Lukes forskning är delad i fyra forskningstema. Dessutom har Luke myndighets- och expertuppgifter.

De fyra forskningsteman är: