”Vår framtida tillväxtpotential finns i vatten- och fiskresurser, vattenbruk samt produkter, tekniker och tjänster som har samband med vatten.”

Programchef Petri Suuronen

År 2030 är behovet av mat i hela världen 50 procent större och behovet av rent vatten 30 procent större än i dag. Vår forskning främjar fiskeriet och skapar förutsättningar för att utveckla näringarna i branschen. Den tar fram nya lösningar för en vattenbaserad ekonomi och skapar företagsverksamhet som har samband med vatten och vattendrag. Biologiskt mångformiga vattenmiljöer och hållbara fiskbestånd utgör utgångspunkt för ett hållbart utnyttjande av vattenresurser.