Klimatförändringen, utarmningen av mångfalden i naturen, förändringar av utnyttjandet av mark- och vattenområden, överexploatering av naturresurserna, miljöförstöring och andra miljöomvälvningar samt pandemier försvagar naturens och samhällets välbefinnande.  ​

Förutom att stävja förändringarna är det nödvändigt att förutse och förbereda sig på förändringarna och hantera riskerna. Vi strävar efter att (kunna) gestalta och bibehålla funktionsförmågan i de inbördes växelverkande förhållandena mellan ekosystemen, produktionssystemen och samhället. ​

Programmet erbjuder lösningar

  • Att trygga naturens mångfald och ekosystemtjänsterna och bioekonomins möjligheter​.
  • Att minska effekterna och konflikterna inom utnyttjande av naturresurser.
  • Att förutse och uthärda störningar och risker i verksamhetsmiljön, anpassning och avklarande av dem samt upprätthållande av samhällets funktionsduglighet och underhållssäkerhet. 
  • Utnyttjande av möjligheter som följer på förändringarna.​

 

Förteckningen nedan är en sammanställning av nyhetsinslag, artiklar, blogginlägg och projekt i anslutning till programmet.