBKAR Blå bioekonomi Lauri Sikanen 01.03.17 - 31.12.18 Avslutad
Kalatalouden ympäristöohjelma Kalatalouden ympäristöohjelma Anpassningsbar och resilient bioekonomi Pauliina Louhi 01.03.17 - 31.12.22 Igång
Finnish hops to the world FINN HOPS Innovativ livsmedelskedja Lidija Bitz 01.03.17 - 31.12.19 Avslutad
Effects of climate warming on the energy expenditures by reindeer - Testing the study method PoroTRACT Hållbar naturresursekonomi i samhället Jouko Kumpula 01.03.17 - 31.03.19 Avslutad
Perusparannukset ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä (PERA) PERA Innovativ livsmedelskedja 01.03.17 - 31.12.20 Avslutad
Patogen specifika effekter av mastit i mjölkkor Pikku-PATU Hållbar naturresursekonomi i samhället Anna-Maija Heikkilä 01.04.17 - 31.12.19 Avslutad
Mjölksektorn redo för politiska förändringar MAITOVARA Hållbar naturresursekonomi i samhället Anna-Maija Heikkilä 01.04.17 - 30.09.19 Avslutad
... BaltHealth Hållbar naturresursekonomi i samhället Kaarina Kauhala 01.04.17 - 31.03.20 Avslutad
Mätmetoder för uppskattning av tillgängligt kväve för skogsträd Typpimenetelmä Boreal grön bioekonomi Aino Smolander 01.03.17 - 31.12.18 Avslutad
Genetiskt förbättrad gran frö - från brist till riklikhet GISTA Boreal grön bioekonomi Pekka Helenius 01.03.17 - 31.12.20 Avslutad
Surveillance and Plant-Health Optimized Through IT Spot IT Innovativ livsmedelskedja Marja Jalli 01.03.17 - 31.03.20 Avslutad
Finnish superwood Superwood Boreal grön bioekonomi Riina Muilu-Mäkelä 01.03.17 - 31.12.19 Avslutad
ModSim – Modelling and simulation of stand structure and development ModSim Lönsam och hållbar primärproduktion Hannu Salminen 01.03.17 - 31.12.21 Igång
DataPuu - information for research from the valuable forest experiments DataPuu2017 Boreal grön bioekonomi Saija Huuskonen 01.03.17 - 31.12.17 Avslutad
Added Blue -scales and vitamin D AdBlue Blå bioekonomi Anna-Liisa Välimaa 01.03.17 - 31.12.18 Avslutad
ENREBEEF Naudanlihan- ja maidontuotannon ympäristövastuu ja ympäristövaikutusten vähentäminen ENREBEEFMILK Innovativ livsmedelskedja Hannele Heusala 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
--- MYTTEHO Hållbar naturresursekonomi i samhället Terho Hyvönen 01.04.17 - 30.06.20 Avslutad
. BioRaee Innovativ livsmedelskedja Sari Luostarinen 01.02.17 - 31.05.20 Avslutad
BioMega samarbetsprojekt BioMega Boreal grön bioekonomi Leena Paavilainen 16.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Nya silvicultural teknologi lösningar för bioindustri SILVITECH Boreal grön bioekonomi Timo Saksa 01.03.17 - 31.12.20 Avslutad
Korkealuokkaista yksisoluproteiinia kalanrehuksi MonoCell Boreal grön bioekonomi Risto Korpinen 01.03.17 - 31.12.19 Avslutad
Designing crop cultivar ideotype and climate smart farming system for agriculture sustainable intensification ClimSmartAgri Innovativ livsmedelskedja Fulu Tao 01.03.17 - 31.12.19 Avslutad
Välbefinnande och utfodring på produktivitetsfaktorer om mjölkkor LETKA Plus Hållbar naturresursekonomi i samhället Olli Niskanen 01.04.17 - 30.06.18 Avslutad
Merenkurkun mallialueen ahven Mermalli I Blå bioekonomi Lari Veneranta 01.04.16 - 31.12.19 Avslutad
Mermalli II Mermalli II Blå bioekonomi Lari Veneranta 01.05.16 - 31.12.20 Avslutad
. VäriLiike Boreal grön bioekonomi Marjo Keskitalo 01.10.16 - 31.12.19 Avslutad
Metoder för en bestående förbättring av skogsmarkens produktivitet i det intensiva skogsbruket SoilProductivity Boreal grön bioekonomi Aino Smolander 01.03.17 - 31.12.20 Avslutad
Värde av ekosystemtjänsterna fron Södra Finlands mossar SUOESP Hållbar naturresursekonomi i samhället Eija Pouta 01.01.17 - 31.12.20 Avslutad
Arktik natur i integration av immigranter Polut Hållbar naturresursekonomi i samhället Marja Uusitalo 01.03.17 - 30.09.19 Avslutad
Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II MARAHYÖTY II Boreal grön bioekonomi 01.03.16 - 30.06.19 Avslutad
Fiskgenresurser, fiskar och expert service KALAGEENIVARAPOIKASET VIRA Petri Heinimaa 01.01.17 - 31.12.20 Avslutad
Utvärdering av väder- och klimatrisker och driftsmodeller SIETO Hållbar naturresursekonomi i samhället Pirjo Peltonen-Sainio 01.03.17 - 31.03.18 Avslutad
Utveckla ett interaktivt verktyg för jordbrukare för att underlätta diversifieringen av växthastigheter VILKAS Hållbar naturresursekonomi i samhället Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Scenarios for the European forest based bioeconomy Euroopan metsäbiotalousskenaariot Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.03.17 - 30.04.18 Avslutad
Finlands havskunskapportal Meritieto Blå bioekonomi Sanna Kuningas 27.01.17 - 31.12.20 Avslutad
En näring synvinkel för livcyckel värdering RAVEL Innovativ livsmedelskedja Merja Saarinen 21.02.17 - 08.06.17 Avslutad
Evaluation of the National material efficiency programme and proposals for improvement KIMAT Boreal grön bioekonomi 20.02.17 - 31.10.17 Avslutad
Soilman Soilman 2017 Mila Sell 29.01.17 - 30.06.17 Avslutad
Förbrukningen av energi för uppvärmning av småhus under uppvärmningsperioden 2016/2017 Pientalot Jukka Torvelainen 01.01.17 - 31.12.18 Avslutad
- VMI2020 Teho I Boreal grön bioekonomi Annika Kangas 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
- VMI2020 LaPa II Boreal grön bioekonomi Annika Kangas 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
- VMI2020 KaaVa III Boreal grön bioekonomi Annika Kangas 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
- VMI2020 Mallinnus IV Boreal grön bioekonomi Annika Kangas 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
x Latvusmassan tuoretiheyden tarkemmat muu Boreal grön bioekonomi Jari Lindblad 01.04.16 - 31.03.18 Avslutad
Brandsäd från Sastamala till utländska marknaden Sastavilja Innovativ livsmedelskedja Veli Hietaniemi 01.10.15 - 31.03.19 Avslutad
Barnens lantbruksutställning Mansikki 2017 Mansikki 2017 Innovativ livsmedelskedja Anneli Nuoranne 01.02.17 - 31.12.17 Avslutad
Sortförsök med spannmål i torvjord SUOVI Innovativ livsmedelskedja Miika Hartikainen 01.03.17 - 28.02.19 Avslutad
Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke Pasrea Innovativ livsmedelskedja Sari Luostarinen 01.02.17 - 31.08.18 Avslutad
EuroMaito EuroMaito Innovativ livsmedelskedja 01.01.17 - 30.04.19 Avslutad
Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka ja uusiutuvien rooli Suomessa (KEIJU) (tehtävät 3-7) Keiju Boreal grön bioekonomi Antti Asikainen 01.02.16 - 31.03.17 Avslutad
Water emissions and their reduction in village communities – villages in Baltic Sea Region as pilots-VALMISTELURAHA VillageWaters-valmistelu Hållbar naturresursekonomi i samhället Marja-Liisa Vieraankivi 01.12.15 - 31.03.16 Avslutad
Uudet kiertovesi- ja läpivirtausteknologiat Uudet kiertovesi- ja läpivirtausteknolog Blå bioekonomi Jouni Vielma 01.04.16 - 31.12.19 Avslutad
INAR RI INAR RI Ecosystems 305497 Boreal grön bioekonomi Leena Finér 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
... NJF Organic 2017 Sari Iivonen 01.01.17 - 31.12.17 Avslutad
Uppföljning av skogbär med medborgare nätverk DigiMasi Boreal grön bioekonomi Rainer Peltola 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Developing the forest biomass supply systems by rearranging supply operations and logistics Doctoral dissertation project Boreal grön bioekonomi Kari Väätäinen 06.02.17 - 31.05.17 Avslutad
Utveckling från åker Kasvua pellosta Innovativ livsmedelskedja Päivi Kurki 01.09.16 - 31.12.19 Avslutad
Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production COST Action FA1405 Boreal grön bioekonomi 10.03.15 - 10.03.19 Avslutad
Hållbar användning av naturresurser LUKES Hållbar naturresursekonomi i samhället Anne Tolvanen 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Improving the Capacity of Myanmar National Forest Inventory IC-MNFI Lönsam och hållbar primärproduktion Pekka Hyvönen 01.01.17 - 31.12.21 Igång
Eläinten hyvinvointikeskus EHK Myndighets- och expertuppgifter Satu Raussi 01.01.17 - 31.12.27 Igång
Network on enchancing the use of economics in animal health and welfare research in the nordic countries Nordic NEAH Lönsam och hållbar primärproduktion Jarkko Niemi 01.01.17 - 31.12.21 Igång
Tehoa turkislannan hyödyntämiseen TURKISTEHO Innovativ livsmedelskedja Sari Luostarinen 01.10.16 - 31.12.19 Avslutad
Structural development and regulation of Nordic fisheries approaching 2025 Nordic fisheries 2025 Blå bioekonomi 01.01.17 - 31.10.18 Avslutad
Kestävä erätalous Erätalous Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Värdet av natur rekreations och miljö kvaliteten LUVAR Hållbar naturresursekonomi i samhället Eija Pouta 01.01.17 - 31.12.20 Avslutad
Baltic Nordic Forest Statistic Group (BNFSG) BNFSG Lönsam och hållbar primärproduktion Mika Mustonen 01.01.17 - 30.03.22 Igång
Blå Bioekonomi Ekosystem SIBE Blå bioekonomi Harri Vehviläinen 01.01.17 - 30.09.17 Avslutad
- KTK-JK Boreal grön bioekonomi Lauri Sikanen 01.01.17 - 30.04.19 Avslutad
- Metsävaratiedon tuottamisen kustannus-hy Boreal grön bioekonomi Annika Kangas 01.01.17 - 30.04.19 Avslutad
Somatisk embryogenes för gran KuusiSE Lönsam och hållbar primärproduktion Tuija Aronen 01.01.17 - 31.12.21 Igång
Climate change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern societies CLINF Innovativ livsmedelskedja Juha Kantanen 01.01.17 - 31.12.20 Avslutad
Teno sonar count Teno kaikuluotaus Panu Orell 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa NESTERAVINNE Innovativ livsmedelskedja Petri Kapuinen 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Ekologisk matsytemets insats till hållbar och hälsosam kost OrgDiet Innovativ livsmedelskedja 01.10.16 - 31.12.18 Avslutad
no information SNS EFINORD network: Urban Forests in Eu Boreal grön bioekonomi Markus Lier 01.01.17 - 01.04.18 Avslutad
Utvecklining monitoring och kontrol av insektsskador, specielt granbarkborreskador, i varming klimat Ilmasto hyönteistuhot Boreal grön bioekonomi Tiina Ylioja 01.01.17 - 31.12.20 Avslutad
- PlotDesign SA 304212 Boreal grön bioekonomi Mari Myllymäki 01.10.16 - 30.09.18 Avslutad
- InnoTrea SA 305763 Boreal grön bioekonomi Tuula Jyske 01.10.16 - 30.09.18 Avslutad
Opastusta Tenon Lohen Valtakuntaan Lohiopas Blå bioekonomi 01.01.17 - 30.11.17 Avslutad
Safety Culture and Risk Management in Agriculture SacuRima Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jarkko Leppälä 02.11.16 - 30.11.21 Igång
