Hållbar utveckling kräver att naturens och människans behov sammanpassas på rätt sätt. Inom temat Hållbar naturresursekonomi i samhället undersöker och främjar vi bioekonomin och de förändringar i samhället som den förutsätter.

Vi bidrar bland annat till utformningen av en politik för ett hållbart och godtagbart utnyttjande av naturresurserna, fungerande marknader, spridning av ny teknik och nya affärsmodeller samt till verksamhetsmetoder som tryggar en framgångsrik och hållbar utveckling av samhället och regionerna.