De fyra tematiska programmen vid Luke har vart och ett en delegation (StAB, Stakeholder Advisory Board), som representerar intressent- och kundgrupper som är viktiga för Luke. Delegationerna sammanträder två gånger om året för att diskutera behoven av att utveckla de tematiska programmen och resultaten av dem. Medlemmarna är huvudsakligen finländare eller bor i Finland, men det är också möjligt att bjuda in utländska experter, om den sakkunskap som behövs inte finns att tillgå i Finland. Medlemskapet i en delegation är treårigt.

Medlemmarna av delegationen vid temat Blå bioekonomi

  • Aronen Ilmo, RD Director, Raisio Agro Oyj
  • Muotka Jukka, Senior Advisor, Fortum
  • Laakkonen, Mika, Specialist, Fishing and Fisheries Management, Metsähallitus
  • Røsjø Camilla, Director, Division Food Science, Nofima, Norway
  • Pastoors Martin, Senior Scientist, Pelagic Freezer-trawler Assosiation, Netherlands
  • Arason Sigurjón, Chief Engineer, Matis Ltd, Iceland
  • Vilhunen Sampsa, Head of Programme, WWF Finland
  • Lindberg-Lumme Pia, Private concultant, Fish farming industry