Effect on safety information in decreasing of machinery injuries Koneturvaviesti Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Leppälä 02.01.17 - 31.08.20 Avslutad
- Multi-cohort SA 309491 Hållbar naturresursekonomi i samhället Raisa Mäkipää 01.03.17 - 31.12.18 Avslutad
Uppskatning om röding i västra Saimen Saimaannieriä Länsi-Saimaalla Blå bioekonomi Irma Kolari 01.01.17 - 30.09.17 Avslutad
LoA - Myanmar LoA - Myanmar Pekka Hyvönen 01.12.16 - 31.12.17 Avslutad
Testing av teknologier för granens cellvävnadskultur TeknoSE Boreal grön bioekonomi Tuija Aronen 01.01.17 - 31.12.17 Avslutad
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla KoToMa Boreal grön bioekonomi 07.11.16 - 30.06.18 Avslutad
Integrated modelling of Nordic farming systems for sustainable intensification under climate change NORFASYS Integrated modelling Hållbar naturresursekonomi i samhället Tapio Salo 01.09.13 - 31.08.17 Avslutad
Tervon toimintamalli valintajalostuksen kehittämiseen Tervon toimintamalli Blå bioekonomi Petri Heinimaa 01.07.16 - 31.12.18 Avslutad
Seurantojen kehittäminen päätöksenteon tietotarpeista lähtien Seurantojen kehittäminen Juha Heikkinen 01.01.17 - 31.12.19 Avslutad
Pohjanlahden siikakantojen geneettinen kantaosuusanalyysi Siikasaalisanalyysi Blå bioekonomi Marja-Liisa Koljonen 01.01.17 - 31.12.20 Avslutad
- ENTOLAB Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.10.16 - 31.03.19 Avslutad
Innovatiivinen ruokaketju strategiatyö FoodChain strategia Innovativ livsmedelskedja Anne Pihlanto 01.04.16 - 31.12.16 Avslutad
- LAATUKATKONTA Boreal grön bioekonomi 01.11.16 - 31.03.19 Avslutad
- Neska Boreal grön bioekonomi Marleena Hagner 01.10.16 - 30.04.18 Avslutad
Väitöstuki NP Väitöstuki NP Nora Pap 01.11.16 - 01.05.17 Avslutad
Användning av överskottsmat som en del av circulation economi YLIKE Hållbar naturresursekonomi i samhället Toivo Muilu 01.01.17 - 30.04.19 Avslutad
Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka Boreal grön bioekonomi Jari Lindblad 01.10.16 - 31.12.18 Avslutad
The Fusarium mycotoxins in Finnish cereal grains: How to control and manage the risk FusMycoGrain Veli Hietaniemi 15.10.16 - 30.11.16 Avslutad
Arviointityökalu henkilökohtaisen kulutuksen Itämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen arvioimiseksi Itämerilaskuri Innovativ livsmedelskedja Merja Saarinen 01.10.16 - 01.02.17 Avslutad
PhD finalization (On Statistical Methods on Prostate Cancer Genomics) PrCaGe Innovativ livsmedelskedja Daniel Fischer 10.10.16 - 28.02.17 Avslutad
Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjänä Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana. BoNe SA 306670 Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.16 - 31.12.20 Avslutad
Alkutuotannon ja elintarviketurvallisuuden kyberuhat Kyberuhat Innovativ livsmedelskedja 01.09.16 - 31.01.17 Avslutad
Genetisk analys av öring från Central Finland K-S Taimen DNA Blå bioekonomi Marja-Liisa Koljonen 30.09.16 - 31.10.17 Avslutad
Virtual nature in working environment: Virtual nature supporting knowledge-workers stress management and wellbeing VIRTUNATURE Hållbar naturresursekonomi i samhället Liisa Tyrväinen 01.01.17 - 01.08.19 Avslutad
Arctic char – opportunities in a changing climate CHAR Blå bioekonomi Jaakko Erkinaro 01.04.16 - 31.12.17 Avslutad
Strukturer och konkurrensfrågor på de finska livsmedelsmarknaderna RUOMU Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Niemi 01.04.16 - 31.12.19 Avslutad
Flyttning av Masurbjörkutställningen till Lusto Visanäyttely Boreal grön bioekonomi Anneli Viherä-Aarnio 01.04.16 - 31.03.17 Avslutad
Ympäristövirtaamat vaelluskalakantojen elvyttämisessä – uudet ratkaisut ja toimintatavat VirtaKala Blå bioekonomi Teppo Vehanen 01.09.16 - 30.09.17 Avslutad
- LUVOKA Hållbar naturresursekonomi i samhället Maija Lipponen 01.01.17 - 30.06.19 Avslutad
Bärkunskap Marjataito Innovativ livsmedelskedja Kati Hoppula 15.05.16 - 30.11.17 Avslutad
- Parempaa perunaa pohjoisesta -PPP Innovativ livsmedelskedja Anna-Liisa Välimaa 01.10.16 - 30.04.19 Avslutad
Kvarken flada Kvarken flada Blå bioekonomi Lari Veneranta 01.11.16 - 31.01.20 Avslutad
ISCHP 2017 Lehtipuukonferenssi ISCHP2017 Boreal grön bioekonomi Erkki Verkasalo 26.09.16 - 31.12.17 Avslutad
ArvoBio Flat rate ArvoBIO Flat rate Innovativ livsmedelskedja Anne Pihlanto 01.12.15 - 31.12.18 Avslutad
Kaskadimalli turvemaiden heikkotuottoisten hieskoivikoiden tehokkaampaan hyödyntämiseen Kaskadimalli turvemaiden Boreal grön bioekonomi Niko Silvan 01.03.16 - 31.12.18 Avslutad
Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen JATKOSÄHKÖ Kim Kaustell 01.08.15 - 30.11.17 Avslutad
FADN/Kannattavuuskirjanpidon kehittäminen Fantti Heikki Mäkinen 01.09.16 - 31.12.18 Avslutad
Pellolta pöytään verkkojulkaisu Pellolta pöytään verkkojulkaisu Sirpa Karppinen 01.09.16 - 31.07.17 Avslutad
Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla ElSi Innovativ livsmedelskedja Maija Karhapää 01.06.16 - 31.07.20 Avslutad
Myanmar ICI, Phase 1 My-ICI Hållbar naturresursekonomi i samhället Kari T Korhonen 01.09.16 - 31.12.16 Avslutad
Suomen ahmakanta SUAH Hållbar naturresursekonomi i samhället Ilpo Kojola 01.05.16 - 31.12.18 Avslutad
Lösningar för behandling av avloppsvatten i glesbygden genom samarbete VillageWaters Hållbar naturresursekonomi i samhället Virpi Vorne 01.03.16 - 31.05.19 Avslutad
Kansainväliset sopimukset Kansainväliset sopimukset Boreal grön bioekonomi Aleksi Lehtonen 01.08.16 - 31.12.20 Avslutad
Genetiska och livshistoriska karaktärer av Torne älv öringen Tornionjoen meritaimenen monim Blå bioekonomi Atso Romakkaniemi 01.09.16 - 31.12.17 Avslutad
Odling av daggört (Drosera rotundifolia) som medicinalväxt på fattiga torvmarken av Norra Satakunta Drosera_pilotti 2016-2019 Boreal grön bioekonomi Leila Korpela 01.08.16 - 31.12.19 Avslutad
Heritability of adaptive fescue traits in changing climate HERACLIM Boreal grön bioekonomi 01.09.16 - 31.08.20 Avslutad
Vattenbruk innovation program: RAS Vesiviljely inno RAS Lönsam och hållbar primärproduktion Jouni Vielma 01.07.16 - 31.12.22 Igång
Förbättring av jordgubbsodlingens konkurrenskraft i sydvästra Finland SataVarMa Innovativ livsmedelskedja Saila Karhu 01.06.16 - 31.12.20 Avslutad
New products from forests Uusia tuotteita metsästä Hållbar naturresursekonomi i samhället Anne Tolvanen 01.07.16 - 29.02.20 Avslutad
Lapland agriculture Lapin maatalous Boreal grön bioekonomi Rauno Kuha 01.06.16 - 31.03.18 Avslutad
Techniques and Technologies for Effective Wood Procurement TECH4EFFECT Lönsam och hållbar primärproduktion Johanna Routa 01.10.16 - 30.06.21 Igång
Utveckling av ekologisk produktion i Mellersta Finland Luomu-Keski-Suomi Innovativ livsmedelskedja 01.04.16 - 31.12.18 Avslutad
- PuMa Boreal grön bioekonomi Pertti Pulkkinen 01.07.16 - 31.12.18 Avslutad
Mallinnustyökalut maatalouden ravinnekiertojen hallintaan vesien ja meren hoidossa TOIMI Hållbar naturresursekonomi i samhället Antti Iho 01.03.16 - 31.12.18 Avslutad
. ARVOPILOTTI Boreal grön bioekonomi Ron Store 01.08.16 - 30.04.18 Avslutad
Efficient and gentle forest operations EFFORTE Boreal grön bioekonomi Jori Uusitalo 01.09.16 - 31.10.19 Avslutad
Mot en hållbar ekonomi - Genomförande av Norra Österbottens Bioekonomi Strategi PPBIO Hållbar naturresursekonomi i samhället Toivo Muilu 01.05.16 - 30.09.18 Avslutad
Stöd av växt- och jordanalyser för gödsling i grönsaksodling Vihannesanalyysi Innovativ livsmedelskedja Terhi Suojala-Ahlfors 01.08.16 - 31.12.19 Avslutad
Ecology of Soil Microorganisms 2018 ESM2018 Boreal grön bioekonomi Taina Pennanen 01.08.16 - 31.10.18 Avslutad
Beyond Carbon – Climate Change Mitigation by Optimizing Forest Management for Timber, Carbon and Albedo OPTICA Hållbar naturresursekonomi i samhället Jussi Uusivuori 01.09.16 - 31.08.20 Avslutad
Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä DigiFood Hållbar naturresursekonomi i samhället Terhi Latvala 01.06.16 - 31.05.17 Avslutad
- Labrobot Innovativ livsmedelskedja Anna-Liisa Välimaa 01.09.16 - 29.02.20 Avslutad
Kapeasta kuusesta tuottoa Hämeen maakunnalle KaKuHä Boreal grön bioekonomi Pertti Pulkkinen 01.09.16 - 30.06.18 Avslutad
Itäsuomalaisesta osaamisesta kilpailukykyinen ratkaisu ajantasaisen metsävaratiedon hallintaan Venäjällä ISKRA Hållbar naturresursekonomi i samhället Sari Karvinen 01.08.16 - 31.03.19 Avslutad
PuutarhaTALOUS PuutarhaTALOUS Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.15 - 31.03.19 Avslutad
Skogen2060 Metsä2060 Lönsam och hållbar primärproduktion Leena Kärkkäinen 01.04.16 - 31.12.21 Igång
Förbättra de bästa odlingsmetoderna i jordbruket BEFCASS Salaojituksen tukisäätiö Innovativ livsmedelskedja Jaana Uusi-Kämppä 01.01.16 - 31.03.19 Avslutad
IPM-Apsien laadinta IPM-APPS Boreal grön bioekonomi Marja Aaltonen 20.06.16 - 31.12.16 Avslutad
SpatMallit: Laskennallisten tilastollisten menetelmien kehittäminen spatiaalisten ja spatiotemporaalisten pistekuvioaineistojen analysointiin 295100 SpatMallit 295100 Lönsam och hållbar primärproduktion Mari Myllymäki 01.09.16 - 18.06.22 Igång
- SpatMallit 306875 Boreal grön bioekonomi Mari Myllymäki 01.09.16 - 18.06.20 Avslutad
Vaellussiian luonnontuotanto rannikon joissa Valurajo Blå bioekonomi Lari Veneranta 01.04.16 - 31.12.17 Avslutad
- LUO-Next Step Innovativ livsmedelskedja Erkki Vasara 01.08.16 - 30.06.19 Avslutad
Stripperin päivitys Stripperin päivitys Boreal grön bioekonomi Saija Rasi 01.04.16 - 31.12.16 Avslutad
Biomassa atlas BA2 Boreal grön bioekonomi Eeva Lehtonen 01.02.16 - 31.12.18 Avslutad
Vattenbruk innovation program: koordination Vesiviljely inno KOORD Lönsam och hållbar primärproduktion Jouni Vielma 01.06.16 - 31.12.22 Igång
The Feasibility Study for the Implementation of the CF PADI CF PADI Innovativ livsmedelskedja 01.06.16 - 31.12.17 Avslutad
FoodAfrica II – Improving Food Security in West and East Africa Through Capacity Building in Research and Information Dissemination FoodAfrica II Innovativ livsmedelskedja Mila Sell 01.07.16 - 31.12.18 Avslutad
Viljoista tiedoksi Viljo Innovativ livsmedelskedja Kati Mattila 01.07.16 - 30.09.19 Avslutad
Vectornet_ticks Vectornet Boreal grön bioekonomi Heikki Henttonen 15.04.16 - 31.03.17 Avslutad
- POJI Boreal grön bioekonomi Jouko Kumpula 02.05.16 - 31.03.19 Avslutad
Valkuaisnurmilla edullista rehua ja ympäristöhyötyjä VALNURRE Innovativ livsmedelskedja Hanna Kekkonen 01.06.16 - 31.12.20 Avslutad
