De fyra tematiska programmen vid Luke har vart och ett en delegation (StAB, Stakeholder Advisory Board), som representerar intressent- och kundgrupper som är viktiga för Luke. Delegationerna sammanträder två gånger om året för att diskutera behoven av att utveckla de tematiska programmen och resultaten av dem. Medlemmarna är huvudsakligen finländare eller bor i Finland, men det är också möjligt att bjuda in utländska experter, om den sakkunskap som behövs inte finns att tillgå i Finland. Medlemskapet i en delegation är treårigt.

Medlemmarna av delegationen vid temat Boreal grön bioekonomi

 • von Weymarn Niklas, VP research, Metsä Fibre Oy
 • Sunabacka Sixten, CEO, Tornator Oy
 • Lehikoinen Mikko, Director, marketing, Valtra Oy
 • Heikki Pajuoja, CEO, Metsäteho Oy
 • Mikkola Matti, CEO, Puutuoteteollisuus ry
 • Järvinen Erno, Research manager, MTK
 • Pentinmäki Jari, Commercial director, Yara
 • Antila Heli, CTO, Fortum
 • Rohweder Liisa, CEO, WWF Finland
 • Saddler Jack, Prof. UBC, Canada
 • Ove Nilsson, SLU/ Swetree Ab, Prof. /advisor