Globalekonomin utnyttjar mera naturresurser än vad som är hållbart för jordens bärkraft. Enligt bedömningar ökar behovet och konsumtionen av naturresurserna medan tillgången på råvaror minskar. Forskningsprogrammets utmaning är förnuftig och hållbar användning av förnybara naturresurser.

Programmet erbjuder lösningar:

  • Via utveckling av bioekonomi som bygger på förnybara naturresurser genom att biomassor och de föreningar och näringsämnen de innehåller utnyttjas effektivt och hållbart samt genererar ny företagsverksamhet. 
  • Genom att främja och möjliggöra en cirkulär bioekonomi baserad på användning och återvinning av förnybara naturresurser​.

Förteckningen nedan är en sammanställning av nyhetsinslag, artiklar, blogginlägg och projekt i anslutning till programmet.

No results