Novel enabling IT technologies boosting efficient utilization of open satellite data in precision agriculture BoostSat Novel enabling IT tech Innovativ livsmedelskedja Jere Kaivosoja 01.03.16 - 28.02.17 Avslutad
.. MYTI Boreal grön bioekonomi Pekka Hyvönen 01.06.16 - 31.03.18 Avslutad
Functional Annotation of Animal Genomes – European network CA15112 Innovativ livsmedelskedja Johanna Vilkki 01.04.16 - 31.03.20 Avslutad
Naturmiljöer som främjare av fysisk aktivitet i Finland NATUREMOVE Hållbar naturresursekonomi i samhället Liisa Tyrväinen 01.04.16 - 31.03.19 Avslutad
Tervetaimiketju-Monivuotisten puutarhakasvien taimituotantoketjujen kehittäminen tavoitteena kasvintuhoojariskien välttäminen Tervetaimiketju Boreal grön bioekonomi Jaana Laamanen 01.04.16 - 31.12.18 Avslutad
Valuing positive externalities of removing phosphorus and nitrogen from Baltic Sea through fisheries and aquaculture production Valuing positive externalities of removi Blå bioekonomi Jari Setälä 01.06.16 - 09.04.18 Avslutad
Hyvinvointia luonnosta-tiekartta NATUREWELL-BEING Hållbar naturresursekonomi i samhället Liisa Tyrväinen 01.06.16 - 31.08.17 Avslutad
Puhdistamolietteen kemiallisen happokäsittelymenetelmän ja PASKIER-prosessin teknistaloudellinen selvitys PASKIER Boreal grön bioekonomi Petri Kapuinen 16.05.16 - 16.01.17 Avslutad
Arvomuutokset ja luonnonvarapolitiikan hyväksyttävyys ALPO Hållbar naturresursekonomi i samhället Vilja Varho 16.05.16 - 31.12.16 Avslutad
Drone-assisted precision farming via disposable sensors and low cost hyperspectral imagers Agri Eagle Innovativ livsmedelskedja Jere Kaivosoja 01.06.16 - 14.11.16 Avslutad
Boosting Beef Production in Ostrobothnia PoPi Innovativ livsmedelskedja Arto Huuskonen 01.07.16 - 30.06.19 Avslutad
Mot en framtidsorienterad Energiewende: Ett förutseende multipel nivå tillvägagångssätt för decentraliserade förnybar energitransition FutWend Hållbar naturresursekonomi i samhället Vilja Varho 01.08.16 - 31.12.19 Avslutad
Kalataloustilastot ja taloudelliset tiedot – kansallinen Kalataloustilastot Mika Rahikainen 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
Metsäpeuran elinympäristö ja vasakuolleisuus Metsäpeuran elinympäristö ja v Antti Paasivaara 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Lowering risks of rye cultivation Ruis Innovativ livsmedelskedja Arto Huuskonen 01.07.16 - 31.12.17 Avslutad
AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön jatkokehittäminen AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön jatkoke Hållbar naturresursekonomi i samhället Merja Högnäsbacka 01.03.16 - 31.12.18 Avslutad
Maanomistajuus ja tulevaisuus MAATU Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.06.16 - 31.12.16 Avslutad
Tornionjoen lohikuolemat Tornionjoen lohikuolemat Blå bioekonomi Atso Romakkaniemi 01.05.16 - 30.12.16 Avslutad
Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjän Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana. BoNe SA 286499 Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.16 - 31.08.21 Igång
Lennokeista ympäristönseurannan liiketoimintaa – Tohmajärvi UAV Tohmajärvi UAV Boreal grön bioekonomi Henri Vanhanen 01.01.16 - 31.01.17 Avslutad
Sustainable rural water management for sustainable agriculture Flow-BSR Innovativ livsmedelskedja Jaana Uusi-Kämppä 01.03.16 - 31.05.17 Avslutad
Urosten hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät MaleRepro Lönsam och hållbar primärproduktion Anu Sironen 01.08.16 - 31.12.21 Igång
Maidon, nurmen ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa MaiNuLi I Innovativ livsmedelskedja Arto Huuskonen 01.04.16 - 30.09.17 Avslutad
Uusi tieliittymä Elonkiertoon ElonTie Innovativ livsmedelskedja Anneli Nuoranne 15.03.16 - 31.12.16 Avslutad
Hållbara fötter i räven KESTÄVÄT JALAT Innovativ livsmedelskedja 01.05.16 - 31.12.19 Avslutad
Kyselytutkimus lähiruokayritysten kannattavuudesta eri jakelukanavissa LähiKanna Hållbar naturresursekonomi i samhället Pasi Rikkonen 01.03.16 - 31.12.17 Avslutad
Raskasmetallikuormitus mustaliuskealueelta Raskasmetallikuormitus mustaliuskealueel Boreal grön bioekonomi Liisa Ukonmaanaho 15.05.14 - 31.12.16 Avslutad
Definiera och lotsa en decentraliserad, hållbar och konkurrenskraftig modell för att driva den gröna ekonomin Vihta Boreal grön bioekonomi 01.03.15 - 31.12.18 Avslutad
Utvecklingen av statistik över den utvidgade skogssektorn Uudistuvan metsäalan tilastointi 01.09.15 - 31.03.18 Avslutad
Tilastotuotannon integrointihanke Tintti Anna Louhivaara 01.10.15 - 31.12.18 Avslutad
Global Forest Information Service, GFIS -portaalin ylläpito ja kehittäminen Global Forest Information Service, GFIS Hållbar naturresursekonomi i samhället Eero Mikkola 06.03.06 - 31.12.17 Avslutad
OECD – CRP – SAB OECD - CRP - SAB Hållbar naturresursekonomi i samhället Leena Finér 01.01.10 - 31.12.17 Avslutad
Kantojen energiakäyttö ja korjuun ympäristövaikutukset Kantojen energiakäyttö ja korjuun ympäri Boreal grön bioekonomi Hannu Ilvesniemi 01.08.13 - 31.12.17 Avslutad
Nordic Project on Reduced Food Waste (Sub-project 1) Ruokahävikki pohjoismaissa Innovativ livsmedelskedja Hanna Hartikainen 01.01.14 - 30.06.17 Avslutad
The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change FACCE-Evolve Innovativ livsmedelskedja 01.01.15 - 29.02.20 Avslutad
Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet Biojalostamo Mikkeli Boreal grön bioekonomi Päivi Kurki 01.09.15 - 30.06.16 Avslutad
EU-DCF LUVA datahantering EU-TIKE LUVA tutkimustiedot Myndighets- och expertuppgifter Joni Tiainen 01.01.21 - 31.12.27 Igång
EU-DCF fångstprovtagning EU-TIKE LUVA saalis Myndighets- och expertuppgifter Velimatti Leinonen 01.01.21 - 31.12.27 Igång
EU-DCF forskningsresor EU-TIKE LUVA tutkimusmatkat Myndighets- och expertuppgifter Juha Lilja 01.01.21 - 31.12.27 Igång
EU:s ramverk för datainsamling (DCF) - uppföljning av vandringsfiskars älvbestånd EU-TIKE LUVA vaellus Myndighets- och expertuppgifter Ville Vähä 01.01.21 - 31.12.27 Igång
EU-TIKE Statistik och economiska uppgifter EU-TIKE tilastot ja taloudelliset tiedot Heidi Pokki 01.01.14 - 31.12.25 Igång
Fiskmonitoring av vattenförvaltning VPD:n kalastoseuranta ja -luokittelu Myndighets- och expertuppgifter Jukka Ruuhijärvi 01.01.07 - 31.12.21 Igång
Rakennetut joet, erillistehtävät Rakennetut joet, erillistehtävät Blå bioekonomi 01.01.11 - 31.12.17 Avslutad
Petovahingot poronhoitoalueen pohjoisosassa PETOVAPO Hållbar naturresursekonomi i samhället Ilpo Kojola 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Capacity building in genetic evaluation and new breeding tools to strengthen the Ethiopian dairy development IKI Ethiopia Innovativ livsmedelskedja Enyew Negussie 16.02.10 - 31.12.19 Avslutad
CAPACITY BUILDING FOR THE DEVELOPMENT OF SELECTIVE BREEDING PROGRAMS IN VIETNAM ? SPECIAL FOCUS ON GLOBAL CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY VICI2 Blå bioekonomi Harri Vehviläinen 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
The Arctic Ark. Human-animal relations in the Arctic: genetic and folk adaptation practices in a changing environment sv Arc-Ark Hållbar naturresursekonomi i samhället Juha Kantanen 01.01.15 - 31.12.18 Avslutad
Improving European aquaculture by advancing selective breeding to the next level in the six main finfish species FISHBOOST Pääprojekti Blå bioekonomi Antti Kause 01.02.14 - 01.02.19 Avslutad
Improving the food security of Ethiopia: assessment of soil amendment rock recources and phosphate fertilizer resources EthPhos Innovativ livsmedelskedja 01.05.13 - 31.12.18 Avslutad
Utveckling av potatisodling i Tunisien - Mot miljövänlig, hållbar potatisodling IKI-Tunisia Innovativ livsmedelskedja Veli-Matti Rokka 01.09.13 - 31.12.18 Avslutad
C-IPM – Coordinated Integrated Pest Management in Europe, FP7-ERANET C-IPM-Eranet Innovativ livsmedelskedja Irene Vänninen 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun – pääprojekti Metsäpalvelumarkkinat pääproje Boreal grön bioekonomi Timo Saksa 01.01.16 - 31.12.17 Avslutad
Männyn käyttöaluetestaus muuttuvassa ilmastossa TesMu Mä-käyttöaluetestaus Boreal grön bioekonomi Pertti Pulkkinen 01.01.16 - 31.12.17 Avslutad
. CWR Hållbar naturresursekonomi i samhället Elina Kiviharju 01.01.15 - 31.12.19 Avslutad
Turvemaiden viljelystä syntyvän vesistö- ja ilmastopäästöjen tutkimusympäristön perustaminen Turve II Boreal grön bioekonomi Erkki Joki-Tokola 15.09.15 - 31.10.17 Avslutad
Domestic Animals in the Viking Age. Migration, trade, environmental adaptation and the potential of multidisciplinary studies DAVA Hållbar naturresursekonomi i samhället Juha Kantanen 01.01.16 - 31.12.17 Avslutad
Kesäsiika takaisin Kesäsiika takaisin Blå bioekonomi Erkki Jokikokko 01.05.15 - 31.12.18 Avslutad
Forssan seudun Green Care-klusteri Pääprojekti GC-FORSSA Pääprojekti Hållbar naturresursekonomi i samhället Anja Yli-Viikari 01.01.16 - 31.12.17 Avslutad
Biotalouden verkkojulkaisut Biotalouden tilastojen verkkojulkaisut j Anna-Kaisa Jaakkonen 01.01.16 - 30.12.18 Avslutad
Luonnonmukaisten humusaineiden vaikutukset kasvintuotantoon Päästösäästö Blå bioekonomi 01.01.16 - 31.12.17 Avslutad
Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa – Tulevaisuusvisio 2020-luvulla pääprojekti Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikutt Boreal grön bioekonomi Jari Hynynen 01.12.15 - 30.08.17 Avslutad
Metoder för at optimera gröngödsling VIHERTEHO Innovativ livsmedelskedja Hannu Känkänen 01.03.16 - 05.04.19 Avslutad
Forecas 2, Kapacitetsuppbyggnad på nya tillvägagångssätt för hållbar förvaltning av skogs- och träresurser i Moçambique 2016-18 Forecas 2 IKI Boreal grön bioekonomi Veikko Möttönen 01.01.16 - 31.12.19 Avslutad
Etelä-Savon ruokaviesti Ruokaviesti Innovativ livsmedelskedja 01.08.15 - 31.12.17 Avslutad
Arcticness as a value-added element in Finnish food export Arvi pääprojekti Hållbar naturresursekonomi i samhället Jaana Kotro 01.01.16 - 31.12.19 Avslutad
Kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittäminen tutkimusorganisaatioissa KINO pääprojekti Pauli Saarenketo 01.01.16 - 31.12.16 Avslutad
Kryokonservering av de inhemska djurraserna APR Myndighets- och expertuppgifter Juha Kantanen 01.10.15 - 31.12.25 Igång
- Ravinnepiika Innovativ livsmedelskedja Päivi Kurki 01.09.15 - 31.03.19 Avslutad
