”Inte ens den bästa forskningsinformationen ger någon nytta om den inte utnyttjas. Hela samhället ska bygga upp en hållbar bioekonomi”. Pasi Rikkonen, programchef.

Vi främjar en hållbar hushållning med naturresurser och de ändringar som den kräver i samhället. Vi bidrar till en politik för ett hållbart och godtagbart utnyttjande av förnybara naturresurser och till att sprida hållbara tekniker och affärsmodeller. Vi undersöker hur marknaden fungerar och skapar verksamhetssätt som bidrar till ett klimathållbart samhälle.

Våra kompetensområden

  • Analys av total bioekonomisk hållbarhet
  • Politik som styr bioekonomin
  • Förändringar på bioekonomimarknaden och i bioekonomiverksamheten
  • Hållbara viltbestånd i samhället