Naturresursinstitutet publicerade en ny energivedskalkylator för mätning av grot med kranvåg i mars 2018. Kalkylatorn använder en fuktmodell samt väderdata för avverkningsobjektet. Tills vidare tillämpas två sätt att fastställa rådensitetstalet, eftersom även tabellerna med rådensitetstal fortsätter att gälla. Parterna i en mätning ska i förväg komma överens om på vilket sätt rådensitetstalet fastställs.

Naturresursinstitutets nya energivedskalkylator

Den nya kalkylatorn är ett verktyg för mätning av grot med kranvåg. Kalkylatorn används för att i samband med närtransport mäta den grot som gallras på föryngringsavverkningsområden. Med kalkylatorn fastställs grotens fukthalt i procent och rådensitet i kg/m3 vid tidpunkten för närtransporten. Grotens vikt fastställs i kilogram med kranvåg i samband med närtransporten, och sedan omvandlas vikten med hjälp av rådensitetstalet till fastvolym, dvs. fastkubikmeter.

Vi beräkning av fuktprognosen för grot används en fuktmodell

Som beräkningsuppgifter för fuktmodellen använder kalkylatorn väderobservationer på grotavverkningsområdet under lagringstiden på skiftet. Uppgifter om den rådande väderleken tas från Meteorologiska institutets väderdata i grid (rutmönster). Där produceras väderobservationer var tredje timme. Utifrån väderobservationerna beräknas fuktförändringen och fukten i groten med tre timmars mellanrum från avverkningstidpunkten.

Fuktmodellen baserar sig på Naturresursinstitutets föreskrift enligt lagen om mätning av virke. Föreskriften har publicerats i myndigheternas föreskriftssamlingar.

Inget användarstöd ingår i kalkylatorn. De forskare och experter som har ansvarat för planeringen och genomförandet av kalkylatorn svarar på förfrågningar om kalkylatorn. De tar också emot respons om kalkylatorns funktion och användbarhet.

Naturresursinstitutet och Meteorologiska institutet ansvarar inte för eventuella mätfel vid användning av kalkylatorn.

Naturresursinstitutets nya energivedskalkylator (webbläsaren Chrome eller Firefox rekommenderas, på finska)

Bruksanvisning för energivedskalkylatorn (pdf, på finska).

EPPU-energivedskalkylator

EPPU-energivedskalkylatorn har använts sedan 2010 (version EPPU 1.82 sedan 2014). Den producerar de rådensitetstal som används vid omvandling mellan energivedens vikt och volym. Bestämningen av rådensitetstalet följer Naturresursinstitutets föreskrift om allmänna omräkningstal i anslutning till virkesmätning.

Användaren ansvarar för att de bestämningar som har gjorts med applikationen är riktiga enligt Mätguiden för energived.

EPPU 1.82-energivedskalkylator (xls)
(på finska)

Anvisning: 1. spara på dator och 2. öppna i Excel och tillåt makron.

Nyheter

Inga nyheter om detta ämne

Blogginlägg

Inga blogginlägg om detta ämne