Vatten och Människan i Landskapet_Interreg VIMLA-Interrg Blå bioekonomi Jaana Uusi-Kämppä 01.10.15 - 31.08.18 Avslutad
Implementation support of results and data of first National Forest Resources Monitoring and Assessment (NAFORMA) at regional and local level in Tanzania INFORES-Tanzania IKI Hållbar naturresursekonomi i samhället Pentti Niemistö 01.01.16 - 31.12.19 Avslutad
Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä hankekokonaisuus pääprojekti SieVi pääprojekti Boreal grön bioekonomi Henri Vanhanen 01.03.15 - 31.12.18 Avslutad
Lucas maankäyttö 2015 Lucas 2015 Anneli Partala 01.01.16 - 30.06.17 Avslutad
Utvärdering och prognostisering av Finlands operative program för Europeiska havs- och fiskerifonden Karpolar pääprojekti Lönsam och hållbar primärproduktion Jari Setälä 01.04.15 - 30.06.22 Igång
Sininen biotalouden pohjoismainen koordinaatio NordicBlue Blå bioekonomi Anssi Ahvonen 01.01.16 - 31.12.19 Avslutad
LUONNONTUOTTEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA pääprojekti LUMO-INKA Tekes EAKR Boreal grön bioekonomi Henri Vanhanen 01.12.15 - 31.12.17 Avslutad
Wood products and bioeconomy symposium 2016 WPIFBB Boreal grön bioekonomi Erkki Verkasalo 01.01.16 - 31.12.16 Avslutad
OmaNauta OmaNauta Innovativ livsmedelskedja 01.10.15 - 31.12.18 Avslutad
Iijoki otva Iijoen otva pääprojekti Blå bioekonomi Tapio Sutela 01.01.16 - 14.10.18 Avslutad
Anthropogenic greenhouse gas emissions from organic forest soils: improved inventories and implications for sustainable management SNS-120 Boreal grön bioekonomi Raija Laiho 01.01.16 - 31.12.18 Avslutad
Tyynenmerenlohi Teno- ja Näätämöjoen vesistössä Tyynenmerenlohi Teno-Näätämö Blå bioekonomi 04.01.16 - 21.03.16 Avslutad
Produktiva österbottniska nötköttsproduktion TUPONA Innovativ livsmedelskedja Arto Huuskonen 01.10.15 - 30.04.19 Avslutad
Bioenergi från skogen: minimering av effekterna på mark och miljö (doktorsavhandling – Tiina Törmänen) Väitöskirjatyö (Tiina Törmänen) Boreal grön bioekonomi Aino Smolander 01.01.16 - 31.12.19 Avslutad
EU and Nordic Product Environmental Footprint PEF Nordic pilot Innovativ livsmedelskedja Hannele Heusala 01.12.15 - 31.12.17 Avslutad
NUTRITRADE NUTRITRADE Hållbar naturresursekonomi i samhället Antti Iho 01.02.15 - 31.12.18 Avslutad
BETWOOD – Identification of novel regulators of growth and wood formation by studying natural variation in Betula pendula, a novel model tree BETWOOD Boreal grön bioekonomi Kaisa P Nieminen 01.11.15 - 31.03.19 Avslutad
Resurseffektiv grönsaksproduktion Revi Innovativ livsmedelskedja Terhi Suojala-Ahlfors 01.01.16 - 31.08.19 Avslutad
Denoising rumination data from cow EEG RumiNoise Innovativ livsmedelskedja Matti Pastell 01.01.16 - 30.06.16 Avslutad
Advanced computational methodologies on open big data for forest terrain trafficability monitoring and forecasting FOTETRAF SA-päätös 295337 Boreal grön bioekonomi Leena Finér 01.01.16 - 31.12.17 Avslutad
Sustainable place-shaping SUSPLACE Hållbar naturresursekonomi i samhället Hilkka Vihinen 01.10.15 - 31.12.20 Avslutad
Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää kasvua ja ruokaa Hämeessä Innoverstas Innovativ livsmedelskedja Erkki Vasara 01.11.15 - 31.12.18 Avslutad
Lietetuotteiden käyttö maataloudessa Maatalousliete Boreal grön bioekonomi Petri Kapuinen 01.05.15 - 31.03.18 Avslutad
PProductY yritysrahoitus PProductY Innovativ livsmedelskedja Kari Ylivainio 01.01.15 - 31.10.18 Avslutad
Solutions for Fusarium toxin control in the cereal production chain with multi-actor approach Doncontrol 2 Innovativ livsmedelskedja Päivi Parikka 01.01.15 - 31.12.18 Avslutad
Innovativ hästsektor i Finland Uudistuva hevostalous Hållbar naturresursekonomi i samhället Markku Saastamoinen 01.11.15 - 31.12.18 Avslutad
Kvalitetsreporting och metadata utvecklngsproject Metadata projekti Esa Katajamäki 01.12.15 - 01.10.17 Avslutad
- WELFR Innovativ livsmedelskedja Tarja Koistinen 01.09.15 - 31.03.19 Avslutad
Lantbrukets strukturundersökning FSS 2016 Jaana Kyyrä 01.01.16 - 31.12.18 Avslutad
- SUOKAS Boreal grön bioekonomi Marika Laurila 01.10.15 - 30.09.17 Avslutad
Produktiva östrafinska nötköttsproduktion TUISNA Innovativ livsmedelskedja Arto Huuskonen 01.10.15 - 30.04.19 Avslutad
Generating Renewable Energy Business Enterprise GREBE NPA Boreal grön bioekonomi Robert Prinz 01.08.15 - 31.08.18 Avslutad
Information for fishery planning system Kalastustieto Blå bioekonomi 01.10.15 - 31.12.17 Avslutad
Klimatsmarta lösningar för landsbygd VILMA pääprojekti Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.11.15 - 31.10.18 Avslutad
Data validation in animal production statistics Kotieläintilastojen validointi Esa Katajamäki 01.10.15 - 07.04.17 Avslutad
FORLEAP FORLEAP pääprojekti Boreal grön bioekonomi 01.11.15 - 30.06.19 Avslutad
Enhancing the use of manure from poltry production Teholanta Boreal grön bioekonomi 01.07.15 - 31.12.18 Avslutad
Networking activity: Sustainable production of biomass – a sectorial perspective BioSect-Network Hållbar naturresursekonomi i samhället 02.05.16 - 16.12.17 Avslutad
SkadeOrganismer som Hotar Europa POnTE Innovativ livsmedelskedja Anne Nissinen 01.11.15 - 29.02.20 Avslutad
PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry PROVIDE pääprojekti Boreal grön bioekonomi Mikko Kurttila 01.09.15 - 31.08.18 Avslutad
INNOVATIIVISET TEKNOLOGIAT JA KONSEPTIT TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN RUOKIEN KEHITTÄMISEKSI PALKO- JA VILJAKASVEISTA Nutri-Concept Tekes Innovativ livsmedelskedja Minna Kahala 01.01.16 - 30.06.18 Avslutad
Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa – luonnontuotealan koordinaatiohanke LUMOA Boreal grön bioekonomi Rainer Peltola 17.06.15 - 31.08.18 Avslutad
Maitotalouden ja alkutuotannon systemaattinen kehittäminen Pohjois-Savossa MAST Innovativ livsmedelskedja Mikko Järvinen 01.08.15 - 30.06.18 Avslutad
Fånggrödornas nitrogen till nytta KerääjäNhyöty Innovativ livsmedelskedja Hannu Känkänen 01.10.15 - 15.12.18 Avslutad
SmartSea Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena SmartSea Anpassningsbar och resilient bioekonomi Meri Kallasvuo 01.05.15 - 31.12.21 Igång
Utveckling statistisk service av jordbrukspolitikens effektindikatorer Vaikuttavuusindikaattorit Erja Mikkola 01.09.15 - 31.12.20 Avslutad
Improving calculation of NP excretion and fertiliser use statistics NP_balances3 Innovativ livsmedelskedja Tapio Salo 30.10.15 - 30.06.17 Avslutad
SUTI Avoin susitietokanta SUTI Boreal grön bioekonomi Samuli Heikkinen 01.04.15 - 31.12.17 Avslutad
QUANOMAL QUANOMAL (SA 288267) Boreal grön bioekonomi Pekka Nöjd 01.09.15 - 28.02.20 Avslutad
Atlantin lohen sekakantakalastus SALMAZE Blå bioekonomi Jaakko Erkinaro 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
Nationella koordinationsprojektet GCKoordi Hållbar naturresursekonomi i samhället Elina Vehmasto 19.06.15 - 31.03.18 Avslutad
NuRa NuRa Innovativ livsmedelskedja Perttu Virkajärvi 01.07.15 - 30.04.19 Avslutad
Logistik av gödsel Lantalogistiikka Innovativ livsmedelskedja Ville Pyykkönen 30.06.15 - 30.06.19 Avslutad
Root-related carbon fluxes missing pieces in the boreal peatland carbon balance puzzle PeatRoot SA 289116 Boreal grön bioekonomi Raija Laiho 01.09.15 - 31.08.19 Avslutad
Mitigating methane emissions from dairy cows – a mission impossible? FORMAS SLU Mitigating Methane Innovativ livsmedelskedja Heidi Leskinen 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Typpilaskeuman vaikutus soiden hiilen ja ravinteiden kiertoon: kasvi-mykorritsavuorovaikutuksen merkitys Nitro-Erica SA286731 Boreal grön bioekonomi Tuula Larmola 01.09.15 - 31.08.20 Avslutad
Simojoen elinympäristömallinnus Simojoen mallinnus Blå bioekonomi Ari Huusko 01.07.15 - 31.08.18 Avslutad
Arvojakeita elintarviketeollisuuden sivuvirroista hyötykäyttöön SaltPep Innovativ livsmedelskedja Anne Pihlanto 01.07.15 - 31.12.18 Avslutad
Biorefining ensiled grass into inventive feed products INNOFEED Boreal grön bioekonomi Marketta Rinne 01.09.15 - 31.08.18 Avslutad
Hyönteisprojekti Hyönteiset ruokaketjussa Innovativ livsmedelskedja 01.10.15 - 31.10.17 Avslutad
BIOTUHKA Investointiprojekti INVESTOINTI BIOTUHKA pääprojekti Boreal grön bioekonomi Virpi Alenius 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
Kuntoa, kiertoa ja kasvipeitteisyyttä rantalohkoille (Sieppari pellossa), Sieppari pellossa Boreal grön bioekonomi Oiva Niemeläinen 01.05.15 - 31.03.18 Avslutad
Valintajalostuksen kehittäminen yritysyhteistyössä Vake Hållbar naturresursekonomi i samhället Tapio Kiuru 01.05.15 - 31.12.15 Avslutad
Luomuinstituutin jalkauttaminen LIJ Innovativ livsmedelskedja 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön Stoppi Boreal grön bioekonomi Erika Winquist 01.05.15 - 31.05.17 Avslutad
Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä Biolaakso II pääprojekti Hanna Brännström 01.03.15 - 30.06.19 Avslutad
DGENV – The health and social benefits of nature and biodiversity protection DGENV Health & Social Benefits Boreal grön bioekonomi Liisa Tyrväinen 18.12.14 - 31.08.16 Avslutad
x ApoE4mot SA 292401 Innovativ livsmedelskedja 01.09.15 - 31.08.19 Avslutad
Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu METSÄVUO Boreal grön bioekonomi Mikko Kurttila 01.04.15 - 30.06.17 Avslutad
.. DIABOLO (Main project) Boreal grön bioekonomi 01.03.15 - 30.04.19 Avslutad
Nutritional research on the non invasive screening and diagnosis of malnutrition in elderly persons Nurse Innovativ livsmedelskedja 05.01.15 - 05.07.16 Avslutad
Metsä oppimisympäristönä – Etelä-Savo yhteisöllisenä metsätiedon avaajana Openmetsä, pääprojekti Boreal grön bioekonomi Teijo Nikkanen 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
Suurpetojen vaikutus poronhoitoon Poropeto Hållbar naturresursekonomi i samhället Ilpo Kojola 01.01.15 - 31.07.16 Avslutad
Towards more efficient Arctic research using dominant Betula species, spectromics and genomics BETUMICS 286404 SA Boreal grön bioekonomi Kaisa P Nieminen 01.01.15 - 31.12.19 Avslutad
Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the european Seafood sector SUCCESS Horizon 2020 Blå bioekonomi 01.04.15 - 31.03.18 Avslutad
EFINORD EFINORD Boreal grön bioekonomi Sinikka Västilä 01.01.15 - 31.12.18 Avslutad
Policyn och expertstödsavtalet mellan ministeriet och Luke Palvelusopimus Anpassningsbar och resilient bioekonomi Jyrki Niemi 01.01.15 - 31.12.23 Igång
Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa RUOKAMARKKINAT Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Niemi 01.01.13 - 31.03.16 Avslutad
Kymijoen vaelluskalat – elvyttäminen Kymijoki elvyttäminen Blå bioekonomi Teppo Vehanen 01.01.11 - 31.12.16 Avslutad
Järvilohen luonnonkierron palauttaminen Järvilohen luonnonkierron palauttaminen Blå bioekonomi Jorma Piironen 01.01.13 - 31.12.20 Avslutad
Petoeläinten vaikutukset porotalouteen PETTU Hållbar naturresursekonomi i samhället Jouko Kumpula 01.01.13 - 31.12.16 Avslutad
SFS-toimialayhteisö ja kansainvälinen sihteeristötoiminta SFS-TAY Pekka Rantti 01.01.15 - 31.12.19 Avslutad
KOPLA – Laatutietoisuus ja osaaminen – koulutuksen avulla parempaa laatua metsähakkeen tuotantoon KOPLA Boreal grön bioekonomi Karri Pasanen 01.01.15 - 31.05.17 Avslutad
Kokonaisvaltainen tutkimusperusta sopeutuvalle yhteishallinnalle Arktisella alueella ISAMA Blå bioekonomi Jaakko Erkinaro 01.01.15 - 31.12.18 Avslutad
Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy (BioRES) BioRES Boreal grön bioekonomi Karri Pasanen 01.01.15 - 30.06.17 Avslutad
Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteena BIOTUHKA pääprojekti Boreal grön bioekonomi Pasi Rautio 01.01.15 - 31.12.18 Avslutad
Luonnonvaihtelun hyödyntäminen uudessa mallipuussa, rauduskoivussa, uusien puun kasvua ja puun muodostusta säätelevien tekijöiden löytämiseksi BETGENE Boreal grön bioekonomi Kaisa P Nieminen 01.09.13 - 31.08.16 Avslutad
-- Kuusen genotyyppi, juuret ja mikrobit Boreal grön bioekonomi Taina Pennanen 01.05.14 - 30.04.18 Avslutad
Befintlig förändring mot hållbar ekonomi i Arktis GovAda Hållbar naturresursekonomi i samhället Artti Juutinen 01.09.14 - 31.08.18 Avslutad
Skyddet av saimenvikaren / LIFE Saimaannorppa / LIFE Blå bioekonomi Irma Kolari 01.08.13 - 31.12.18 Avslutad
Tieteellisen tiedon käyttö lohenkalastuksen kantakohtaisissa säätelymalleissa TIETOLOHI Blå bioekonomi Jaakko Erkinaro 01.01.14 - 31.03.17 Avslutad
Inspire Bonus INSPIRE Blå bioekonomi Meri Kallasvuo 01.02.14 - 31.01.18 Avslutad
- TOKAT Hållbar naturresursekonomi i samhället Jouko Kumpula 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
COFASP, kalatal. tutk.rah.ohj. COFASP Blå bioekonomi Anssi Ahvonen 01.01.06 - 31.01.17 Avslutad
FORGER – Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe FORGER - Towards the Sustainable Managem Boreal grön bioekonomi Katri Kärkkäinen 01.03.12 - 29.02.16 Avslutad
EU LIFEPeatLandUse (Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö) LIFEPeatLandUse (EU 150) Hållbar naturresursekonomi i samhället Anne Tolvanen 01.07.13 - 30.06.18 Avslutad
EU Life Monimet – Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observation and modeling techniques Monimet Boreal grön bioekonomi Mikko Peltoniemi 02.09.13 - 01.09.17 Avslutad
EU 7. PO S2Biom Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a resource-efficient Bioeconomy in Europe (S2Biom) EU 7. PO S2Biom Delivery of sustainable Boreal grön bioekonomi Perttu Anttila 01.09.13 - 30.11.16 Avslutad
Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäri Boreal grön bioekonomi Harri Mäkinen 01.04.12 - 31.12.16 Avslutad
Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa Sienidiversiteetti ja resurssi Boreal grön bioekonomi Raisa Mäkipää 01.09.12 - 31.08.17 Avslutad
Vihreä Talous ja Politiikka Vihreä Talous ja Politiikka Hållbar naturresursekonomi i samhället Jussi Uusivuori 01.09.12 - 01.03.16 Avslutad
Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuhteiden vaikutukset kasveihin, maaperään ja niiden vuorovaikutuksiin boreaalisissa metsissä Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuh Boreal grön bioekonomi Pasi Rautio 01.09.13 - 31.08.17 Avslutad
Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta ympäristögradienttien suhteen: päätelmiä Tiibetin ylängöltä ja Suomesta Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta y Boreal grön bioekonomi Harri Mäkinen 01.09.13 - 31.08.16 Avslutad
Metsäntutkimuslaitoksen historia Metsäntutkimuslaitoksen historia Boreal grön bioekonomi 20.01.14 - 31.12.17 Avslutad
VARMA – Tekes 40024/14 VARMA - Tekes 40024/14 Boreal grön bioekonomi Jori Uusitalo 01.03.14 - 28.02.17 Avslutad
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon toiminta Vesistökuormitus seurantaverkko Myndighets- och expertuppgifter Sakari Sarkkola 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Puutuotteiden hiilivaraston muutosten estimointi ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan raportoinneissa Puutuotteiden hiilivaraston muutosten es Tarja Tuomainen 01.10.14 - 31.10.16 Avslutad
VERNE vertaisneuvonta monipuolistaa metsäneuvojien työtä VERNE Boreal grön bioekonomi Mikko Kurttila 01.12.14 - 30.11.17 Avslutad
Vihreän kasvun keskus VKK Boreal grön bioekonomi Mikko Kurttila 01.12.14 - 30.04.17 Avslutad
Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien kehittäminen (NATNET) Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien keh Hållbar naturresursekonomi i samhället Ari Nikula 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Kontroll av sädens toxinhalter Viljojen hometoksiiniseuranta Innovativ livsmedelskedja Veli Hietaniemi 01.01.99 - 30.04.21 Avslutad
Siittiön muodostuksen ja värekarvojen kehityksen säätely Puolihäntä Siittiön muodostuks Innovativ livsmedelskedja Anu Sironen 01.01.10 - 31.12.16 Avslutad
Ansarijauhiaisen ja härmän tehostettu torjunta kasvihuonekurkulla Ansarijauhiaisen ja härmän teh Boreal grön bioekonomi Irene Vänninen 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
Ekonomiska aspekter av mjölkkornas fertilitet TATI Hållbar naturresursekonomi i samhället Anna-Maija Heikkilä 01.04.15 - 31.12.17 Avslutad
Gräs för boskap NautaNurmi Innovativ livsmedelskedja Arto Huuskonen 01.09.15 - 28.02.19 Avslutad
Klimat-smart jordbruk på torvjord CAOS Climate-Smart Komissio Boreal grön bioekonomi Kristiina Regina 01.08.15 - 31.03.18 Avslutad
2017 FADN FADN 2017 Maa- ja puutarh Arto Latukka 01.08.16 - 31.10.19 Avslutad
Work related low-level muscle activity as RIsk FActor to disaBILITY in high technological environments – A Nordic comparative cohort study: RIFABILITY Work related low-level muscle activity a Boreal grön bioekonomi Juha Nurmi 01.01.12 - 31.12.15 Avslutad
Kasvihuonekaasudynamiikka ja maaperän ja kasvillisuuden hiilitase ICOS-verkoston yhteistutkimuskohteilla Kasvihuonekaasudynamiikka ja m Boreal grön bioekonomi Timo Penttilä 02.01.13 - 31.12.20 Avslutad
MMM Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi TIKO Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.10.13 - 31.12.16 Avslutad
Hyperspectral stereoscopic imaging in remote sensing (HSI-Stereo)Tekes 40321/13 Hyperspectral stereoscopic ima Boreal grön bioekonomi Sakari Tuominen 01.01.14 - 31.05.16 Avslutad
Nordic project on reduced food waste, sub project 2 Ruokahävikki pohjoismaissa Nor Innovativ livsmedelskedja Anu Reinikainen 01.10.14 - 31.05.17 Avslutad
Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa arvoBIO Arvonlisää ruokaketjuun Innovativ livsmedelskedja Anne Pihlanto 01.12.15 - 31.08.19 Avslutad
PROtein MINing of Cereal side-streams Exploring Novel Technological Concepts PROMINENT PROtein MINing of Ce Innovativ livsmedelskedja Juha-Matti Katajajuuri 01.07.15 - 31.12.18 Avslutad
Tietoon perustuva arvonluonti, vastuullisuus ja biotalousketjujen tulevaisuus Vastuuarvo Innovativ livsmedelskedja Annukka Vainio 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
Suomalaisten ruuankulutuksen vaikutus terveyteen ja ympäristöön lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Ruuan pitkäaikaisvaikutukset S Innovativ livsmedelskedja 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
Sustainable plant ingredients for healthier meat products – proof pf concepts SUSMEATPRO Sustainable plant i Innovativ livsmedelskedja 01.11.14 - 31.05.18 Avslutad
Lemmikkieläinten hyvinvointi Lemmikki Lemmikkieläinten hyvi Riitta Kempe 01.07.14 - 31.12.17 Avslutad
Optimised food products for elderly populations Optimised food products for el Innovativ livsmedelskedja 01.09.13 - 30.06.17 Avslutad
INVASION OF NEW FISH SPECIES IN ARCTIC LAKES – IMPACTS ON ECOSYSTEM FISHINVASION Invasion of new f 01.08.13 - 31.12.16 Avslutad
Building Capacity to Improve Safety in the Feed - Dairy chain, with Special Focus on Health Risks Associated with Biological Contaminants, phase 2 Safe Food Safe Dairy 2 Build Innovativ livsmedelskedja Vesa Joutsjoki 01.09.13 - 31.12.18 Avslutad
Kannattavuuskirjanpidon uudet FADN tarpeet KUFT Kannattavuuskirjanpidon u Hållbar naturresursekonomi i samhället Arto Latukka 01.02.14 - 30.04.16 Avslutad
Maidontuotannon nutrigenomiikka NUTRIREG Innovativ livsmedelskedja Johanna Vilkki 01.01.09 - 31.12.18 Avslutad
Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun Voimakas Elinvoimaa puutarhase Innovativ livsmedelskedja 01.01.15 - 31.12.19 Avslutad
Solutions for Fusarium toxin control in the cereal production chain with multi-actor approach DONCONTROL Fusarium toksiinien Innovativ livsmedelskedja Päivi Parikka 01.02.15 - 31.03.19 Avslutad
Ruokahävikki-sateenvarjo Foodspill2 Ruokahävikki -satee Innovativ livsmedelskedja Kirsi Silvennoinen 01.01.11 - 31.12.16 Avslutad
FUSIONS – Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies (FUSIONS) Food Use for Social Innovation Innovativ livsmedelskedja Kirsi Silvennoinen 01.08.12 - 31.07.16 Avslutad
Implementing sustainable diets in Europe SUSDIET Implementing sustainab Hållbar naturresursekonomi i samhället Xavier Irz 01.04.14 - 30.10.17 Avslutad
Lihaketjun taloudellinen kilpailukykyvertailu Itämeren alueella LIHAKETJUN KILPAILUKYKY Lihake Hållbar naturresursekonomi i samhället Csaba Jansik 01.05.14 - 30.04.18 Avslutad
Engineering of oat proteins: Consumer driven sustainable food development process OATPRO Innovativ livsmedelskedja Juha-Matti Katajajuuri 01.03.15 - 31.12.18 Avslutad
Simulaatioympäristö mikro- ja nanosysteemien moniskaalailmiöille SimPhoNy Simulaatioympäristö m Blå bioekonomi 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Sopimus- ja asiakastiimipohjaisilla asiantuntijapalveluilla elinkelpoisempia puutarhayrityksiä SopuTieto imus- ja asiakastiim Boreal grön bioekonomi Irene Vänninen 01.01.14 - 31.12.17 Avslutad
Levande växtarv - bevarande och utnyttjande av gamla lökväxter Elävä kasviperintö Boreal grön bioekonomi Sirkka Juhanoja 01.01.15 - 31.12.18 Avslutad
Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisut Hämeen valkuaisomavaraisuuteen Valkuaisfoorumi pääprojekti Innovativ livsmedelskedja Marketta Rinne 01.01.15 - 31.12.17 Avslutad
Kotimaisen ISOBUS toiminnan turvaaminen ja kehittäminen 2014-2017 ISOBUSTURVA Kotimaisen ISOBUS Innovativ livsmedelskedja Pasi Suomi 01.03.14 - 28.02.17 Avslutad
Finlands nationella genresursprogram för jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning/Husdjursektor ELÄINGEENIT Suomen kansallisen Myndighets- och expertuppgifter Juha Kantanen 01.01.86 - 31.12.30 Igång
- VAREMO Myndighets- och expertuppgifter Jaana Laamanen 15.03.07 - 31.12.21 Igång
Kasvintuhoojien runsauden seuranta Kasvintuhoojaseuranta Myndighets- och expertuppgifter Erja Huusela 01.01.05 - 31.12.25 Igång
Kasvissivutuotteiden hyödyntäminen rehuna ja maanparannusaineena SivuHyöty Kasvissivutuotteiden Innovativ livsmedelskedja Marja Lehto 01.01.15 - 30.11.17 Avslutad
Mikrobilääkeresistenssi ja -jäämät nautatiloilla – vaikutukset ympäristöön ja terveyteen NAMI Mikrobilääkeresistenssi j Innovativ livsmedelskedja Sari Luostarinen 01.03.15 - 31.12.17 Avslutad
Kasvigeenivarat hyötykäyttöön – Tehokasta kestävyyttä viljanviljelyyn (HYÖTYGEENI II) Kasvigeenivarat hyötykäyttöön Boreal grön bioekonomi Marja Jalli 01.01.12 - 30.06.18 Avslutad
FinE-tavaramerkki FinE-tavaramerkki Boreal grön bioekonomi Sirkka Juhanoja 01.01.98 - 31.12.18 Avslutad
Bärsorter och odlingsteknik MARJALAJIKKEET Lönsam och hållbar primärproduktion Saila Karhu 01.01.95 - 31.12.24 Igång
- Talvisopu Kasvinviljelyn sopeu Innovativ livsmedelskedja Markku Niskanen 01.06.10 - 31.12.18 Avslutad
Genetik av pälsdjurens ekonomiska egenskaper och utvecklingen av aveslvärdering TURVAKE Turkiseläinten taloude Innovativ livsmedelskedja Ismo Strandén 01.01.02 - 31.10.20 Avslutad
Emakoiden tuotantokestävyys, terveys ja hyvinvointi Hyvä emakko Emakoiden terveys Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.01.13 - 31.12.16 Avslutad
Växter för dagvattenhantering HuleKas Hulevesialueiden kasvi Boreal grön bioekonomi Sirkka Juhanoja 01.01.15 - 30.06.19 Avslutad
Kilpailukykyinen ja vähähiilinen elintarvikealan tulevaisuus 2030 Etelä-Savossa – kestävää arvonluontia asiakkaille KILTU Kilpailukykyinen ja vähä Hållbar naturresursekonomi i samhället Pasi Rikkonen 01.03.16 - 31.12.18 Avslutad
Use of Biochar to enhance the value of fur animal manure Bioarvolanta Boreal grön bioekonomi 01.01.15 - 30.06.18 Avslutad
Nurmen tuotannon ja biokaasuteknologian tehokas ja kestävä integrointi ValueGrass Nurmen tuotannon ja Innovativ livsmedelskedja Sari Luostarinen 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Crop, Livestock and Forests Integrated System for Intelligent Automation, Processing and Control in Arable and Livestock Farms, and Forests Crop Livestoc and Forests Int Innovativ livsmedelskedja Ari Ronkainen 01.11.13 - 31.10.16 Avslutad
VuoGas-toimintaympäristö VuoGas Pasi Laajala 01.06.13 - 30.06.15 Avslutad
Tilakohtainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta Taloustohtoriin Taloustohtori-KHK Tilakohtaine Hållbar naturresursekonomi i samhället Kristiina Regina 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
Finding the regional strengths to create business opportunities for Arctic agriculture based on special plants Barentspec Finding the regiona Rainer Peltola 01.01.13 - 04.10.15 Avslutad
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka nyt ja tulevaisuudessa CAP 2020 Euroopan unionin yhte Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Niemi 01.01.14 - 30.06.17 Avslutad
Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen TRADE Kansainvälisten kauppaso Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Niemi 01.01.14 - 31.03.17 Avslutad
Reduction of the waste water nitrogen load: demonstrations and modelling Reduction of the waste water n Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.08.13 - 31.07.17 Avslutad
Miten suuri uhka ’Candidatus Liberibacter solanacearum’ on Suomen perunatuotannolle? Liberibacter 2 Miten suuri uhk Innovativ livsmedelskedja Anne Nissinen 01.01.14 - 31.03.17 Avslutad
-- TuRa Turvemaiden ravinnehuuhto Innovativ livsmedelskedja Merja Myllys 01.01.15 - 30.06.18 Avslutad
Kasvinterveyden riskinhallinnan kustannushyötysuhteen ja kasvinterveyden alueellisen riskin arvio HARA Kasvinterveyden riskinhal Boreal grön bioekonomi Hanna Huitu 01.01.14 - 31.10.17 Avslutad
Ravinnetaseiden tulkinta ympäristön ja viljelyn hyödyksi Hyötyä taseista Ravinnetaseide Innovativ livsmedelskedja Eila Turtola 17.02.14 - 31.03.17 Avslutad
GLOBAL NETWORK FOR THE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF NUTRITION-RELATED STRATEGIES FOR MITIGATION OF METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM RUMINANT LIVESTOCK Global Network Innovativ livsmedelskedja Johanna Vilkki 01.03.14 - 28.02.18 Avslutad
- TOSKA Toimiva salaojitus kasvi Innovativ livsmedelskedja Merja Myllys 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Klimat-smart jordbruk på torvjord CAOS Climate-Smart Agriculture Boreal grön bioekonomi Kristiina Regina 23.10.14 - 31.12.17 Avslutad
- Ravinteet euroiksi Innovativ livsmedelskedja Perttu Virkajärvi 01.01.15 - 31.05.19 Avslutad
Climate Genomics for Farm Animal Adaptation ClimGen Climate Genomics for F Hållbar naturresursekonomi i samhället Juha Kantanen 01.01.15 - 31.03.18 Avslutad
Jätevesilietefosforin potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen PProduct Jätevesilietefosforin Innovativ livsmedelskedja Kari Ylivainio 01.01.15 - 31.03.18 Avslutad
Wellbeing from the Baltic Sea – applications combining natural science and economics Baltic Apps Wellbeing from the Blå bioekonomi Eija Pouta 01.04.15 - 01.12.18 Avslutad
Mitigation of the environmental impact of milk production: Dairy cattle enteric methane production profiles on animal & microbial level GREENDAIRY Developing animal g Innovativ livsmedelskedja Enyew Negussie 01.01.10 - 31.12.20 Avslutad
Multi-level integrated modelling and analysis of agricultural systems MODAGS Multi-level integrated Hållbar naturresursekonomi i samhället Taru Palosuo 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Glyfosaatin käytön aiheuttamat ympäristöriskit: aineen kulkureitit savimaalla ja päätyminen vesistöön GlyFos Glyfosaatin käytön aihe Innovativ livsmedelskedja Jaana Uusi-Kämppä 01.10.10 - 31.12.18 Avslutad
Maatalouden parhaiden viljelymenetelmien kehityshanke happamilla sulfaattimailla BEFCASS Maatalouden parhaiden Innovativ livsmedelskedja Jaana Uusi-Kämppä 01.01.13 - 31.12.18 Avslutad
Phosphorus recycling of mixed substances Phosphorus recycling of mixed Innovativ livsmedelskedja Kari Ylivainio 01.01.14 - 31.05.17 Avslutad
Farm-Level Indicators for New Topics in policy evaluation Farm-Level Indicators for New Hållbar naturresursekonomi i samhället Arto Latukka 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Diverse grödor och ogräs PRODIVA Crop diversification a Innovativ livsmedelskedja Jukka Salonen 01.03.15 - 31.05.18 Avslutad
Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen LUVU Sukupolvenvaihdoksen vaik Hållbar naturresursekonomi i samhället Minna Väre 01.03.15 - 31.12.17 Avslutad
P gödsel i modern sorterna av gräset och spånnmjölet FOSA Fosforilannoituksen satov Innovativ livsmedelskedja Ari A Rajala 01.03.15 - 30.06.18 Avslutad
na MARJANOSTE Kasvua ja lisäarvoa Innovativ livsmedelskedja Saila Karhu 01.01.12 - 31.08.17 Avslutad
Elintarvikemarkkinoiden kilpailullisuus ja hinnanmuodostuksen läpinäkyvyys Elintarvikemarkkinat Elintarvi Innovativ livsmedelskedja Jyrki Niemi 01.01.12 - 31.03.16 Avslutad
Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla lypsykarjatiloilla (LETKA) KOPIO 8711137 LETKA Lehmien terveys ja hyvin Innovativ livsmedelskedja Lilli Frondelius 01.04.15 - 30.11.17 Avslutad
Miljöpåverkan, kostnader och utfall av bioekonomiska processer och produkter BioEnvCost Hållbar naturresursekonomi i samhället Karetta Timonen 01.01.15 - 31.12.18 Avslutad
Hedelmällisten lammasrotujen (Ovis aries) genetiikka, genomiikka ja evoluutio SOMICS Hedelmällisten lammasro Innovativ livsmedelskedja 01.09.11 - 31.08.16 Avslutad
- Nurkkapuu Nurkkapuusta lajikke Innovativ livsmedelskedja Maarit Heinonen 01.01.12 - 31.12.18 Avslutad
Kestävä intensiivinen sika- ja siipikarjatuotanto (PROHEALTH) PROHEALTH Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.12.13 - 31.12.18 Avslutad
Suomen maatalouden kannattavuus ja kilpailukyky SUMAKAKI Suomen maatalouden ka Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Niemi 01.01.13 - 31.03.17 Avslutad
Nurmirehujen syönti- ja nurmirehun kasvumallien hyödyntäminen maidontuotannossa MalliNurmi Nurmirehujen syönti Innovativ livsmedelskedja Auvo Sairanen 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Genomics in Herds Genomics in Herds Innovativ livsmedelskedja Esa Mäntysaari 01.01.14 - 31.12.20 Avslutad
Naudan hedelmällisyyden parantaminen TIINEEKSI Naudan hedelmällisyy Innovativ livsmedelskedja Nina Schulman 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Embryo technologies supporting modern cattle breeding strategies EMBRYOTECH Embryo technologies Innovativ livsmedelskedja Jaana Peippo 01.01.14 - 31.12.17 Avslutad
ENVA ENVA Elinkeinoneuvonnan vaikut Innovativ livsmedelskedja Arto Latukka 01.04.14 - 31.12.17 Avslutad
Nordic genetic evaluation of dairy cattle for sustainability and competitiveness Nordic Evaluations Nordic genet Innovativ livsmedelskedja Martin Lidauer 01.06.14 - 31.12.19 Avslutad
An integrated approach to evaluate and harvest genetic diversity for breeding climate-resilient barley ClimBar An integrated approach Innovativ livsmedelskedja Alan Schulman 23.10.14 - 31.12.17 Avslutad
Prisvolatiliteten äventyrar investeringar i mjölkodling - möjligheter att kontrollera risken måste undersökas MARISKI Hållbar naturresursekonomi i samhället Anna-Maija Heikkilä 01.04.15 - 31.12.17 Avslutad
Optimera användningen av åkrarna för att göra produktionen mer hållbar PeltoOptimi Hållbar naturresursekonomi i samhället Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.15 - 31.12.18 Avslutad
Nordic Food Waste Project Subproject III Food Banks and Redistribution Nordic Food Banks and Redistri Innovativ livsmedelskedja Kirsi Silvennoinen 01.12.13 - 31.12.17 Avslutad
