Inlägg Fisk, Mat

En ung bransch som fortfarande brottas med lönsamhetsproblem. Sakkunniga inom branschen tror dock att en metod som utnyttjar vatten och näringsämnen effektivt har en plats i den framtida fiskodlingen.

”Genombrottet för cirkulationsvattenanläggningar som baserar sig på vattencirkulationen är nära”, tror Jouni Vielma, Naturresursinstitutets ledande forskare.

I en cirkulationsvattenodling odlas fiskarna i inlandet i bassänger, och vattnet från dem renas och används om och om igen.

Jämfört med en traditionell fiskodling är behovet av vatten i en cirkulationsvattenanläggning liten och de utsläpp som orsakar övergödning små.

Fosfor och sediment kan bindas nästan helt. Det är svårare att återvinna kväve, men metoder för detta utvecklas hela tiden.

I cirkulationsvattenanläggningar är odlingsförhållandena jämna, och genom temperaturjustering kan man optimera dem för den art som ska odlas. I Finland har man odlat stör, röding, sik och gös samt på senare tid även regnbågslax i cirkulationsvattenbassänger.

Cirkulationsvattenanläggningarna ute i världen har blivit klart fler under det senaste årtiondet. Atlantic Sapphire som är verksamt i Florida har för avsikt att inom de närmaste sex–sju åren odla 90 miljoner kilo lax per år i sina cirkulationsvattenanläggningar.

I Finland är en av de största cirkulationsvattenanläggningarna Finnforel Ab i Varkaus, som planerar att producera en miljon kilo regnbågslax per år.

Tekniken i en cirkulationsvattenanläggning är ny och omfattande, varför produktionsriskerna är stora. Anläggningarna förbrukar även mycket energi så att underhållet av dessa är dyrt. I Finland har två cirkulationsvattenanläggningar redan gått i konkurs på grund av lönsamhetsproblem.

Enligt Vielma beror problemen på att branschen är ny och håller på att lära sig bästa praxis.

”Synergi mellan industrin, färdiga infrastrukturer och tjänster skulle sänka kostnaderna.”

I jämförelse med sina konkurrenter har Finland en hel del konkurrensfördelar: rent, sött vatten, bra placeringslägen för anläggningar och fungerande logistik.

Vielma ger sitt erkännande även till företagarna, deras yrkeskunnighet tål att jämföras.

”Till exempel är företagarna i Varkaus branschens toppaktörer. Om inte de lyckas, då gör ingen det.”

Text: Maria Latokartano

Läs också