I vattendragen finns en stor potential för framtiden, som vi kan utnyttja hållbart samtidigt som vi motarbetar och samlar in näringsutsläpp i vattnen.

Inom forskning som förknippas med den blå bioekonomin ger vi ett brett stöd till affärsverksamhet som stödjer sig på vattendragen och vattnet, såsom fisk- och algodling och fiske, samt till utnyttjandet av nya tekniska lösningar och biflöden. Vi främjar användningen av vattendragen som miljöer som stödjer välbefinnande och rekreation samt utvecklar nya produkter och tjänster som baseras på vattnet.