Data program för genetisk avelsvärdering BLUP PAJA Lönsam och hållbar primärproduktion Ismo Strandén 01.01.06 - 31.12.22 Igång
Munijakanojen taloudellisten ominaisuuksien QTL-analyysi KANA-QTL Munijakanojen taloude Innovativ livsmedelskedja 01.01.99 - 31.12.17 Avslutad
- Feed Efficiency Innovativ livsmedelskedja Martin Lidauer 01.01.13 - 31.12.17 Avslutad
Pathways for linking uncertainties in model projections of climate and its effects PLUMES Innovativ livsmedelskedja Taru Palosuo 01.09.14 - 31.08.18 Avslutad
- KATARI Kasvintarkastuksen kas Boreal grön bioekonomi 01.01.13 - 31.03.18 Avslutad
Maatiaiset markkinoille – pilotti maatiaiskanan ja ryvässipulin väylistä kuluttajille SipuliKana Maatiaiset markkino Innovativ livsmedelskedja Maarit Heinonen 17.11.14 - 31.03.16 Avslutad
Ecosystem services from agricultural environments MAAESP Hållbar naturresursekonomi i samhället Eija Pouta 01.04.15 - 31.07.18 Avslutad
Maatalous- ja maaseutupoliittisen toimintaympäristön ennakointi POL2020 Maatalous- ja maaseutu Hållbar naturresursekonomi i samhället Jyrki Niemi 01.01.13 - 31.12.16 Avslutad
Liikennealueiden kestävä, helppohoitoinen ja monimuotoinen kasvillisuus LIIKENNEVIHREÄ Liikennealueide Boreal grön bioekonomi Eeva-Maria Tuhkanen 01.06.13 - 31.12.16 Avslutad
Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa EHKÄ Eläintautiriski Hållbar naturresursekonomi i samhället Jarkko Niemi 01.01.09 - 15.12.16 Avslutad
Nya grönområde och välstånd servicer för turism centrum Voimametsät Matkailukeskuksen Boreal grön bioekonomi Marja Uusitalo 01.01.14 - 30.06.18 Avslutad
Maa-, metsä- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojariskien priorisointi FinnPRIO-mallilla Finn-PRIO Maa- metsä- ja puu Innovativ livsmedelskedja 01.01.15 - 31.12.16 Avslutad
Luonnontuotteiden elinkeinokäyttötiedon jalkauttaminen pääprojekti LUTUNEN pääprojekti Boreal grön bioekonomi Rainer Peltola 01.10.15 - 31.12.18 Avslutad
Embedding crop diversity and networking for local high quality food systems DIVERSIFOOD Embedding crop div Innovativ livsmedelskedja Marjo Keskitalo 01.01.15 - 31.12.19 Avslutad
Moottorikelkan ja mönkijän käyttökustannukset porotaloudessa Porokelkka Hållbar naturresursekonomi i samhället Jukka Tauriainen 01.01.14 - 30.09.17 Avslutad
Pehr Kalms växtkunskap Kalm Hållbar naturresursekonomi i samhället Maarit Heinonen 01.08.12 - 30.12.18 Avslutad
Ekosysteemipalveluiden arvottamismenetelmien mahdollisuudet ja rajat: integroidun arvottamiskehikon kehittäminen VALUES Ekosysteemipalveluiden Hållbar naturresursekonomi i samhället Eija Pouta 01.09.14 - 30.04.18 Avslutad
- Mobile Flip Boreal grön bioekonomi Kimmo Rasa 01.12.14 - 31.12.18 Avslutad
Geenivarakokoelmien järjestelyt ja uuden toimintamallin kehittäminen GeenivaraTurva Elina Kiviharju 01.01.16 - 31.12.17 Avslutad
Implementering av Nagoyaprotokollet på genetiska resurser Geenivaralaki Myndighets- och expertuppgifter Mari Rusanen 01.01.16 - 31.12.26 Igång
Luomututkimuksen koordinointi Luomuinstituutissa 2 FORICoor2 Luomututk. koord. Innovativ livsmedelskedja 01.01.16 - 31.12.16 Avslutad
Konjunkturgranskning av skogens bioekonomi Suhdannekatsaus Myndighets- och expertuppgifter Jari Viitanen 01.01.16 - 31.12.21 Igång
Ilmastopolitiikan ja -raportoinnin tuki ILTU Ilmastopolitiikan ja Klimatsmart Aleksi Lehtonen 01.01.21 - 31.12.21 Igång
Kalojen uhanalaisuusarviointi KalaUhat Myndighets- och expertuppgifter Mikko Olin 01.01.05 - 31.12.22 Igång
Täplärapukantojen säätely ja taloudellisesti kestävä hyödyntäminen Täplärapukantojen säätely Blå bioekonomi Esa Erkamo 01.01.11 - 31.12.18 Avslutad
Taantuvat vesilintupopulaatiot Taantuvat vesilintupopulaatiot Hållbar naturresursekonomi i samhället Hannu Pöysä 01.01.11 - 31.12.19 Avslutad
Maatalousympäristön riista- ja ekologia Maatalousymp. riista ja ekol. Boreal grön bioekonomi Juha Tiainen 01.01.08 - 31.12.16 Avslutad
Lapinjärven geenireservimetsän GR3 koejärjestely GR3 koejärjestely Boreal grön bioekonomi Leena Yrjänä 01.05.15 - 30.04.20 Avslutad
Ensuring sustainable production of seed potatoes Siemenperunatuotannon varmistaminen Myndighets- och expertuppgifter Lea Hiltunen 08.06.15 - 31.12.22 Igång
Vieraslajiasioiden koordinointi Lukessa VILAKO Myndighets- och expertuppgifter Erja Huusela 01.09.15 - 31.12.25 Igång
- Porolaidunseuranta Jouko Kumpula 01.01.95 - 31.12.21 Igång
Vesiviljelyn monipuolistaminen Vesiviljelyn monipuolistaminen Blå bioekonomi 01.01.03 - 31.12.18 Avslutad
Hållbar fiske i Fiskevård Kestävä kalastus kantojen hoid Blå bioekonomi Jukka Ruuhijärvi 01.01.07 - 31.12.18 Avslutad
Pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto LTER Pitkäaikaisen ympäristötutkimu Blå bioekonomi Jukka Ruuhijärvi 01.01.08 - 31.12.18 Avslutad
Itämeren vertailualueiden kalastoseurannat Itämeren vertailualueiden kalasto Myndighets- och expertuppgifter Mikko Olin 01.01.89 - 31.12.25 Igång
MSD-indikaattorit ja seurannat Meristrategiadirektiivin indik Myndighets- och expertuppgifter Antti Lappalainen 01.01.12 - 31.12.21 Igång
Järvilohi-istukkaiden laatu Järvilohi-istukkaiden laatu Blå bioekonomi Jorma Piironen 01.01.08 - 31.12.17 Avslutad
Ankeriasseuranta Ankeriasseuranta Myndighets- och expertuppgifter Jouni Tulonen 01.01.80 - 31.12.21 Igång
Kalojen geneettinen tutkimus KalaGenTutkimus Blå bioekonomi Marja-Liisa Koljonen 01.01.10 - 31.12.19 Avslutad
Iänmääritysmetodiikka Iänmääritysmetodiikka Blå bioekonomi Jari Raitaniemi 01.01.80 - 31.12.25 Igång
Lax och öring i Östersjön Itäm. lohi ja merit. Tornionj Myndighets- och expertuppgifter Atso Romakkaniemi 01.01.80 - 31.12.21 Igång
Gös, gädda, abborre, sik Kuha hauki ahven ja siika Myndighets- och expertuppgifter Erkki Jokikokko 01.01.80 - 31.12.25 Igång
Fiskbestånden i finska sjöar Sisävesien kalayhteisöt Blå bioekonomi Irma Kolari 01.01.80 - 31.12.25 Igång
Kolarctic II Kolarctic II Blå bioekonomi 01.01.15 - 31.12.18 Avslutad
Merihylkeiden runsauden seuranta Merihylkeiden runsauden seuranta Mervi Kunnasranta 01.01.80 - 31.12.18 Avslutad
Kiertotalous metsäteollisuudessa – tutkimustarpeet aik. Biotalous puutuotealan mahdollisuutena Kiertotalous metsäteoll. aik. Biotalous Boreal grön bioekonomi Tuomas Nummelin 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
. GSWood Boreal grön bioekonomi Katri Kärkkäinen 01.01.14 - 31.12.20 Avslutad
Statistiken om skogsbrukets struktur och produktion Metsätalouden rakenne- ja tuot Jukka Torvelainen 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
Veckovis uppföljning av virkeshandel Puukaupan viikkoseuranta Boreal grön bioekonomi Jukka Torvelainen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Prisstatistik för virke Metsätalouden hintatilastot Jukka Torvelainen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Skogssektorns andra marknads och ekonomiska statistiker Muut metsäsektorin markkina- ja talousti Esa Ylitalo 01.01.15 - 31.12.20 Avslutad
Husdjurstatistik Eläintuotantotilastot Sanna Vuorisalo 01.01.15 - 31.12.21 Igång
Publikation av statistik Tilastojen julkaiseminen Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag Maatalous- ja puutarhayrityste Anna-Kaisa Jaakkonen 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Jaktstatistiken Metsästystilastot Leena Forsman 01.01.15 - 31.12.25 Igång
Suometsien hakkuiden vaikutukset valumaveden laatuun Suometsien hakkuiden vaikutuks Boreal grön bioekonomi Liisa Ukonmaanaho 01.01.14 - 31.12.17 Avslutad
Markkinaymmärrys puutuotealan kilpailukyvyn edistäjänä Markkinaymmärrys puutuotealan Boreal grön bioekonomi Tuomas Nummelin 01.01.14 - 31.12.17 Avslutad
Bioetanolin, biohiilen erikoissokereiden ja ligniini- ja hemiselluloosapohjaisten biorefine-tuotteiden valmistus metsistä, pelloilta ja soilta saatavista uusiutuvista raaka-aineista Bioetanolin biohiilen erikois Boreal grön bioekonomi Hannu Ilvesniemi 01.01.14 - 31.12.17 Avslutad
Metsäpolitiikka, investoinnit, markkinat ja Venäjän metsäsektori Metsäpolitiikka investoinnit Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.14 - 31.12.16 Avslutad
Integroitu jyrsijätutkimus Integroitu jyrsijätutkimus Heikki Henttonen 01.01.14 - 31.12.17 Avslutad
Tehokas puunhankintalogistiikka osana arvoketjua Tehokas puunhankintalogistiikka Boreal grön bioekonomi Paula Jylhä 01.01.14 - 31.12.17 Avslutad
Metsänjalostuksen ja -kasvatuksen ekonomia puutuotteiden näkökulmasta Metjalekon Boreal grön bioekonomi Anssi Ahtikoski 01.01.14 - 31.12.17 Avslutad
.. MetKaa Boreal grön bioekonomi 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
New options for forestry on peat soils Turvemaiden metsätalouden vaihtoehdot Boreal grön bioekonomi Raija Laiho 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
- Metsien kasvu muuttuvassa ympäristössä Boreal grön bioekonomi Harri Mäkinen 01.01.13 - 31.12.20 Avslutad
ADDBIO ADDBIO Boreal grön bioekonomi Niko Silvan 01.01.14 - 31.12.20 Avslutad
Vihreän ympäristön hyvinvointihyödyt ja virkistysmahdollisuudet Vihreän ympäristön hyvinvointi Hållbar naturresursekonomi i samhället Liisa Tyrväinen 01.01.14 - 15.02.20 Avslutad
Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden raaka-aineet, materiaalivirrat ja niiden hyödyntäminen Puutuoteteollisuuden tulevaisu Boreal grön bioekonomi Erkki Verkasalo 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
. Fenotyypitys Boreal grön bioekonomi Anni Harju 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Grön kemi från skogen Green chemistry Boreal grön bioekonomi Pekka Saranpää 01.01.14 - 31.12.18 Avslutad
Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille PEnA-EPD Boreal grön bioekonomi Tarmo Räty 01.01.14 - 31.12.17 Avslutad
Puun ja muiden biomassojen käyttö etanolin, hemiselluloosan ja platform-kemikaalien tuotannossa Puun ja muiden biomassojen käy Boreal grön bioekonomi Hannu Ilvesniemi 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Bioenergipolitik BioPol Hållbar naturresursekonomi i samhället Jussi Uusivuori 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
- Bioaktiiviset yhdisteet osana Boreal grön bioekonomi 01.01.12 - 31.12.20 Avslutad
Utnyttjandet av mikrober i skogshushållningen Mikrobien hyödyntäminen metsätaloudessa Boreal grön bioekonomi Taina Pennanen 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Juurikäävän biologia ja torjunta Juurikäävän biologia ja torjun Boreal grön bioekonomi Jarkko Hantula 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
