Forskningsprogrammens delegationer är de viktigaste intressenternas och kundernas representation gentemot Naturresursinstitutet. Delegationerna sammanträder en eller två gånger om året för att diskutera programmets utvecklingsbehov och resultat. De flesta av medlemmarna i finländare eller bosatta i Finland, men det är också möjligt att bjuda in utländska experter som medlemmar. Medlemskapet varar i princip en programperiod, men vid behov kan medlemssammansättningen ses över under perioden.

 

Delegationen för programmet Lönsam och hållbar primärproduktion

Susanna Airaksinen, RaisioAqua
Juuso Joona, Tyynelä odla
Tuomo Kauranne, Arbonaut
Sami Kurki, Ruralia-institutet
Marko Mäki-Hakola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Karoliina Niemi, Finnish Forest Industries Federation
Annika Nordin, Stora Enso​
Sari Peltonen, ProAgria​
Mai Suominen, WWF (World Wide Fund for Nature)