Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in uppgifter som behövs för att möjliggöra prenumeration på Naturresursinstitutets pressmeddelanden. Prenumeranterna behöver lämna endast en personuppgift, det vill säga uppgift om e-postadress. Därutöver tillfrågar vi prenumeranterna om deras intressen så att vi kan erbjuda dem just sådana informationsinnehåll och inbjudningar till medieevenemang som de är intresserade av. Pressmeddelandena skickas till e-postadressen och därför är uppgiften om e-postadress en obligatorisk uppgift.

För vilka ändamål använder vi uppgifter?

Vi använder uppgifter för att rikta Naturresursinstitutets pressmeddelanden och medieinbjudningar till dem som är intresserade av dessa. Uppgifterna förvaras i ett system som är skyddat med lösenord och som endast är åtkomligt för representanter för Naturresursinstitutets kommunikation och systempartnern. Naturresursinstitutet lämnar inte uppgifter till andra och använder dem heller inte för andra ändamål.

Naturresursinstitutet (Luke)
Ladugårdsbågen 9
00790 Helsingfors
Finland