- Metsäenergian kestävän käytön ekologiset Boreal grön bioekonomi Aino Smolander 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Pehmeiden maiden hakkuiden tehostaminen Pehmeiden maiden hakkuiden teh Boreal grön bioekonomi Jori Uusitalo 01.01.13 - 31.12.17 Avslutad
Suometsien kunnostusojitustarpeen vaihtelu ja vaikutukset vesistökuormitukseen ja sekä puuntuotantoon metsälö- ja aluetasolla Suometsien kunnostusojitustarp Boreal grön bioekonomi Hannu Hökkä 01.01.13 - 31.12.17 Avslutad
Metsien vesitalous ja puiden ympäristövasteet RootDynamic Anpassningsbar och resilient bioekonomi Tapani Repo 01.01.15 - 31.12.21 Igång
Topical follow-up of forest sectors in Russia, Central and Eastern European countries Idän metsätieto Lönsam och hållbar primärproduktion Sari Karvinen 01.01.13 - 31.12.21 Igång
Monimuotoisuuden ja puuston kehitys metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvissa käsittelyissä Monimuotoisuuden ja puuston HD Myndighets- och expertuppgifter Sauli Valkonen 01.01.13 - 31.12.23 Igång
- Konetaimi Boreal grön bioekonomi Johanna Riikonen 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Kustannusten ja laadun hallinta metsänhoidossa Kustannusten ja laadun hallint Boreal grön bioekonomi Timo Saksa 01.01.12 - 31.12.16 Avslutad
Metsänkäsittelyn vaikutus tuotetun puuraaka-aineen ominaisuuksiin Metsänkäsittelyn vaikutus tuot Boreal grön bioekonomi Harri Mäkinen 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Puunkäytön, metsänkäsittelymenetelmien ja omistajuuden vaikutukset alueellisiin hakkuumahdollisuuksiin ja metsävarojen kehitykseen Puunkäytön metsänkäsittelymen Boreal grön bioekonomi 01.01.12 - 30.04.17 Avslutad
Toimitusvarmat ja tehokkaat puubiomassan hankintaketjut metsästä loppukäyttäjälle Toimitusvarmat ja tehokkaat pu Boreal grön bioekonomi Juha Laitila 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Biomassavarojen arviointimenetelmät ja saatavuus Biomassavarojen arviointimenet Boreal grön bioekonomi Perttu Anttila 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Kannonnoston vaikutus metsätuholaisiin Kannonnoston vaikutus metsätuh Boreal grön bioekonomi Tuula Piri 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Intensiv produktion av biomassa Puubiomassojen intensiivituota Boreal grön bioekonomi Lasse Aro 01.01.12 - 31.12.20 Avslutad
EU 2020 – Skenaariotarkastelut puuperäisen bioenergian kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ja vaikutuksista metsäsektoriin Euroopassa EU 2020 - Skenaariotarkastelut Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden kasvatus Ulkomaisten puulajien ja eriko Boreal grön bioekonomi Teijo Nikkanen 01.01.92 - 31.12.18 Avslutad
Bevarande av skoggenetiska resurserna Metsäpuiden geenivarat_pääprojekti Myndighets- och expertuppgifter Mari Rusanen 01.01.02 - 31.12.25 Igång
Puutavaranmittauksen viranomaistehtävät Puutav.mittaus viranomaisteht. Myndighets- och expertuppgifter Jari Lindblad 01.01.18 - 31.12.23 Igång
Inventering av växthusgaser KHKI Myndighets- och expertuppgifter Tarja Tuomainen 01.01.06 - 31.12.25 Igång
Metsäympäristön tilan seuranta Metsäympäristön tilan seuranta Boreal grön bioekonomi Päivi Merilä 01.01.09 - 31.12.19 Avslutad
Metsäkasvien fenologia ja satoennusteet muuttuvassa ilmastossa Metsäkasvien fenologia Boreal grön bioekonomi Anne Tolvanen 01.01.09 - 31.12.17 Avslutad
- Maailman metsät yhteiskunta ja Hållbar naturresursekonomi i samhället Pia Katila 01.01.11 - 31.12.19 Avslutad
Nisäkkäiden aiheuttamien metsävahinkojen vähentäminen Nisäkkäiden aiheuttamien metsävahinkojen Boreal grön bioekonomi Juho Matala 01.01.12 - 31.12.17 Avslutad
Hirvi ja metsävahingot Hirvimetsä Boreal grön bioekonomi Juho Matala 01.02.16 - 31.12.17 Avslutad
Aura AURA-hanke Hållbar naturresursekonomi i samhället Pia Smeds 01.04.16 - 30.04.19 Avslutad
Finnish-Russian forestry expert cooperation SUVEMA Hållbar naturresursekonomi i samhället Sari Karvinen 01.01.16 - 31.12.20 Avslutad
Epidemiologi och bekämpning av Ca Liberibacer solanacearum som spirds via morotbladloppan Liberibacter 3 Innovativ livsmedelskedja Anne Nissinen 01.05.16 - 31.10.19 Avslutad
BioHub - Forest Bio-based business hubs BioHub Boreal grön bioekonomi Juha Nurmi 01.01.16 - 30.06.19 Avslutad
Konsgjord utgrävning i skogsflis produktion LODIBI Boreal grön bioekonomi Jaakko Repola 01.03.16 - 30.06.19 Avslutad
Suobiomassojen jalostus arvokkaiksi tuotteiksi (SuoBio) SuoBio EAKR Boreal grön bioekonomi Hannu Ilvesniemi 01.01.16 - 30.06.18 Avslutad
- HYPE TKI EAKR Innovativ livsmedelskedja Lea Hiltunen 01.06.16 - 31.08.19 Avslutad
Torjuntamenetelmien kehittäminen tyrnin uusille tuholaisille tyrnikärpäselle ja viherluteelle Tyrnikärpäslude Boreal grön bioekonomi 01.05.16 - 31.12.17 Avslutad
Keski-Suomen järvitaimen 2016 Keski-Suomen järvitaimen 2016 Blå bioekonomi Tapio Keskinen 01.05.16 - 30.09.17 Avslutad
- Pellon vuokrahinnat Makera Sirpa Karppinen 01.04.16 - 30.06.18 Avslutad
Uusi kalavesien hoito-opas Hoito-opas Blå bioekonomi 01.05.16 - 31.12.18 Avslutad
Mansikan punamädän ja tyvimädän hallinta viljelyteknisin ja biologisin keinoin MANSIKKA Innovativ livsmedelskedja Päivi Parikka 01.05.16 - 31.12.20 Avslutad
Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta LuoKSe Hållbar naturresursekonomi i samhället Marja Rantanen 01.03.16 - 28.02.18 Avslutad
Förbättring av kvaliteten på stubbehandling med hjälp av egenkontroll KantoLa Boreal grön bioekonomi Jarkko Hantula 01.01.16 - 31.12.19 Avslutad
- Phytophthorat muuttavassa ilmastossa Boreal grön bioekonomi Anne Uimari 01.01.16 - 30.06.19 Avslutad
Nopeakasvuisen merikutuisen siian kutualueiden ominaisuudet – kutualuiden kunnostustöiden perustaksi CORSPAWN Blå bioekonomi Lari Veneranta 01.01.16 - 31.12.18 Avslutad
COST action "Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens" GroupHouseNet Innovativ livsmedelskedja Jarkko Niemi 01.02.16 - 31.12.20 Avslutad
GIMP/GrassQ Mittausmenetelmien ja ICT-alustan kehittäminen reaaliaikaiseen nurmimaiden seurantaan GrassQ Innovativ livsmedelskedja Jere Kaivosoja 01.01.16 - 31.03.19 Avslutad
Geospatial ICT infrastructure for precision farming operations management GeowebagriII Innovativ livsmedelskedja Jere Kaivosoja 01.03.16 - 31.03.18 Avslutad
Kolmodellering av markförbättringar MAHTAVA Innovativ livsmedelskedja Kristiina Regina 01.05.16 - 31.03.19 Avslutad
Selvitys led-valotuksen käyttöönoton vaikutuksesta ympärivuotisen kasvihuonetuotannon kilpailukykyyn LEDKilpa Innovativ livsmedelskedja Timo Kaukoranta 01.06.16 - 28.02.17 Avslutad
Redefined and novel cow fertility measures in development of precision reproductive management tools and integrated genetic improvement FINFERT Innovativ livsmedelskedja Esa Mäntysaari 01.04.16 - 30.06.20 Avslutad
Nylands åkars näringskretslopp i skick - vattendragen till god status UusiRaHa Innovativ livsmedelskedja Hannu Känkänen 01.04.16 - 31.12.19 Avslutad
Kotimaisen kalan kilpailukyvyn parantaminen elintarvikkeena ja rehun-tuotannossa – ympäristöperäisten haitta-aineiden muutokset (EU-kalat III) EU-kalat III Blå bioekonomi Timo Myllylä 01.02.16 - 31.12.18 Avslutad
Joulukuusia ja koristepuita kuusen erikoismuodoista Koristekuusia Boreal grön bioekonomi Teijo Nikkanen 01.04.16 - 31.12.18 Avslutad
Hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet HEMU Boreal grön bioekonomi Saija Rasi 01.02.16 - 31.12.16 Avslutad
- Luomuperuna Innovativ livsmedelskedja Lea Hiltunen 01.04.16 - 31.03.18 Avslutad
Ohjauskeinot ruokahävikin ja elintarvikejätteen puolittamiseksi LEXFOODWASTE Innovativ livsmedelskedja Juha-Matti Katajajuuri 11.02.16 - 31.03.18 Avslutad
Bika BiKa Boreal grön bioekonomi Saija Rasi 01.03.16 - 30.11.18 Avslutad
Nya metoder för ungskog monitoring Taimikoiden tiedonkeruun kehittäminen Boreal grön bioekonomi Timo Saksa 29.01.16 - 15.04.19 Avslutad
Producera Protein TUOVA Innovativ livsmedelskedja Hanna Kekkonen 01.04.16 - 31.12.18 Avslutad
Jordbruk proteinfoder på Kainuu KaiVa ELY-keskus Hållbar naturresursekonomi i samhället 01.03.16 - 30.04.19 Avslutad
KasKas – kasvintuhoojien tiedonkeruu ja -jakelu tuotannon riskien hillitsijänä KasKas Innovativ livsmedelskedja Marja Jalli 01.06.16 - 31.05.19 Avslutad
Powerful villages Voimaantuvat kylät Hållbar naturresursekonomi i samhället Rauno Kuha 01.04.16 - 31.03.20 Avslutad
Roundwood markets, forest sector economic outlook and changing market structures PuuMesu Hållbar naturresursekonomi i samhället Jari Viitanen 01.01.16 - 31.12.18 Avslutad
Samarbete för vård av hotad landsbygdsnatur UHMA Boreal grön bioekonomi 01.01.16 - 31.12.19 Avslutad
Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla A-sika Innovativ livsmedelskedja 01.01.16 - 30.09.19 Avslutad
Buffer strip systematic map Buffer-Eviem Blå bioekonomi Jaana Uusi-Kämppä 19.10.15 - 31.12.17 Avslutad
' Maasta markkinoille Innovativ livsmedelskedja Timo Lötjönen 01.03.16 - 31.12.18 Avslutad
Assessment of new and old Dickeya and Pectobacterium spp. on potato in Finland Euphresco III Dickeya and Pectobacterium Innovativ livsmedelskedja Yeshitila Degefu 01.01.16 - 31.12.18 Avslutad
Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen harvaan asutulla maaseudulla Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveysp Hållbar naturresursekonomi i samhället Olli Lehtonen 01.06.16 - 31.10.17 Avslutad
- ReiGN Hållbar naturresursekonomi i samhället Jouko Kumpula 01.04.16 - 31.12.20 Avslutad
Nurmesta tulosta -tiedotushanke Nurtu pääprojekti Innovativ livsmedelskedja Markku Niskanen 01.01.16 - 31.12.18 Avslutad
- Metsävaratiedon satelliittikuv Boreal grön bioekonomi Annika Kangas 01.02.16 - 15.04.19 Avslutad
Kalanviljelyn sijainninohjauksen ja luvituksen työkalut Meriviljelyn luvituspilotit Blå bioekonomi Jari Setälä 01.01.16 - 31.01.18 Avslutad
XX RATKO Innovativ livsmedelskedja Pirjo Kivijärvi 01.01.16 - 31.05.19 Avslutad
Orgaaninen aines maaperän tuottokyvyn kulmakivenä Oranki Innovativ livsmedelskedja Tapio Salo 01.04.16 - 30.06.19 Avslutad
Sähkön siirron maanomistajakorvaukset TOLPPA 01.04.16 - 30.06.18 Avslutad
Vaali viisaasti vasikkaa Vaavi Innovativ livsmedelskedja Arto Huuskonen 01.01.16 - 31.12.18 Avslutad
Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan KiertoVesi Innovativ livsmedelskedja Risto Uusitalo 01.03.16 - 31.05.19 Avslutad
Pihasyreenin mahdollisuudet ja venäläisten lajikkeiden kestävyys viherrakentamiskäytössä