Forskningsprogrammens delegationer är de viktigaste intressenternas och kundernas representation gentemot Naturresursinstitutet. Delegationerna sammanträder en eller två gånger om året för att diskutera programmets utvecklingsbehov och resultat. De flesta av medlemmarna i finländare eller bosatta i Finland, men det är också möjligt att bjuda in utländska experter som medlemmar. Medlemskapet varar i princip en programperiod, men vid behov kan medlemssammansättningen ses över under perioden.

 

Delegationen för programmet Circulär bioekonomi

Petrus Kautto, Finlands miljöcentral

Raija Lantto, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Marika Ollaranta, Business Finland

Marc Palahi, European Forest Institute (EFI)

Pia Qvintus, Spinnova

Antti-Jussi Tahvanainen, Finnish Forest Industries Federation

Annika Wilhelmsson, Viking Malt

Eetu Virtanen, Soilfood

Leena Ylä-Mononen, Miljöministeriet