Forskningsprogrammens delegationer är de viktigaste intressenternas och kundernas representation gentemot Naturresursinstitutet. Delegationerna sammanträder en eller två gånger om året för att diskutera programmets utvecklingsbehov och resultat. De flesta av medlemmarna i finländare eller bosatta i Finland, men det är också möjligt att bjuda in utländska experter som medlemmar. Medlemskapet varar i princip en programperiod, men vid behov kan medlemssammansättningen ses över under perioden.

 

Delegationen för programmet Klimatsmart kolcykel

Petr Balrdian, Czech Academy of Sciences (CAS), Czech Republic

Tiina Huvio, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Laura Höijer, Baltic Sea Action Group

Ritva Isomäki, Council of Oulu Region

Riikka Joukio, Kesko

Markku Kanninen, Helsingfors universitet

Juha Nousiainen, Valio

Markku Remes, Skogscentralen