Temat Innovativ livsmedelskedja stödjer en hållbar, lönsam och innovativ livsmedelskedja i alla dess skeden.

Vårt mål är att förädla hälsosamma och hållbart producerade livsmedel och att stödja cirkulationsekonomin i livsmedelssystemet samt att utnyttja digital och intelligent teknik i kedjans olika länkar. Målet är välmående konsumenter och en ansvarsfull livsmedelskedja som är konkurrenskraftig även i en internationell jämförelse.

Läs också