”Det finns stora globala utmaningar med matsystemen. Vi behöver forskningsinfor­mation om en klimatneutral, ansvarsfull och konkurrenskraftig finländsk matproduktion.” Programchef Johanna Vilkki

Vi stöder förändringen mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt matsystem. Målet är att ta fram mångsidi­ga, klimatsmarta och resurseffektiva produktionssystem, växtsorter och produktionsdjur som kan säkerställa en konkurrenskraftig och hållbar inhemsk matproduktion. Vi främjar en cirkulär ekonomi och minskar svinnet i mat­systemet. Vi söker konsumentorienterade, hälsosamma produkter och produktionssätt. Vi utnyttjar intelligenta tekniker i de olika skedena av kedjan. Målet är ett inter­nationellt konkurrenskraftigt och ansvarsfullt matsystem och välmående konsumenter.

Läs också