De fyra tematiska programmen vid Luke har vart och ett en delegation (StAB, Stakeholder Advisory Board), som representerar intressent- och kundgrupper som är viktiga för Luke. Delegationerna sammanträder två gånger om året för att diskutera behoven av att utveckla de tematiska programmen och resultaten av dem. Medlemmarna är huvudsakligen finländare eller bor i Finland, men det är också möjligt att bjuda in utländska experter, om den sakkunskap som behövs inte finns att tillgå i Finland. Medlemskapet i en delegation är treårigt.

Medlemmarna av delegationen vid temat Hållbar naturresursekonomi i samhället

  • Kaila Minna-Mari, Director, MTK
  • Pantsar Mari, Director, Sitra
  • Salpakivi-Salomaa Päivi, VP, environment and responsibility, UPM
  • Martens Pim, Director, Prof. University of Maastricht, Netherlands
  • Stenger Anne, Research director, INRA, France
  • Wilenius Markku, Professor, University of Turku
  • Lund Mogens, Division director NIBIO, Norway
  • Kangas Jyrki, Professor, University of Eastern Finland