Forskningsprogrammens delegationer är de viktigaste intressenternas och kundernas representation gentemot Naturresursinstitutet. Delegationerna sammanträder en eller två gånger om året för att diskutera programmets utvecklingsbehov och resultat. De flesta av medlemmarna i finländare eller bosatta i Finland, men det är också möjligt att bjuda in utländska experter som medlemmar. Medlemskapet varar i princip en programperiod, men vid behov kan medlemssammansättningen ses över under perioden.

 

Delegationen för programmet Anpassningsbar och resilient bioekonomi

Minna Aila, Neste

Mark Dickey-Collas, International Council for the Exploration of the Sea – ICES

Minttu Jaakkola, Nessling Foundation

Anna-Liisa Laine, University of Zürich (visiting prof. at the University of Helsinki)

Timo Lehesvirta, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Pim Martens, University of Maastricht

Juha S. Niemelä, Forststyrelsen

Jaakko Pekki, Försörjningsberedskapscentralen

Jari Varjo, Finlands viltcentral