De fyra tematiska programmen vid Luke har vart och ett en delegation (StAB, Stakeholder Advisory Board), som representerar intressent- och kundgrupper som är viktiga för Luke. Delegationerna sammanträder två gånger om året för att diskutera behoven av att utveckla de tematiska programmen och resultaten av dem. Medlemmarna är huvudsakligen finländare eller bor i Finland, men det är också möjligt att bjuda in utländska experter, om den sakkunskap som behövs inte finns att tillgå i Finland. Medlemskapet i en delegation är treårigt.

Medlemmarna av delegationen vid temat Innovativ livsmedelskedja

  • Salusjärvi Tuomas, EVP, Valio Oy
  • Tuomola Mika, RD director, HK-Scan
  • Rankinen Lea, VP, corporate responsibility, SOK
  • Tanhuanpää Marleena, Director, Elintarviketeollisuus-liitto ry
  • Andersson-Eklund Lena, Vice rector, SLU
  • Poutanen Kaisa, Research professor, VTT
  • O’Mara Frank, Research director, Teagasc, Irland
  • de Vos Willem, Academy professor, University of Helsinki / Wageningen University